Nimeni nu este expert


Cel mai mare blocaj în calea trezirii spirituale este afirmaţia că nu există suferinţă în viaţa voastră, că nu există durere. Dacă nu simţiţi durere, fie sunteţi treziţi, fie negaţi totul. Îmi pare rău că trebuie să vă dezumflu balonul, dar am să vă spun că există pe planetă foarte puţine fiinţe trezite şi că sunt slabe şansele ca voi să fiţi printre ele.
Vă spun acest lucru, pentru ca să fiţi realişti când e vorba de viaţa voastră spirituală.
Chiar dacă aţi atenuat durerea, a fi îngheţat de frică nu este o manifestare chiar spirituală! Într-adevăr, toate zidurile de apărare psiho-emoţionale pe care le-aţi construit pentru a vă proteja sunt doar blocaje care opresc prezenţa iubirii. Intr-adevăr, le-aţi construit pentru a rezista la abuzuri sau a le împiedica să apară, dar aţi pus piedici şi iubirii. Ele împing iubirea încă şi mai departe.  Vă închid inimile.
Vedeţi voi, nu vă puteţi trezi dacă aveţi inima închisă. Primul pas în procesul de trezire este „să vă deschideţi întotdeauna inima”. De îndată ce inima este deschisă, simţiţi toată durerea şi ruşinea pe care le-aţi trăit intelectual sau pe care le-aţi reprimat. Acest lucru este inevitabil.
Lăsaţi durerea să vină. Lăsaţi durerea să iasă, pentru ca voi să vă puteţi curăţa şi purifica. Dacă veţi continua să trăiţi în durere, veţi trăi o viaţă îngrozitor de limitată. Frici profunde şi aparent copleşitoare vor intra în subconştientul psihicului vostru, împiedicându-vă să trăiţi experienţa Sinelui adevărat, sau să fiţi deschişi înspre o apropiere reală cu alţii.
Lăsaţi durerea să iasă!
Lăsaţi inima să se deschidă!
Simţind durerea, începeţi să lucraţi asupra ei. Vedeţi că nu este copleşitoare. Vedeţi că puteţi trăi împreună cu ea, fără să fiţi distruşi. Simţiţi suferinţa şi mânia şi trădarea pe care nu v-aţi permis niciodată să le simţiţi, pe când eraţi copii sau chiar adulţi. Lăsaţi să iasă la suprafaţă sentimentul reprimat de violentare. Nu puteţi înceta de a mai fi o victimă, până când nu atingeţi motivul iniţial pentru care aţi devenit victime.
Atingeţi motivul pentru care vă simţiţi trădat. Atingeţi judecăţile pe care le emiteţi despre voi înşivă. Mergeţi din ce în ce mai adânc, până când vedeţi trădarea de sine şi v-o însuşiţi. Nu, nu vă pedepsiţi pentru ea. Însuşiţi-v-o cu blândeţe şi mâhniţi-vă profund.
O lege spirituală spune că nimeni nu te poate trăda pe tine însuţi, în afară de tine. Nu vă postaţi în rol de victimă! Aceasta vă îndepărtează de a trăi experienţa întregii dureri a trădării de sine. Lăsaţi totul să iasă!
Lăsaţi durerea să plece! Lăsaţi judecarea de sine şi agresivitatea să plece! Le-aţi dus cu voi mult prea mult. Foarte puţini oameni şi-au creat propriul lor proces de vindecare. Nu au făcut-o nici măcar cei care încearcă să îi ajute pe alţii. Mare parte dintre ei nu s-au vindecat lăuntric. Nu şi-au însuşit propriile lor drame de victime. Şi atunci, cum vă pot ei ajuta pe voi? Alţii nu vă pot ajuta. Trebuie să realizaţi această vindecare voi înşivă.
Dacă aveţi nevoie de un antrenor, alegeţi-vă unul care a parcurs deja drumul !!!!!! Fiţi atenţi, nu sunt mulţi care au făcut-o. Dacă priviţi cu atenţie, puteţi vedea dacă întunericul din ei a fost integrat, sau dacă încă îl alungă.
Orice persoană căreia îi este frică de propriul întuneric nu se poate îndrepta către lumină. Oricine, care îşi respinge propria stare de om şi pretinde că aparţine numai spiritului, nu este integrat şi nu este întreg. Nu acceptaţi un vindecător rănit, chiar dacă are un nume angelic. Chiar dacă alţii îl preţuiesc foarte tare.
Găsiţi un antrenor care să nu aibă ascunzişuri. Unul care să poată spune: Da, am fost şi eu acolo.    Ştiu ceva despre toate astea, dar nu ştiu exact ce ţi se va întâmpla ţie. Tot ceea ce pot face este să merg alături de tine, să-ţi dau puterea de a intra cât mai adânc în umbre şi de a vedea ce se întâmplă. Tot ceea ce pot face este să fiu ,prietenul’ – şi nu „expertul’. !!!!!!!!!!

Nimeni nu este expert……!!!!!!!
Nu există decât cei care au făcut călătoria – şi cei care nu au facut-o. Primii nu pretind că ar avea un statut profesional. Prin călătoria lor, ei s-au smerit. Ceilalţi au pretenţii mari, care se spulberă la prima ocazie când se identifică cu tine şi apasă pe propriile lor butoane. 😦 Persoana care a făcut călătoria până în iad şi înapoi nu e nerăbdătoare să ajungă în ceruri. Nu aparţine acelor tărâmuri. Miroase a foc şi pământ. Are cute pe frunte, din cauza secolelor în care a stat sub apă. Frumuseţea îi este pământească. 
E o prinţesă veştejită, o mamă şi nu o mireasă virgină. 
Paul Ferrini 

Tradiţii pentru spor şi sănătate în Sâmbăta Mare


Sâmbăta Mare este o zi de reculegere şi credincioşii veghează, până la miezul nopţii, aşteptând ca preotul să vestească Învierea Mântuitorului. Din noaptea zilei de vineri, când Iisus a fost coborât în mormânt, până în clipa Învierii în ziua de duminică, credincioşii rememorează momentele petrecute de Iisus în mormânt.

Discipolii lui Iisus l-au înmormântat după datină

Discipolii lui Iisus, Iosif din Arimateea şi Nicodim, nu şi-au manifestat deschis simpatia faţă de Hristos câtă vreme Acesta a fost în viaţă. Gestul lor putea fi pedepsit drastic de Pillat şi exista riscul ca amândoi să fie excluşi din Sinedriu. Totuşi, după moartea lui Iisus, cei doi discipoli au intervenit la Pillat, pentru a obţine aprobarea să-l îngroape pe Învăţătorul lor.

Evangheliştii menţionază că sărmanii ucenici ai lui Iisus n-ar fi reuşit să obţină această favoare de care s-au bucurat Iosif şi Nicodim, oameni bogaţi şi influenţi. Imediat ce Pillat le-a acordat aprobarea, aceştia au coborât trupul lui Iisus de pe cruce.În mod surprinzător, Nicodim a adus aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe, mirodenii necesare la  ritualul de ungere a trupului Învăţătorului lor. Gestul lor a fost menţionat în documentele vremii, însoţit de  opiniile contemporanilor care spuneau că nici celui mai respectat om din Ierusalim nu i se făcuse aşa o mare cinste după moarte. Totodată, ucenicii lui Iisus au fost surprinşi de faptul că aceşti oamenii ai cetăţii, bogaţi şi respectaţi, erau atât de interesaţi de  îngroparea Domnului lor.

După ritualul de ungere cu mirodenii, trupul lui Iisus a fost pus într-un mormânt nou. În acest timp, iudeii nu şi-au exprimat teama deschis; totuşi, ei l-au căutat pe Pillat şi i-au spus: “Ne-am adus aminte că Înşelătorul acela a spus, pe când trăia, că după trei zile se va scula. De aceea, este bine să porunceşti să se întărească paza la mormânt”.

Pillat le-a îngăduit acest lucru: “Da, să aveţi strajă; să mergeţi şi s-o întăriţi cum ştiţi”. Respectând ordinul lui Pillat, ei au întărit straja la mormânt şi l-au pecetluit cu piatră. După ce a trecut Sâmbăta, duminica, pe când se lumina de ziuă, Maria, Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Îngerul a vestit că Iisus s-a sculat din morţi

Evangheliile menţionează că s-a făcut cutremur mare, iar îngerul Domnului a coborât din cer, a venit, a prăvălit piatra şi şedea deasupra acesteia. Femeile s-au apropiat de mormânt, iar îngerul le-a spus: “Nu vă temeţi! Eu ştiu că voi îl căutaţi pe Iisus cel răstignit. El s-a sculat precum a zis: Veniţi să vedeţi locul unde a zăcut. Şi, degrabă, mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui că s-a sculat din morţi”.

Vestea Învierii s-a răspândit foarte repede

Când ele mergeau să vestească acest lucru, Iisus le-a întâmpinat şi le-a spus: “Nu vă temeţi, vestiţi fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea”. Femeile, foarte bucuroase şi emoţionate au plecat să ducă mesajul.Vestea Învierii s-a răspândit destul de repede. De teamă, Pillat, care era vinovat de moartea  lui Iisus, s-a închis în casă, pe când Caiafa încerca să restabilească ordinea în rândul mulţimii, şocate de vestea Învierii.

Referindu-se la momentele tensionate, legate de vestea Învierii lui Hristos, părintele Valentin Fotescu, doctor în Teologie, preot la Biserica Sfânta Vineri Nouă din Bucureşti, ne-a spus: “Soldaţii se temeau că vor fi acuzaţi că au adormit şi trupul lui Iisus a fost furat. Atunci, căpeteniile preoţilor şi arhiereii au întocmit un raport şi, după multe bâlbâieli, i-au convins să spună acest lucru”.

Opinii referitoare la Învierea lui Iisus, răspândite la Ierusalim

În acelaşi timp, s-a mai răspândit o veste despre Învierea lui Iisus:  în mormânt nu a fost pus un corp în carne şi oase. La presupusa  îngropare a lui Iisus, în mormânt au fost aşezate anumite lucruri care semănau cu un trup omenesc.

De asemenea, referitor la Învierea lui Iisus, unii martori susţineau că la mormântul lui Iisus, un înger cu chip de om era acolo şi le-a spus femeilor care au venit îngrijorate: “Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel Viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit şi a treia zi să învieze!”

În orice variantă, după aflarea veştii, femeile au fost emoţionate şi au plecat de la mormânt strigând: “A înviat! A înviat!” După aceea, ele au alergat să le vestească  ucenicilor Lui Iisus că Fiul Omului a înviat.

Tradiţii pentru spor şi sănătate

Să fugim de pilda trădătorului Iuda

În Sâmbăta Mare, ultima zi de post, credincioşii transmit, din generaţie în generaţie, un emoţionant mesaj al dreptei credinţe: „Să fugim ca de foc de pilda trădătorului Iuda”. Gospodinele pregătesc mâncărurile tradiţionale. În această zi se sacrifică mielul, iar femeile pregătesc mâncărurile tradiţionale pentru Paşte: drobul, friptura şi borşul de miel.

Oasele mielului nu se aruncă

Ca să fim sănătoşi şi norocoşi până la Paştele următor, oasele mielului rămase de la masa Pascală nu se aruncă. Acestea se îngroapă la rădăcina unui pom roditor-măr sau păr.

Gospodinele pot vopsi ouăle pentru Înviere, dacă ele n-au reuşit să facă acest lucru în Joia Mare. Tot acum se prepară pasca, iar o legendă referitoare la acest simbol pascal ne spune de când s-a răspândit obiceiul de a face pască.

Legenda spune că, în timp ce Iisus predica împreună cu apostolii, ei au fost găzduiţi de un om foarte primitor care le-a pus în traistă, la plecare, pâine pentru drum, fără ca ei să ştie. Întrebându-l pe Hristos când va fi Paştele, Mântuitorul le-a spus că atunci când vor găsi pâine în traistă.

Curând, apostolii au găsit în traistă darul pus de acel om. De atunci, femeile pregătesc pasca pentru fiecare Paşte, iar ritualul preparării acesteia poate avea semnificaţii magice, spune tradiţia. Pasca Luminată se coace odată pe an în Sâmbăta Mare şi poate avea forme diferite, dar fiecare pască din aluat face referire fie la momentul morţii lui Iisus, fie la naşterea Acestuia.

Pregătiri pentru seara Învierii

Tot în această zi se fac retuşuri la hainele noi, pe care le vom purta în zilele de Paşte. Pentru a avea spor în munca lor, pentru a fi sănătoşi, prin tradiţie, se spune că este bine ca femeile să poarte în seara Învierii şi în ziua de Paşte măcar o cămaşe nouă, iar bărbaţii să se înnoiască şi ei cu o pălărie.

Credincioşii schimbă hainele cernite cu cele albe

Dacă în săptămâna Patimilor (de luni şi până sâmbătă) credincioşii au îmbrăcat haine cernite, în noaptea Învierii ei îşi schimbă hainele şi se îmbracă şi cu haine albe.

Ne spovedim şi primim Sfânta împărtăşanie

În dimineaţa zilei de Sâmbăta Mare, ultima zi a Postului Paştelui, se păstrează tradiţia de a merge la biserică: părinţii şi copiii merg să se spovedească şi să primească sfânta împărtăşanie.Acum, la spovedanie, fiecare trebuie să mărturisească preotului duhovnic greşelile făcute de la ultima împărtăşanie. Se spune că, atunci când credinciosul ascunde o greşeală în timpul spovedaniei, Dumnezeu va găsi o cale prin care acesta să fie povăţuit să se îndrepte. După împărtăşanie, se continuă postul până în ziua de Paşti.

Sâmbătă seara, gospodinele pregătesc coşul Pascal

Sâmbătă seara, înainte de slujba Învierii, gospodinele pregătesc coşul Pascal. Acesta trebuie dus la biserică, pentru ca preotul să binecuvânteze bucatele. În coş, pe un ştergar nou, gospodina va aşeza o lumânare albă aprinsă, ouă roşii, cozonac, pască, o bucată de slănină, zahăr, făină, o ramură de busuioc, un miel figurină, preparat din aluat copt şi vin.

Credincioşii merg la biserică să primească Lumină!

Sâmbătă noaptea, credincioşii merg la biserică să primească lumină. La miezul nopţii, după slujba Canonului Mare, preoţii ies din biserică împreună cu toţi credincioşii veniţi la slujba Învierii să asculte Sfânta Evanghelie şi să primească lumină.Fiecare preot ia lumină de la candela din Sfântul Altar şi o împarte mai departe credincioşilor spunând de trei ori: ”Veniţi de luaţi lumină!”. După ce este citită Evanghelia Învierii, preotul îi binecuvântează pe credincioşi. După aceea, urmează un moment emoţionant: cu toţii vor cânta Troparul Învierii, o mărturisire a Învierii lui Iisus.

În zorii zilei de duminică, credincioşii vor primi Paşte

După răspândirea luminii sfinte, preotul spune: ”Hristos a înviat!”, iar credincioşii trebuie să răspundă: ”Adevărat a Înviat! După acest moment,slujba se continuă în biserică, până dimineaţa, la orele 4.Credincioşii vor primi Paşte, după ce acesta a fost binecuvântat de preot. La plecarea spre casă, fiecare credincios este bine să ducă în căminul său lumânarea aprinsă la Înviere, simbolul Învierii lui Hristos.

Sâmbătă noaptea se deschid cerurile

Sâmbătă seara se deschid cerurile, iar sufletele rudelor decedate vin în căminul unde au locuit înainte de plecarea în eternitate. În memoria lor se împart pachete săracilor. Sâmbătă noaptea nu trebuie să dormim, pentru că atunci când se deschid cerurile Dumnezeu să ne privească până-n adâncul sufletului şi să poată vedea cea mai fierbinte dorinţă a noastră.  Sâmbătă noaptea, oamenii nu dorm; ei fac un foc în curtea casei sau pe dealul din apropierea bisericii, iar focul rămâne aprins până la miezul nopţii. Atunci, credincioşii merg la biserică, la slujbă. Alteori focul este întreţinut de tineri până în zorii zilei de duminică.

Vinerea Mare


Vinerea Mare (Sfânta și Marea Vineri) este o zi de doliu pentru creștini, astăzi aceștia retrăiesc două dintre evenimentele cele mai importante și în același timp cutremurătoare din istoria mântuirii: răstignirea Fiului lui Dumnezeu pe cruce și punerea Sa în mormânt.

Este ultima vineri din Postul Paștilor și potrivit tradiției este zi de post negru — nu se bea decât apă toată ziua. În Vinerea Mare se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Epitaf (numit și Sfântul Aer) pe sub care trec credincioșii, până sfârșitul slujbei Deniei Prohodului, care are loc în seara acestei zile.

Sfântul Epitaf este un obiect bisericesc de cult de forma dreptunghiulară, confecționat din pânză de in, mătase sau catifea, pe care se afla imprimată sau pictată icoana înmormântării Mântuitorului. Acesta este așezat pe o masă mai înaltă iar credincioșii sărută Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfântul Epitaful și trec de trei ori pe sub masa pe care este așezat. Această trecere pe sub masă a credincioșilor se dorește a fi asemănarea trecerii prin mormânt a Mântuitorului, care S-a coborât în iad pentru a elibera sufletele drepților.

Prin moartea și Învierea Sa, Hristos a sfărâmat porțile iadului iar moartea a fost învinsă „Unde îți este, moarte, biruința ta? Unde îți este, moarte, boldul tău?”, spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola întâi către Corinteni (15.55).Așa și credincioșii își amintesc acum că și ei trebuie să treacă prin moarte, prin mormânt pentru a merge la viața veșnică în Hristos.

După Slujba Prohodului, Sfântul Epitaf este așezat pe Sfânta Masă din Sfântul Altar, unde va rămâne până la Vecernia sărbătorii Înălțării Domnului. După cântarea Prohodului Domnului se înconjoară biserica de tot soborul, cu Sfântul Epitaf. La sfârșitul slujbei, este obiceiul ca preotul să împartă florile aduse, care sunt apoi puse acasă la icoane.

Cercetătorii etnografi susțin că, în comunitățile tradiționale, se considera că Vinerea Mare, odată cu moartea Mântuitorului, deschide un timp al haosului și întunericului, oamenii rămânând fără protecție divină. Se spunea că Vinerea Mare ar echivala cu 12 vineri obișnuite, denumirea de Vinerea Seacă, cum se mai numește această zi, explicându-se prin postul negru pe care mulți oameni obișnuiau să-l țină.

În unele zone ale țării se afumă cu tămâie pomii și casele pentru a le feri de animalele sălbatice, de trăsnete, boli și dăunători.

sursa-AGERPRES