Spiritul stăpâneşte materia


Tot ce avem astăzi în jurul nostru, maşinile, casele în care trăim, îmbrăcămintea noastră, această carte – a fost mai întâi, cândva, o idee, care apoi, în cele din urmă a fost transpusă în fapt şi a devenit materie. Tot ce a fost creat de om pe lume fără nici o excepţie ,a fost mai întâi ideea creatoare a unui om. Fireşte, şi întreaga murdărie care ne înconjoară arta „modernă”, filmele de groază, implanturile mamare…

Foto-Gelb-Idee-Fotolia_27538467_XS

Ideea este cauza primară a tuturor existenţelor şi originea primară a tuturor realităţilor. Tot ce se găseşte în viaţa noastră a fost produs acolo prin gândirea noastră, prin dorinţele, precum şi prin temerile noastre, după legea rezonanţei, întrucât, pe de altă parte, analogia atrage analogie.Fiecare idee produce în câmpul spiritual cosmic (Cronica Akasha) o formă care, cu cât este susţinută mai puternic, cu atât se manifestă mai repede în realitate. Aceasta este lege. Iar această formă de cugetare se menţine în câmpul spiritual cosmic până când în viaţa noastră apare o situaţie favorabilă în care ea se poate manifesta. Aşa ceva se poate întâmpla foarte repede, dar şi abia în viaţa următoare. Aceasta depinde iarăşi de karma noastră şi de alte idei pe care le avem despre viaţa noastră.

Acum se pune întrebarea: dacă noi suntem cei care creăm condiţiile noastre de viaţă de acum plăcute şi neplăcute , cum ne putem făuri din nou viitorul?

Aici este vorba de manifestarea conştientă. Conştientă, pentru că cei mai mulţi oameni participa la condiţiile de viaţă actuale în mod inconştient. Consecinţa acestui mod de a trăi nu poate fi mereu pozitivă. De aceea întâmplările negative tindem să le atribuim altora…astfel ne creăm starea de victime.Dar ce a fost a fost! Acum vrem să creăm cu adevărat ceva bun, nu numai să reflectăm asupra acestor lucruri. Vrem să ne organizăm din nou viaţa şi să creăm cele mai bune condiţii de viaţă posibile.

Self-confidence (2)

Este însă important să credem în manifestarea opţiunii, prin urmare să fim convinşi de aceasta. Să analizăm încă o dată tema alergării prin foc. Dacă participantul la această probă este convins că va trece cu bine peste cărbunii încinşi, atunci aşa se va şi întâmpla. Însă dacă începe să aibă îndoieli: „Ce să zic, nu ştiu, poate că totuşi n-ar trebui să merg, s-ar putea ca totuşi să mă ard…”, atunci persoana se va şi arde.La fel se întâmplă şi cu efectul placebo. Dacă pacientului i se dă o tabletă de zahăr, despre care este convins că aceasta conţine o anumită substanţă ce-i va ajuta, efectul va fi cel aşteptat. Dacă însă medicul îi tot dă explicaţii legate de tableta de zahăr, atunci pacientul îşi pierde încrederea şi aceasta nu mai are nici un efect.

Este şi logic, nu-i aşa? Pentru că o idee negativă ideea incertitudinii neutralizează ideea pozitivă. De aceea, ideea dorinţei pozitive pe care am dori s-o vedem realizată trebuie să fie formulată dintr-o astfel de convingere, încât nici să nu ne treacă prin minte că nu ar putea să se îndeplinească. Făcând abstracţie de aceasta, poate să fie oportun, ca, dacă ne-am manifestat cândva dorinţa, să nu vorbim cu nimeni despre ea, întrucât scepticismul altuia ne poate distruge ideea dorinţei noastre.sharp-hot-business-idea

De aceea, este extrem de important ca ţelurile pe care dorim să ni le propunem să nu fie prea fanteziste, chiar şi pentru noi înşine trebuie să fie verosimile. Dacă îmi doresc, de exemplu, ca, dintr-un simplu muncitor, în câţiva ani să ajung patronul unui mare concern,nici eu însumi nu cred cu adevărat. Dacă dimpotrivă, îmi doresc ca în curând să devin sef de secţie sau să lucrez pe cont propriu, atunci eul meu interior poate răspunde afirmativ şi probabilitatea că ceea ce mi-am propus se va şi îndeplini creşte considerabil. De ce? Pentru că eu cred în aceasta.

În ceea ce priveşte capacitatea de realizare a ţelurilor noastre, ar trebui să ascultăm foarte bine şi în interiorul nostru. Inima noastră, prin urmare aspectul divin din noi, cunoaşte planul de viaţă primar, matricea personală, iar dacă amândouă sunt corespunzătoare, atunci se realizează oricare ţel în viaţă.

autor-Jan van Helsing

astrograma completa

mind sinergy II
mind sinergy II

 

 

PUTEREA GÂNDULUI BUN


 • Orice gând are tendinţe să se prefacă în realitate. Puterea gândului se dezvoltă prin exerciţiul cugetării, prin perseverenţă. Gândirea, în conformitate cu simţul moral întăreşte chiar şi puterile fizice. Când începem să dorim ceva pozitiv, din toata inima, realizam o legătură între acest lucru şi noi, care este cu atât mai mare cu cat persistenţa gândului este mai puternică. Trebuie să deprindem să trăim în gând idealul ce dorim să fie realizat (un cămin fericit, sănătate, bogăţie, frumuseţe, copii frumoşi, succes în afaceri).gandirea-pozitiva1
 • Să credem cu toată fermitatea că putem realiza ceea ce dorim, gonind îndoiala ce ne cuprinde mereu. Având mereu prezent în minte idealul nostru şi luptând curajos că să-l ajungem, ne vom ridica pana la el. A crede că visurile noastre se vor înfăptui, este o mare putere. Nimic nu ajuta mai mult în viaţă decât convingerea că lucrurile se vor îndrepta în bine, că vom fi fericiţi. Nimic nu-i mai dătător de curaj decât o atitudine optimistă, care nu lasă loc gândurilor pesimiste, descurajării. Să crezi din tot sufletul că eşti capabil să faci ceea ce ţi-ai propus, să nu-ţi îngădui nici o îndoială în acest sens. Să ai numai gânduri bune şi idei înălţătoare. Înlătură în gând orice duşman, orice descurajare, orice ar putea să te facă să crezi că nu vei reuşi sau că te pândeşte vreo nenorocire. Cu o atitudine optimistă, fii sigur că-ţi vei atinge scopul. Vei costata cu surprindere cât de mult ţi se dezvoltă calităţile şi cât de mult îţi progresează întreaga fiinţă.
 • Dacă copiii noştri ar căpăta acest obicei, ar face progrese nebănuite.Un spirit astfel format, ar fi capabil să se realizeze, să se ridice deasupra tuturor învrăjbirilor, răutăţilor, miilor de duşmani ai vieţii noastre. Credinţa că viitorul ne rezervă numai lucruri bune, că vom fi fericiţi, că vom avea o familie frumoasă, un cămin fericit, este esenţa vieţii. Ceea ce dorim cu tărie, în sens pozitiv, se va realiza. Depinde de perseverenţa noastră. Dacă ne reprezentăm în chip viu ceea ce dorim să fie viaţa noastră şi dacă urmărim mereu şi energic înfăptuirea din toate puterile, vom reuşi.Intensitatea şi statornicia dorinţei dau puterea de înfăptuire. Efortul constant pentru păstrarea intensităţii dorinţei are puterea să o transforme în realitate. Nu are importanţă că realizarea pare puţin probabilă, că viitorul pare îndepărtat. Este destul că noi credem şi luptăm ca să menţinem ideea de gând.ganduri
 • Într-o zi se va materializa. Dorinţa începe să fie un stimulent numai atunci când se transformă în hotărâre. Dorinţa, unită cu o decizie fermă, dă naştere acelei puteri creatoare ce o traduce în faptă. Ne mărim sau ne micşorăm puterile prin calitatea gândurilor noastre (bune sau rele). Nu gândi şi nu spune decât ceea ce este pozitiv, constructiv.Persoanele care se plâng mereu că n-au noroc, că sunt nenorocite, că o soarta rea le urmăreşte, îşi grevează adânc în minte aceste idei negative.Să nu admiţi niciodată că eşti slab, bolnav şi disperat, căci gândind astfel, dai putere gândurilor negative. Cu toţii suntem rezultatul gândurilor noastre.
 • Dacă vrei să reuşeşti, concentrează-ţi gândurile în direcţia dorinţei până vei simţi că gândurile te împing în acea direcţie.În spatele credinţei, în spatele speranţei, al dorinţelor de bine, există o realitate potenţială. Ceea ce dorim cu tărie, devine un fenomen creator. Să trăieşti convins că mereu ai să progresezi spre ceva mai bun, mai înalt. Visul pozitiv este creator, el dă realitatea dorinţei şi apoi lucrului dorit. Acela ce luptă cu perseverenţa pentru atingerea scopului, se va apropia foarte mult de el. Dacă am avea mereu prezent în minte modelul nostru ideal, încât aceasta să fie atitudinea noastră mentală obişnuită, repede ni s-ar reproduce idealul în viaţă. Şi reuşita şi fericirea ne stau în mână.300_SilvaMethod2
 • Când vom reuşi să vedem lucrurile în mare, când nu ne vom mai împiedica de gânduri meschine, vom dovedi înţelepciunea.Îndoiala este trădătoare, ea ne distruge energia. Există o mare putere în gândul constant – că eşti făcut pentru succes, sănătate, fericire. Ca să ne ajute, mintea trebuie ţinută într-o stare pozitivă de energie creatoare.Dacă afirmi că eşti puternic, sănătos, atunci spiritul devine atât de pozitiv şi de creator,încât va construi, piatră cu piatră idealul dorit. Gândirea constructivă este protectorul nostru. Ea ne apără de învrăjbire, de sărăcie, de boală, de duşmani. Când ne lăsăm cuprinşi de descurajare, înlesnim influenţa nefastă a fricii, a grijii, a urii, a geloziei, a necazurilor. Suprema artă este de a face din viaţă o permanentă victorie.Dacă răului îi negi orice putere, îi anihilezi orice putere. Trebuie să respingem din toate puterile sentimentele duşmăniei faţă de alţii, căci acestea sunt duşmanii care ne sapă energia şi ne împiedică progresul.
 • Pentru a avea succes, trebuie să trăim în armonie, în linişte sufletească. Curajul, încrederea, hotărârea, perseverenţa sunt puterile mentale ce ne aduc succesul. A şti să-ţi eliberezi gândul de griji, de nelinişte, de ură , de frică, de invidie, a şti să-l umpli de speranţă, de iubire dezinteresata este o mare realizare. Trebuie să înlături orice gând de ură, de răzbunare, de invidie, de gelozie, de frică, de disperare.Trebuie să-ţi cultivi pacea lăuntrică. A te lăsa cât de puţin copleşit de îndoială, înseamnă să închizi o poartă a norocului. Dacă am avea mai mare încredere în noi, am putea înfăptui mai mult.Încrederea, speranţa dau viaţă tuturor facultăţilor noastre mentale. Obiceiul de a exagera greutăţile ne slăbeşte forţele.Soarta ne-o facem singuri, prin felul gândurilor noastre, bune sau rele.Gândurile sunt o putere, prin ele ne influenţăm viaţa. Calitatea gândurilor determină calitatea vieţii.

Power Thoughts Devotional 365 Daily Inspirations for Winning the Battle of the Mind

astrograma completa

Pachet SERIA „CALUGARUL CARE SI-A VANDUT FERRARI-UL”(4 carti) http://www.vidia.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=1&url=15
Pachet SERIA „CALUGARUL CARE SI-A VANDUT FERRARI-UL”(4 carti) 

34 citate despre inteligenta


 1. Inteligenţa este principiul ordinii lumii – P. de Senancour
 2. Inteligenţa este aroganţă educată – Aristotel
 3. Vezi o mulţime de bărbaţi deştepţi alături de femei mai puţin deştepte, însă mai rar vezi o femeie deşteaptă lângă un bărbat care nu este inteligent! – Erica Jong
 4. Inteligenţa înseamnă adaptare – Marin Preda
 5. A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora – Richard Aladjemoff

  Superinteligenta http://www.vidia.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=1&url=11
  Superinteligenta 
 6. Nu întrebaţi, cât de deştepţi sunteţi, ci cum sunteţi inteligenţi – Howard Gardner
 7. Inteligenţa este abilitatea de a te adapta la schimbare – Stephen Hawking
 8. Inteligenţa este putinţa de a vedea şi reproduce obiectiv cele ce există şi se întamplă – Mihai Eminescu
 9. Un test de inteligenţă îi arată unui om ce deştept ar fi fost dacă nu l-ar fi dat – Laurence J. Peter
 10. Inteligenţa este cea mai mare nenorocire într-o societate imorală şi mediocră – Constantinescu
 11. Inteligenţa e un mijloc de adaptare la mediu al instinctului de conservare – Camil Petrescu
 12. Inteligenţa este arta de a înveşmânta raţiunea – Denis Diderot
 13. Inteligenţa este un judeţ obscur în imperiul strălucitor, omnipotent al prostiei – Valeriu Butulescu1671_the_brain_cube_inhand

 

 1. E greu să ai inteligenţa de a nu te crede deştept – Victor Martin
 2. Inteligenţa este de aceea permanentă punere sub întrebare a proiectului propriu – Gabriel Liiceanu
 3. Există în limba romană o diferenţă între inteligenţă şi deşteptăciune. Eu îi ador pe cei inteligenţi, însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete – Constantin Brâncuşi
 4. Inteligenţa împunge, prostia apasă -Valeriu Butulescu
 5. Un om inteligent este acel care ştie să fie atât de inteligent încât să poată contracta oameni mai inteligenţi decât el – John F. Kennedy
 6. Omul îşi pierde inteligenţa la nervi – Dalai Lama
 7. Omul inteligent judecă cele noi după cele vechi – Sofocle
 8. Eficienţa este lene inteligentă – David Dunham
 9. Scepticismul este caria inteligenţei – Victor Hugo
 10. Fanatismul strică chiar şi celei mai bogate inteligenţe – Lucian Blaga
 11. Cred că oamenii care spun că nu vom dezvolta niciodată computere inteligente – doar demonstrează că anumite sisteme biologice nu au prea multă inteligenţă – Arthur C. Clarke
 12. Copilul inteligent este cel mai rebel aluat – Vasile Ghica
 13. Inteligenţa fără ambiţie este ca o pasăre fără aripi – Salvador Dali
 14. Dumnezeu, între altele, ne-a poruncit să fim inteligenţi – Nicolae Steinhardt

 1. Să ne înălţăm nu în centimetri, ci în inteligenţă – Mircea Albulescu
 2. Prejudecăţile sunt cârjele inteligenţei – Andre Gide
 3. Catastrofele îndeamnă la filosofie pe oamenii tari şi inteligenţi – Balzac
 4. E mai greu să-l convingi pe un om că e prost decât să-l minţi că e deştept – citatdin Jean D’Ormesson
 5. Un om deştept poate să înveţe şi de la un prost. Invers e mai greu – citatdin Francois Rabelais
 6. Între caracter şi inteligenţă n-ar trebui să existe alegere… – Mihai Eminescu
 7. Prostia e mai puţin densă decât inteligenţa. De aceea e tot timpul deasupra – aforismde Valeriu Butulescu

sursa- citatepedia.ro

astrograma completa

Pachet „MANUAL DE UTILIZARE A CREIERULUI” (2 carti) http://www.vidia.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=1&url=13
Pachet „MANUAL DE UTILIZARE A CREIERULUI” (2 carti)