Prieteni de Suflet


Conexiunea, la nivel de suflet, cu un prieten adevărat, transcende orice distanță, în timp și spațiu; și ne reuneşte, în mod firesc, atunci când împrejurările de viaţă ne îndeamnă la regăsire.

friends-reporter-online

Pe când vom fi atins vârsta adultă, mulți dintre noi vom fi avut binecuvântarea de a fi trăit experiența unei prietenii de suflet. În cazul în care am călătorit mult sau am schimbat diverse situaţii de viaţă, vom fi avut, poate, norocul de a trăi experienţa mai multor prietenii adevărate. Prietenia de suflet este, adesea, o formă timpurie de relaţionare interpersonală şi constituie o sursă de iubire necondiţionată şi solidaritate, pe tot parcursul existenţei. Particularităţile unei prietenii adevărate se modifică, pe când înaintăm în vârstă; însă, esenţa sa îşi păstrează intensitatea strălucirii şi vibrează de neostoită iubire. Prietenii de suflet ne oferă un acoperământ sufletesc, înlăuntrul căruia ne bucurăm de libertatea de a fi pe deplin noi înşine; de a ne împărtăşi tainele cele mai adânci; de a ne destinde, recrea, reconforta, atunci când suntem istoviţi sau deznădăjduiţi; de a sărbători, celebra, atunci când suntem fericiţi şi împliniţi — un lăcaş sacru, hărăzit împărtăşirii darului suprem al Dragostei.

2968f-myfriendsbychibatullah


În răstimpuri, majoritatea relaţiilor apropiate întâmpină dificultăţi, iar una dintre notele distinctive ale unei prietenii trainice, autentice, este capacitatea sa de a supravieţui, în vremuri de restrişte, în vâltoarea vieţii; precum şi de a-şi păstra esenţa neştirbită, în toiul prefacerilor. Prietenii noştri de suflet ne rămân alături, cu dragoste şi statornicie, pe parcursul tuturor tranziţiilor vieţii, iar noi vom simţi aceeaşi chemare. Întotdeauna vom găsi o cale de a accepta, cu dragoste, şi de a valorifica deosebirile dintre noi, oferind Iubire şi sprijin, în orice împrejurare. Ne îngăduim, unii altora, să fim noi înşine, în fiecare clipă; de asemenea, să evoluăm, să ne dezvoltăm, de-a lungul timpului. Astfel, prietenii adevăraţi sunt asemenea membrilor familiei. Ştim că vom nutri aceeaşi dragoste şi acelaşi devotament, unii pentru ceilalţi, oriunde ne-ar purta cărările vieţii.

Love-Emotions-in-the-rain-hd-wallpapers


Indiferent dacă vorbim la telefon, în fiecare zi; sau nu vom fi vorbit, timp de un an; ştim, în forul interior, că afecţiunea va irumpe şi legătura se va intensifica, de îndată ce ne regăsim. Conexiunea la nivel de suflet se menţine, în străfundurile fiinţei, dincolo de timp şi spaţiu; şi ne cheamă sub acoperământul binecuvântat al iubirii împărtăşite, de îndată ce cărările destinului ni se încrucişează, din nou.

clik

astrograma completa

de Madisyn Taylor