Aplanarea diferendelor prin temperarea mâniei


Factorul declanșator al unei stări conflictuale nu se regăseşte, întotdeauna, în situaţia curentă; ci, probabil, într-o rană emoţională.

anger

 

Atunci când ne surprindem în toiul unei discuţii aprinse, avem, uneori, impresia că am pierdut controlul asupra propriilor emoţii, care au dobândit vieţi de sine-stătătoare. În acest caz, într-o străfulgerare de conştienţă, a ne opri, preţ de o clipă, şi a respira profund poate contribui la detaşarea de situaţia înfierbântată. O dată ce ne vom fi desprins de starea de surescitare, de febrilitatea momentului, s-ar putea să descoperim că factorul declanşator, de natură emoţională, al discuţiei în contradictoriu, nu are nicio legătură cu situaţia curentă, ci a răscolit şi a adus la suprafaţă simţăminte asociate unei împrejurări cu totul diferite. A contempla, cu sinceritate, cauza profundă a răbufnirii noastre, ne va permite să reacţionăm în mod adecvat şi conştient, într-o anumită împrejurare şi să facem cele mai bune alegeri.

Man In The Mirror


Putem încheia un pact cu partenerii noştri de viaţă şi cu oamenii apropiaţi nouă; în temeiul căruia, a ne adresa, reciproc, întrebări poate contribui la identificarea adevăratei cauze a unei controverse ori a sursei ce întreţine o stare conflictuală. Gradul ridicat de conştientizare şi de înţelegere, dobândite în comun, pot avea drept rezultat, găsirea unor remedii simple, împotriva anumitor dezechilibre de natură fizică, precum nivelul scăzut al glicemiei sau chiar un „clocot”, o „dezlănţuire” hormonală. Poate că ne luăm pe noi înşine prea mult în serios; şi este cazul să izbucnim în râs şi să urmărim tensiunea dizolvându-se. De asemenea, s-ar putea să descoperim că am dezvoltat o dependenţă faţă de efervescenţa, surescitarea aferente unei situaţii cu accente teatrale, precum şi de substanţele chimice pe care le secretă trupul nostru, în decursul unei izbucniri de furie. Pe de altă parte, adevărata cauză se poate regăsi în străfundurile fiinţei noastre; în acest caz, discuţiile, înţelegerea şi răbdarea fiind extrem de importante. Cu cât ne desprindem de situaţia în sine, identificând şi analizând motivele profunde ale controversei, cu atât mai lesne vor ieşi la suprafaţă simţămintele autentice, călăuzindu-ne înspre soluţiile de optimizare a propriilor existenţe.

detasare


Dacă ne edificăm asupra simţămintelor şi intenţiilor noastre, comunicându-le desluşit, ne vom bucura de mai mult succes, în atingerea obiectivelor noastre, decât dacă ne pierdem controlul şi îi permitem minţii subconştiente să manipuleze situaţia. Uneori, ne exteriorizăm frustrările, deşertându-le asupra oamenilor apropiaţi, întrucât ne simţim în siguranţă şi confortabil, în preajma lor; însă, mânia greşit direcţionată poate provoca mai mult rău, decât bine. A susţine fervent ceea ce credem, cu adevărat, ne amplifică puterea personală şi ne canalizează pasiunile înspre experienţe de viaţă mai semnificative, mai vaste. Totodată, a cunoaşte, cu adevărat, cauzele unei dispute ne înlesneşte dezvoltarea armonioasă, din punct de vedere emoţional, cu reverberaţii asupra întregii fiinţe.

astrograma completa

de Madisyn Taylor

2014 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 1,800,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 77 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.