SEMNIFICAŢIA PLANETELOR ÎN CASE


Casa Soarelui 
Reprezintă locul central al astrogramei, deoarece în acest sector se exprimă cel mai intens sufletul omului. În acest loc şi prin mecanismele oferite de acest domeniu reuşim să devenim conştienţi de rostul nostru aici şi acum. Prin energia acestui loc realizăm primul transfer de la material la spiritual. În această casă se desfăşoară cele mai importante evenimente ale vieţii noastre. Dacă ne întrebăm: “ce să fac pentru a-mi trezi sufletul?”, direcţia casei soarelui (elementul corespondent şi planeta guvernatoare) reprezintă calea pentru a ajunge la sufletul nostru.

http://bit.ly/2Cz43uZ

Dacă vom respecta legea acestei case, de fapt ne respectăm pe noi înşine. Este de asemenea un loc unde liberul nostru arbitru este foarte puternic, deoarece în conformitate cu principiile acestui loc reuşim cel mai uşor să ne trezim şi să ne amplificăm voinţa, încrederea în sine şi aspiraţia spirituală. Această casă simbolizează o oglindă ce reflectă adevărata noastră identitate; este ca un barometru care ne indică cât de autentici şi de naturali suntem, în ce măsură ne identificăm cu valorile noastre sufleteşti sau cu ego-ul.

Casa Lunii
Descrie acel teritoriu unde omul acţionează într-un mod instinctual. Casa soarelui simbolizând un domeniu conştient este un domeniu ascuns, adeseori greu de înţeles pentru că simbolizează un secret, poate o prejudecată sau ceva ce nu vrem să acceptăm sau ceva ce nu am acceptat încă de mai multe vieţi.

Casa Lunii este o casă a viselor, a diferitelor iluzii, dar şi locul nostalgiilor şi amintirilor. Însă tot aici fiinţa găseşte resursele necesare pentru a se desprinde de lumea exterioară, materială, pentru a explora tainele subconştientului. Orice lucru care ne deranjează este o proiecţie a subconştientului, iar Luna oglindeşte cauza acestor deranjamente. Această casă ne trădează acele potenţialuri ascunse pe care din diferite motive nu vrem sau nu reuşim să le exprimăm, arată fobii, poate de vieţi şi vieţi, dar şi modul prin care reuşim să adaptăm acestea la evoluţia noastră actulală.

moon-zodiac

Casa lunară arată locul predominant de exprimare a femeii interioare, precum casa soarelui arată bărbatul interior. Aici regăsim sursa multor obiceiuri şi chiar ataşamente, legături formate încă din alte existenţe. Precum casa soarelui ne arată calea de acces la conştiinţa divină, tot astfel casa Lunii este poarta de acces la energia divină.

Casa lui Mercur
Este locul unde se află motivaţia dorinţei noastre de a învăţa, de a cunoaşte, aici ne exprimăm cel mai bine manifestând naturaleţe în tot ceea ce facem, iar curiozitatea este împinsă la maxim. Este locul unde inteligenţa noastră se poate foarte uşor materializa, din această cauză este un loc care necesită atât întrebări cât şi răspunsuri, iar aşa cum spunea un mare înţelept:”rostul nostru în lume depinde în foarte mare măsură de întrebările pe care le punem”.

spiritual-caduceus

Prin intermediul mecanismelor casei mercuriene reuşim cel mai uşor să ne facem de înţes şi să ne înţelegem pe noi înşine, reuşim cu uşurinţă să ne exprimăm, să spunem, dar să şi ascultăm, să reţinem. Este şi o casă unde se pot manifesta idei fixe, minciună, împrăştiere şi iresponsabilitate. Este recomandat să privim casa lui Mercur ca fiind un domeniu esenţial în educaţia noastră, atât socială cât şi spirituală.

Casa lui Venus
Este sectorul cel mai important din punct de vedere al relaţiilor cu ceilalţi, orice relaţie fie de iubire, de prietenie, de interes se bazează pe armonia şi frumuseţea văzută sau nevăzută a lui Venus. În acest loc ne dăm testele afective sau relaţionale; adeseori aşa ne şi îndrăgostim, creem relaţii, ne exprimăm calităţile artistice şi urmărim să dăruim celorlaţi tot ceea ce este mai frumos în fiinţa noastră. Este locul, unde ne amplificăm încrederea în propriile noastre sentimente, unde flirtăm cu plăcere, cucerim bătând din palme şi iubim cu multă pasiune. Este locul unde ne găsim tot timpul faţă în faţă cu noi înşine pentru că fiinţa iubită oglindeşte tot timpul adevăratele noastre aspiraţii.

venus-mars

Casa lui Marte
Reprezintă acel loc unde ne exprimăm foarte uşor la nivel fizic, ceea ce arată, de fapt “stilul predominant de acţiune”. Trebuie să învăţăm să ne dozăm cât mai bine resursele la nivelul acestei case pentru că Marte are tendinţa de a consuma multă energie. Este de fapt domeniul unde luptăm cu propriile noastre arme în lupta demarată de noi înşine ce are adeseori repercursiuni autodistructive. Autodistrugerea este un real pericol, dacă nu învăţăm lecţia superioară a casei marţiene. Este un teritoriu de manifestare a anumitor frici, a căror origine în general o cunoaştem.

Dacă semnul lui Marte indică ce stil de luptă ne place casa v-a indica ce câmp de luptă preferăm. Unde se află Marte apar de obicei tensiuni, greutăţi, agitaţie, dar dacă trecem testul acestei case înseamnă că reuşim să ne stăpânim dorinţele. Acest loc ne transpune pe un tărâm adeseori duşmănos, dar care are drept scop trezirea armoniei cu noi înşine, deoarece principiile casei marţiene ne împing spre a depăşi tiparele obişnuite ale societăţii pentru a ne regăsi adevărata identitate. Casa lui Marte este cel mai bun loc pentru a înţelege tendinţele noastre agresive, agitaţia şi dorinţele care ne alimentează mintea.Casa lui Marte ne permite să înţelegem răul din noi înşine, fiind în acelaşi timp o cale excepţională de a ne schimba comportamentul nostru.

Casa lui Jupiter
Este considerată a fi cu cea mai mare încărcătură spirituală din astrogramă, unde ni se cere să manifestăm energia Jupiteriană, acolo într-adevăr există posibilităţi obiective de trezire spirituală. Influenţa Marelui Benefic are rolul de a sacraliza sectorul respectiv, dacă prin acesta omul îi conferă şansa de exprimare reală. În acest sector ne simţim foarte bine pentru că optimismul, şansele, bogăţia şi generozitatea oferită de Jupiter face să depăşim cu uşurinţă limitările materiale. Dacă vom da o importanţă cuvenită casei jupiteriene vom descoperi una din cele mai mari atuuri ale noastre.. Jupiter cere dreptate, sinceritate, bunăvoinţă, credinţă, iar casa unde se află va oferi toate instrumentele şi condiţiile necesare ca aceste calităţi deosebite să poată fi exprimate. Aici omul va învăţa să trăiască în conformitate cu diferite legi morale şi etice, respectând ceea ce spunea şi Iisus: “să dai Cezarului ceea ce este a Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu “.

dr-jupiter

Aici creştem, ne îmbogăţim, aspirăm şi credem, aici realizăm că într-o primă etapă totul depinde de voinţa noastră. Fiind octava superioară a Soarelui, Jupiter exprimă în casa în care se află aspiraţiile izvorâte din suflet şi care adeseori au rolul de a-i ajuta pe cei din jur. Înţelegănd profunzimea acestei case vom deţine o cheie a succesului şi a reuşitei în orice domeniu, fie spiritual, fie material. Trebuie să privim acest sector ca pe un loc sfinţit unde ne putem reculege, medita şi ruga; este direcţia care ne revelează cea mai înaltă cunoaştere ce ne va ajuta în transformarea noastră spirituală.

Simbolizează modalităţile de raportare la Maestrul nostru Spiritual. Ştim că zodia lui Jupiter ne arată gradul de pregătire şi de maturitate a aspiranţilor la spiritualitate, iar într-o fază superioară, reflectă condiţia de discipol. Astfel casa lui Jupiter este o reală cale la împlinirea aspiraţiilor noastre spirituale. Această casă oferă un răspuns în legătură cu ce să facem pentru a întălni un maestru, a ne integra pe o cale spirituală, a respecta legile spirituale şi nu în ultimul rând a conştientiza graţia divină, manifestată prin graţia Maestrului. Deasemena atunci când repectăm casa lui Jupiter se conturează în fiinţa noastră forţa Maestrului lăuntric.

Casa lui Saturn
Este locul predominant de manifestare a repercursiunilor karmice. Saturn în semnele zodiacale arată tipologia karmică predominantă pe care o moştenim (karma de posesivitate, ataşament, ignoranţă, violenţă), iar casa lui Saturn în acest context are două funcţii:- este locul cel mai propice de dizolvare a karmei pe care suntem obligaţi să o ardem în viaţa actuală, casa saturniană oferindu-ne cele mai potrivite mecanisme şi instrumente necesare reuşitei noastre;- este locul în care suntem predispuşi la formarea unei karme în strânsă legătură cu domeniul respectiv.

Este locul unde ne simţim săraci şi limitaţi, nemulţumiţi şi frustraţi, pesimişti şi zgârciţi, unde avem impresia că toată lumea este împotriva noastră. Evident aceste aspecte negative se manifestă doar în cazul fiinţelor care se complac în sfera materialului. Pentru cei care doresc să se transforme, casa lui Saturn este un mare test şi o lecţie spirituală, acest sector devenind factorul principal de disciplinare a fiinţei şi transcendere a ego-ului. În această casă trebuie să fim foarte responsabili şi conştienţi de noi înşine, deoarece va fi necesar să suportăm consecinţele greşelilor noastre din trecut şi de asemenea trebuie să înţelegem că majoritatea acestor probleme nu pot fi nici ocolite, nici amânate.saturn-2554489_960_720

Aici ne aflăm faţă în faţă cu destinul nostru şi din această cauză trebuie să învăţăm să acceptăm cerinţele casei saturniene, deoarece astfel, chiar şi fără să ne dăm seama ne acceptăm pe noi înşine. Este posibil să ne îndoim vis-à-vis de principiile casei, să n-avem încredere în noi atunci când ne manifestăm în acel domeniu. Aici nu prea merge cu compromisuri: ori refuzăm şi fugim crezând cu naivitate că am scăpat de probleme ori avem curajul şi ne asumăm responsabilitatea de a face ordine în viaţa noastră şi cu perseverenţă şi aspiraţie ne dedicăm rezolvării obiective a problemelor care s-au ivit.

Dacă vom urmări să îndeplinim legea casei lui Saturn este posibil să trecem prin trei etape majore:
1. Apariţia blocajelor, a piedicilor, a neajunsurilor care ne limitează şi pe care le observăm în primul rând la ceilalţi.
2. Necesitatea de a face ceva pentru ameliorarea stărilor noastre negative, fiind nevoiţi să învăţăm să fim conştienţi de greşelile noastre iar apoi să acţionăm pentru a ne corecta. Destinul ne va oferi multiple posibilităţi (majoritatea în conformitate cu rezonanţele casei saturniene) pentru a ne debarasa de vechile legături şi obiceiuri, de care ne agăţăm uneori cu disperare, considerând că sunt singurele lucruri bune. Este foarte important să înţelegem că cerinţa esenţială a casei saturniene este în legătură cu revizurirea sistemului nostru de valori.
3. Rezolvarea problemelor create este o provocare majoră a vieţii noastre. Astfel unii îşi dau seama că suferinţa este un mare maestru, iar alţii constată cu uimire că egoismul şi ignoranţa i-au menţinut într-o stare de complacere şi prostie. În ambele situaţii se ajunge la înţelegerea că “a greşi e omenesc, iar a persevera în greşală e diabolic”. Observăm, astfel, că testele casei saturniene sunt foarte importante în evoluţia noastră spirituală şi materială. Saturn simbolizând timpul, în casa lui Saturn vom da marile teste ale răbdării, perseverenţei, punctualităţii şi responsabilităţii faţă de noi înşine.


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

ccc

Zodiac CHINEZESC 2019. Anul Mistrețului de Pământ


Începând din 5 februarie 2019, se intra in Anul Mistretului de Pamant. Acesta va dura pana in 25 ianuarie 2020, cand va incepe Anul Sobolanului de Metal. Un an bun pentru toti, spun astrologii.

Un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistrețului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

cccNorocosul Mistret aduce cu el multumire si siguranta. Acesta este un an in care poti fi fericit fara sa ai nevoie de prea multe succese sau prea multi bani. Nu vor exista multe dificultati pentru aceste impliniri, iar placidul Mistret va radia bunavointa. Totusi, se recomanda o doza de prudenta in ceea ce priveste  banii. Mistretul este mereu dispus la escrocherii !

Anul Mistretului de Pamant pentru Șobolan

Daca devii prea increzut si rebel, risti sa nu ai prea mult succes in afaceri sau investitii. Exista riscul sa pierzi o suma mare de bani, daca nu esti atent. Sau, poate, un obiect pretios, de suflet. Munceste din greu si fa-ti planuri pe termen lung. Economiseste banii si vor veni si rezultatele. In primavara, atentia se va concentra pe casa si familie. Va fi, un an de refacere, mai ales ca prietenii si familia te vor solicita din plin si ca timp, si ca finante. In plan afectiv, pot aparea trairi contradictorii, care sa-ti complice existenta. Incearca sa fii diplomat si sa aplanezi conflictele. Pentru cei singuri, vara aduce calatorii, intalniri cu oameni noi si chiar sansa de a-si gasi jumatatea. NU este indicat sa faci schimbari radicale in viata ta. Ia fiecare etapa asa cum vine.

 Anul Mistretului de Pamant pentru Bivol

In ciuda eforturilor sustinute, rezultatele din anul 2019 nu vor fi pe masura asteptarilor tale daca ai asteptari prea mari si nerealiste fata de ce este omeneste posibil sa obtii. Nu trebuie, insa, sa te ingrijorezi. Iti vei face multe cunostinte care iti vor fi de folos mai tarziu.Totul este despre a construi. Construirea unor relatii solide, construirea unei cariere solide, consolidarea sanatatii. Ia in calcul regandirea planului alimentar si de exercitii fizice pentru o mai buna stare de spirit. Prima parte a anului poate parea ca merge prost. In realitate, lucrurile vor progresa, incet, dar sigur. Daca esti singur, vara iti poate aduce o relatie armonioasa. In toamna, este posibila schimbarea locului de munca sau inceperea unui proiect nou. Un an amestecat in care unele neplaceri din familie si unele frictiuni in activitatea profesionala te pot scoate din ritm. Per total, insa, vei avea un an bun.

africa animal animal photography big
Fotografie de Martyn Gomersall pe Pexels.com

Anul Mistretului de Pamant pentru Tigru

Un an de reflectare asupra telurilor si drumului tau. E nevoie de multa concentrare pentru ca poti fi usor distras de alte activitati si poti da gres in procesul decizional. Trebuie sa-ti infranezi pornirile in acest an pentru ca prosperitatea si abundenta de la inceputul anului sa nu se risipeasca din cauza unor actiuni nesabuite. Fii foarte atent la investitiile facute si, mai ales, la noii asociati. In toamna, relatia de cuplu are nevoie de mai multa atentie din partea ta. Vesti bune in familie se anunta spre finalul anului.

Anul Mistretului de Pamant pentru Dragon

Un an bun, in care lucrurile revin pe fagasul normal, iar norocul straluceste prin norii intunecati din timpul Anului Cainelui. Poti avea rezultate favorabile atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Atentie, insa: NU forta lucrurile si nu iti epuiza energia. Motto-ul anului este „Rabdare!”. Primavara esti creativ si te gandesti la cum sa-ti redecorezi casa, cum sa-ti amenajezi biroul, astfel incat sa ai parte de liniste si armonie si acasa si la locul de munca. Toamna, te vei concentra mai mult pe zona profesionala. Asteapta-te la oportunitati banesti, dar si la momente romantice stralucitoare pe tot parcursul anului. Desi pot aparea si unele evenimente neplacute, per total, vei petrece si vei calatori dupa pofta inimii.

Anul Mistretului de Pamant pentru Sarpe

Un an agitat si amestecat, in care vei folosi multa energie, iar castigurile se vor ridica la nivelul eforturilor, insa e posibil ca eforturile sa fie prea mari. Poti fi urmarit de ghinion la bani, din cauza faptului ca analizezi cu superficialitate investitiile. Fii mai implicat. Poate aparea o despartire de cineva apropiat, dar nimic ce sa nu fie pentru binele tau. Nu actiona fara sa sa iei in calcul toate aspectele unei situatii. Concentreaza-te mai mult pe starea ta de bine, pe armonia de acasa, pe sanatatea fizica si emotionala. Fii mai ancorat in ceea ce se petrece ACUM, observa realitatea actuala. Vezi schimbarile care se produc in jurul tau pentru a putea lua deciziile corecte. Daca esti singur, asteapta-te sa cunosti o persoana care sa-ti schimbe ideile despre dragoste.

reptile snake snape
Fotografie de Pixabay pe Pexels.com

Anul Mistretului de Pamant pentru Cal

Un an in care succesul poate fi distrus de interferente din exterior daca te increzi prea mult pe exterior si prea putin pe tine insuti. O perturbare de intentii poate intarzia planurile facute. Investitiile si proiectele inainteaza mai anevoios decat ai vrea si trebuie sa faci si sacrificii. Dar partea buna este ca inainteaza. Daca te mobilizezi mai mult, 2019 iti poate aduce o transformare personala uluitoare. Concentreaza-te mai mult pe ceea ce esti si pe ceea ce-ti doresti de la viata. Cheia este sa fii cinstit cu tine insuti si sa accepti fiecare desocperire pe care o faci despre tine. DA, vor fi provocari. DA, vor fi intarzieri. Da, ti se va parea ca te invarti in cerc. DAR, vei ajunge acolo unde trebuie sa ajungi daca esti consecvent. Lucrurile incep sa se limpezeasca odata cu inceputul iernii viitoare. Daca esti singur, va aparea si marea dragoste.

Anul Mistretului de Pamant pentru Oaie/Capra

Un an bun pentru tine. Dupa toate neplacerile din ultimii ani, poti fi inca dezechilibrat, insa urmeaza o perioada de refacere. Relaxarea nu este totala, deoarece inca ai niste suspiciuni in ceea ce priveste cateva persoana din randul prietenilor si/sau asociatilor. Ii banuiesti de minciuna si inselaciune si esti precaut. Vestea buna a anului este ca vei avea acces la niste fonduri care iti erau interzise in trecut. Ai grija, insa, sa nu irosesti acesti bani. Gandeste in perspectiva, ce ai putea face cu ei, cum ai putea sa-i inmultesti. Desi mai pot aparea turbulente, atat in viata profesionala, cat si in cea personala, totul se poate rezolva cu mult calm. Prieteniile si relatia amoroasa au nevoie de mai multa implicare din partea ta. Nu trebuie decat sa fii putin mai organizat si sa incerci sa nu petreci prea mult timp la birou.

focus photo of brown sheep under blue sky
Fotografie de Skitterphoto pe Pexels.com

Anul Mistretului de Pamant pentru Iepure

An amestecat, in care lucrurile par mai stralucitoare decat sunt in realitate si trebuie sa fii foarte atent si mai ales realist atunci cand promiti sau garantezi pentru altii. Dificultati nedorite pot aparea daca ai prea multa incredere in altii in loc sa iti urmaresti indeaproape interesele. Relaxeaza-te si fii atent la fiecare detaliu. E nevoie si de o concentrare asupra nevoilor celor dragi tie, in special batranilor din familie. Daca esti singur, nu este exclusa o noua relatie. In viata profesionala, foloseste-ti imaginatia la capacitate maxima. Vara poate fi aglomerata cu multe de facut si de invatata, insa rezultatele se vor vedea in toamna.

Anul Mistretului de Pamant pentru Maimuta

Un an activ, plin de soare, plin de ploi, asa cum este si viata. Pot aparea dispute financiare, necazuri in afaceri sau cu justitia. Si ceva probleme de sanatate par sa-ti dea batai de cap. Toate se pot rezolva, insa, dupa ce vei face cateva compromisuri. Ai de facut concesii dificile, dar nu te increde in nimeni. Nici macar in prieteni. Evita uniunile riscante, aventuroase, pentru ca nu vor avea niciun folos real, ba dimpotriva. In a doua jumatate a anului e nevoie sa-ti pastrezi picioarele pe pamant. Fii realist, odihneste-te. Nu-ti irosi energia. Vei avea nevoie de ea. Daca esti singur, in toamna se deschide sezonul „de vanatoare”. Esti pregatit pentru o noua relatie, iar sansele sa gasesti persoana ideala pentru tine sunt foarte mari.

Anul Mistretului de Pamant pentru Cocos

Pentru tine, anul Mistretului nu va fi lipsit de problemele sale si de aspecte emotionale de rezolvat, dar in mod ciudat, desi vor aparea, tu te vei simti imputernicit si optimist. Chiar a venit vremea sa fii tu insuti, indiferent cine ce crede. Munca si banii per ansamblu sunt buni. Munceste din plin si evita sa te imbogatesti prin tot felul de scheme rapide de investitie, doar asa vei vedea aurul revarsandu-se din cupa prosperitatii tale. Asociatii si prietenii de incredere iti pot da satisfactii, dar si sfaturi gresite care te pot face sa pierzi bani, deci prudenta la cine apleci urechile. Planifica-ti cu prudenta banii si nu cheltui mai mult decat produci. Indiferent ce se intampla, urmareste-ti propriile interese. Din a doua parte a anului, apar si oportunitati de calatorie, de regasire a sinelui. Daca esti singur, iarna iti poate aduce jumatatea.

two brown hen and one red rooster
Fotografie de samer daboul pe Pexels.com

Anul Mistretului de Pamant pentru Caine

Un an calm, in care se prevad castiguri financiare din speculatii sau beneficii neasteptate. Rezultatele, in general, nu vor fi atat de bune pe cat iti doresti, din cauza unor amanari si stagnari, dar si a unor cheltuieli suplimentare. Poti sa-ti faci prieteni noi, influenti. Este indicat sa-ti cultivi relatiile in acest an. Cu ajutorul cunostintelor poti profita de cateva oportunitati in plan profesional. Atentie, insa, sa nu iti neglijezi familia.  De asemenea, nu te lasa doborat de griji. Vorbeste cu cei dragi daca te framanta ceva. Poti trece mai usor peste situatiile dificile. Toamna poate aduce o perioada de analiza si reflectie asupra prioritatilor tale. Daca esti singur, iarna viitoare iti poate prilejui o intalnire care sa-ti schimbe conceptia despre singuratate si dragoste.

 Anul Mistretului de Pamant pentru Mistret

Un an stabil, cu castiguri si progrese. Pot aparea si cateva frictiuni in activitate sau acasa, insa niciuna nu iti va tulbura linistea. Fii precaut si cu sanatatea, intrucat pot aparea probleme de natura infectioasa. Venirea iernii iti poate aduce prieteni noi si influenti. Reteaua de cunostinte iti poate promova produsele sau ideile de afaceri si vei avea multe avantaje din acest punct de vedere. O veste importanta se anunta spre toamna. Poate fi vorba despre aparitia unui copil in familie, iar tu vei organiza tot ce tine de acest eveniment.

Sursa: patrickarundell.com


ccc

Efectele consumului de Coca Cola in organismul uman


Coca Cola este o bautura carbonatata, fabricata de compania Coca Cola. Original, gandita ca un medicament autorizat, bautura a fost inventata de catre John Stith Pemberton si cumparata ulterior de catre omul de afaceri Asa Griggs Candler.

John Stith Pemberton, dupa absolvirea studiilor medicale a servit in razboiul civil. In urma razboiului, acesta s-a ales cu rani grave ce ii puneau viata in pericol. Fiind dependent de morfina, John Stith Pemberton a gasit o modalitate de a-si combate dependenta creand bautura Coca Cola.

vezi mai mult aici Efectele consumului de Coca Cola in organismul uman

Zodiile din horoscopul Maya!


Luna Liliacului – 27 iulie – 22 august-Acesta e semnul eroilor, al celor care actioneaza inainte de a se gandi prea mult. Acesti nativi isi doresc foarte mult sa devina lideri si sunt capabili sa obtina respectul celorlalti in orice situatie. Sunt profund interesati de spiritualitate. Duc la bun sfarsit tot ceea ce isi propun si indiferent unde s-ar afla reusesc sa fie in centrul atentiei. Se evidentiaza prin felul in care reusesc sa managerieze orice afacere.

http://bit.ly/2Cz43uZ

Luna Scorpionului – 23 august – 19 septembrie-Inteligenta sa exceptionala este una dintre caracteristicile sale si acest lucru poate fi observat inca din copilarie. Acesti nativi au o memorie excelenta, care poate fi o arma cu doua taisuri, pentru ca nu uita niciun afront. Persoane interiorizate, isi ascund de multe ori calitatile in spatele timiditatii lor. Sunt pozitivi si optimisti si, in ciuda timiditatii, sunt mereu dispusi sa ii ajute pe ceilalti.

Luna Caprioarei – 20 septembrie – 17 octombrie- Marea lor putere de seductie este principala lor caracteristica. Nativii nascuti sub acest semn al frumusetii au un anumit farmec, chiar daca nu sunt toti extraordinar de frumosi. Sunt creativi, destul de aroganti si nu pot fi punctuali. Au o imaginatie foarte buna si le place sa domine in conversatii. Au nevoie de afectiune, mai ales in copilarie, si detesta discutiile in contradictoriu.

adorable animal animal photography animal portrait
Fotografie de Pixabay pe Pexels.com

Luna Bufnitei – 18 octombrie – 14 noiembrie- Bufnita este semnul cel mai magic si mai profund din intreg zodiacul Maya. Poseda o capacitate de a face subconstientul sa apara limpede altora si se crede ca ajuta la gasirea lucrurilor, oamenilor si ideilor pierdute. Are un simt al misticului si al misteriosului. Sunt mereu condusi de intuitie si aceasta nu ii insala niciodata. Sunt timizi la inceputul relatiei si se incalzesc pe masura ce simt ca sunt iubiti.

Luna Curcanului – 15 noiembrie – 12 decembrie- Penajul stralucitor al cozii sale dezvaluie totul. Curcanul a fost nascut sa straluceasca si sa fie mereu in centrul atentiei in societate. Original si creativ, cei din aceasta zodie pot intra in anonimat foarte greu. In dragoste sunt extrem de pasionali si au o capacitate incredibila de a se evidentia, avand o fire extrem de competitiva si cum au fost mereu rasfatati in familie isi doresc sa fie cei mai buni in toate. Acest semn zodiacal dezvaluie o persoana milostiva si pot fi cei mai buni actori.

Luna Soparlei – 15 decembrie – 10 ianuarie-Isi schimba (culoarea) pielii instant. In acelasi asentiment, nativii acestei zodii sunt asemanatori cu animalele care ii reprezinta. Personalitatea lor este dificil de descris, pentru ca nu exista un singur tip de soparle ci mai multe si reusesc sa fie versatile. Trebuie sa retinem ca au capacitatea de a se adapta oricarei situatii. Dar nimeni nu ar trebuie sa fie inselati, pentru ca acesti oameni nu sunt falsi si nici nu au un caracter ipocrit. Dimpotriva, ele poseda o inima de aur, sunt foarte generoase si chiar inocente.

macro photography of green crested lizard
Fotografie de Sameera Madusanka pe Pexels.com

Luna Maimutei – 11 ianuarie – 6 februarie-Poseda o rezistenta si o forta psihica de fier. Nativilor din aceasta zodie le plac provocarile si au un suflet de Don Quijote. Sunt oameni deschisi, cu o mentalitate pozitiva si cu un mare simt al umorului, desi unele ocazii in care glumele si comentariile sunt oarecum mai greu de inteles. La locul de munca, ei intotdeauna vor sa lase frau liber imaginatiei lor si sa simta o anumita cantitate de libertate. Maimuta are foarte multe calitati bune, dara daca e lezata intr-un fel, furia ei poate fi “daunatoare”.

Luna Soimului – 7 februarie – 6 martie-Un animal sacru pentru Maya, soimul a fost considerat de oameni ca a luat nastere sub luna si ca aduce noroc in viata. Se spunea, de asemenea, ca daca aveai un soim vei aduce binecuvantare familiei si fiecarui membru in parte. Caracterul lui este extrem de puternic si are o ambitie foarte mare. Simtul datoriei si al responsabilitatii sunt fara indoiala rezultatul grijei obsesive pentru ceilalti. Sunt nascuti sa conduca si urasc sa primeasca ordine.

Luna Jaguarului – 7 martie – 3 aprilie-Nativii din acest semn sunt foarte incapatanati si determinati. Stiu in orice moment ce vor si cum pot obtine ce isi doresc, chiar de la o varsta frageda. Marea lor calitate este pasiunea pe care o pun in orice intreprind. Asta se poate transforma intr-un defect daca ajung sa piarda oportunitati. Isi doresc foarte mult libertatea si tind sa ii ajute pe cei care sunt mai slabi decat ei.

growling leopard inside enclosure
Fotografie de Yigithan Bal pe Pexels.com

Luna Vulpii – 4 aprilie – 1 mai-Acestia au o inima de aur si sunt calauziti de cele mai bune intentii, cum rar se intalneste la celelalte semne. In cultura Maya, acest animal nu este viclean si rau ca in culturile occidentale, ci ingenios, harnic si cu o intuitie foarte buna. O a doua caracteristica care defineste personalitatea celor nascuti sub acest semn este discretia. Sunt genul de persoane care evita lumina reflectoarelor, preferand sa creasca frumos in umbra. Ei se vor afla mereu in plan secund, dar nu pentru ca nu merita sa fie pe primul loc, ci pentru ca prefera anonimatul.

Luna Sarpelui – 2 mai – 29 mai-Acest animal este in cultura Maya asemenea vulpii. El nu are niciuna dintre conotatiile negative pe care le are in Vest. Din contra, reprezinta spiritul care ilumineaza mintea. Celor nascuti sub acest semn le place sa traiasca bine, dar asta nu insemna ca nu au si un cot de etica foarte strict. Rafinat si exclusivist, sarpele nu da dragostea lui oricui. Este foarte inteligent si este convenabil sa-l ai ca prieten decat ca dusman.

reptile snake snape
Fotografie de Pixabay pe Pexels.com

Luna Veveritei – 30 mai – 26 iunie-Vorbareata si foarte vivace, veverita nu are nevoie de idei geniale pentru a se pune in miscare. Comunicarea este inscrisa in codul ei genetic. Foarte sociabila, este potrivita pentru job-uri care implica contactul direct cu ceilalti. Valorizeaza prietenia mai mult ca orice si au o viata sociala foarte activa. Se intampla frecvent sa fie schimbatoare in opinii si sa se lase prinsa in hatisul propriilor fantezii.

Luna Testoasei – 27 iunie – 26 iulie- Cine stie fabula cu iepurele si broasca testoasa va intelege foarte bine persoanele nascute sub acest semn. Cu o rabdare infinita, persoanele nascute in aceasta perioada sunt foarte greu de perturbat sau de intors de pe drumul lor. Este bine sa nu suparati aceste persoane, pentru ca atunci cand aceasta se intampla, cel mai bun lucru este sa stati la sute de kilometri distanta, deoarece mania acestuia poate fi teribila. Obtin tot ceea ce isi doresc sa obtina deoarece sunt foarte determinati. Sunt legati de locurile nalate si apreciaza confortul.


ccc

Zodiile și emoțiile


Berbec

Daca ne gandim ca Zeul razboiului Marte este cel care guverneaza berbecii nu ar trebui sa ne mire faptul ca emotiile berbecului sunt violente, explozive si… trecatoare. Berbecii se infurie foarte usor si reactiile sunt rapide, ca nici nu stii ce te-a lovit la propriu si rareori doar la figurat. Ce il supara pe berbec: pai de exemplu sa te iei de el si de ceea ce face el. In acelasi timp berbecul are emotia aceea care muta munti, care convinge, care te face sa il urmezi oriunde. Un berbec stie sa comunice fara cuvinte prea multe, si il simti cand e suparat fara sa fie nevoie sa iti spuna ceva.

Aries_13

Tot ei se bucura sincer ca niste copii si au capacitatea de a-i lua si pe altii in bucuria lor. Berbecii au emotii puternice care ii domina de multe ori si reprezinta secretul energiei pe care o au. Ei sunt pusi in miscare de emotii si genereaza emotii de la furioe, gelozie la bucurie, uimire, curiozittate. Incearca sa nu fii in calea unui berbec suparat, mai bine s-o tai departe pana trece furtuna. Cand e suparat pune-l sa faca ceva munca fizica si ii va trece imediat. Dar daca e bucurie stai langa el si simtiti impreuna bucuria.

Taur

Taurul este guvernat de frumoasa Venus si ai zice ca are parte de emotii frumoase si pozitive; si cu toate acestea posesivul taur este posesorul unor emotii puternice, dense, care te pot descumpani, mai ales ca trece de la o stare placida si calma la una de agitatie si de revarsare a furiei. Pe el nu il scoti din pepeni cu usurinta, dar cand se intampla e bine sa nu ii stai in cale. Taurul este rezistent la enervare pana intr-un punct. Si nimic nu il supara mai tare decat sa te iei de ceea ce este al lui, sau sa ii ameninti stabilitatea materiala si emotionala, chiar familiala.

Taurus-Wallpaper-HD-for-Computer

Pe el sa nu il pacalesti si sa nu il dezamagesti, caci furiile lui pot fi necontrolate si distructive. Pune-l sa lucreze pamantul ca sa ii treaca supararea, sau sa se duca la cumparaturi, sa gateasca sau sa achizitioneze lucruri pentru cei dragi sau pentru partener. Ca veni vorba de partener. Taurul e si cam gelos si posesiv, asa ca si infidelitatea reala sau banuita doar, il poate scoate din minti. Insa reuseste sa aiba si emotii constructive pe care le insufla celor din jur. Il bucura florile, sa mearga cu picioarele goale, sa isi cumpere ceva dragut sau o bucata de pamant. Invata de la taur emotia frumoasa pe care ti-o da un sentiment stabil de afectiune.

Gemeni

Geamanul face parte dintre nativii rationali, emotiile lui fiind generate de ganduri si de cuvinte mai ales. Si tot prin cuvinte isi va manifesta emotiile. Daca te poti astepta la un pumn de la un berbec, de la un geaman poti sa te astepti la un tir nimicitor de vorbe aruncate matematic calculat sa loveasca fix acolo unde te doare mai tare. In felul asta se racoreste, uimindu-te cu logica lui taioasa si rece dar si cu bogatia de injurii pe care le scoate cu o usurinta de prestidigitator. Il superi foarte tare daca ii insulti inteligenta si daca nu il asculti si nu il lasi sa isi spuna parerea sau sa isi etaleze cunostintele. Emotiile lui nu sunt atat de explozive si mai ales are rareori furii necontrolate.

geminiEste considerat un semn calm si calculat, dar uneori aparentele pot insela. Il bucura si il calmeaza o discutie si nu conteaza cu cine, pot fi prieteni sau simpli cunoscuti, efectul va fi acelasi. Nu uitati cand analizati emotiile unui gemana ca el este un adolescent intarziat si va avea toanele si razvratirile specifice adolescentei indiferent la ce varsta biologica se afla. Asta e sarmul lui dar ii da si o oarecare superficialitate a trairii emotionale destul de greu de suportat. Mercur ii face sa aiba emotiile unui agent de vanzari sau ale unui jurnalist de succes. Invata de la geaman emotia puternica genearata de comunicarea perfecta prin cuvant.

Rac

Racul este guvernat de emotie, pus in miscare de emotie, motivat de emotie, se hraneste cu emotii si se ascunde ca nimeni altul in emotii. Pentru el ratiunea paleste in fata unei emotii profunde pe care stie sa o transmita oricui. Racul are capacitatea de a decodifica foarte bine emotiile altora, de a le intelege corect si de a-si ajuta si pe ei sa le inteleaga. Este cel mai potrivit sa ii plangi pe umar, dar sa nu te astepti la acelasi lucru din partea lui. Chiar daca si-ar exprima emotiile nu ai fi in stare sa i le intelegi, caci pana si pentru el sunt prea mult uneori.

woman legs girl abstract
Photo by Pixabay on Pexels.com

Astfel ca pe rac il vei vedea trecand gratios de la emotia de intensa la aparenta lentoare emotionala. Pe el il emotionneaza tot ceea ce tine de trecut, de parinti, de familie, de viata lui ascunsa in sanul propriului camin. Daca vrei sa il linistesti dupa o suparare, lasa-l sa stea acasa cu draperiile trase, dar nu prea mult, caci poate sa cada in depresie, poti mai bine sa ii povestesti propriile necazuri si sa il faci sa uite de ale lui. Furiile racului pot fi si ele puternice, dar este mai feminin din fire si de aceea rar manifestarile lui sunt fizice. Invata de la rac sa te bucuri de familia ta si sa uiti de tot in prezenta celor dragi.

Leu

Nici leul nu pacatuieste prin prea mult calm, desi asa s-ar zice vazandu-l asa de lenes si regal in exprimarea emotiilor sale. Nu te lasa dus de nas, caci regele este suparat foarte tare de nesupunere si de momentele in care trece neobservat si neadmirat. Putine trairi sunt mai intense ca cele ale leului, care datorita soarelui tinde sa ia orice ca un atac la persoana si sa se supere din te miri ce, chiar daca nu arata imediat acest lucru. Vei simti ca te va privi cu dispret sau cand nu iti va mai vorbi. Trairile emotionale ale leului sunt pasionale. Furia lui se poate manifesta si in actiuni dar si verbal.

026724-glossy-black-3d-button-icon-culture-astrology2-lion

Daca vezi un leu suparat pana sa il lasi sa iti spuna ce il doare spune-i tu cat e de minunat si de cat de mult il iubesati sau spune-i ca este considerat un om de valoare; asta il va linisti. Deasemenea poti incerca activitati creative care sa il scoata din ale lui. Mai ales o competitie in care sa sa iasa primul, poate face minuni. Emotiile lui suint emotii care odata manifestate vor smulge ropote de aplauze la scena deschisa. Invata de la leu bucuria de a te juca si de a juca impecabil pe scena vietii rolul vietii tale.

Fecioara

Fecioara este un semn calm, desi sub suprafata pamantului ar trebui sa nu uitam ca exista magma fierbinte. Cam asa este si cazul fecioarei, care sub calmul aparent are trairi puternice de obicei orientate in interior, ca la orice zodie de pamant care se respecta. Pe fecioara o vor supara imperfectiunile, dezordinea, lipsa de logica a gandurilor si faptelor, murdaria. Fecioara reactioneaza mai ales violent verbal devenind cicalitoare si critica sau cum mai spune romanul taind in carne vie.

Virgo-Horoscope-1

Emotiile ei date de un mercur volatil sunt destul de superficiale, desi se manifesta ca si cum ar fi cele mai importante emotii din lume. Fecioara e cam ipohondra, asa ca daca va incepe sa se planga sistematic ca nu se simte bine, s-ar putea sa iti spuna ca de fapt ceva o supara si o nemultumeste. Daca vrei sa o linstesti, las-o sa munceasca, sa faca curatenie, sa fie in slujba cuiva, sa il ajute sa se simta utila. Muncile repetitive si migaloase o pot calma ca prin farmec. De la fecioara poti invata sa te bucuri de munca pe care o faci si de lucrul bine si temeinic facut.

Balanta

O balanta pare greu de dezechilibrat si cu toate acestea nimic nu este mai fals. Emotiile balantei sunt atat de contradictorii si greu de inteles chiar si pentru ea. Fiind o zodie rationala, ea poate sa gaseasca motive tot atat de usor si pentru a manifesta emotii pozitive si emotii negative. O supara foarte tare nedreptatea mai ales cea sociala si de grup. O enerveaza foarte tare disfunctiile in grupurile din care face parte: familie, prieteni, colectiv de munca – si nu suporta sa nu poata sa ii impace pe toti chiar cu pretul propriei dezechilibrari.

rocks_on_balance_0

Balanta fiind un animal social prin excelenta are emotii generate de situatii sociale. Este usor de impacat la o discutie ca intre parteneri in care sa o lasi sa iti spuna ce are pe sulfet, dar mai alesa sa iti dea solutii pentru problemele tale. Venus o face pe Balanta sa se bucure de frumos, de arta, de estetic, asta o calmeaza foarte bine. Balanta poate sa sufere intens daca nu are un partener de viata sau munca, pentru ca nu face nimic de una singura. De la balanta poti invata bucuria de a crea parteneriate in care sa faci orice de la munca la viata de zi cu zi alaturi de persoana iubita.

Scorpion

Emotiile scorpionului sunt ca groapa marianelor. Numai cine nu a intalnit un scorpion ne poate contrazice. Scorpionul are un imperiul al emotiilor in care are toata puterea. El poate face si desface un om cu ajutorul emotiilor pe care i le produce. Asta il face sa fie un semn temut de alte zodii si contestat de-a lungul unei lungi perioade de tinp in istorie. Scorpionul stie si foloseste la maxim puterea de viata si de moarte a emotiei. El stie ca printr-o emotie poti constru un imperiu si prin alta il poti face una cu pamantul. Moartea ii produce o emotie greu de descris, dar este printre putinele semne zodiacale care nu se teme de aceasta trecere. Guvernatorul actual Pluton ne poate da o idee asuprta vietii emotionale a scorpionului daca ne gandim la explozia unei bombe nucleare.

Female_Emperor_Scorpion

Pe el il vor supara lucruri aparent fara logica. Va sparge farfurii si va da cu pumnii in pereti ca si un berbec nu degeaba marte este guvernatorul initial al acestei zodii, dar nu va face acest lucru sub influenta impulsului de moment, ci dupa o delibeare, uneori la multe zile distanta de intamplarea care l-a suparat. Scorpionul este suparat de lipsa de loialitate si de momentele in care nu reuseste sa obtina ceea ce isi doreste cu ardoare. Nu va putem da idei cu privire la felul in care puteti calma un scorpion, caci s-ar putea sa nu puteti face asta decat daca sunteti un alt scorpion sau un taur afectuos si senzual. Totusi atingerea si iubirea fizica il pot linisti, sau practici spirituale, in care reuseste sa gaseasca implinire.

Sagetator

Emotiile acestui semn sunt puternice si extrovertite caci sagetatorul este un om care traieste intens tot, orice intamplare si orice relatie pa care o are chiar si pe cea cu Dumnezeu. Sagetatorul este in permananta pe fuga asa ca emotiile lui sunt si ele in continua miscare aproape tot atat de volatile ca si ale berbecului, doar ca sagetataroul nu va reactiona impulsiv ci numai dupa ce va intelege situatia. Asta isi doreste si de la emotiile sale sa le inteleaga sa devina, daca vreti, un fel de student al propriilor emotii. Il supara neadevarurile, minciunile, falsitatea pe care nu le suporta si pe care le sanctioneaza mai ceva ca profesorul care te prinde copiind la scoala.

zodiac-sagittarius-archer-sign

Daca vrei sa il scoti din minti fa-l martorul unei nedreptati a carui victima poate sa fie el sau nu. Poate fi gelos si posesiv, dar nu invidios. Jupiter il face mai putin suparacios, totusi e bine sa nu uitatm de fulgerele lui Zeus atunci cand il suparara muritorii. Ca sa il scoti dintr-o stare de furie, trebuie sa il faci sa o inteleaga; abia asteapta sa il ajute cineva sa faca acest lucru. Poti sa ii pui rucsacul in spate si sa ii faci bagajele sa il lasi sa se duca unde stie el ca ii place. O carte buna poate sa il ajute sau chiar o discutie filosofica. De la un sagetator poti invata bucuria simtita atunci cand iti intelegi emotia si o depasesti nemaifiind la cheremul ei.

Capricorn

Vorbim poate despre cel mai introvertit semn al zodiacului. Nativii par ca nu pot manifesta emotii si nu pot decodifica emotiile altora. Nimic mai fals, sub masca aceea impasibila a capricornului este focul de nestavilit al emotiilor pe care e mai bine sa zici mersi ca nu le manifesta. Este cel mai mare dar pe care ti-l poate face acela de a impartasi cu tine o emotie fie ea cat de mica. Saturn il face un taciturn, un fel de batranel carcotas, care se supara teribil pe manifestarile lipsite de intelepciune ale muritorilor de rand. Numai ca al nostru capricorn uita ca orice iesire din fire este ea insasi o manifestare a copilului interior nu a inteleptului.

capricorn horo(1)

Se supara din orice, dar nu iti va arata. Se supara daca nu are o imagine sociala impecabila si asta se aplica si familiei sale, el fiind semul autoritatii paterne. Se supara daca cei din jur nu fac ceea ce spune el, daca nu ii respecta intimitatea atunci cand el are nevoie si daca devin agasanti cu manifestarile de afectiune. Daca vrei sa il linistesti lasa-l in ale lui, lasa-l sa se roage, sa se retraga, sa nu te bage in seama ore, luni, ani. Asta e tot ce poti face pentru el, daca nu este posibil, da-i ceva practic de facut, ceva care sa il faca sa foloseasca tot ce stie. De la capricorn poti invata bucuria de a avea locul pe care il meriti prin munca ta si rigoarea la care te supui.

Varsator

Un varsator se va revarsa emotional, sau din contra va institui o seceta a emotiilor. Depinde doar de el. Oricum manifestarile emotiilor sale nu respecta nicio regula si uneori frizeaza nebunia si genialitatea. Nu degeaba varsatorul este guvernat de Uranus cel imposibil de pus in tipare. Varsatorul schimba lumea cu emotiile sale si cu cele pe care le genereaza in ceilalti. El este responsabil cu revolutiile cu schimbarile drastice ale conceptiilor despre lume si viata. Il supara si il doare nedreptatea sociala la scala macrosociala, nu in famila sa ci la nivelul familiei supreme – umanitatea.

11-aquarius

Il supara si vechiul, atunci cand nu mai este eficent, iar regulile pe care le uraste si de care se dezice cu orice ocazie. Nu poti spune despre varsator ca este introvertit sau extrovertit caci el pur simplu poate fi oricum in orice moment. Daca vrei sa il linistesti da-i ocazia sa se intalneasca cu prietenii sai sa petreaca timp cu ei si sa se bucure de prezenta lor. Alaturi de acestia va reusi sa se reechilibreze. De la varsator poti invata sa te bucuri de nou dar si de viitor; sa ai speranta ca pana la urma pamantul va deveni un loc mai bun pentru pamanteni.

Pesti

Pestii pot sa fie considerati semnul emotiilor profunde, care nu mai tin de propria persoana, de avutiile si atasamentele din viata materiala, de comunicare, familie, prestigiu, munca, partener, de dorinta, de intelgere, de capacitatea de a folosi sau schimba lumea. Emotiile pestilor tin de relatia directa cu divinitatea, cu lumea de dincolo de lume. Pestii au emotii care nu pot fi puse in cuvinte, de aceea ei nici nu incearca acest lucru. Ii supara multe, dar mult mai putine si mai lumesti decat pe alte zodii. Ei sunt cei care pot simti emotiile si durerile altora exact la intensitatea la care le simt acestia. Asta se aplica si emotiilor pozitive si celor negative si durerilor corpului fizic si ale celui emotional. Capacitatea asta ii poate face greu de inteles si plini de toane. Dar sa nu uitati ca toanele unui peste ar putea fi chiar propriile voastre toane, pe care acesta le preia pentru ca voi sa va simtiti mai bine.

pisces-1024x768

Cand e suparat fie rastoarna mese ca Iisus in templu, fie cade in stare de rugaciune, chiar daca nu stie ca este credincios. El are o lume in care iubirea lucreaza si daca nu vede lumea aceea si in viata reala va pierde legatura cu concretul. Daca vrei sa il linistesit desi de cele mai multe ori este foarte linistit, lasa-l sa se reculeaga sau refaceti impreuna comunicarea cu divinitatea printr-o meditatie. Poti sa il lasi sa iti povesteasca un vis. Invata de la peste bucuria emotiei regasirii in tine a scanteiei divine prin care poti aduce lumina in lume si prin care le poti aminti celorlalti ca sunt lumina la randul lor.

sursa-zodii.net


ccc