Forţa subconştientului prin rugăciune


De ce viaţa unora este umbrită de tristeţe, iar a altora plină de fericire? De ce unul are parte de bogăţie şi consideraţie, în timp ce vecinul său se zbate în sărăcie şi nevoi? De ce unul este copleşit de nesiguranţă şi teamă, în timp ce altul are încredere în sine şi în viitor? De ce unul posedă o vilă luxoasă, în timp ce altul îşi petrece viaţa într-o cămăruţă mizerabilă?

http://bit.ly/2Cz43uZ

De ce unul merge din succes în succes, în timp ce altul cade din ce în ce mai jos? De ce unul se vindecă de o boală care de obicei este incurabilă, în timp ce altul moare? De ce atît de mulţi oameni buni şi cu frică de Dumnezeu au parte de suferinţe şi dureri – trupeşti şi sufleteşti, în timp ce alţi oameni, răi şi indolenţi, se bucură de o sănătate perfectă şi de succes răsunătoare? De ce o femeie are parte de o căsnicie fericită, în timp ce sora ei are parte numai de dureri şi decepţii? De ce?

Happy-Family

Răspunsul la aceste întrebări este bazat pe funcţionarea conştientului şi a subconştientului şi drumul spre forţele interioare. O autovindecare este cea mai convingătoare dovadă a puterii minunate a subconştientului nostru. Descrierea exactă a tehnicii folosite va permite, fără îndoială, fiecăruia să se încredinţeze de existenţa puterii infinite de vindecare aflată în străfundurile sufletului unui om.

Un vechi proverb spune: „Medicul pansează rana, iar Dumnezeu o vindecă”. Printr-o rugăciune eficientă, de o rigoare ştiinţifică, se înţelege acţiunea armonioasă a forţelor spirituale conştiente şi subconştiente, care sînt folosite la realizarea unui scop precis. Această acţiune ne învaţă tehnică, drumul spre forţele sufleteşti, a căror angajare ne îndeplineşte toate dorinţele inimii.

Râvnim la o viaţă mai fericită, mai bogată, mai plină de împliniri? Folosim atunci aceste noi puteri făcătoare de minuni şi ne netezim drumul prin viaţă, ne rezolvăm problemele particulare şi de serviciu şi creăm înţelegerea în familie. Cînd ne vine ruga pe buze? Ce înseamnă a ne ruga eficient?

act-like-men-praying-graphic

În clipele de nevoie, de pericol, boală sau spaimă de moarte, ruga ne vine pe buze. Scăpaţi de la moarte în urma unui accident, minerii spun că pînă la sosirea echipelor de salvare s-au rugat în permanenţă. Şi pilotul avionului cu reacţie mărturiseşte că se roagă, atunci cînd face o aterizare forţată. Puterea rugăciunii ne stă întotdeauna la dispoziţie în clipele grele. Dificultatea propriu-zisă stă în a învăţa cum să ne rugăm eficient. În clipă în care omul nu gîndeşte şi nu se comportă perfect raţional este necesară o formulă simplă.

Care este legea credinţei? Nu obiectul pentru care ne rugăm sau cuprinsul credinţei este ceea ce acţionează eficient în rugăciunea unui om. Ascultarea rugăciunii apare de cele mai multe ori cînd subconştientul acţionează asupra gîndurilor şi concepţiei noastre. Această lege a credinţei are efect în toate religiile din lume şi le conferă înfăţişarea de adevăr psihologic. Creştinii, budiştii, mahomedanii şi evreii sînt ascultaţi de Dumnezeu în acelaşi fel şi nu pentru că aparţin unei anumite religii sau confesiuni, sau pentru că practică ori respectă un anumit ritual, ceremonie, formulă, rugăciune sau jertfe, ci numai şi numai pentru că ei sînt convinşi sufleteşte şi spiritual că rugile lor sînt ascultate.

Praying Woman

Legea vieţii este similară cu aceea a credinţei. Întocmai aşa cum un om gîndeşte, simte şi crede, tot aşa sînt create spiritul său, trupul şi soarta să. O tehnică sistematică, care se bazează pe intelgerea modului de a ne comporta şi a cauzelor, ne face să avem parte de puterile subconştiente şi să participăm la bunurile acestui pămînt. Credinţa şi rugăciunea sînt piesele de bază.

Fiecare rîvneşte la sănătate, fericire, siguranţă, linişte sufletească şi adevărată autorealizare, dar numai puţini au parte de un succes limpede. Un anumit profesor spunea: Ştiu că o schimbare a obiceiurilor mele spirituale şi o nouă orientare a vieţii mele ar avea loc, dacă aş scăpa de ulcerul meu. Din nefericire, nu cunosc tehnică şi metodele prin care să-mi pun în practică toate cunoştinţele. Spiritul meu rătăceşte de la o problemă la alta şi mă simt dezamăgit şi nefericit. Acest profesor râvnea la o sănătate deplină; ceea ce era necesar era o vedere clară asupra fenomenelor care i-ar fi adus realizarea dorinţelor sale. Folosirea metodelor de însănătoşire prin mobilizarea subconştientului i-ar fi redat sănătatea în scurt timp.

Orice om are partea sa din spiritul universal al omenirii. Forţele făcătoare de minuni ale subconştientului există înainte de a ne fi născut. Existenţa este premergătoare oricărei biserici şi lumii noastre. Mările şi eternele adevăruri şi principii ale vieţii sînt mai vechi decît toate religiile.

woman in black yellow and white floral button up shirt holding smartphone wearing aviator sunglasses near body of water
Fotografie de rawpixel.com pe Pexels.com

Din adîncul acestor convingeri au rezultat ideile de mai sus, citate de la R.W. Emerson. Ele ne pun în mîini o forţă făcătoare de minuni, magică şi universală, care vindecă toate rănile trupeşti şi sufleteşti, mîngîie sufletele şi le eliberează pentru totdeauna de sărăcie, insucces, mizerie, neajunsuri şi deziluzii.

În primul rînd trebuie să vă identificaţi cu binele şi numai cu binele pe care dorim să-l realizăm. Forţele creatoare ale subconştientului vor reacţiona în mod corespunzător. Să începem chiar de astăzi, chiar din această clipă şi minunea va pătrunde în viaţa noastră. Să nu ne lăsăm niciodată doborîţi de oboseală şi inerţie, pînă cînd lumina zilei nu va lua locul tuturor umbrelor din existenţa noastră.

sursa-www.artadeatrai.ro


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

ccc