Marele Zodiac al iubirii-Zodia LEULUI


http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12

Zodia LEULUI

– LEO –

23 iulie – 23 august

zodiac_sign_leo-776781

Caseta cu bijuterii a LEULUI

 1. Asemenea Berbecului, Leul este o zodie de foc, purtând cu el semnul fierbinte şi miraculos al Soarelui. Arzător în toate datele sale, Leul pare să fi acumulat toată căldura verii, funcţionând pentru cei din jurul său precum o adevărată pilă electrică. Atenţie, deci, Leul poate curenta grav inima partenerului, acesta rămânând, uneori pentru întrea-ga-i viaţă, cu amintirea de neşters a măreţului şi inegalabilului Leu, mai popular spus rămânând cu inima friptă. Personaj îndeobşte vertical, nati-vul în Leu se va intersecta decisiv cu marile idei şi principii de justiţie, de dreptate şi echitate socială, de adevăr. Leul se va constitui, totodată, într-o expresie superioară şi originală a unor sentimente altfel obişnuite, banale pentru ceilalţi oameni, unele chiar tocite sau aparent căzute în desuet. Zodia Leului va exprima focul în formă fixă, asemănător unei flăcări turnate în bronz. Acest “foc fix” este identificat de astrologi printr-o sintagmă originală – focul cristalizat.
 1. Ziua norocoasă – duminica. Putem concluziona, deci, că norocul Leu-lui n-are odihnă nici chiar atunci când noroacele altora se odihnesc.
 1. Cifre norocoase – 1 şi 4. Două cifre! Prin urmare, Leul se dovedeşte acaparator chiar şi în aritmetică. Unii astrologi sunt de părere că Leul ar putea avea noroc şi din partea numărului 11. Evident, noroc îi vor purta Leului nu numai numerele formate din aceste cifre, ci şi cele care se divid cu 1, 4 sau 11. Din numerologie se ştie că aceste numere ocrotesc spirite puternice, superioare, curajoase.
 1. Pietrele norocoase. Toate pietrele despre care se spune că îl norocesc şi îl inspiră pe Leu sunt foarte frumoase. Este vorba despre diamant, ru-bin şi safir galben. Desigur, aceste pietre nu sunt numai frumoase, ci şi preţioase. Dintre metale, zodia Leului va avea în puterea sa metalul cel mai valoros şi mai rezistent de pe pământ – aurul.
 1. Culoarea norocoasă. Norocul Leului este alimentat şi de nişte culori cu o tuşă imperială, acestea fiind galbenul intens, auriul, chihlimbariul. Toate aceste culori sunt prezente şi în viaţa celorlalţi oameni, dar nu oricând şi oricum, ci, cu precădere, în momente deosebite, nefiind, în mod obişnuit, culori de toată ziua, culori de purtat, ci de sărbătoare.
 1. Floarea norocoasă. Numai flori una şi una se află de pază la norocul Leului: trandafiri roşii, crizanteme, orhidee. Fiecare dintre aceste flori, chiar şi trandafirul, se va remarca printr-o doză de exotism, ceea ce face ca misterul şi puterea lor să fie mai mari decât la florile obişnuite. De re-marcat, aici, şi marea varietate a norocoaselor flori de orhidee. De pildă, pentru un cunoscător, jungla întreagă nu este altceva decât o pădure alcătuită din felurite orhidee. Ceea ce este cu totul adevărat.
 1. Parfumul norocos. Asemenea mirosului florilor norocoase, şi parfu-mul norocos, precum şi aroma norocoasă pentru Leu vor avea o notă de masivitate, de greutate chiar şi la respirat. Aromele care-l vor inspira pe Leu se găsesc în parfumul de mosc, dar şi în parfumurile de flori de portocal şi de trandafir. Se spune că parfumul care e norocos pentru Leu, va deveni norocos şi pentru cei aflaţi, pe moment, în preajma Leului. Alt-fel spus, prin parfumul său norocos, Leul va aduce o şansă, temporar, e adevărat, nu numai sieşi, ci şi prietenilor, adică tuturor celor care au pentru el gânduri pozitive.
 1. Muzica norocoasă. Puterea Leului poate fi explicată, destul de uşor, chiar şi prin natura muzicii care-i poartă noroc. Întotdeauna, Leul se va destinde şi va visa inspirat ascultând fragmente muzicale vesele, plin de ritm şi de viaţă, senine, chiar glumeţe.
 1. Calitatea umană preţuită. Leul va preţui mereu generozitatea. De ce să fii zgârcit? se va întreba el cu naivitate. A fi darnic, a fi mărinimos, a avea inimă largă i se pare un fapt firesc, neînţelegând cum pot fi unii atât de strânşi la pungă, chiar şi cu şapte noduri. A fi darnic, a fi milostiv înseamnă a fii bun, în viziunea Leului bunătatea fiind o plăcere personală pe care o va exersa, cu aviditate chiar, ori de câte ori va avea ocazia.LEU2
 1. Calitate umană detestată. Un fapt este cât se poate de clar – Leului nu-i plac linguşitorii. Nativul în Leu va considera linguşeala drept un gest nedemn, imoral. Va dispreţui, bineînţeles, şi lauda de sine, dar linguşeala va rămâne, pentru el, de-a dreptul insuportabilă. Prin urmare, în mod obişnuit, nu va accepta să fie linguşit şi nu va linguşi nici el pe nimeni, niciodată.
 1. Ideal de viaţă. Se spune despre Leu că nu precupeţeşte nici un efort pentru a urca sus, cât mai sus pe scara societăţii. Leul va fi foarte fericit dacă, vreodată, va ajunge în vârful piramidei sociale. Şi mai este de notat că, niciodată, un nativ în Leu nu se va simţi apăsat de funcţia sa, de responsabilităţile sale.
 1. Dorinţa secretă a Leului. Să trăiască aventuri memorabile, din care ar putea învăţa şi care ar putea interesa şi pe alţi oameni. I-ar plăcea să fie erou la rubrica „Întâmplări adevărate’.
 1. Verbul specific. Pentru Leu, viaţa pare simplă. Îţi va spune, cu toată seninătatea: Totul e să vrei! De-a lungul întregii sale existenţe, Leul se va înfrăţi cu verbul a vrea, a voi. Acest verb, specific Leului, arată că zodia este una a oamenilor luptători, convinşi profund că, dacă există voinţă, nu se poate să nu găseşti şi o cale. Da, pentru Lei, motorul acestei lumi este, fără îndoială, voinţa.
 1. Zodii care se armonizează cu Leul. Gemenii şi Berbecul sunt zodiile care se asociază cel mai bine cu Leul. Nici nativul în Săgetător nu va avea ceva de obiectat în cazul unei sincronizări cu Leul. De menţionat faptul că, în aceste cazuri, este vorba, în primul şi-n primul rând, de relaţii sociale, de afaceri, de colaborare, de muncă şi nicidecum de relaţii sentimentale. Ecou spiritual îşi va găsi Leul şi în îndepărtata zodie a Vărsătorului, zodie care se remarcă, de asemenea, printr-un activism de excepţie la nivel de gândire, de idei, de concepte.
 1. Zodii conflictuale cu Leul. Între Leu şi Taur nu va exista, aproape niciodată, o cale de înţelegere, chiar dacă, de nevoie, se vor suporta. În-tre aceste zodii nu se vor stabili relaţii strânse, profunde, decât în cazuri de excepţie. În schimb, Balanţa şi Vărsătorul îl vor deconecta pe nativul în Leu, deşi între aceste două zodii şi Leu nu vor fi relaţii temeinice, de durată, decât foarte rar.
 1. Zodiile concubinajului şi ale căsătoriei Leului. Potrivit celor mai mulţi astrologi, bărbatul Leu se va însoţi, cu uşurinţă, cu o femeie Leu, eventual cu o femeie Geamăn sau Berbec. Astrologii afirmă că, în cazul relaţiilor dintre Leu şi Berbec, se va crea şi o bună comunicare spirituală între parteneri. Pentru concubinaj sau căsnicie, Leul va avea o mare li-bertate de a alege, nativii din aproape toate zodiile, bineînţeles cu excepţia Taurului, supunându-i-se necondiţionat.
 1. Trăsăturile personalităţii Leului. Ca fire, femeia Leu nu se va asemăna decât în mică măsură cu bărbatul Leu. Bărbatul Leu îşi va mani-festa plenar măreţia firii sale, în timp ce femeia Leu se va comporta în aşa fel încât din această măreţie nu va rămâne mai nimic, poate doar nişte probleme, poate nişte semne de întrebare, ce vor putea nedumeri, cel mult. Leul va fi lider în domeniul său – atât bărbatul, cât şi femeia – numai că femeia Leu, ajunsă şef, va crea tensiuni şi neplăceri. Purtând cu el lumina Soarelui, Leul este o alcătuire plină de vitalitate. Iubeşte viaţa şi va face tot ce-i stă în putinţă pentru a şi-o trăi din plin. Leul este zodia puterii, a capacităţii de a conduce, a omului ales şi cu farmec personal. În întreg zodiacul, potenţialul energetic al Leului este fără egal, în firea şi fiinţa Leului identificându-se puterea uriaşă a Soarelui.
 1. Călăuză astrală. Leul este pilotat în viaţa sa de cea mai puternică stea din preajma noastră – Soarele, stăpânul luminii şi al vieţii. Iată câteva calităţi determinate de acest mare călăuzitor: cinste, dreptate, modestie, dreaptă putere de judecare, iubitor de adevăr, spirit de consilier, căutător de glorie, celebru, deşteptăciune, dorinţă de cunoaştere, echilibru, nobleţe sufletească.
 1. Simbol astrologic – Leul auriu – semn masculin, demn şi măreţ. Acest simbol va avea cu el, chiar şi în cele mai banale situaţii, reflexul, unda, vibraţia majestăţii.
 1. Guvernare asupra corpului omenesc. O zodie atât de strălucitoare, aşa cum este cea a Leului, va avea în stăpânire, în mod firesc, inima – cen-trul vieţii omeneşti şi, după cum se spune în vorbirea curentă, şi al sen-timentelor. De asemenea, zodia Leului va avea sub controlul său coloana vertebrală, spatele şi coastele. Nativul în Leu va putea fi atins de boală nu numai la nivelul sistemului car-diovascular, ci şi la nivelul sistemului respirator. Prin urmare, nativul în Leu va trebui să ducă o viaţă echilibrată, să-şi programeze bine acţiunile, să evite surmenajul. Datorită marii sale energii, Leul are tendinţa să exagereze în orice activitate, crezând că este inepuizabil, ceea ce îl va face vulnerabil, mai ales în cazul bolilor de inimă.
 1. Poziţia pe cer a semnului zodiacal. Leul (Leo), constelaţie zodiacală numită popular şi Calul, se găseşte în emisfera boreală. Ea cuprinde circa 25 de stele vizibile, dintre care cea mai strălucitoare este denumită Regu-lus. În apropiere, orientată spre Ursa Mare, se află constelaţia Leul Mic (Leo Minor), care nu are însă vreo importanţă zodiacală.
 1. Zonele sensibile în dragoste. Leul nu dovedeşte prea multă sensi-bilitate la nivelul epidermei. Doar spatele este zona care-l poate înflăcăra, care l-ar putea face să intre în jocul dragostei.

Trăsăturile generale ale nativului în LEU

Cei călăuziţi de însuşi zeul Soare erau consideraţi, în vechime, ca fiind oamenii cu cele mai multe calităţi. Prin tradiţie, zodia Leului este socotită cea mai bună dintre zodii. Deasupra ei va sta Soarele, adică regele vieţii pe pământ. Femeia Leu va fi, dincolo de defectele ei, o regină a feminităţii, iar bărbatul Leu un monument al virilităţii în toate datele sale naturale. As-trologii afirmă că Leul este împodobit cu o serie întreagă de calităţi dintre cele mai frumoase: cinste, demnitate, omenie, sinceritate, sensibilitate, toleranţă, inteligenţă, înţelepciune, frumuseţe, uneori având şi câte un talent artistic. Mai mult decât atât, nativul în zodia Leului va afişa şi un aer de infailibilitate, de suficienţă bine argumentată, de încredere maximă în propria persoană. Desigur, e greu de crezut – şi viaţa demonstrează din plin acest lucru – Leul nu este un om perfect şi nu se comportă nicidecum ca un om perfect. Trăind în societate, el se va molipsi, atât de cele bune, cât şi de cele rele, şi va trebui, ca orice om, să le ţină piept. Nativul în Leu (mai ales bărbatul) va avea mare succes ca şef, inspirând celor din subor-dine siguranţă şi încrederea că se află pe drumul cel bun.026724-glossy-black-3d-button-icon-culture-astrology2-lion

Foarte autoritar, Leul nu va accepta cu prea mare uşurinţă să fie contrazis. Cei din jurul său ştiu acest lucru şi îl lasă, adesea, în apele sale. Datorită personalităţii sale puternice, Leul dă impresia, mai cu seamă în societate, că ocupă loc mult, că mereu ceilalţi trebuie să-i facă lui loc, că trebuie să i se dea în mod special spaţiu de viaţă şi de lumină şi, pe deasupra, să i se acorde şi atenţie.

Nativul în Leu nu va iubi inactivitatea, moartea spiritului sau atitudinea umilă. Mereu, el se va purta ca un om puternic şi chiar va dovedi că este puternic. În preajma lui este aproape imposibil să fii deprimat, să nu fii optimist, să nu visezi, în rând cu el, la cine ştie ce minune din lumea asta. Se spune că nativul Leu va căuta cu insistenţă bucuriile vieţii, iar atunci când le va afla, va trăi intens, cu toată fiinţa sa. Mort după putere, dornic să dea ordine, iar alţii să i se supună, Leul are toate calităţile pentru a fi conducător de oameni. Nimic nu-l va convinge pe el că locul său nu este în fruntea celorlalţi. Din păcate, mult prea entuziasmat şi greu de strunit, Leul va greşi nu o dată. Deşi cu aptitudini de conducător, Leul se va dove-di în unele cazuri un administrator mediocru, salvându-l de la eşec doar capacitatea sa de convingere, farmecul personal, relaţiile, insistenţa şi, de ce nu, cutezanţa. Regele Leu va fi curajos şi va juca, nu o dată, totul pe o carte.

Spirit mobilizator, Leul va obţine succese în locuri unde lucrează oa-meni mulţi, aceştia urmându-l, mai totdeauna, fără a-i cere prea multe explicaţii, spre mirarea unor observatori. Exigent cu sine, Leul refuză eşecurile, dar nu-i plac nici situaţiile dulci-amărui, el fiind duşmanul jumătăţilor de măsură şi al lui “Merge şi-aşa!”. Dintre toţi Leii, o fire ceva mai slabă va avea cel născut în prima decadă a intervalului zodiacal, puterea psihică, mentală crescând, însă, pe măsură ce zodia se maturizează.

Astrologii afirmă că putem întâlni şi Lei puternici în sens negativ, adică persoane care pot întruni în personalitatea lor calităţi negative puternice, aşa cum cei mai mulţi dintre Lei poartă în fibra fiinţei lor, în mod obişnuit, calităţi pozitive accentuate, bine conturate, strălucitoare. Prin urmare, Leul poate fi corect, frumos şi deştept, dar pot fi întâlnite şi persoane native în această zodie care au un comportament egoist, fiind petrecăreţe, intolerante, risipitoare, asociale. În legătură cu această constatare putem spune că, din fericire, datorită firii deschise a Leului, a capacităţii sale de a se adapta şi de a-şi asuma felurite situaţii, fie ele şi foarte complicate, acest nativ va fi întâlnit îndeobşte în formula pozitivă, Leul cel negativ fiind întâlnit mai rar. Leul poate avea şi un comportament tumultuos, plăcându-i să trăiască la tensiune înaltă şi cât mai variat.

Femeile Leu poartă cu ele o feminitate luminoasă, bine conturată, în timp ce bărbaţii Leu pot demonstra că ţin bine în mână frâiele vieţii, com-portându-se precum un uliu deasupra terenului său de vânătoare. Leul îşi va păzi cu străşnicie domeniul şi, ca urmare, va fi mereu foarte dificil de trecut prin curtea sa, prin perimetrul său, şi mai ales de rămas acolo. Nativul în Leu poate fi un om de mână forte, dar cu o uşoară coloratură sentimentală, fapt ce-l face greu de combătut şi, la nevoie, de demascat.

Capacitatea de seducţie a nativului în Leu este impresionantă, fiind ajutat, fără îndoială, şi de un deosebit simţ al dramaticului, pe care îl stăpâneşte ca de când lumea şi pământul. Se spune despre Leu că este afectuos în dragoste, această zodie guvernând inima şi afectele. Dacă i se oferă dra-goste, de obicei Leul răspunde cu dragoste, apreciind atenţia sentimentală ce i se acordă. Va avea mulţi prieteni, iar capacitatea sa speculativă, spre filosofie mai ales, îl va face să crească în ochii celor din jur. Iute la mânie, nativul în Leu se va replia repede, totuşi, şi, de obicei, va regreta profund ieşirea nervoasă pe care a avut-o.

De reţinut: inima nativului în Leu nu e greu de deschis, dar pentru asta e nevoie de o cheie de aur, cheia regală a dragostei adevărate. Se zice că dragostea leonină ar putea aminti, fără prea mare efort, ci numai din curgerea lină a vieţii, a jocului şi a întâmplării, de cele mai frumoase poveşti de iubire ale lumii.

Femeia LEU

Comportare – în casă şi afară. Plină de distincţie, de multe ori graţioasă, cu nespus farmec, femeia Leu va avea însă prea puţin din personalitatea şi chiar din comportamentul bărbatului Leu Regal, dar va fi, totuşi, dinco-lo de ceea ce se zice, pe undeva pe-aproape, semnul zodiacal spunându-şi, totuşi, cuvântul dincolo de meandrele de o clipă sau chiar de o zi ale vieţii cotidiene. În casa ei, în familia ei, femeia Leu îşi va iubi bărbatul şi va avea orgoliul să-l manevreze aşa cum pofteşte ea. Dacă bărbatul va avea un semn zo-diacal ceva mai inert, putem fi siguri că va reuşi sută la sută şi, în aceste condiţii, ea va fi cea care îşi va conduce familia, de obicei cu pricepere şi fermitate. Puţini sunt bărbaţii care să aibă ce-i reproşa unei femei Leu, şi care să nu se simtă împliniţi cu ea, cu o condiţie însă – s-o lase să-şi pună în aplicare iniţiativele şi proiectele, chiar şi atunci când unele par năstruşnice la prima vedere. Această situaţie nu poate duce decât la binele familiei, femeia Leoaică reuşind să-şi ridice casa şi familia nu nu-mai la confort şi prosperitate, ci şi un nivel de armonie rar întâlnit. Este ambiţia ei, pentru care va face un şir întreg de sacrificii, cu nenumărate urcări şi căderi. Cu toate acestea, femeia Leu nu va fi aspră în casă, şi nici cicălitoare, nici cu bărbatul ei, şi mai puţin cu cei mici, pe care-i va adora, şi pentru viitorul cărora se va pune întotdeauna chezaş.

leu horos

În activitatea de educaţie, femeia nativă în Leu va dovedi multă pasiune şi un tact deosebit, tratându-şi copii, mai ales după ce aceştia prind la minte, ca pe nişte prieteni foarte apropiaţi. Orgolioasă chiar şi în casa ei, femeia Leu va şti să-şi înfrâneze pornirile egoiste, dovedindu-se o mamă devotată şi o soţie iubitoare. Îi place să fie tratată şi să-şi trateze soţul la modul colegial, relaţia de dragoste dintre ei fiind ceva de la sine înţeles, de care nu trebuie să se facă prea mare caz, pornind de la ideea că nici nu-i nevoie, totul este în regulă. Din acest motiv, pentru soţia sau concubina Leu poate fi mai important, câteodată, un buchet de flori sau un trandafir, decât o invocare a unei partide de dragoste sau chiar o partidă de dragoste. Generoasă, femeia Leu nu va spune prea des, sau poate că niciodată, că o doare capul atunci când bărbatul ei o va solicita pentru dragoste. O clipă de plăcere în plus nu trebuie pierdută, că e păcat, va explica ea, nu fără o doză de umor. Desigur, o floare, un cadou chiar mărunt, o atenţie din partea bărbatului ei o vor face să se simtă ca la începuturi.

Femeia Leu este recunoscută ca o femeie fidelă şi, din acest motiv, va fi foarte nemulţumită când i se va cere să dea socoteală în ceea ce priveşte comportamentul şi călătoriile ei cotidiene. Dincolo de uşa casei ei, în societate, femeia Leu va dori să aibă, fără excepţie, o ţinută ireproşabilă, să fie admirată şi să se afle în centrul atenţiei, mai ales dacă sunt bărbaţi pe-aproape. În mod sigur îi place să fie curtată şi nu se va sătura niciodată de acest lucru, considerând că i se cuvine, mereu şi mereu, recunoaşterea statutului ei de femeie.

Suflet şi pasiune. Aflată în puterea Soarelui de vară, femeia nativă în Leu clocoteşte în inima ei, dar, paradoxal, nu poate dărui iubirea cu prea mare uşurinţă. La acest capitol poate avea lipsuri, ceea ce nu înseamnă că nu va fi ca un magnet pentru bărbaţi. De altfel, de multe ori femeia Leu nici nu se prea implică sentimental în legăturile ei de dragoste, preocuparea-i de căpetenie fiind interesul pentru propria persoană. Să fie femeia Leu lipsită de suflet, de pasiune în iubire? Nu putem crede nicidecum aşa ceva, deoa-rece, în unanimitate, astrologii o consideră pe femeia Leu drept Regina Iubirii. Pornind de la acest fapt, se poate spune că e posibil ca femeia Leu să aibă o anume forţă hipnotică, altfel nu s-ar explica succesele ei cu totul deosebite în ceea ce priveşte bărbaţii. Sufletul ei este bine temperat şi bine calculat, dar, din păcate, puţini bărbaţi îşi vor da seama de aşa ceva. Ei vor crede că femeia din faţa lor nu mai are răbdare să le împărtăşească iubi-rea, ceea ce, în multe de cazuri, nu se dovedeşte a fi decât nişte deziluzii, uneori cât se poate de amare.

Femeia Leu nu va arde pentru şi în dragostea ei decât în momente spe-ciale, însă va şti, la modul obişnuit, să pună mult suflet în tot ceea ce face. De regulă, pasiunea Leoaicei va fi atât de bine exprimată, încât ai putea jura că-i izvorăşte tocmai din adâncul inimii.

Farmec şi sexualitate. Se face mult caz, şi uneori poate pe bună dreptate, de egoismul femeii Leu. De asemenea, se invocă, cu titlu de laudă, simţul dramatic al femeii Leu, precum şi lipsa ei de rezonabilitate (să-i zicem milă) faţă de bărbaţi. Adevărul este că femeia Leu este făcută, este dăruită de natură să aibă vino-ncoa şi să atragă bărbaţii, aşa cum o floare puter-nic meliferă atrage albinele, indiferent de vreme şi de pericole. La urma-urmei, femeia Leu va considera că, în ceea ce priveşte bărbaţii, aceştia vor trebui să-şi cucerească fericirea şi să şi-o şi merite. Aşa este în natură şi aşa este mersul lumii, consideră ea, Leoaica. Deşi fermecătoare prin personalitatea şi hainele ei, prin modul cum se prezintă, cum se poartă şi cum vorbeşte, femeia Leu va părea, uneori, multora dintre bărbaţi, inaccesibilă, şi e posibil ca, din pricina acestui statut nemeritat, să rămână singură, aşa cum se mai întâmplă şi cu câte o fată foarte frumoasă, despre care toţi băieţii cred că este “ocupată”, în realitate ea fiind solo, adică toc-mai victimă nevinovată a unei asemenea concepţii.

Femeia Leu se va purta în aşa fel cu bărbaţii încât, adesea, va crea în rândul acestora o puternică şi ciudată impresie, cum că le este, totodată, aproape şi departe, accesibilă şi inaccesibilă. Totul este, de fapt, un joc asemenea unui chin frumos, pe care unii îndrăgostiţi şi-l doresc şi în timpul căruia se simt fericiţi. Tânără fiind, femeia nativă Leu va putea avea, uneori, ciudate sentimente de dragoste autentică pentru bărbaţi mai în vârstă decât ea. Psihologii afirmă despre acest comportament că nu este altceva decât o certă urmare a dorinţei femeii Leu de a-şi vedea recunoscută (confirmată) feminitatea.

În toate datele ei, femeia Leu, Leoaica, se poartă ca o cuceritoare şi este, în sensul adevărat al cuvântului, o cuceritoare. Şi nu orice fel  de cuceritoare de inimi de bărbaţi, ci una de foarte bună calitate, având stil şi clasă..

Atitudinea faţă de cei din jur. Se afirmă, în foarte multe zodiace, că fe-meia Leu se va îmbrăca întotdeauna, cu mare plăcere, în roşu. Este o cu-loare puternică, de care, probabil, aceasta se simte ocrotită în felul ei, şi în preajma căreia are senzaţia unui plus de putere şi de siguranţă. Leoaica va dori să ştie totul despre mediul în care se mişcă, în această dorinţă a ei de informaţie aflându-se, zic astrologii, nişte calcule reci şi necruţătoare, menite s-o propulseze şi s-o facă să beneficieze, cât mai mult, de credulitatea bărbaţilor. Se zice că dacă femeia Leu îşi va scoate în faţă bărbatul, tot din calcul o va face, fiind vorba, de fapt, de propria ei ascensiune pe scara socială.

Pornind de la aceste observaţii, se poate spune că femeia Leu va fi, de fapt, fusta cea mai potrivită pentru un bărbat fără scrupule, dornic să se caţere cât mai sus în societate. A ajunge departe prin protecţie de fuste, este o cale binecunoscută în toate societăţile omeneşti. Dincolo de toate acestea însă, femeia Leu iubeşte bărbatul, în felul ei specific, desigur, făcând un amestec straniu de dragoste şi interese. Situaţie în care, totuşi, este greu de spus cât reprezintă dragoste şi cât interes, cât comerţ. Cert este faptul că femeia Leu amestecă aceste ingrediente şi le dozează, le dozează cu atâta pricepere, şi chiar şi cu artă, încât se va face iubită şi admirată fără să se agite prea mult, sau să dea prea mult în schimb. Situaţia se repetă şi în planul relaţiilor de la serviciu sau de afaceri, unde Leoaica va şti să-şi piloteze interesele şi dragostea cu mare distincţie şi detaşare.

Feminitate. Ca şi în viaţa de zi cu zi, şi în dragostea fizică, femeii Leu îi va plăcea să aibă iniţiativa, să conducă, să domine. Cei pricepuţi în zodiace afirmă că, în faţa Leoaicei, bărbaţii pierd fără drept de apel, atât în cazul în care dau curs avansurilor ei, cât şi atunci când o vor refuza. După cum s-a spus, singurul bărbat care va rezista afectiv şi fizic unei asemenea femei este bărbatul Leu. Dintru început, bărbaţii din celelalte semne zodiacale pot să se împace cu gândul că sunt, pur şi simplu, perdanţi în faţa femeii Leu. Gurile rele din domeniul zodiacelor şi ale investigării eternului femi-nin susţin, printre altele, că femeia Leu nici n-ar fi chiar atât de feminină, pe cât se spune, că ar avea, cumva, un spirit cazon şi mult prea comercial, că, la o adică, poate fi pusă la îndoială chiar şi patima ei atunci când ci-neva îi cade cu tronc. Bârfe, desigur!

Cert este, însă, faptul că femeia Leu va vrea să ia, întotdeauna, partea… leului, acest comportament deranjând, se pare, destul de multă lume. Etalarea farmecelor, amenajarea ambianţei (pentru a fi cât mai plăcută), le va face, se afirmă, numai în propriul ei interes, Leoaica fiind femeie nu pentru partenerul ei, ci numai şi numai pentru ea şi pentru orgoliul ei nemăsurat. Instinctuală, femeia Leu va da frâu liber pornirilor şi fante-ziilor ei în dragoste şi va deveni, în asemenea momente, o parteneră de neuitat.

După cum se poate constata, acest gen de femeie este greu de suportat de un bărbat ceva mai sensibil şi ceva mai atent la ce se petrece în jurul său, şi mai ales atent la comportamentul partenerei sale.

Femeia Leu este, într-un fel, asemenea soarelui torid de amiază de august, moment în care vara ajunge la faza când se întrece pe sine şi, după săptămâni de arşiţă, totul este încins. Mult prea dificilă, dar şi mult prea complicată în comportarea ei la nivel de relaţie bărbat-femeie, nativa în constelaţia Leului îi va surprinde, în mod decisiv, pe toţi cei care o iubesc sau n-o iubesc, pe cei care o admiră sau n-o admiră, pe cei care o înţeleg sau n-o înţeleg, cucerind bărbatul cu o uşurinţă şi o naturaleţe de la zei primite.

Întotdeauna, lângă o femeie Leu, bărbatul adevărat se va simţi foarte bine, cuplul cu o femeie Leu fiind un ideal de atins pentru mulţi bărbaţi pricepuţi în ceea ce priveşte viaţa lumii. Aici ar putea fi şi o explicaţie: dincolo de egoismul, de trufia, de calculele ei, femeia Leu iubeşte profund bărbatul, considerându-l raţiunea ei de a fi pe această lume.

Bărbatul LEU

Comportare – în casă şi afară. Asumându-şi rolul de şef de clan, iar când nu are asemenea rol şi-l caută sau chiar şi-l inventează, bărbatul Leu va dori să fie şi înţeleptul casei, un guru din cuvântul căruia nu trebuie să iasă nimeni – nevastă, copii, părinţi, socri şi cine-o mai fi prin casă. Fiind un om cu o mare adaptabilitate afectivă, bărbatul Leu îşi va putea intra foarte uşor în rolul de şef nu numai acasă, ci şi la serviciu, fiind capabil să pună în mişcare chiar şi mulţimi de oameni, mulţimi, deci, şi nu doar obişnuitul grup de 10 – 15 membri ai unui birou sau atelier.

Bun strateg, bărbatul Leu va şti să-şi creeze situaţii care să-l avantajeze, iar în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor curente din casa şi gospodăria sa, se va pricepe să treacă chiar şi prin cele mai grele momente, el având, mai mereu la îndemână, pentru rezolvarea situaţiei, nu o soluţie, ci mai multe, şi toate originale (e adevărat, unele de-a dreptul riscante).Bărbatului Leu îi place lupta şi, tocmai din acest motiv, de cele mai multe ori, el va fi cel care va câştiga. Atunci când pierde, va şti să piardă, deşi înfrângerea îl va ronţăi amarnic pe dinăuntru.leo-zodiac-sign

Bărbatul Leu este un mare iubitor de natură şi nu va fi nicidecum ceva surprinzător pentru cei din preajma sa atunci când va iniţia un adevărat cult pentru stăpânul său, Soarele. Va admira lumina zilei şi, dacă ar fi după el, şi-ar face o casă de sticlă, în care el să fie un fel de şeic – un tată ocrotitor şi aspru în aparenţă, un soţ valabil, sobru şi preocupat intens de mersul gospodăriei, dar nu la nivel de amănunt, ci în liniile cele mari, care definesc stilul de viaţă al unei familii. Evident, va impune familiei sale sti-lul său de viaţă şi concepţiile sale despre muncă şi viaţă. Se spune despre bărbatul Leu că va avea şi momentele sale de egoism, de exclusivitate, chiar şi în propria familie. E greu de crezut aşa ceva, dar se pare că aşa este el, bărbatul Leu, cu toate clipele sale de singurătate şi de interogare a propriului sine.

Suflet şi pasiune. Având talent de actor, bărbatul Leu va profita de această calitate şi va obţine un frumos profit, nu numai în viaţa socială şi economică, ci şi în dragoste, mai ales în dragoste. Leul bărbat poate fi un risipitor, dar nu neapărat de bani, ci şi de sentimente, de idei. Fiind foarte generos, bărbatul nativ Leu este ascultat şi admirat nu numai de femei, ci şi de bărbaţi. În dărnicia sa, bărbatul Leu nu se va “calici” la o agapă cu prietenii, ci se va comporta ca un şef, cu un avut, ca un stăpân. Cu inima largă va fi şi cu femeile şi, de aceea, se va putea spune despre el, fără teamă de a greşi, că are un sufle mult şi mare. Multe femei nu vor îndrăzni să se apropie de el, părându-le inaccesibil, dar, pe ascuns, vor nutri pentru bărbatul Leu sentimente adesea fierbinţi. Bărbatul Leu se crede om de cuvânt, om de onoare, şi, din acest motiv, i se pare firesc să-şi dedice toată pasiunea sa femeii căreia i-a jurat credinţă.

Greu de înţeles în toate datele sale contradictorii (egoism – generozitate, de exemplu), bărbatul Leu va trebui acceptat, cel puţin la începuturile legăturii sentimentale, aşa cum este, cunoaşterea sa mai detaliată urmând a se face mai târziu.

Bărbatul Leu are, de-a lungul existenţei sale, nenumărate momente când este foarte puternic printre oameni, asemenea Soarelui în universul nos-tru. Şi, totuşi, abia când e la maximum de strălucire, sau la minimum de putere, nativul Leu poate fi cunoscut cu adevărat şi, numai în asemenea situaţii limită, se va putea reconstitui, se va putea contura (şi identifica), întocmai ca dintr-un puzzle, personalitatea sa.

Farmec şi sexualitate. Mai mereu îndrăgostit, mai ales de propria parteneră sau soţie, bărbatul Leu surprinde prin dorinţa sa de dragoste, de sex. Este o dorinţă aproape continuă, Leul bărbat comportându-se ca şi cum mai mereu s-ar afla sub efectul afrodiziacelor. Datorită expansivităţii sale, bărbatul Leu nu va rămâne aproape niciodată necăsătorit, de multe ori căsătorindu-se sau trăind în concubinaj de foarte tânăr. Tip în general sportiv şi iubitor de sport, Leul bărbat se va comporta şi în dragoste ase-menea unui sportiv, fiind un veritabil alergător de cursă lungă. El se va pregăti pentru dragoste, deşi va avea o firească teamă, caracteristică mul-tor bărbaţi, că nu va reuşi, că nu va fi la înălţimea aşteptărilor. Şi, surpriză, nu e vorba despre aşteptările partenerei, ci despre cele ale lui, în primul rând, despre ambiţiile lui masculine.

Bărbatul Leu este un perfecţionist în dragostea sa. Sunt destui astrologi care susţin că bărbatul Leu este chiar un adevărat vrăjitor în dragoste, având atâta farmec personal încât niciodată femeia nu va obosi să trăiască cu el, deşi va avea parte de multe, mari sau mărunte, momente dificile.

Bărbatul Leu va reuşi să frângă multe inimi de femeie, inimi pe care, însă, nu le va aduna niciodată să facă din ele un rug al iubirilor neîmplinite. Bărbatul Leu va purta cu el, de-a lungul vieţii, doar regretele că nu şi-a făcut datoria, adică nu a răspuns cum se cuvine tuturor îndrăgostitelor, tuturor femeilor care i-au vrut iubirea. Şi nici că s-ar fi putut altfel, deoa-rece el şi-a dat cuvântul altcuiva şi e, după cum se ştie, om de cuvânt. Mai mult decât atât, chiar îşi va reproşa, chiar îşi va imputa aceste neîmpliniri, fiind convins, cu umor, desigur, că va veni peste el o pedeapsă a Domnului. Dar, din păcate, în cazul lui nu se poate altfel. De unde se vede, încă o dată, că bărbatul Leu este un mare iubitor de femei, un mare preţuitor şi preţăluitor. E cât se poate de clar că se pricepe la femei ca nimeni altul din tot zodiacul, şi este în stare să se împace, să se armonizeze şi să lege plug bun, cum se zice, cu orice femeie din cercul celor 12 zodii. Nimic din ceea ce e femeiesc nu-i va fi străin acestui bărbat beat de dra-goste, când vrei şi când nu vrei, deşi l-ai putea crede un monument de sobrietate şi egoism.

Atitudinea faţă de cei din jur. Se zice că bărbatului Leu îi place să fie escortat de femei. Aşa cum femeia Rac, de pildă, va agrea compania bărbaţilor, aşa şi bărbatul Leu se va simţi minunat dacă la dreapta sau la stânga sa (nu se supără dacă e ocupat şi-ntr-o parte şi în cealaltă) va exista o femeie, pe post de cel mai scump breloc al lui. Prin urmare, bărbatul Leu va agrea nespus femeia, în primul rând pentru că-i femeie, a vieţii cheie, cum, cu adevăr, spune bătrânul cântec. În acest context social, de scenă deschisă, sexul e pe locul doi, se înţelege. Prin urmare, nu este neapărată nevoie să credem că bărbatul Leu se află în relaţii sexuale cu femeile care bântuie prin jurul său atunci când el se află, strălucitor, solar, în societate. Bărbatul Leu poate trata femeile şi ca pe nişte podoabe ale lui, şi nimic mai mult, ca un decor minunat pentru viaţa lui printre ceilalţi oameni.

Viaţa, dragostea, banii pot fi pentru bărbatul Leu, nu o dată, mereu la îndemână, ca o cană de apă sau ca un măr pe noptieră. Adică el nu va preţui îndestul aşa ceva, jucându-şi, la o adică, cu deplină seninătate, şi fără prea mari întortocheri, chiar şi propria-i existenţă. Bărbatul Leu este un personaj dispus mai mereu să rişte, onorând prietenia şi sacrificându-se pentru familie şi prieteni. Îi va plăcea să fie sincer şi va face mare caz de această calitate a lui, preţuită, de altfel, şi de cei din juru-i.

Bărbatul Leu pare uneori fragil şi vulnerabil în relaţiile cu ceilalţi, mai ales atunci când aceştia îi adresează cuvinte plăcute despre persoana sa. Este, aici, încă un paradox al Marelui Leu Regal. Nimeni nu s-ar fi aşteptat ca tocmai unul ca el – care detestă mult de tot acest tip de comportament – să fie vulnerabil în faţa linguşelii, a periuţei, a adulaţiei. Totuşi, astrologii sunt de părere că nativul în Leu va trece cu bine, aproape întotdeauna, peste asemenea momente. Cât despre egoismul său, unii specialişti în oa-meni şi zodii spun că este vorba doar despre un orgoliu, despre un com-portament mai degrabă acceptabil, specific personalităţilor puternice.

 

Virilitate. Când inima sa nu este ocupată, bărbatul nativ în Leu se va comporta în mod egal cu toate femeile din preajmă. Atitudinea sa va fi, deşi nu face prea mari eforturi, la un înalt nivel, fără reproş şi fără de prihană, s-ar putea spune. De fapt, acest moment de perfectă neutralitate este, fără îndoială, cel mai frumos crâmpei din relaţia bărbatului Leu cu femeile. În schimb, atunci când bărbatul Leu se va îndrăgosti de o femeie, atunci când va fi acceptat de acea femeie, el o va pune pe un piedestal, pe un soclu, o va preamări, uitând cu nonşalanţă de restul lumii feminine. Şi, cu mintea înaripată, îşi va imagina multe despre noua sa dragoste şi va dori, va pofti fără oprelişte. În general, bărbatul Leu va iubi femeia în modul cel mai clasic cu putinţă, dragostea lui fiind plăcută acesteia, poate şi datorită faptului că asemenea bărbat puternic va şti să împacheteze totul foarte frumos, pricepându-se la vorbe, la mângâieri, la câte şi mai câte care, desigur, vor rămâne de neuitat pentru amândoi. Uneori-ade-seori femeia va fi o jucărie în dragostea fizică a Leului, acestuia plăcându-i să facă din ea o păpuşă. Dar ce fel de păpuşă, numai un Leu îndrăgostit ar putea spune!

Bărbatul Leu se va purta, tot timpul, cel puţin în viaţa sa sexuală, ca un învingător. Faptul acesta îl va ajuta foarte mult în dorinţa sa de a obţine performanţă şi în acest domeniu. Având apetit sexual şi fiind şi un adevărat maratonist în ceea ce priveşte amorul practic, bărbatul Leu se va dovedi Rege chiar şi în cea mai intimă relaţie a sa. Şi nu orice fel de rege, ci unul luptător, căruia i se cuvine, conform propriei păreri, totul. Culmea este că femeia aflată cu el va înţelege, sau cel puţin va intui acest lucru, şi va proceda în consecinţă, dăruindu-se toată, fără urmă de regret. Puterea de convingere a bărbatului Leu o va copleşi, desigur. Prin urmare, nu de-geaba, de ani şi ani, umblă o anumită vorbă prin lume. Potrivit acestei spuse străvechi, o femeie care a făcut dragoste cu un bărbat Leu, chiar şi o singură dată, va rămâne înamorată de el pe toată viaţa, fără putinţă de a-l considera un “fapt divers” sau de a-l uita vreodată.

Nino Clarus

astrograma completa

Un gând despre „Marele Zodiac al iubirii-Zodia LEULUI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.