Libertatea de a urma propria cale


Fiecare fiinţă umană este îndrituită să-şi caute şi să urmeze  propria cale înspre Lumină.


light body2

A privi o fiinţă dragă sau oricare dintre semenii noştri de-a lungul unei cărări presărate cu obstacole, ne poate provoca o uriaşă durere. Am dori, în mod instinctiv, să-i călăuzim înspre o cale mai sigură şi să le împărtăşim înţelepciunea pe care am dobândit-o, în urma propriilor experienţe de viaţă. Şi totuşi, toate fiinţele umane sunt îndrituite să-şi făurească propriul drum în viaţă, fără interferenţe şi influenţe nejustificate, din exterior. A nu le recunoaşte acest drept înseamnă a-i priva de iluminare, întrucât revelaţiile autentice nu pot fi induse sau transmise prin prelegeri. Dimpotrivă, fiecare individ trebuie să-şi câştige eliberarea şi iluminarea, prin decizii luate, ca urmare a deliberării în forul interior şi a reflectării asupra consecinţelor fiecărei alegeri. A le permite celorlalţi oameni să-şi urmeze calea, în mod nestingherit, înseamnă a le onora dreptul de a-şi exprima natura omenească, în orice mod consideră de cuviinţă. Deşi s-ar putea să nu fii de acord sau să nu te regăseşti în alegerile semenilor, trebuie să înţelegi şi să accepţi că fiecare persoană rezonează cu o modalitate specifică şi are propriul ritm de învăţare.

treeoflife-fulloflight

Evenimentele şi situaţiile de viaţă care ne modelează existenţa sunt singulare, întrucât fiecare dintre noi este unic. Ceea ce emoţionează profund o anumită persoană s-au putea să nu inducă decât iritare sau confuzie, unei alte persoane. Prin urmare, fiecare dintre noi este atras de o anumită cale—cea care ne va stimula cel mai puternic evoluţia şi dezvoltarea personală. Dacă simţiţi imboldul de a interveni, atunci când urmăriţi o altă persoană croindu-şi anevoie drum, printre obstacole, încercaţi să empatizaţi cu dorinţa sa de a fi de sine-stătătoare, de a se dezvolta în voie şi de a-şi făuri propriul drum. În eventualitatea în care acea persoană vă solicită ajutorul, acordaţi-i-l necondiţionat. În acest caz, îi puteţi chiar vorbi despre calea voastră sau îi puteţi oferi sfaturi, cu înţelepciune şi dragoste. Altminteri, oferiţi-le semenilor spaţiul necesar pentru a învăţa din greşelile comise, a se desfăta cu roadele strădaniilor depuse, a savura gustul victoriilor câştigate şi a-şi descoperi propriile adevăruri.

bible-by-candlelight
Tentaţia de a schimba cursul vieţii, destinul semenilor noştri, are felurite obârşii. Egourile hiperactive pot să ne inducă fie convingerea că singura cale autentică este cea care se aşterne în faţa noastră, fie nesaţul de control asupra celorlalţi oameni. Însă, orice persoană este îndrituită să-şi caute şi să urmeze propria cale înspre Lumină. Atunci când celebrăm toate cărările posibile şi când ne încurajăm semenii să-şi urmeze propriul drum, nu numai că ne bucurăm de privilegiul de a urmări dezvoltarea şi evoluţia – dar ne şi reafirmăm implicarea, angajamentul şi devotamentul faţă de diversitatea vieţii, independenţa oricărei fiinţe umane şi unicitatea fiecărei personalităţi.cropped-cropped-white-background-worldnews11.jpg

de Madisyn Taylor