Influxurile subtile astrale ale planetelor Neptun si Pluto


Neptun reprezintă principiul receptivităţii pasive ce se manifestă prin inspiraţie, intuiţie, mediumitate, dar şi prin utopie, nebunie, anxietate nemotivată. Astrologii consideră că Neptun reprezintă starea misterioasă de forţă a nesiguranţei, a iluziei care indică ori un mistic profund, un mare vizionar şi idealist şi o puterncă aspiraţie spirituală, ori împrăştiere mentală, anxietate, lipsa simţului practic.
 
Principii corespondente: inspiraţie divină, geniu, intuiţie estetică, viaţă superioară, spiritualitate, gândire superioară, inspiraţie.
Simbolizează: apa, oceanul, geniul muzical, poetic sau artistic, complicaţiile, confuzia, trădarea, viciul, pasiunile misterioase, perversitatea, uniunile platonice, drogurile, stupefiantele, şarlatanii, credulitatea puerilă, otrăvurile, închisorile, instituţiile, spitalele, inspiraţia artistică şi religioasă.

Atribute esenţiale: feminin, negativ, umed, fecund, fertil.

Predispoziţii native: marile genii, dar şi marii mistificatori şi escroci, inspiraţie foarte elevată, mediumitate, atracţie pentru ştiinţele oculte şi ocupaţii în legătură cu lichidele, călătorii pe apă, traficul de droguri, tutun, otrăvuri.
Calităţi: elevare, sublimare, spiritualitate, geniu, emoţii şi trăiri superioare, rafinate, vise premonitorii, inspiraţie profundă, înţelegere intuitivă, creativitate.
Defecte: viciu, nebunie, decepţie, depravare, alcoolism, toxicomanie, indulgenţă exagerată faţă de greşelile şi slăbiciunile proprii, teamă, nelinişte, anxietate, tendinţe de sinucidere.
Guvernează în fiinţă: procesele nervoase, subconştientul, talamusul.
Corespondenţe zodiacale: zodia Peştilor şi casa a XII-a.
Maladii tipice (pentru Neptun prost aspectat): tulburări oculare, perturbări cerebrale şi mentale, comă, catalepsie, transă, demenţă, otrăvire prin narcotice, lepră, alergie, neurastenie.

Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Neptun sunt prezentate în tabelul de mai jos:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

platitudine

receptivitate superioră

supra-abundenţă sentimentală şi emotivă

mediumitate haotică, necontrolată

imaginaţie puternică controlată, inspiraţie divină, intuiţie

exces imaginativ, fantasme nefaste

influenţabilitate, aspiraţie anemică

spiritualitate autentică, profundă, aspiraţie constantă către Divin

exaltare dogmatică şi confuzia valorilor spirituale, iluzionare, nevroză

Pluto exprimă marile transformări ce au loc de-a lungul erelor geologice, precum şi pe cele ce au loc în profunzimile materiei, în lumea atomică. Astrologii consideră că Pluto reprezintă forţa regenerării, a evoluţiei, principiul transformării profunde, interioare, revelarea, renaşterea.
 Principii corespondente: transformare, eliminare, reînnoire, regenerare, reîntinerire.
Simbolizează: forţele creatoare şi regeneratoare ale corpului, gonadele, inconştientul, schimbările forţate, cele mai înalte şi cele mai joase aspecte ale naturii umane.
Calităţi: capacitatea de a reîncepe cu întreaga energie regenerată acţiuni sau proiecte noi în cele mai defavorabile condiţii, simţul marilor afaceri, siguranţă financiară, profund spirit analitic.
Defecte: subconştient încărcat de reziduuri şi tendinţe negative, autodistrugere, complexe, tendinţe criminale, cruzime, sadism.
Guvernează în fiinţă: formarea celulelor, funcţia de reproducere, gonadele, procesele mentale, transmutaţia biologică şi sublimarea energiei.
Corespondenţe zodiacale: zodia Scorpionului şi casa a VIII-a.
Maladii tipice (pentru Pluto prost aspectat): bolile care afectează aparatul reproducător şi organele sexuale (colonul, rectul, rinichii şi căile de eliminare a urinii, dar şi sistemele de excreţie de la nivelul pielii şi al mucoaselor), bolile neobişnuite, atipice, dezechilibrele cronice care, ca şi cancerul, au tendinţa de a distruge ordinea naturală de la nivelul corpului fizic.
Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Pluto sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

ASPECTARE POZITIVĂ, ARMONIOASĂ

ASPECTARE NEGATIVĂ, PERTURBATOARE

Evoluţie

schimbări sforţate, violente

Eliminare

eruptivitate

Revelare

violenţă

Regenerare

crimă

Renaştere

distrugere

extras din cartea „Secretele dezvăluite ale momentului ocult al HIATUSULUI” de profesor yoga Gregorian Bivolaru

http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12

Influxurile subtile astrale al planetelor Saturn si Uranus


Influxul Saturnian este cel care îi conferă fiinţei simţul responsabilităţii şi al datoriei. El oglindeşte şi manifestă karma individuală. Astrologii consideră că Saturn reprezintă  principiul cristalizării, al fixării, perseverenţa, profunzimea.
Principii corespondente: concretizare, soliditate, stabilitate, cristalizare, materializare, contracţie, inerţie, rigiditate, limitare, restricţie, rigoare.
Simbolizează: timpul ca energie misterioasă, duratele lungi, întârzierile, obstacolele, insuccesele, sărăcia, nefericirile, moartea, perseverenţa, tenacitatea, răceala, schimbările inevitabile, plumbul, strămoşii, fatalitatea, ghinionul, neşansa.
Atribute esenţiale: feminin, negativ, rece, uscat.
Predispoziţii native: munci laborioase sau de mare amploare, reuşită prin ambiţie liniştită, răbdare, perseverenţă, slujbe obscure în mine, locuri izolate, activităţi puţin populare, fundaţii.
Calităţi: prudenţă, răbdare, perseverenţă, economie, frugalitate, simţul înnăscut al datoriei, ponderaţie, rezervă, sobrietate, castitate, meditaţie, precizie, ştiinţă, simţ practic, discernământ, ambiţie, lipsită de egoism, fiinţe umane demne de încredere, disciplinate.
Defecte: avariţie, zgârcenie, pesimism, egoism, răutate, ipocrizie, răceală, melancolie, avariţie, neîncredere, tristeţe, aversiune faţă de schimbare, severitate, tendinţa către sinucidere.
Guvernează în fiinţă: sistemul osos, dinţii, splina, auzul, depunerile de cristale şi formaţiuni acide ce apar în articulaţii. Provoacă stagnări, insuficienţe, paralizii, aduce bătrâneţea, provoacă fracturi şi predispune la căderi.
Temperament: schizotimic-melancolic.
Corespondenţe zodiacale: zodia Capricornului şi parţial zodia Vărsătorului, casa a X-a.
Maladii tipice (pentru Saturn prost aspectat): paralizii, cancer, tumori, tulburări glandulare, nebunie, afecţiuni ale inimii, tulburări de flegmă, reumatism, bronşite, nefrită.
Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Saturn sunt prezentate în tabelul de mai jos:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

lipsă de cristalizare

cristalizare

durificare

lipsă de fixitate

fixare

sfrijire, încreţire

decalcifiere curentă

metabolism normal al calciului

calcifiere excesivă

influenţabilitate, disipare, dispersie

perseverenţă

încăpăţânare

melancolie

seriozitate normală

uşurătate

avariţie

economie

risipă

neîncredere, teamă

prevedere firească

lipsă de prevedere

singurătate, izolare

profunzime

superficialitate

taciturn

rezervă, moderaţie

vorbire necontrolată, logoree

URANUS reprezintă forţa astrală cosmică ce provoacă răsturnările şi modificările bruşte şi imprevizibile, invenţiile, creaţiile originale şi progresul. Astrologii consideră că Uranus reprezintă sfera astrală de forţă a schimbării, a detaşării, a libertăţii, a transformării, a imprevizibilului şi a inovaţiei.
 Principii corespondente: progres, evoluţie, intuiţie, creativitate, invenţie, modificare bruscă, neprevăzută, originalitate, transformări ample, bruşte, ritm, cadenţă.
Simbolizează: neaşteptatul, ineditul, bruscheţea, revolta, reforma, independenţa şi libertatea, rezolvările bruşte, sindicatele, electricitatea, ştiinţele moderne, radioul şi televiziunea, călătoria spaţială, radioactivitatea, persoanele excentrice, ideile şi acţiunile neconvenţionale, depăşirea prejudecăţilor.
Atribute esenţiale: electrodinamic, hermafrodit, rece, uscat.
Predispoziţii native: invenţii, stări abstracte, psihologice, metafizice, ocultism, astrologie, muncă de cercetare, pionierat, reformator, revoluţionar, explorator, inovator, dictator.
Calităţi: originalitate, studiu, prietenie, sinceritate, dragoste de libertate, umanitarism, idei avansate şi progresiste, voinţă puternică, intuiţie spirituală.
Defecte: rebeliune, bruscheţe, excentritate, revolă, sarcasm şi încăpăţânare, dezechilibru, accese violente şi explozive, crize nervoase, perversitate, manii, fanatism.
Guvernează în fiinţă: influxurile nervoase, sistemul circulator, schimbările fizice, dislocările şi chiar rupturile de organe sau membre.
Temperament: schizotimic-nervos.
 Corespondenţe zodiacale: zodia Vărsătorului şi casa a XI-a.

Maladii tipice (pentru Uranus prost aspectat): paralizii, crampe, isterie, tulburări mentale, afecţiuni şi răni datorate unor explozii, avort, sughiţ, paralizie infantilă, manie.

Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Uranus sunt prezentate în tabelul de mai jos:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

indiferenţă

integrare înţeleaptă a realităţii

nevoie permanenetă de senzaţie şi de senzaţii noi

imobilitate

mobilitate

agitaţie excesivă

apatie

iniţiativă integrată armonios

excitabilitate exagerată, iritabilitate, nervozitate

reacţionarism

bucuria reformelor pline de înţelepciune

mania noului

caracter plicticos

intuiţie profundă

imaginaţie excesivă, capricii, toane bizare

dependenţă

libertate, independenţă, autonomie

incoerenţă, stranietate

sursa-yogaesoteric

 

Influxurile subtile astrale ale planetelor Marte si Jupiter


MARTE este asociat cu energia, masculinitatea, voinţa, ardoarea, tensiunea şi agresivitatea. Astrologii consideră că Marte reprezintă acţiunea, voinţa, masculinitatea, energia.
Principii corespondente: acţiune, virilitate, energie dinamică, forţă, mişcare.
Simbolizează: construcţia, dar şi distrugerea, lupta pentru existenţă, virilitatea, pasiunea, dorinţa, cucerirea, războiul, violenţa, dinamismul, rivalul, duşmanii declaraţi, obiectele ascuţite, intsrumentele chirurgicale, armele, soldaţii, chirurgii, călăii, focul, topitoriile, arsenalele, căldura acţiunii, fierul.
Atribute esenţiale: masculin, pozitiv, cald, uscat.
Predispoziţii native: viaţa activă şi agitată, industria fierului şi a focului, curajul şi vitejia, activităţile dificile sau periculoase în armată, poliţie, chirurgie, stomatologie, sport, vânătoare, mecanică.
Calităţi: curaj, iniţiativă, bravură, francheţe, activitate, temeritate, hotărâre, sexualitate puternică şi controlată, răspuns pozitiv şi viu la toate situaţiile, independenţă.
Defecte: mânie, violenţă, brutalitate, asprime, impulsivitate, gelozie, cruzime, egoism, spirit răzbunător, cinism, ironie, nesăbuinţă, iritare.
Guvernează în fiinţă: sistemul muscular şi virilitatea, organele sexuale externe, bila, forţa fizică, gonadele, glandele suprarenale, globulele roşii, rănile, arsurile şi operaţiile chirurgicale.
Temperament: schizotimic-coleric.
Corespondenţe zodiacale: zodiile Berbec şi Scorpion şi casele I şi a VIII-a.
Maladii tipice (pentru Marte prost aspectat): infecţii sanguine, fracturi, febră, arsuri, erupţii, epilepsie, variolă, varicelă, apendicită, hipertensiune, hemoragii, hernie, encefalomielită.

Caracterisiticile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Marte sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 DEZECHILIBRU RECEPTIV  (-)

  ECHLIBRU – ARMONIE  (0)

DEZECHILIBRU EMISIV  (+)

slăbiciune

impuls armonios, elan, aspiraţie

distructivitate

atrofie musculară

forţă musculară mare

hipertrofie musculară

combustie prea lentă

oxidare normală, metabolism echilibrat şi normal

combustie prea rapidă, arderi accelerate

hipotermie, membrele şi corpul reci

căldură, ardoare

febră

lipsă de forţă

energie mare, aproape nesfârşită

risipire energetică, vlăguire, agitaţie

teamă

curaj

nesăbuinţă

moliciune, indolenţă

fermitate, consecvenţă

brutalitate

indecizie, oscilaţie

hotărâre de nezdruncinat

impulsivitate necontrolată

lipsă de combativitate

combativitate, forţă

agresivitate

Prin mărimea şi poziţia sa, sfera subtilă de forţă a planetei Jupiter ocupă locul central între sferele subtile de forţă ale aştrilor care se rotesc în jurul Soarelui. Jupiter reprezintă principiul echilibrului, al autorităţii, al ordinii. Astrologii consideră că Jupiter reprezintă principiul expansiunii, al justiţiei, simbolul socialului şi al moralităţii.

Principii corespondente: conservare, înţelepciune, nobleţe sufletească, expansiune, ordine, generozitate, judecată, coeziune.

Simbolizează: onorurile, şansa, reuşita, optimismul, prosperitatea, ideile morale (filozofice, spirituale şi religioase), legislaţia, autoritatea, comerţul en-gros, exportul, administraţia, magistratura, băncile, religia, maestrul, protectorul, prietenii foarte generoşi, bisericile, templele, aristocraţia, şansa, norocul.

Atribute esenţiale: masculin, pozitiv, cald, umed.
Predispoziţii native: funcţii înalte, carieră literară sau în magistratură, marile întreprinderi comerciale, direcţia şi administrarea de societăţi, biserica (în special clerul superior), viaţa liberă, organizarea, sociologia.
Calităţi: generozitate, înţelepciune, moralitate, dreptate, jovialitate, virtute, religiozitate, respect faţă de ordine, cunoaştere, studii superioare, compasiune.
Defecte: ostentaţie, acţiuni ilegale, pasiuni care subjugă (jocuri de noroc), aroganţă, tapaj, orgoliu, ipocrizie, exces, exagerare, extremism, vanitate, indulgenţă faţă de propriile lipsuri şi defecte.
Guvernează în fiinţă: circulaţia arterială, ficatul, simţul mirosului, glanda pituitară.
Temperament: ciclotimic-jovial.
Corespondenţe zodiacale: zodiile Săgetător şi parţial Peşti şi casele a IX-a, parţial a XII-a.
Maladii tipice (pentru Jupiter prost aspectat): hepatită, afecţiuni ale ficatului, exces ponderal, anemie, diabet, tumori, congestie cerebrală, apatie, hemoroizi.
Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Jupiter sunt prezentate în tabelul următor:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

atrofie

expansiune armonioasă

hipertrofie

proastă asimilaţie

asimilaţie normală

supracreştere

injustiţie

justiţie, dreptate

fanatism justiţiar

lipsă de sociabilitate

simţ social

sociabilitate afectată, bombastică

imoralitate

moralitate

ipocrizie sau fanatism

dificultăţi în a se expansiona

bucuria expansiunii

hiper-expansiune care deranjează

sursa-yogaesoteric