CONŞTIINŢA INIMII


Practica tămăduitoare şi transfiguratoare, a revărsării Iubirii necondiţionate

self-love

Suntem aici, dornici de a dărui şi de a împărtăşi; în timp ce asistăm la experienţele pe care le trăiţi, precum şi la provocările cu care vă confruntaţi, într-un ritm tot mai alert, în realitatea voastră. Încă o dată, vă preţuim curajul şi bunăvoinţa de a vă fi întrupat. Fiecare dintre voi descinde din lumi şi realităţi aflate sub semnul păcii, creativităţii şi al dragostei profunde, statornice.

Această existenţă, această experienţă de viaţă, precum şi obiectivele voastre curente, diferă cu mult de fiinţarea ca energie pură, conştientă, ce transpare din amintirile voastre. Totuşi, realitatea voastră terestră oferă frumuseţe, splendoare, prin clipele de trăiri vii, covârşitoare, prin momentele preţioase de consolidare a legăturilor sufleteşti – o adevărată sursă de bucurie şi împlinire. De asemenea, oferă oportunităţi evolutive unice, colosale, atât la nivel personal, cât şi la nivel colectiv.

self-love2

Sunteţi aici, după cum bine ştiţi, pentru a preţui şi valorifica toate darurile vieţii întrupate; dar şi pentru a fi agentul schimbării şi transformării vieţii în sine. V-am împărtăşit aceste adevăruri, în numeroase mesaje.

De asemenea, vă apreciem, pe fiecare dintre voi, pentru eforturile depuse, în vederea producerii unor schimbări însemnate, unor salturi de proporţii, în conştiinţa colectivă – fenomene de polarizare extremă şi o stare de haos caracterizează, la ora actuală, conştiinţa omenirii; şi se manifestă prin conflictele şi violenţa la care sunteţi martori.

Atunci când fiecare individ îşi va recunoaşte şi însuşi rolul propriu, din starea de fapt; când va renunţa la judecată; şi când îşi va asuma responsabilitatea rănilor – atât la nivel personal, cât şi la nivel colectiv – iniţiind procesul de vindecare, se va înregistra un salt colosal, la nivelul reacţiei colective.

Love-Emotions-in-the-rain-hd-wallpapers

Am recurs arareori la cuvântul iubire sau dragoste, în mesajele noastre. În schimb, v-am adresat invitaţia de a nutri şi dărui recunoştinţă, apreciere şi bucurie. Aceste vibraţii emoţionale sunt mai uşor de emis şi oferit, întrucât nici nu sunt caracterizate de complexitatea, nici nu suscită dificultăţile şi angajamentele inerente sentimentului desemnat prin cuvântul iubire.

Simţământul iubirii are o aromă, un parfum aparte; şi se exprimă în diverse moduri. Conform observaţiilor noastre, emoţia şi ofranda dragostei sunt, de obicei, însoţite de aşteptări, cerinţe şi chiar de un plan de viaţă. De timpuriu, în existenţa voastră întrupată, v-au fost insuflate şi s-au statornicit sistemele de credinţă şi tiparele de gândire care vă determină conduita, precum şi modul de exprimare a iubirii. Dragostea este, de obicei, oferită în mod condiţionat. Această atitudine se amplifică, pe când înaintaţi în viaţă şi interacţionaţi cu semenii.

Adeseori, deveniţi prudenţi cu privire la persoanele alături de care împărtăşiţi dragostea, precum şi la modurile în care vă exprimaţi iubirea. Adevărul conform căruia sunteţi o fiinţă divină, multidimensională, de Lumină, descinsă aici, pe această planetă şi acum, în aceste vremuri, cu scopul de a manifesta „iubirea necondiţionată” este un concept, un adevăr, pe care îl auziţi adesea. Şi totuşi, ce este „iubirea necondiţionată” şi cum se traduce în viaţă, acest simţământ sublim?

love-yourself

În primul rând, vă invităm la introspecţie, pentru a observa, cu blândeţe, fără judecată, manifestările de dragoste faţă de ceilalţi; sau, dimpotrivă, modul în care vă reprimaţi aceste manifestări. Remarcaţi în ce împrejurări şi în ce chip vă dăruiţi iubirea! De asemenea, constataţi genul de fiinţe alături de care vă deschideţi inima şi vă împărtăşiţi dragostea! Conştientizarea este primul pas.

Îngăduiţi-vă să rememoraţi, să analizaţi şi să vindecaţi rănile inimii! Recurgeţi la toate instrumentele energetice pe care le-aţi deprins, pe parcurs; de pildă, utilizaţi sunetul, pentru a elibera energia veche a durerii, suferinţei, tristeţii, amărăciunii; precum şi simţămintele asociate lipsei de iubire, atenţie, consideraţie; ori asociate respingerii, de alte fiinţe – inclusiv de voi înşivă. Retrăiţi aceste emoţii şi îngăduiţi-vă să redaţi, printr-un sunet, ceea ce simţiţi! Permiteţi-le vibraţiilor să se modifice, de la o frecvenţă haotică, dezordonată, la o frecvenţă armonioasă, ordonată, care susţine viaţa!

Observaţi felul în care vă reprimaţi iubirea faţă de voi înşivă! Constataţi modul în care vă protejaţi, chiar ferecaţi inima şi simţămintele de iubire, pe care aceasta le zămisleşte! Remarcaţi în ce împrejurări şi din ce motiv v-aţi zăvorât inima, în faţa darului dragostei! Vă invităm să iniţiaţi procesul iertării de sine, dar şi a celorlalţi, în contextul acestui simţământ sublim şi al traducerii sale în viaţă. Tămăduiţi-vă inima rănită!

A_Love_for_the_Arts_by_Delacorr

Această practică este recomandată unei fiinţe treze, care e cu adevărat dornică şi pregătită să producă o schimbare semnificativă, atât în vieţile celorlalţi, cât şi în propria existenţă. V-am dezvăluit importanţa vindecării chakrei şi portalului inimii, în vederea transformării şi înălţării omenirii şi planetei. Vă încurajăm şi vă oferim sprijin în procesul de purificare, din punct de vedere energetic şi emoţional, a spaţiului inimii, pentru a genera, cuprinde şi manifesta tot mai multă dragoste.

Vă reamintim: câmpul electric al inimii depăşeşte, în amplitudine, activitatea electrică generată de creier; iar câmpul magnetic emis de inimă, este de mii de ori mai vast şi mai intens decât frecvenţele energetice, produse de creier.

Vibraţiile propriei inimi radiază şi se intersectează, se conectează, se împletesc cu vibraţiile emise de inimile celorlalte fiinţe. Inima este un portal; inima este o poartă de acces către Sinele galactic, celelalte fiinţe, matricea planetei, către multiplele dimensiuni şi nenumăratele stele. Inteligenţa inimii este cea care oferă tămăduire – atât la nivel personal, cât şi la nivel global.

self-love v

Procesul alchimic al transmutaţiei se desfăşoară în spaţiul sacru al inimii – sălaşul în care se produce contopirea, fuzionarea tuturor energiilor din vastitatea spaţiului şi a vibraţiei supreme a iubirii. Potirul inimii voastre deţine abilitatea de a tămădui conştiinţa colectivă. În calitate de cetăţean galactic, de fiinţă dintru Lumina divină, este crucial să ancoraţi vindecarea dobândită, precum şi toate manifestările iubirii, prin intermediul propriei transformări şi prin eliberarea energiilor aferente suferinţei, tristeţii şi regretului, pe care le-aţi acumulat în decursul vieţii omeneşti, întrupate.

Conştiinţa aferentă energiei inimii colective se află în suferinţă. Indivizii care acţionează sub imperiul propriilor răni şi-au ferecat inimile, fără a-şi da seama că durerea lor se amplifică şi afectează toate celelalte fiinţe. Ţineţi minte că, atunci când săvârşiţi această lucrare, la nivel personal, voi transmutaţi, de asemenea, prin şi în Lumină, rănile din matricea inimii colective.

Vă îndemnăm să vă dăruiţi iubirea, în mod necondiţionat, atât cât vă este cu putinţă, tuturor celor care îşi exprimă propria durere, prin acte de violenţă, ce prejudiciază viaţa. Intenţiile voastre, asociate puterii intense a inimii, pot şi reuşesc, cu adevărat, să transforme, să trans-substanţieze, toate cele dimprejur.

iubire-neconditionata

Conştientizarea şi asumarea practicii tămăduitoare şi transfiguratoare a conştiinţei inimii este de o importanţă vitală – în special, revărsarea iubirii necondiţionate, asupra celor care cauzează cele mai mari prejudicii.

Sunteţi aici, cu scopul de a eleva, de a sublima această energie distorsionată – asumaţi-vă această responsabilitate, întrucât este însăşi misiunea voastră! Voi, la nivel colectiv, vă înălţaţi în dimensiuni subtile şi, cu scopul de a vă transpune în aceste frecvenţe subtile, inima omenirii trebuie să fie deschisă, vindecată şi vibrând de dragoste.

Deprindeți-vă să radiaţi iubire necondiţionată, bucurie, recunoştinţă şi apreciere, din toată inima! Daţi-vă voie să oferiţi mai multă dragoste! Îngăduiţi-vă să experimentaţi intensitatea iubirii ce este zămislită şi se revarsă din potirul inimii! Permiteţi-vă să vizualizaţi spaţiul sacru al inimii voastre, debordând de dragoste pentru toate cele ce sunt – în special pentru cei care acţionează sub imperiul lipsei de iubire! A venit clipa sfântă a onorării, dăruirii şi traducerii în viaţă, a dragostei.

osho_iubire_528

Vă oferim sprijin, apreciere şi recunoştinţă; dar, mai ales, iubire necondiţionată. Îngăduiţi-vă să primiţi toate darurile oferite! Sunteţi fiinţe minunate, vibrând de o dragoste ce transfigurează totul împrejur. Acceptaţi şi însuşiţi-vă acest adevăr – iar apoi porniţi la acţiune, însufleţiţi de această cunoaştere!

 ©2014 Peggy Black All Right Reserved.

sursa-  www.morningmessages.com

astrograma completa