ELIBERĂRILE 


 • Eliberez toată agresivitatea şi autoagresivitatea.
 • Eliberez toată trufia, aroganţa, sfidarea, furia, frustrarea şi rutina.
 • Eliberez toată neiubirea, nelumina, nearmonia, neiertarea, necredinţa, falsitatea, amânarea, egoismul.http://bit.ly/2Cz43uZ
 • Eliberez toate cauzele sărăciei: frică, ruşine, vinovăţie şi energii datorate şi toate jurămintele de sărăcie de la facere până ACUM.
 • Eliberez toată agitaţia, grijile, temerile, sperieturile, spaimele, graba, stresul, controlul, judecăţile de sine şi ale semenilor şi alergiile.
 • Eliberez toată persecuţia, perversitatea, prostituţia de orice fel, promiscuitatea, iluziile minţii, iluziile timpului care ucide.
 • Eliberez toate conflictele, luptele, cruzimea, tortura, abuzurile, protestele, violul, ura, certurile, teroarea, mânia, supărările, tirania.
 • Eliberez toată corupţia, mita, batjocura, haosul, dispreţul, vandalismul, minciunile, demagogia, bârfele, abuzul, excesele.
 • Eliberez toate stările de inferioritate, de victimă, de zădărnicie, de nelinişte, de abandon, de ratare, starea că nu sunt bun de nimic, că nu fac faţă vieţii, de slugă, de neputinţă, umilinţă, înveninare şi ranchiună.

  alone man person sadness
  Fotografie de Pixabay pe Pexels.com
 • Eliberez toată dualitatea, traume, răni, regrete, manipulare, laşitate, trădare, timiditate, emoţii, datorii, neîmpliniri de orice fel, suferinţă, durere tristeţe şi compromisuri.
 • Eliberez toată hoţia, laşitatea, lăcomia, zgârcenia, credinţe vechi, nemernicia, superstiţii, prejudecăţi, încătuşare, superficialitate, îngâmfare, răutate, mofturi,linguşire, măşti, prefăcătorii, căinţă, vicii din toate punctele de vedere, depresie şi atacuri de panică.
 • Eliberez toate blestemele, făcăturile, legăturile, magiile, vrăjile, farmecele, agresiunile de orice fel, gândurile negre, înjurăturile, toate energiile malefice şi entităţile malefice, toţi demonii, vulgaritatea.
 • Eliberez toată negativitatea din mine de la Facere până acum şi tot ce mă opreşte să fiu unime în lumină, sferă liberă.
 • Eliberez starea de a fi ocupat şi tot ce mă opreşte să-mi folosesc la maximum toate capacităţile şi capabilităţile pe care le am în această viaţă din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să-mi folosesc la maximum toate harurile şi darurile divine hărăzite mie pentru această viaţă!
 • Eliberez toate dezechilibrele din mine şi în special cele dintre energiile masculine şi feminine.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să fiu eu însumi, să fiu autentic şi să-mi asum responsabilitatea totală pentru mine.Citat-Osho
 • Eliberez toate programele de autodistrugere, de invadare, dirijare, bruiaj şi control al creierului, de hipnoză, de incitare la autodistrugere şi sinucidere, toate programele de depresie şi atacuri de panică, psihoze şi angoase, indiferent cum au fost produse sau induse de către oricine şi în orice scopuri.
 • Eliberez toate cauzele arestărilor, infracţiunilor, contravenţiilor şi tot ce mă determină să încalc legile pământeşti, morale, ale universului şi cele spirituale, cu ştiinţă sau fără ştiinţă, cu voie sau fără voie.
 • Eliberez toată nelibertatea, încătuşarea, îndoielile, reaua-voinţă, nesimţirea, încăpăţânarea, şmecheria, violenţa, nesiguranţa, suspiciunile, energiile reziduale şi meteodependenţa.
 • Eliberez toate cauzele prin care atrag radiaţii, de orice natură ar fi ele, prin antene GSM, telefoane mobile, computere, aparatură electrocasnică, radiaţii chimice, biologice şi altele.
 • Eliberez efectele negative ale radiaţiilor şi toată agresiunea asupra vieţii, a oamenilor, a solului, a apelor, a aerului, a vegetaţiei, a animalelor, sub orice formă, inclusiv prin substanţe chimice toxice.
 • Eliberez toate cauzele care determină sacrificarea mieilor, animalelor în masă şi individual şi toate efectele negative cauzate de sacrificarea animalelor, precum şi carmele şi energiile produse.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să trec din stadiul de animal care se hrăneşte cu alte animale.

  adorable animal animal photography animal portrait
  Fotografie de Pixabay pe Pexels.com
 • Eliberez toate cauzele prin care brutalizez animalele, le sacrific, le consum.
 • Eliberez toată înşelătoria, falsurile, escrocheriile, cămătăria şi discriminarea.
 • Eliberez toate abuzurile care mi se fac prin taxe, impozite, preţuri, deprecierea monedei naţionale şi toate cauzele abuzurilor conştiente şi inconştiente.
 • Eliberez toate cauzele care duc la scăderea nivelulu de trai, umilinţe, dispreţ, desconsiderare, sărăcire, disperare, şovinism.
 • Eliberez toată dezordinea, delăsarea, lenea, nechibzuinţa, fărădelegea, necredinţa, jaful.
 • Eliberez toate cauzele care mă determină să pun interesul personal înaintea celui divin.
 • Eliberez toate cauzele dezbinării şi a efectelor ei în toate relaţiile mele.
 • Eliberez toată nepriceperea, lipsa de iniţiativă, de prosperitate, de performanţe.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să devin un exemplu demn de urmat pentru întreaga umanitate din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să conştientizez toată cunoaşterea de la Facere până Acum.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să fiu stăpân în manifestare a energiilor şi materiei.Howdini-HowToRestoreYourEnergyForLife152
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să am conştientizare totală de sine.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să am neclintire în nemurire şi nemurire în neclintire.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să mă împac cu mine însumi şi să fac ascultare totală de Divinitate.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să TAC şi Dumnezeu să vorbească prin mine.
 • Eliberez toate cauzele care mă opresc să ajung înger uman, maestru înălţat de dimensiunea 5D.
 • Eliberez toate bolile şi toate handicapurile din mine.
 • Eliberez toate energiile înţepenite din mine.
 • Eliberez toate energiile de care nu mai am nevoie în această viaţă şi toate regretele trecutului.
 • Eliberez toate blocajele energetice din mine.
 • Eliberez toate regretele trecutului.
 • Eliberez toate carmele, de la Facere şi până acum. Acum se încheie ciclul carmic, nimic nu mai am de plătit, indiferent câte vieţi mai vin aici, pe Pământ, absolut, dar absolut nimic, niciodată nu mai am nimic de plătit.
 • Eliberez toate suferinţele şi toate durerile, tristeţea şi toate legăturile până la al şaptelea neam.
 • Eliberez toate fricile din mine: frica de viitor, frica de sărăcie, frica de critică, frica de boală, frica de moarte, frica de pierderea fiinţei iubite, frica de înălţime, frica de întuneric, frica de fenomenele naturii: de ploaie, fulger, trăznet, tunet, frica de apă, frica de înec, frica de semenii noştri, de oamenii, de public, de aglomeraţie, frica de a fi prădat, furat, frica de agresiune, frica de animale, frica de organele de control, frica de autorităţi, frica de singurătate, frica de bătrâneţe, frica de examene, frica să nu pot duce la îndeplinire sarcinile pe care le am în această viaţă, frica de adversari, frica de duşmani, frica că nu mă ridic la pretenţiile partenerului meu din toate punctele de vedere, frica că nu sunt, nu fac şi nu am ceea ce ar trebui, frica de zădărnicie, frica de energiile malefice, frica de superstiţii, frica de blesteme şi vrăji, frica de morţi, frica de spirite, frica de cimitire, frica de a avea iniţiative, frica de nou, frica de singurătate, de neputinţă şi sărăcie la bătrâneţe, frica de examene ale vieţii, frica de întâlniri, frica că nu sunt suficient de bun, suficient de înalt, frica de a-mi satisface partenerul din toate punctele de vedere, frica de pierdere, frica de soţ sau soţie, frica de puşcărie, frica că nu fac faţă concurenţei, frica de cutremure, inundaţii, grindină, secetă, vânturi puternice, furtuni, tornade, frica de calculator şi de toate aparatele electrice.8-brain-fear
 • Eliberez toate emoţiile şi toate blocajele emoţionale, superstiţii şi prejudecăţi.
 • Eliberez toate rănile trecute şi prezente.
 • Eliberez toate angoasele, reziduurile, îndoielile, încăpăţânarea şi insuccesele.
 • Eliberez toate reziduurile.
 • Eliberez toate îndoielile.
 • Eliberez toată încăpăţânarea.
 • Eliberez te orgoliile, toate lipsurile, toate blocajele.
 • Eliberez toate energiile înţepenite din mine, din toate părţile corpului meu, din cap, din creier, din dinţi, din ochi, din urechi, din gât, din toate organele interne, din membrele superioare şi inferioare, din piele şi din toate celulele corpului meu.
 • Eliberez toate stările: de inferioritate, de victimă, de slugărnicie şi servilism, de hipnoză, de sărăcie, de neputinţă, de dependenţă.
 • Eliberez toate energiile malefice, toate răutăţile din mine şi toate ataşamentele.
 • Eliberez toate blocajele care mă opresc să am credinţă în Divinitate, să am credinţă în mine, în tot ceea ce am de împlinit, ca şi cum s-ar fi împlinit deja.
 • Eliberez toate promisiunile, toate făgăduielile, toate jurămintele şi toate legămintele, toate obligaţiile, toate sarcinile şi toate angajamentele, indiferent cum s-au făcut de la Facere până acum, cu voie sau fără voie, prin constrângere, conştient sau inconştient, sub formă scrisă sau verbală, oficial sau neoficial şi din toate punctele de vedere de la Facere până ACUM pentru a fi cu adevărat LIBER şi INDEPENDENT, adică LIBERTATE MAXIMĂ ABSOLUTĂ ÎN VID TOTAL, ACUM ŞI AICI..freedom-converted
 • Eliberez toate înşelăciunile, toate minciunile, toate umilinţele.
 • Eliberez toată gelozia şi toată invidia, toate nereuşitele şi toate dezechilibrele.
 • Eliberez toată prostituţia din mine şi toate fanteziile sexuale.
 • Eliberez energiile distructive, demolatoare şi devastatoare ale lui Azura Tamu şi din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toată încătuşarea şi tot zbuciumul.
 • Eliberez toate blocajele pentru ca să mă împac cu mine însumi şi cu corpul meu, cu divinitatea şi umanitatea.
 • Eliberez toate blocajele pentru a-mi activa total creierul şi ADN-ul şi a-mi creşte la maximum imunitatea.
 • Eliberez toate Seminţele Destinului şi toate nepotrivirile.
 • Eliberez toate reţelele energetice vechi din viaţa mea.
 • Eliberez toate blocajele pentru ca să permit corpului meu fizic să se elibereze total, din toate punctele de vedere. Eliberez toate blocajele pentru a deveni o fiinţă liberă şi independentă, armonioasă şi echilibrată, să trăiesc în bucurie, fericire şi abundenţă, în demnitate şi prestanţă, în împlinire totală.
 • Eliberez toate relaţiile nepotrivite şi relaţiile nepotrivite din viaţa mea, cu soţul sau soţia, cu copiii, cu rudele, cu părinţii, cu şefii sau cu subalternii, cu toţi semenii mei.
 • Eliberez toate legăturile nepotrivite de la Facere până acum cu toţi pe care i-am cunoscut în această viaţă, chiar dacă sunt decedaţi.
 • Eliberez toate blocajele care mă opresc să-mi reclădesc, regenerez, întineresc şi înfloresc corpul fizic.Mind-bodyConnection
 • Eliberez toate obstacolele pentru a-mi accelera la maximum procesul de întinerire şi a-mi reduce la minimum procesul de îmbătrânire.
 • Eliberez toate obstacolele pentru a ajunge eu însumi – înger uman.
  Eliberez toate obstacolele care mă blochează ca abundenţa financiară să intre în viaţa mea.
 • Eliberez toate obsesiile şi insatisfacţiile din viaţa mea.
 • Eliberez toată lipsa de ofensivă, de iniţiativă şi de acţiune.
 • Eliberez toată lenea, comoditatea, inacţiunea, toată lipsa de vlagă şi delăsarea.
 • Eliberez toate blocajele care mă opresc să am o mentalitate sigură, de învingător.
 • Eliberez toate blocajele pentru ca în viaţa mea să intre partenerul sau partenera cea mai potrivită din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toate blocajele pentru a-mi dezlega căsătoria şi a-mi întemeia o familie.
 • Eliberez toate blocajele pentru a da naştere la copii, atâţia câţi îmi doresc.
 • Eliberez toate blocajele pentru a depune pe mine kilogramele care îmi lipsesc din greutatea corporală pentru a ajunge la greutatea normală, după vârstă şi înălţime.
 • Eliberez toate blocajele pentru a avea o talie de vis şi a fi frumoasă.
 • Eliberez toate blocajele pentru a trăi în lux, confort şi eleganţă, oriunde m-aş afla, în plăceri şi satisfacţii depline.
 • Eliberez toate blocajele pentru ca viaţa mea să fie o adevărată sărbătoare în fiecare clipă a vieţii mele, să trăiesc starea de iubire divină.
 • Eliberez toate blocajele pentru a fi SUVERAN, adică a avea independenţă totală, creaţie totală şi împuternicire totală.
 • Eliberez toate limitele din mine, toate comportamentele nedemne, din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toată chelia şi toate cauzele pentru care mi-a căzut părul de pe cap.
 • Eliberez toată inconsecvenţa şi toate nepotrivirile din mine şi toate nelămuririle.
 • Eliberez toate tainele deţinute de mine care nu sunt în Şi din iubire de Dumnezeu.
 • Eliberez toată batjocura şi toate poverile şi greutăţile vieţii.
 • Eliberez toate blocajele care mă ţin, sub orice formă în energia veche.
 • Eliberez toată lăcomia, toate exagerările şi toată stinghereala.
 • Eliberez toată ticăloşia, toată nesimţirea, tot cinismul şi toată nevrednicia.
 • Eliberez toate reţinerile de toate felurile, toată lipsa de ofensivă, de iniţiativă şi de acţiune.clear-min-man-profile-sky-1-800x800
 • Eliberez toate tendinţele şi toate dorinţele de a consuma droguri sau alte substanţe asemănătoare.
 • Eliberez tot egoismul din mine şi toată duritatea şi toată nepăsarea faţă de mine, de viaţa mea, de familia mea, de comunitatea în care trăiesc, de glia străbună şi identitatea naţională.
 • Eliberez toată teama din mine, teamă că îmi pierd slujba şi nu o să am din ce să trăiesc, eu şi familia mea, teama de tot ce mă înconjoară.
 • Eliberez toată jena şi ruşinea şi reţinerile de a-i întreba pe cei care mă slujesc sau care îmi sunt angajaţi despre îndeplinirea sarcinilor pe care le au conform înţelegerilor făcute şi pentru care sunt plătiţi, precum şi jena, ruşinea şi reţinerile de a-i lua la întrebări pe cei a căror superior sunt, şi care îmi sunt subordonaţi şi pe care eu îi plătesc prin salarii şi alte drepturi, despre integritatea averii mele pe care ei o gestionează, pur şi simplu, eliberez toate blocajele care mă opresc, care mă blochează să-i iau la întrebări despre lipsurile din gestiune, despre neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă.
 • Eliberez toate blocajele pentru ca job-ul meu să fie acelaşi cu misiunea mea aici şi acum pe Pământ.
 • Eliberez toate obiceiurile proaste şi comportamentele nedemne.
 • Eliberez toată lipsa de demnitate, de fermitate, de victorii, în fiecare situaţie din viaţă.
 • Eliberez toate kilogramele în plus pe care le am şi toate cauzele care au dus la acumularea acestora.belly-body-calories-diet-42069.jpeg
 • Eliberez toate incertitudinile, toată neîncrederea şi toată nesiguranţa, loialitate, vulnerabilitate.
 • Eliberez toată starea de boală închipuită, de ipohondrie.
 • Eliberez toate mofturile şi toată dezordinea şi indisciplina din viaţa mea.
 • Eliberez lipsa de scrupule, de blândeţe şi de tandreţe.
 • Eliberez toată plictiseala şi toată dezorientarea din mine.
 • Eliberez toate blocajele pentru a fi sănătos, armonizat, vindecat şi echilibrat din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toate blocajele pentru a avea tărie, forţă şi putere inepuizabile şi integritate totală din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toată scleroza şi lipsa de discernământ.
 • Eliberez toate blocajele minţii şi imposibilitatea de a memora, de a judeca, de a reţine tot ce am studiat şi de a reda.
 • Eliberez „boala vitezei” pe care o am în timpul conducerii autoturismului.
 • Eliberez lipsa de comunicare totală sau parţială, de atenţie şi conştientizare totală.
 • Eliberez toate dereglările pe care le am de orice natură ar fi ele, toate dezechilibrele.rocks_on_balance_0
 • Eliberez toată starea de agitaţie şi de nelinişte în care mă aflu şi toată nemernicia.
 • Eliberez toată teroarea şi toate energiile care mă terorizează, din toate punctele de vedere.
 • Eliberez toate afecţiunile pe care le am şi toate lipsurile şi inclusiv lipsa apetitului sexual.
 • Eliberez toate cauzele şi toate blocajele şi absolut tot ceea ce mă opreşte să fiu eu însumi, să permit binele cel mai înalt din toate punctele de vedere, să manifest în permanenţă EU SUNT CEEA CE SUNT, nu întreb pe nimeni şi nu cer nimănui nimic!

sursa: www.reiki-floareadelotus.ro


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

ccc

Cum oamenii își creează probleme singuri


„Veninul este în capul tău”. O parabolă despre cum oamenii singuri își creează probleme.

http://bit.ly/2Cz43uZ

În China antică, o fată proaspăt căsătorită trăia în casa soțului și avea grijă de acesta și de soacra sa. Tânăra soție era acuzată de către soacra sa pentru nenumărate lucruri care le făcea sau nu le făcea. Disperată de atâtea reproșuri, femeia a decis să scape de soacră. Fata a mers la un medic naturist și i s-a plâns:

 • – Nu mai pot trăi cu soacra mea. Mă înnebunește. Ai putea să mă ajuți? O să-ți plătesc bine.
 • – Ce pot face pentru tine?, a întrebat-o medicul.
 • – Vinde-mi otravă. O să-mi otrăvesc soacra și toate problemele mele vor dispărea, a răspuns femeia.

După ce a reflectat un timp îndelungat, medicul i-a răspuns: – Te voi ajuta. Dar trebuie să înțelegeți două lucruri. În primul rând, nu îți poți otrăvi soacra imediat, deoarece oamenii vor înțelege cu tu ai făcut acest lucru. Îți dau un tip de ierburi, care o vor ucide treptat, și nimeni nu va înțelege că a fost otrăvită. În al doilea rând, pentru a evita complet orice suspiciune la adresa ta, trebuie să nu mai fii furioasă pe ea, să înveți să o respectați, să o iubești, să o asculți și să ai răbdare. Atunci nimeni nu te va bănui pe tine când aceasta va muri.

Fata a fost de acord cu totul, a luat ierburile și a început să i le adauge treptat în mâncarea soacrei. În plus, ea a încercat să se controleze, să-și asculte soacra și să o respecte. Când a văzut cum s-a schimbat atitudinea soacrei sale față de ea, ea a început să o iubească din toată inima.

Soacra, la rândul ei, spunea tuturor că nora ei este cea mai bună, cum ar fi putut visa doar. Șase luni mai târziu, relația dintre ele a devenit aproape ca între o mamă de sânge și o fiică. Într-o zi, femeia a venit la medicul naturist și i-a spus: – În numele lui Dumnezeu, vă rog să-mi salvați soacra de otravă pe care i-am dat-o. Nu vreau să o omor. Ea a devenit cea mai bună soacră din lume și o iubesc ca pe mama mea.

Medicul a zâmbit și i-a răspuns: – Nu-ți face griji, nu ți-am dat nici o otrăvire, erau doar niște condimente pentru mâncare. Veninul era numai în capul tău și tu ai scăpat de el.

Înțelepciune chineză: „Suntem ceea ce credem. Ține minte asta!”.

sursa-povestiri.net


http://bit.ly/2Cz43uZ

Nu-ți lua gândurile prea în serios


Majoritatea oamenilor isi petrec intreaga viata in temnita propriilor lor ganduri. Ei nu trec niciodata dincolo de un simt limitat, individualizat, al sinelui, creat de minte si conditionat de trecut.

http://bit.ly/2Cz43uZ


In interiorul tau, asemenea oricarei fiinte umane, exista o dimensiune a constiintei, mult mai profunda decat gandirea. Este esenta a ceea ce esti tu. O putem numi prezenta, constientizarea, constiinta neconditionata. In invataturile stravechi, ea este Constiinta Christica sau natura ta Buddhica. Descoperirea acestei dimensiuni te elibereaza pe tine si elibereaza lumea de suferinta pe care ti-o pricinuiesti tie insuti si altora, atunci cand micul eu, creat de minte, este tot ceea ce cunosti si iti conduce viata. Iubirea, bucuria, creativitatea si stabilitatea pacii interioare nu pot veni in viata ta, decat prin acea dimensiune neconditionata a constiintei.

Daca poti recunoaste, macar din cand in cand, ca gandurile care iti trec prin minte sunt niste simple ganduri; daca poti fi martorul propriilor tale tipare de reactie mental-emotionala, atunci acea dimensiune ti se dezvaluie sub forma constientizarii gandurilor si emotiilor, atunci cand ele apar in spatiul launtric atemporal, in care se desfasoara viata ta.gandire

Fluxul gandirii are o inertie uriasa, care te poate trage dupa sine, cu usurinta. Fiecare gand pretinde ca el conteaza foarte mult. El vrea sa-ti atraga intreaga atentie.

Iata o noua practica spirituala pentru tine: nu-ti lua gandurile prea in serios.Pentru oameni este foarte usor sa fie prinsi in capcana propriilor temnite conceptuale.
Mintea umana – in dorinta ei de a sti, intelege si controla – isi mistifica parerile si punctele de vedere privind adevarul. Ea spune: asa stau lucrurile. Trebuie sa mergi dincolo de gandire, pentru a intelege ca, indiferent de modul in care iti interpretezi propria viata, viata sau comportamentul altcuiva, oricare ar fi modul in care judeci o anumita situatie, acesta nu este decat un punct de vedere, una dintre numeroasele perspective posibile. Nu e nimic mai mult decat un manunchi de ganduri. Insa realitatea este un tot unitar, in care toate lucrurile sunt intretesute, in care nimic nu exista de sine statator.

Gandirea fragmenteaza realitatea… o divizeaza in bucati conceptuale. Mintea ganditoare e un instrument util si puternic, dar, cand pune cu totul stapanire pe viata ta, este, totodata, si foarte limitativa, atunci cand tu nu poti intelege ca ea nu este decat un mic aspect al constiintei – care esti tu.

gandire-pozitiva_56974168-696x465

Intelepciunea nu e un produs al gandirii. Intelegerea profunda a faptului, intelepciunea, apare prin simpla actiune de a acorda intreaga ta atentie unei anumite persoane sau unui anumit lucru sau unei anumite situatii. Atentia este inteligenta primordiala, este constiinta insasi. Ea darama barierele create de gandirea conceptuala si, odata ce acest lucru se intampla, apare si recunoasterea faptului ca nimic un exista in si prin el insusi. Atentia este vindecatorul separarii.

Ori de cate ori esti cufundat in gandirea compulsiva, tu eviti ceea ce este real. Nu vrei sa te afli acolo unde esti: Aici, Acum. Dogmele – religioase, politice, stiintifice – se nasc din credinta falsa ca gandirea poate incapsula realitatea sau adevarul. Dogmele sunt temnite conceptuale colective. Ciudat este faptul ca oamenii isi iubesc celulele lor de inchisoare, fiindca ele le dau un simt al sigurantei si o falsa senzatie de familiaritate. Nimic nu i-a cauzat mai multa suferinta omenirii, decat dogmele. Este adevarat faptul ca toate dogmele se spulbera, mai curand sau mai tarziu, fiindca realitatea scoate la iveala falsitatea lor; cu toate acestea, cata vreme nu se intelege caracterul lor iluzoriu, ele vor fi inlocuite cu alte dogme.

Care este iluzia fundamentala? Identificarea cu gandul. Trezirea spirituala ne trezeste din visul gandirii. Taramul constiintei este mult mai vast decat poate intelege gandirea. Atunci cand nu vei mai crede tot ceea ce gandesti, vei iesi in afara gandirii si vei vedea limpede ca tu nu esti cel care gandeste. Mintea este intr-o permanenta stare de insuficienta – fiind, astfel, ahtiata dupa mai mult. Atunci cand te identifici cu mintea, devii cu multa usurinta plictisit si nelinistit. Plictiseala inseamna ca mintea tanjeste dupa mai multa stimulare, mai multa hrana pentru gandire – iar aceasta dorinta nu este satisfacuta. Cand esti plictisit, ii poti satisface dorinta mintii rasfoind o revista, dand un telefon, deschizand televizorul, navigand pe internet, mergand la cumparaturi sau – si acest lucru nu este ceva neobisnuit – transferand senzatia de lipsa si nevoile mintii asupra corpului, pe care il satisfaci mancand mai mult.

gandire-positiva

Sau poti alege sa ramai plictisit si nelinistit, observand cum te simti cand esti plictisit si nelinistit. Pe masura ce iti concentrezi atentia asupra acestei senzatii, dintr-o data apare un anumit spatiu si o liniste in jurul ei, asa cum este ea. La inceput putin, dar, pe masura ce senzatia de spatiu interior se amplifica, sentimentul de plictiseala va incepe sa scada in intensitate si importanta. Asadar, pana si plictiseala te poate invata cine esti si cine nu esti tu.  Vei descoperi ca nu tu esti persoana plictisita. Plictiseala este, pur si simplu, o miscare conditionata, de energie, in interiorul tau. Tu nu esti o persoana furioasa, trista sau infricosata. Plictiseala, furia, tristetea sau frica nu sunt ale tale, nu iti apartin. Ele sunt conditionari ale mintii omenesti. Ele vin si pleaca.

Tu nu esti nimic din ceea ce vine si pleaca. Sunt plictisit. Cine stie acest lucru? Sunt furios, trist, infricosat. Cine stie acest lucru? Tu esti cunoasterea – si nu conditionarea care este cunoscuta. Orice fel de idee preconceputa presupune faptul ca te identifici cu mintea ganditoare. Ceea ce inseamna ca tu nu mai vezi cealalta fiinta umana, ci doar propria ta idee despre acea fiinta umana. A reduce intreaga perceptie asupra unei alte fiinte umane, la o simpla idee, este deja o forma de violenta.

ganduri-fata

Gandirea care nu isi are radacina in constiinta, devine egoista si disfunctionala. Inteligenta lipsita de intelepciune este extrem de periculoasa si distructiva. Aceasta este starea actuala a majoritatii omenirii. Amplificarea rolului gandirii in stiinta si tehnologie – desi, in mod intrinsec, nu este nici buna, nici rea – a devenit si ea distructiva, din cauza preponderentei gandirii care nu se naste din starea de constienta.

Urmatorul pas in evolutia omenirii este transcenderea gandirii – care este acum o sarcina extrem de urgenta. Acest lucru nu inseamna sa incetam sa gandim ci, pur si simplu, sa nu ne identificam totalmente cu gandirea, sa nu fim posedati de ea.
Simte energia corpului tau launtric. Imediat, zgomotul mental incetineste sau inceteaza. Observa senzatiile care iti apar in maini, in picioare, in abdomen, in piept. Simte viata care esti tu, viata care iti anima corpul. Atunci, corpul tau va deveni o poarta de intrare, ca sa zic asa, intr-o stare mai profunda de vitalitate, dincolo de emotiile si gandurile tale.
Este o vitalitate pe care o poti simti cu intreaga ta Fiinta – nu doar in capul tau. In acea stare de prezenta, in care nu ai nevoie sa gandesti, fiecare celula este plina de viata. Cu toate acestea, daca, din anumite motive de ordin practic, e nevoie sa gandesti cand te afli in aceasta stare, gandirea este acolo. Mintea inca poate actiona – si actioneaza minunat, atunci cand inteligenta care esti tu o foloseste si se exprima prin intermediul ei.

busy-mind-300x294

Poate ai observat ca acele scurte perioade in care esti constient fara sa gandesti apar deja, in mod natural si spontan, in viata ta. Poate cand esti implicat intr-o activitate manuala sau cand mergi prin camera sau cand astepti la un ghiseu in aeroport si esti totalmente prezent, atat de mult, incat imobilismul mental obisnuit al gandirii cedeaza si este inlocuit de o stare constienta a prezentului. Sau poate descoperi ca privesti cerul sau asculti pe cineva, fara niciun comentariu mental interior. Perceptiile tale au devenit limpezi precum cristalul, neumbrite de gandire.

Toate acestea nu sunt importante pentru minte, fiindca ea are lucruri mult mai importante la care sa se gandeasca; toate acestea nu sunt nici macar demne de retinut – motiv pentru care, ele iti pot scapa cu usurinta din vedere. Adevarul e ca acesta este lucrul cel mai important care ti se poate intampla. Acesta este inceputul trecerii de la gandire, la constientizarea momentului prezent.

Healing-Zone-Mind-Detox-Method

Intrati in starea de a nu sti. Aceasta stare va poarta dincolo de minte, fiindca mintea incearca intotdeauna sa traga concluzii si sa interpreteze lucrurile. Ea se teme de necunoastere. Asadar, atunci cand acceptati cu usurinta starea de a nu sti, deja ati pasit dincolo de minte. Atunci, din aceasta stare, se naste o cunoastere care este nonconceptuala. Creatia artistica, sportul, dansul, invatarea, consilierea – maiestria in orice stradanie – presupune ca mintea ganditoare nu mai este implicata sau, cel putin, joaca un rol secundar. O putere si o inteligenta mai mari decat tine – dar care, totodata, fac parte din tine – preiau conducerea. Nu mai exista niciun proces de luare a deciziilor; actiunea perfecta pur si simplu se desfasoara si nu tu esti cel care face acest lucru.

A stapani viata este opusul controlului asupra vietii. Tu te aliniezi cu o constiinta mai mareata. Ea actioneaza, vorbeste, face ceea ce trebuie. Un moment de pericol poate determina o incetare temporara a fluxului gandirii – fapt care iti poate demonstra ce inseamna sa fii in prezent, alert, pe deplin constient. Adevarul este cu mult mai cuprinzator decat poate pricepe mintea vreodata.

7-happy-people-think

Nicio gandire nu poate cuprinde Adevarul. In cel mai bun caz, il poate indica. De exemplu, ea poate spune: Toate lucrurile sunt, in mod intrinsec, unificate. Aceasta este o indicatie, nu o explicatie. Intelegerea acestor cuvinte inseamna sa simti in profunzimea fiintei tale, adevarul pe care il indica gandurile.

autor-Eckhart Tolle


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

ccc

Experiența adevărului


Mulţi oameni cred în Dumnezeu şi mulţi oameni sunt atei, nu cred în Dumnezeu. Există, de asemenea, mulţi oameni care nu sunt nici credincioşi, nici atei.  Aceştia din urmă încearcă să se comporte bine în viaţă, în cazul în care ar exista Dumnezeu. 

http://bit.ly/2Cz43uZ

Noi spunem că a crede în Dumnezeu nu înseamnă că am experimentat ceea ce este Adevărul, ceea ce se cheamă Dumnezeu.  Noi spunem că a nega existenţa lui Dumnezeu nu înseamnă că am experimentat ceea ce este Adevărul, ceea ce se cheamă Dumnezeu.  Noi spunem că a te îndoi de existenţa lui Dumnezeu nu înseamnă că am experimentat Adevărul.

Trebuie să experimentăm Acel Ceva, care ne poate transforma radical, Acel Ceva pe care mulţi îl numesc Dumnezeu, Allah, Tao, Zen, Brahma, INRI etc. Mintea credinciosului este îmbuteliată în credinţă, şi aceasta din urmă nu este experienţa a ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Allah sau oricum am vrea să-L numim.  Mintea ateului este îmbuteliată în neîncredere, iar aceasta din urmă, de asemenea, nu înseamnă experimentarea a ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Brahma etc.  Mintea celui care se îndoieşte de existenţa lui Dumnezeu este îmbuteliată în scepticism, iar acesta nu este Adevărul.

Free_Your_Mind

Ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Allah, sau cum dorim să-L numim pe Cel ce nu are nume, este complet diferit de credinţă, negare şi scepticism.  Atâta timp cât mintea este scufundată în oricare din aceşti Trei Factori de Ignoranţă, nu poate experimenta ceea ce chinezii numeau Tao, Ceea ce este Divin, Ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Allah, Brahma etc.  Cine a experimentat vreodată Ceea ce nu poate fi definit, deoarece dacă se defineşte se transfigurează, Ceea ce unii numesc Dumnezeu, este clar că trece printr-o transformare radicală, totală şi definitivă.Când Pilat l-a întrebat pe Isus: „Ce este Adevărul?”, Isus a tăcut. Când lui Buddha i-a fost pusă aceeaşi întrebare, el a întors spatele şi a plecat.

Adevărul este incomunicabil, aşa cum este incomunicabil extazul sublim pe care-l simţim atunci când contemplăm un apus frumos de soare.  Adevărul este o chestiune de experienţă mistică, şi doar prin intermediul extazului o putem experimenta. Toată lumea îşi poate permite să comenteze despre Adevăr, dar Adevărul nu are nimic de-a face cu opiniile noastre.  Adevărul nu are nimic de-a face cu gândirea, Adevărul este ceva ce poate fi experimentat numai în absenţa Eului timp. Adevărul vine la noi ca un hoţ în noapte şi când se aşteaptă cel mai puţin. De fapt, Adevărul este ceva paradoxal. Cel care îl cunoaşte nu îl spune, şi cel care îl spune nu-l cunoaşte.

Peace-of-Mind

Adevărul nu este ceva liniştit şi static, Adevărul este necunoscutul din moment în moment.  Adevărul nu este un obiectiv la care trebuie să ajungem. Adevărul se află ascuns în spatele fiecărei probleme a vieţii cotidiene.  Adevărul nu aparţine timpului şi nici eternităţii. Adevărul este dincolo de timp şi eternitate.

Adevărul, Dumnezeu, Allah, Brahma, sau cum vreţi să numiţi Ceea ce este Marea Realitate, este o serie de experienţe întotdeauna expansive şi de fiecare dată mai mult şi mai profund semnificative.  Unii oameni au o idee despre Adevăr, alţii altă idee, fiecare are propriile sale idei cu privire la Adevăr, dar Adevărul nu are nimic de-a face cu ideile, este complet diferit de toate ideile.  În lume există multe persoane care cred că deţin Adevărul, fără să-l fi experimentat vreodată în viaţă. De obicei, aceşti oameni doresc să-i înveţe ce este Adevărul pe cei care l-au experimentat la un moment dat.

Experienţa Adevărului, fără înţeleapta concentrare a minţii, este imposibilă.  Există două tipuri de concentrare: primul este de tip exclusivist, al doilea este de tip integral, total, non-exclusivist.  Adevărata concentrare nu este rezultatul unei opţiuni, cu toate luptele sale, nici a alegerii unor gânduri sau a altora.  Faptul că eu cred că acest gând este bun şi că acela este rău sau viceversa, că nu trebuie să mă gândesc la acest lucru şi că este mai bine să mă gândesc la celălalt etc. generează, de fapt, conflicte între atenţie şi distragere, iar acolo unde există conflicte nu poate exista liniştea şi tăcerea minţii.

mindpower1

Noi trebuie să învăţăm să medităm cu înţelepciune şi, pe măsură ce apare în minte fiecare gând, fiecare amintire, fiecare imagine, fiecare idee, fiecare concept etc., trebuie să le observăm, să le studiem, să extragem din fiecare gând, amintire, imagine etc., ceea ce este mai bun.

Când parada gândurilor s-a terminat, mintea rămâne liniştită şi în tăcere profundă, atunci Esenţa minţii scapă şi vine experienţa a ceea ce este Adevărul. Sistemul nostru de concentrare nu exclude nimic, este complet, total, integral. Sistemul nostru de concentrare include totul şi nu exclude nimic. Sistemul nostru de concentrare este drumul care ne duce la experienţa Adevărului.

autor-Samael Aun Weor


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

http://bit.ly/2Cz43uZ

Antrenează-ți mintea să vadă binele în orice situație!


 

 • Îl poți vindeca pe cel de lângă tine iubindu-l!
 • Tu bucură-te că vezi răsăritul și nu mai complica tot ce este simplu! Semnat, Timpul
 • Să nu uit. Când inima îngheață, pune lemne pe foc. Lemnele dragostei. Încălzește-te și gustă din dulceața rugăciunii. Vorbe rotunde și calde, de drag. Zâmbește, mâine va fi mai bine! Vezi-ți de drumul tău, curat, demn și fericit. Dumnezeu îți prețuiește dragostea, bunătatea, reușitele, mulțumirea, seninătatea, omenia. Asta e tot ce contează. Fii împăcat și rămâi în pace.
 • Câte inimi care bat, atâtea feluri de dragoste. Există mereu timp pentru iubire… există mereu timp pentru iertare…
 • Gesturile mici fac diferența. Prezența ta să aducă bucurie!

Părintele Ieromonah Hrisostom Filipescu


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

http://bit.ly/2Cz43uZ