Universalitatea Conştiinţei Christice


images (1)Iubirea lui Dumnezeu ne elevează şi extinde neîncetat conştiinţa. Eu nu mă privesc niciodată ca existând doar în acest corp fizic, ci simt că sunt prezent în toate trupurile şi lucrurile materiale. Nu întreţin în conştiinţă nici un fel de distincţie şi, aşa cum îmi percep conştiinţa în fiecare fibră şi celulă a corpului, la fel o percep în toţi oamenii şi fiinţele din această creaţie. Eu cunosc foarte clar senzaţiile şi trăirile tuturor: iar aceasta nu este o imaginaţie, ci este Realizare-de-Sine. Conştiinţa este transcendentă şi inerentă; ea fiind mult deasupra telepatiei. Conştiinţa-Cristică înseamnă suma percepţiilor trăite de tot ceea ce există.

În momentul în care spiritul lui Cristos descinde în tine, egoul -acel mărunt şi nesemnificativ „eu” – este pur şi simplu spulberat, in pioşenie şi tăcere percepi un tărâm oniric înmiresmat de florile eterne ale Realizării-Sinelui şi hrănit de apele infinite ale Conştiinţei-Cristice, care se unesc şi se revarsă peste toate ţinuturile aride dinăuntrul fiinţei tale. Atunci vezi că tot ce există este însufleţit şi animat de o Viaţa Unică.

3944499_f520Unitate Infinită: iată ce este Dumnezeu: iată ce înseamnă Conştiinţa-Cristică. Dacă vrem cu adevărat să fim asemenea lui Cristos. atunci trebuie să-i urmăm exemplul. Dumnezeu ar putea fi crud şi ar putea să-i distrugă într-o clipită pe toţi cei care fac rău. Însă, în schimb, El ne transmite iubire şi fără să facă nici un fel de diferenţe, ne atrage necontenit către templul Său. Exact ceea ce ne-a învăţat şi Iisus ..Iubiţi-vă duşmanii… pentru că Tatăl Ceresc face ca soarele Său să strălucească atât asupra celor buni, cât şi asupra celor răi, şi El trimite ploaie atât asupra celor drepţi, cât şi peste cei nedrepţi.” Bhagavan Krishna a rostit şi el o învăţătură similară: „Yoghinul suprem este acela care îi respectă pe toţi în mod egal… prieteni, duşmani… virtuoşi păcătoşi.”

Gândeşte-te: pentru ce să urăşti? O asemenea atitudine nu-ţi va aduce nici un fel de beneficii. Chiar dacă unii te vor urî, nu le răspunde cu aceeaşi monedă, ci dăruieşte-le iubire şi te vei simţi cu adevărat minunat. Eu sunt prieten cu toţi. Dacă încerc să nu-mi placă de cineva, simt cum aceasta îmi provoacă arsuri şi dureri în inimă. Ura este o boală ucigătoare, o molimă care se poate răspândi cu viteza fulgerului şi care poate provoca distrugeri catastrofale. Nu te lăsa infectat de această epidemie şi contracareaz-o imediat ce vezi că începe să se răspândească în jurul tău. Iubirea este antidotul pentru ură.

himalaya2Dumnezeu îi iubeşte pe toţi în mod egal. pentru că toţi sunt copiii Săi. Dumnezeu este la fel ca o mamă. care se îngrijeşte de copiii ei indiferent cum s-ar comporta aceştia. Chiar dacă unii vor porni pe căi greşite, ea nu îi va dispreţui şi îi va chema neîncetat la sânul ei.

Un alt motiv pentru care trebuie să ne iubim duşmanii este faptul că majoritatea dintre ei nici nu sunt conştienţi că fac rău, ci sunt pe deplin convinşi că acţiunile lor sunt corecte. Nici o fiinţă raţională nu doreşte să facă rău; cei mai mulţi dintre oameni pur şi simplu nu realizează diferenţa dintre rău şi bine, ci acţionează instinctiv şi „nu ştiu ce fac” – ei nu sunt călăuziţi de intuiţie, de vocea sufletului. Asemenea persoane, de fapt. îşi fac rău singure şi tocmai din acest motiv avem datoria să le arătăm simpatia şi compasiunea noastră.

Compasiune (Adina Amironesei)În general, unui om obişnuit îi este mult mai greu să iubească decât să urască, dar pentru un înţelept lucrurile stau exact invers -deoarece el „îşi priveşte Sinele (unit în Spirit) în toate creaturile şi toate câte există în Spirit”. El priveşte toate fiinţele şi lucrurile ca părţi integrante din Sinele său Infinit, indisolubil unite prin Conştiinţa-Cristică Universală.

Conştiinţa divină descinde în conştiinţa umană individuală numai în clipa în care ne extindem concepţia convenţională mărginită pe care o avem despre Iisus Cristos. Pentru mine, Crăciunul este un gând de grandoare spirituală – o realizare a faptului că mintea umană este un altar al Conştiinţei-Cristice, al Inteligenţei Universale din toată creaţia.

beach-meditationCare sunt devoţii care-l cunosc cu adevărat pe Cristos? În viziunea generală, Iisus este pruncul născut în Betleem şi salvatorul umanităţii, mântuitorul care i-a vindecat pe bolnavi şi i-a trezit la viaţă pe cei morţi. În viziunea divină, el este Conştiinţa-Cristică, Inteligenţa Universală care pătrunde întregul spaţiu, fiecare atom şi particulă în parte. Pentru a cunoaşte această Inteligenţă Cosmică trebuie să înlături din minte orice prejudecată şi să iubeşti toate fiinţele, deoarece tot ce există face parte din sinele tău. Această Conştiinţă a lui Cristos este cea care stă la baza minţii umane individuale şi a sentimentelor.

Cristos ia naştere în leagănul tandreţii şi bunătăţii, al iubirii și corectitudinii. Mult mai măreaţă decât forţa distructivă a urii este puterea plină de compasiune a iubirii. În plus, ura nu aduce nici un fel de beneficii. De aceea. în tot ce facem şi în tot ce spunem trebuie să manifestăm iubire, să nu condamnăm pe nimeni şi să dorim tuturo exact ceea ce ne dorim şi nouă înşine.

Sursa: Paramahamsa Yogananda – “Practica Realizarii Sinelui” – vol I

Influența gândurilor asupra corpului fizic


Un documentar de Robert Ionescu, care explica intr-un limbaj accesibil tuturor, mecanismul fiziologic, prin care modificarile din corpul nostru (disconfort, boala, crestere sau stagnare), se datoreaza perceptiilor despre mediu si modalitatilor noastre de a interactiona cu el .

Constiinta Christica


CHRISTCONSCIOUSNESS01Un subiect spinos, fiind acoperit de atât de multe straturi de dogmă. Conştiinţa Christică este o stare de conştiinţă extinsă, un nivel colectiv al Fiinţei şi care, totuşi poate fi trăit personal. Conştiinţa Christică este un nivel al propriei noastre Fiinţe. “Caută-mă în Inima ta”, spunea El, “după ce vei fi închis uşa cămăruţei tale, şi voi fi acolo”. Conştiinţa Christică este o experienţă, chiar dacă din această experienţă ministerele credinţei au făcut o teorie şi o dogmă. Ea este accesibilă oricui are curajul de a trece dincolo de ficţiunile egotice ale personalităţii liniare, oricui are onestitatea de a se privi dincolo de orice negaţie şi de orice judecată, oricui are puterea de a rămâne transparent în faţa realităţii, în Acceptare. 

 

imagesDe ce în Inimă trebuie căutată experienţa Christică?  Pentru că Inima este spaţiul interior în care se încrucişează două moduri fundamentale de a percepe întreaga realitate: a gândi şi a simţi. Mintea nu poate accepta niciodată, căci natura ei este întrebarea, problematizarea şi dihotomia. Aceasta este gândirea. Alternativa este a simţi realitatea mai curând decât a o gândi. Acesta ste secretul, marea schimbare, marea transformare interioară pe care fiecare poate alege să o facă. Sau nu.

Cât de greu este să linişteşti mintea, pentru a putea simţi realitatea şi a deschide larg uşile percepţiei către conştiinţa Christică? E uşor. Eşti la distanţă de o respiraţie conştientă de marea poartă.

344608cc2b199acc548974dbf82941dcAcum 2000 de ani, cel cunoscut sub numele de Isus în lumea ortodoxă, trăia starea de conştiinţă numită Christos. Era Acela care semăna seminţele marilor transformări pe care le trăim astăzi în conştiinţa întregii umanităţi. Aceste timpuri nu ar fi fost posibile fără acest mare Maestru. A fost un revoluţionar extraordinar, un vizionar neconformist, un neascultător, o adevărată oaie neagră a timpului său. Cuvintele sale izvorâte din experienţa Christică au fost răstălmăcite şi răsucite până când au ajuns ceea ce el înfiera cel mai aspru: literă moartă a fariseilor şi cărturarilor. Dogmă. Cel mai important lucru care a fost omis din credinţa oficială ar putea fi doar o completare aparent neimportantă la celebrul citat: “Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Şi tu eşti asemenea.” Asta ar fi răsturnat totul. Oamenii ar fi căutat înlăuntrul lor în loc să caute înafară. Puterea ar fi rămas fără obiect.

images (1)Şi totuşi Umanitatea, această rasă superbă de îngeri care şi-au asumat experienţa de a fi în trupuri de pământ, ajunge în zilele noastre la o rezoluţie. Conştiinţa Christică erupe de pretutindeni, sub toate formele, în toate manifestările Conştiinţei, schimbând pentru totdeauna istoria Creaţiei. Sistemele puterii se prăbuşesc, doar din cauză că puterea este o iluzie. Frumuseţea, Adevărul, Libertatea erup şi ele din adâncurile acelui spaţiu interior pe care Maestrul umanităţii l-a indicat de atunci: din Inimă. O nouă Identitate, celestă este gata de a fi îmbrăcată de Umanitatea ce-şi recapătă

Conştienţa.

ChristusBuddhaFiecare dintre voi, cei care citiţi aceste rânduri simţiţi crescând din adâncuri acest adevăr care nu mai poate fi oprit. Altfel aceste rânduri nu ar fi ajuns până la voi. Sunteţi aceia aflaţi în Călătoria Inimii, care nu este altceva decât călătoria Sufletului aflat în experienţa umană, în drumul vostru către o nouă stare de conştienţă a ceea ce sunteţi cu adevărat. Voi sunteţi aceia în care creşte Conştiinţa Christică. Aceasta este marea transformare prin care trece Umanitatea, aceasta este “cea de-a doua venire”, acesta este “sfârşitul timpurilor”, aceasta este “noua conştiinţă şi noua energie”. O puteţi numi Conştiinţa Christică. Sunteţi la o singură respiraţie conştientă de această experienţă aflată dincolo de orice dogmă.

 autor-Horia Turcanu

sursa-aici

N.D.Walsch – Nimic nu e întâmplător


Ati auzit că s-a zis: „Să iubesti pe aproapele tău si să urăsti vrăsmasul tău”. Iar eu vă zic vouă: Iubiti pe vrăjmasii vostri, binecuvântati pe cei ce vă blestemă, faceti bine celor ce vă urăsc si rugati-vă pentru cei ce vă vatămă si vă prigonesc, Ca să fiti fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi si peste cei buni si trimite ploaie peste cei drepti si peste cei nedrepti. Căci dacă iubiti pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veti avea? Au nu fac si vamesii acelasi lucru? Fiti, dar, voi desăvârsiti, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârsit este.

(Matei 5.43-47)