12 motive spirituale pentru care este necesar să studiezi astrologia


Rolul nostru în lume depinde în foarte mare măsură de întrebările care ne preocupă. Astrologia este rezervată celor care manifestă o vie aspiraţie de a descoperi sensul vieţii şi îndrăznesc să caute răspunsuri la întrebări existenţiale. Astrologia este o oglindă a sufletului şi un instrument uluitor de cunoaştere a cauzelor reale a tot ce ne rezervă destinul.

Astrologia, ca ştiinţă divinatorie, este o uluitoare şi fascinantă oglindă pentru tot ceea ce există în această lume. Toate cele care au fost create se supun legilor dumnezeiești ale creaţiei şi coexistă prin miracolul interdependenţei Universale. „Ceea ce este sus este precum ceea ce este jos, iar ceea ce este jos este precum ceea ce este susˮ, ne spune înţelepciunea străveche hermetică.

Astrologia este oglinda sufletului, este poarta magică ce ne deschide cărări nebănuite ce conduc spre împlinirea menirii noastre din această viaţă. Iar ce ni se revelează în această oglindă este, de fapt, imaginea fidelă a treptelor pe care le parcurgem în drumul nostru, a deciziilor, a sentimentelor şi emoţiilor, a evenimentelor şi a multitudinii de predispoziţii şi posibilităţi pe care, prin utilizarea liberului nostru arbitru, le putem experimenta.

http://bit.ly/2Cz43uZ

Astrologia este rezervată celor care manifestă o vie curiozitate de a descoperi sensul existenţei lor şi a celor care în căutarea răspunsurilor niciodată nu încetează să formuleze întrebări profunde ce fac sufletul să tresalte în jocul miraculos al vieţii.

… Dar toate acestea fac parte din însăşi natura noastră umană, ceea ce arată că fiecare dintre noi care dorim să ne cunoaştem, să ne explorăm formidabila şi complexa taină a existenţei noastre, SUNTEM PREGĂTIŢI SĂ ÎNVĂŢĂM ASTROLOGIE!Communicate-with-Astrology.jpg

Cu siguranţă sunt mult mai multe decât 12 motive ca să învăţăm şi să aplicăm această ştiinţă ezoterică. Însă pentru că scena pe care se desfăşoară jocul planetelor şi al stelelor este compusă, deloc întâmplător, din 12 cadrane ale cerului, fiind reprezentate de cele 12 constelaţii zodiacale, voi enunța tot 12 motive pentru care merită să te scufunzi în studiul şi practica acestei cunoaşteri iniţiatice.

1. Astrologia este o cale foarte rapidă de autocunoaştere ce ne revelează o multitudine de nuanţe ale sufletului şi ale personalităţii noastre. Fiecare dintre noi dorim să ne înţelegem mai bine şi astfel să ne creştem eficienţa şi randamentul în toate activităţile vieţii noastre. Pentru aceasta este necesar să ne cunoaştem calităţile, înzestrările, potenţialităţile, dar şi greşelile şi nemulţumirile pe care le avem.

2. Astrologia oferă metode eficiente de armonizare a planului material, financiar prin identificarea abilităţilor noastre practice ce pot deveni instrumente adecvate pentru a găsi echilibrul între util şi plăcut, material şi spiritual, ajutându-ne „să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeuˮ.astrology_chart_for_pr_by_princessrinielle-d5cwgg1

3. Astrologia ne ajută să descoperim cele mai eficiente modalităţi de comunicare şi de relaţionare cu ceilalţi. Fiecare dintre noi ne dezvoltăm o serie de mijloace şi limbaje personalizate, conturate de educaţia noastră şi de exemplele celor cu care ne-am petrecut diverse etape ale vieţii. Cum să îi înţelegem pe ceilalţi, precum şi cum să ne facem mai bine înţeleşi, este o preocupare importantă, dar şi o necesitate indispensabilă a succesului în orice domeniu existenţial.

4. Astrologia conturează foarte bine sfera familiei şi viaţa noastră intimă. Întemeierea unei familii şi mai ales armonia în familie, în zilele noastre, reprezintă o mare provocare pentru majoritatea oamenilor. Prin analiza atentă a nevoilor personale, deconspirarea diverselor tipare şi prejudecăţi ce s-au impregnat în subconştientul nostru, astrologia ne oferă soluţii excepţionale referitoare la cum să clădim ceva statornic, cum să iertăm şi cum să ne debarasăm de vechile sisteme de valori care, de cele mai multe ori, frânează evoluţia noastră.

5. Astrologia este un mijloc excepţional pentru a înţelege şi eficientiza relaţiile cu copiii. Din păcate, în majoritatea cazurilor, părinţii întâmpină dificultăţi în educaţia copiilor, iar copiii se confruntă cu reale provocări în a-şi înţelege părinţii. Aceasta este sursa multor dispute inutile care retează de cele mai multe ori pofta de viaţă şi dispoziţia de a face cu adevărat ceea ce ne place. Mulţi oameni nu au timp pentru hobby-uri, pentru micile şi marile plăceri ale vieţii şi se scufundă în obligaţii şi responsabilităţi interminabile. Metodele personalizate aplicate în astrologie ne arată cum să ne simţim bine şi să ne trăim la maxim fiecare clipă a vieţii noastre.

6. Astrologia este o reală oglindă a stărilor noastre emoţionale precum şi a funcţionalităţii trupului nostru. Ramura astrologiei medicale descrie încă din antichitate metode eficiente de localizare pe astrogramă a tuturor organelor şi bolilor precum şi soluţiile, tratamentele cele mai eficiente. Buna funcţionare a sistemului imunitar şi a metabolismului, procesul de detoxifiere, vitalitatea şi regenerarea sunt elemente indispensabile unei vieţi armonioase şi sănătoase. Astrologia medicală, de asemenea, ne ajută la descoperirea cauzei ce provoacă boala, găsirea celui mai adecvat remediu precum şi calcularea momentelor propice pentru începerea tratamentului, a intervenţiei chirurgicale sau a curelor de detoxifiere.12_free-astrology-tools-960x440

7. Astrologia oferă o multitudine de metode pentru armonizarea si eficientizarea relaţiilor noastre, atât în sfera relaţiilor de iubire, de căsătorie, cât şi în relaţiile de interes, de afaceri. Din experienţa noastră, din 10 persoane care apelează la o consultaţie astrologică, 9 se confruntă şi cu diverse provocări relaţionale. Unii înţelepţi afirmă că dacă în urmă cu câteva secole testele spirituale se dădeau în penitenţele monahale, în zilele noastre acestea au o foarte mare legătură cu modul în care ne construim mai ales relaţiile de iubire.

8. Astrologia este o ştiinţă ce se împleteşte foarte bine cu psihologia, iar prin ceea ce noi numim „astro-psihologieˮ, descoperim o gamă complexă de mijloace prin care se pot conştientiza şi alchimiza diverse traume, emoţii nefaste, frici. Nu este uşor să ne confruntăm cu partea întunecată a fiinţei noastre şi cu atât mai mult să ne recunoaştem greşelile şi să le depăşim.Astrology-body-parts

9. Astrologia a fost din vremuri străvechi o ştiinţă divinatorie. Atunci când omul şi-a pierdut capacităţile de comunicare directă cu Sursa sa Dumnezeiască, Dumnezeu a revelat prin intermediul îngerilor şi arhanghelilor diverse metode şi căi de acces ce conduceau la redescoperirea naturii noastre originale, dumnezeieşti. Astfel, ştiinţele ezoterice, printre care şi astrologia, au reprezentat metode de conectare la vibraţiile superioare, Universale. Astrologia ne revelează o serie de mijloace personale de înţelegere a relaţiei noastre cu dumnezeirea, cu ghidarea spirituală şi cu calea spirituală pe care suntem chemați să mergem către împlinirea menirii noastre din această viaţă.

10. Astrologia oglindeşte calităţile şi abilităţile noastre, priceperea noastră în această lume. Fiecare dintre noi suntem înzestraţi cu diverse haruri şi talanţi şi avem responsabilitatea să le folosim pe calea destinului nostru. Aceste investituri, asemenea pildei talanţilor din Biblie, ne conferă posibilitatea de a alege să devenim ceea ce dorim cu adevărat. Descoperirea vocaţiei noastre profesionale şi îmbinarea armonioasă cu menirea spirituală, reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale umanităţii actuale. Aceasta este legea efortului, prin care omul va înţelege că pentru a dobândi ceva anume, va fi necesar ca în prealabil să plătească un preţ. Va fi nevoie să depunem efort, să realizăm o practică spirituală pentru a atrage cele mai trainice şi împlinitoare rezultate.

11. Astrologia este o ştiinţă a viziunii de ansamblu, a unităţii şi unificării. Fiinţa umană este construită dintr-o complexă interacţiune a energiilor contrare, polar opuse, ce se reflectă şi prin raportul suflet-materie. Sufletul nostru tinde către unificare şi relaţionare, iar trupul şi conştiinţa limitată egotică către dezbinare şi individualizare. Astfel, principiul apartenenţei este fundamental în viaţa noastră spirituală. În mod natural sufletul nostru simte nevoia de a împărtăşi, de a colabora, de a conlucra cu ceilalţi, iar în acest context, integrarea în grupurile care sunt pe aceeaşi frecvenţă cu nevoile şi aspiraţiile noastre profunde, reprezintă o excepţională metodă de accelerare a evoluţiei noastre spirituale.

12. Astrologia descrie atât comportamentul şi atitudinea noastră cât şi toată gama de stări şi crezuri pe care le vehiculăm conştient sau inconştient în şi prin fiinţa noastră. Uneori suntem surprinşi de provocările cu care ne confruntăm şi nu le înţelegem cauzele şi „de ceˮ-urile. Răspunsurile uneori se întind chiar şi în sfera astrologiei karmice, în analiza posibilităţilor din vieţile anterioare. Analiza atentă a planetelor din astrograma noastră ne va revela complexitatea viselor şi aspiraţiilor intime ce aşteaptă să fie împlinite şi descătuşate de prejudecăţile şi paradigmele unei educaţii greşite.

autor- Zoltan Bartha


ccc