Acţiune şi reacţiune- Culegi ceea ce semeni 


Principiul cauzei şi al efectului este Adevărul în virtutea căruia ne autoperfecţionăm şi înfrumuseţăm, totodată, lumea dimprejur.

tumblr_l933ys0KaZ1qzux4zo1_500

 

Fiecare cauză şi fiece acţiune afectează cosmosul, într-un fel sau altul. Principiul cauzei şi al efectului este Adevărul care ne permite să ne desăvârşim, atât pe noi înşine, cât şi lumea dimprejur. Cu toate acestea, această lege universală este valabilă şi operaţională, chiar şi atunci când schimbarea nu este în prim-plan, nu este principalul nostru obiectiv. Intenţiile noastre se revarsă întotdeauna, la exterior, sub forma energiei, influenţând nu numai oamenii din apropierea noastră, dar şi miriade de indivizi pe care, probabil, nu îi vom întâlni vreodată. Din acest motiv, ar trebui să vorbim, să gândim şi să ne comportăm cu deosebită consideraţie şi compasiune. Virtuţile pe care le cultivăm, chiar întruchipăm, pot inspira bucurie şi integritate, unui vast număr de oameni, indiferent dacă le atingem sau nu existenţa, în mod direct.

Geirangerfjord, Norway

Influenţa pe care o exercităm este incomensurabilă. În pofida efortului de a interioriza, de a cuprinde cu înţelegerea natura cauzei şi a efectului, nu ne este cu putinţă să percepem modul în care se vor manifesta gândurile, emoţiile, cuvintele sau acţiunile noastre, pe vasta scenă universală, deoarece efectele de anvergură nu se vor încadra, probabil, în sfera de cuprindere a percepţiei noastre. Nu putem decât să mizăm pe călăuzirea conştiinţei noastre, care ne va ajuta să stabilim dacă alegerile noastre contribuie la iluminarea omenirii sau pregătesc scena pentru necazuri nedorite. În clipele de îndoială sau ezitare, este suficient să ne amintim că semănarea actelor de abnegaţie, altruism, conduce, în mod inevitabil, la o recoltă de graţie şi bunăvoinţă. Dacă vom fi animaţi de dorinţa sinceră de extindere a bunătăţii şi a actelor de generozitate, vom fi în mod firesc atraşi înspre alegerile prin care vom da expresie angajamentului faţă de bunăstarea globală.

o-HAPPY-COUPLE-facebook


Niciunul dintre actele voastre, oricât de neînsemnat sau comun ar părea, nu este exceptat de la regula cauzei şi a efectului. Din prima clipă de viaţă, din momentul naşterii, aţi servit drept agent al schimbării, declanşând forţe inimaginabile, pe tot cuprinsul globului şi chiar dincolo de acesta. Vă puteţi exercita controlul conştient asupra acestei energii transformatoare, pur şi simplu, prin examinarea intenţiilor voastre şi prin strădania de a insufla pace, energie pozitivă şi pasiune, în ideile şi acţiunile voastre. Deşi s-ar putea să nu percepeţi şi să nu pătrundeţi pe deplin amploarea influenţei exercitate cu intenţie şi susţinute emoţional, din toată inima, puteţi fi convinşi că se va resimţi la nivel universal.

de Madisyn Taylor