Experiența adevărului


Mulţi oameni cred în Dumnezeu şi mulţi oameni sunt atei, nu cred în Dumnezeu. Există, de asemenea, mulţi oameni care nu sunt nici credincioşi, nici atei.  Aceştia din urmă încearcă să se comporte bine în viaţă, în cazul în care ar exista Dumnezeu. 

http://bit.ly/2Cz43uZ

Noi spunem că a crede în Dumnezeu nu înseamnă că am experimentat ceea ce este Adevărul, ceea ce se cheamă Dumnezeu.  Noi spunem că a nega existenţa lui Dumnezeu nu înseamnă că am experimentat ceea ce este Adevărul, ceea ce se cheamă Dumnezeu.  Noi spunem că a te îndoi de existenţa lui Dumnezeu nu înseamnă că am experimentat Adevărul.

Trebuie să experimentăm Acel Ceva, care ne poate transforma radical, Acel Ceva pe care mulţi îl numesc Dumnezeu, Allah, Tao, Zen, Brahma, INRI etc. Mintea credinciosului este îmbuteliată în credinţă, şi aceasta din urmă nu este experienţa a ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Allah sau oricum am vrea să-L numim.  Mintea ateului este îmbuteliată în neîncredere, iar aceasta din urmă, de asemenea, nu înseamnă experimentarea a ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Brahma etc.  Mintea celui care se îndoieşte de existenţa lui Dumnezeu este îmbuteliată în scepticism, iar acesta nu este Adevărul.

Free_Your_Mind

Ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Allah, sau cum dorim să-L numim pe Cel ce nu are nume, este complet diferit de credinţă, negare şi scepticism.  Atâta timp cât mintea este scufundată în oricare din aceşti Trei Factori de Ignoranţă, nu poate experimenta ceea ce chinezii numeau Tao, Ceea ce este Divin, Ceea ce este Adevărul, Dumnezeu, Allah, Brahma etc.  Cine a experimentat vreodată Ceea ce nu poate fi definit, deoarece dacă se defineşte se transfigurează, Ceea ce unii numesc Dumnezeu, este clar că trece printr-o transformare radicală, totală şi definitivă.Când Pilat l-a întrebat pe Isus: „Ce este Adevărul?”, Isus a tăcut. Când lui Buddha i-a fost pusă aceeaşi întrebare, el a întors spatele şi a plecat.

Adevărul este incomunicabil, aşa cum este incomunicabil extazul sublim pe care-l simţim atunci când contemplăm un apus frumos de soare.  Adevărul este o chestiune de experienţă mistică, şi doar prin intermediul extazului o putem experimenta. Toată lumea îşi poate permite să comenteze despre Adevăr, dar Adevărul nu are nimic de-a face cu opiniile noastre.  Adevărul nu are nimic de-a face cu gândirea, Adevărul este ceva ce poate fi experimentat numai în absenţa Eului timp. Adevărul vine la noi ca un hoţ în noapte şi când se aşteaptă cel mai puţin. De fapt, Adevărul este ceva paradoxal. Cel care îl cunoaşte nu îl spune, şi cel care îl spune nu-l cunoaşte.

Peace-of-Mind

Adevărul nu este ceva liniştit şi static, Adevărul este necunoscutul din moment în moment.  Adevărul nu este un obiectiv la care trebuie să ajungem. Adevărul se află ascuns în spatele fiecărei probleme a vieţii cotidiene.  Adevărul nu aparţine timpului şi nici eternităţii. Adevărul este dincolo de timp şi eternitate.

Adevărul, Dumnezeu, Allah, Brahma, sau cum vreţi să numiţi Ceea ce este Marea Realitate, este o serie de experienţe întotdeauna expansive şi de fiecare dată mai mult şi mai profund semnificative.  Unii oameni au o idee despre Adevăr, alţii altă idee, fiecare are propriile sale idei cu privire la Adevăr, dar Adevărul nu are nimic de-a face cu ideile, este complet diferit de toate ideile.  În lume există multe persoane care cred că deţin Adevărul, fără să-l fi experimentat vreodată în viaţă. De obicei, aceşti oameni doresc să-i înveţe ce este Adevărul pe cei care l-au experimentat la un moment dat.

Experienţa Adevărului, fără înţeleapta concentrare a minţii, este imposibilă.  Există două tipuri de concentrare: primul este de tip exclusivist, al doilea este de tip integral, total, non-exclusivist.  Adevărata concentrare nu este rezultatul unei opţiuni, cu toate luptele sale, nici a alegerii unor gânduri sau a altora.  Faptul că eu cred că acest gând este bun şi că acela este rău sau viceversa, că nu trebuie să mă gândesc la acest lucru şi că este mai bine să mă gândesc la celălalt etc. generează, de fapt, conflicte între atenţie şi distragere, iar acolo unde există conflicte nu poate exista liniştea şi tăcerea minţii.

mindpower1

Noi trebuie să învăţăm să medităm cu înţelepciune şi, pe măsură ce apare în minte fiecare gând, fiecare amintire, fiecare imagine, fiecare idee, fiecare concept etc., trebuie să le observăm, să le studiem, să extragem din fiecare gând, amintire, imagine etc., ceea ce este mai bun.

Când parada gândurilor s-a terminat, mintea rămâne liniştită şi în tăcere profundă, atunci Esenţa minţii scapă şi vine experienţa a ceea ce este Adevărul. Sistemul nostru de concentrare nu exclude nimic, este complet, total, integral. Sistemul nostru de concentrare include totul şi nu exclude nimic. Sistemul nostru de concentrare este drumul care ne duce la experienţa Adevărului.

autor-Samael Aun Weor


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

http://bit.ly/2Cz43uZ