SEMNIFICAŢIA PLANETELOR ÎN CASE


Casa Soarelui 
Reprezintă locul central al astrogramei, deoarece în acest sector se exprimă cel mai intens sufletul omului. În acest loc şi prin mecanismele oferite de acest domeniu reuşim să devenim conştienţi de rostul nostru aici şi acum. Prin energia acestui loc realizăm primul transfer de la material la spiritual. În această casă se desfăşoară cele mai importante evenimente ale vieţii noastre. Dacă ne întrebăm: “ce să fac pentru a-mi trezi sufletul?”, direcţia casei soarelui (elementul corespondent şi planeta guvernatoare) reprezintă calea pentru a ajunge la sufletul nostru.

http://bit.ly/2Cz43uZ

Dacă vom respecta legea acestei case, de fapt ne respectăm pe noi înşine. Este de asemenea un loc unde liberul nostru arbitru este foarte puternic, deoarece în conformitate cu principiile acestui loc reuşim cel mai uşor să ne trezim şi să ne amplificăm voinţa, încrederea în sine şi aspiraţia spirituală. Această casă simbolizează o oglindă ce reflectă adevărata noastră identitate; este ca un barometru care ne indică cât de autentici şi de naturali suntem, în ce măsură ne identificăm cu valorile noastre sufleteşti sau cu ego-ul.

Casa Lunii
Descrie acel teritoriu unde omul acţionează într-un mod instinctual. Casa soarelui simbolizând un domeniu conştient este un domeniu ascuns, adeseori greu de înţeles pentru că simbolizează un secret, poate o prejudecată sau ceva ce nu vrem să acceptăm sau ceva ce nu am acceptat încă de mai multe vieţi.

Casa Lunii este o casă a viselor, a diferitelor iluzii, dar şi locul nostalgiilor şi amintirilor. Însă tot aici fiinţa găseşte resursele necesare pentru a se desprinde de lumea exterioară, materială, pentru a explora tainele subconştientului. Orice lucru care ne deranjează este o proiecţie a subconştientului, iar Luna oglindeşte cauza acestor deranjamente. Această casă ne trădează acele potenţialuri ascunse pe care din diferite motive nu vrem sau nu reuşim să le exprimăm, arată fobii, poate de vieţi şi vieţi, dar şi modul prin care reuşim să adaptăm acestea la evoluţia noastră actulală.

moon-zodiac

Casa lunară arată locul predominant de exprimare a femeii interioare, precum casa soarelui arată bărbatul interior. Aici regăsim sursa multor obiceiuri şi chiar ataşamente, legături formate încă din alte existenţe. Precum casa soarelui ne arată calea de acces la conştiinţa divină, tot astfel casa Lunii este poarta de acces la energia divină.

Casa lui Mercur
Este locul unde se află motivaţia dorinţei noastre de a învăţa, de a cunoaşte, aici ne exprimăm cel mai bine manifestând naturaleţe în tot ceea ce facem, iar curiozitatea este împinsă la maxim. Este locul unde inteligenţa noastră se poate foarte uşor materializa, din această cauză este un loc care necesită atât întrebări cât şi răspunsuri, iar aşa cum spunea un mare înţelept:”rostul nostru în lume depinde în foarte mare măsură de întrebările pe care le punem”.

spiritual-caduceus

Prin intermediul mecanismelor casei mercuriene reuşim cel mai uşor să ne facem de înţes şi să ne înţelegem pe noi înşine, reuşim cu uşurinţă să ne exprimăm, să spunem, dar să şi ascultăm, să reţinem. Este şi o casă unde se pot manifesta idei fixe, minciună, împrăştiere şi iresponsabilitate. Este recomandat să privim casa lui Mercur ca fiind un domeniu esenţial în educaţia noastră, atât socială cât şi spirituală.

Casa lui Venus
Este sectorul cel mai important din punct de vedere al relaţiilor cu ceilalţi, orice relaţie fie de iubire, de prietenie, de interes se bazează pe armonia şi frumuseţea văzută sau nevăzută a lui Venus. În acest loc ne dăm testele afective sau relaţionale; adeseori aşa ne şi îndrăgostim, creem relaţii, ne exprimăm calităţile artistice şi urmărim să dăruim celorlaţi tot ceea ce este mai frumos în fiinţa noastră. Este locul, unde ne amplificăm încrederea în propriile noastre sentimente, unde flirtăm cu plăcere, cucerim bătând din palme şi iubim cu multă pasiune. Este locul unde ne găsim tot timpul faţă în faţă cu noi înşine pentru că fiinţa iubită oglindeşte tot timpul adevăratele noastre aspiraţii.

venus-mars

Casa lui Marte
Reprezintă acel loc unde ne exprimăm foarte uşor la nivel fizic, ceea ce arată, de fapt “stilul predominant de acţiune”. Trebuie să învăţăm să ne dozăm cât mai bine resursele la nivelul acestei case pentru că Marte are tendinţa de a consuma multă energie. Este de fapt domeniul unde luptăm cu propriile noastre arme în lupta demarată de noi înşine ce are adeseori repercursiuni autodistructive. Autodistrugerea este un real pericol, dacă nu învăţăm lecţia superioară a casei marţiene. Este un teritoriu de manifestare a anumitor frici, a căror origine în general o cunoaştem.

Dacă semnul lui Marte indică ce stil de luptă ne place casa v-a indica ce câmp de luptă preferăm. Unde se află Marte apar de obicei tensiuni, greutăţi, agitaţie, dar dacă trecem testul acestei case înseamnă că reuşim să ne stăpânim dorinţele. Acest loc ne transpune pe un tărâm adeseori duşmănos, dar care are drept scop trezirea armoniei cu noi înşine, deoarece principiile casei marţiene ne împing spre a depăşi tiparele obişnuite ale societăţii pentru a ne regăsi adevărata identitate. Casa lui Marte este cel mai bun loc pentru a înţelege tendinţele noastre agresive, agitaţia şi dorinţele care ne alimentează mintea.Casa lui Marte ne permite să înţelegem răul din noi înşine, fiind în acelaşi timp o cale excepţională de a ne schimba comportamentul nostru.

Casa lui Jupiter
Este considerată a fi cu cea mai mare încărcătură spirituală din astrogramă, unde ni se cere să manifestăm energia Jupiteriană, acolo într-adevăr există posibilităţi obiective de trezire spirituală. Influenţa Marelui Benefic are rolul de a sacraliza sectorul respectiv, dacă prin acesta omul îi conferă şansa de exprimare reală. În acest sector ne simţim foarte bine pentru că optimismul, şansele, bogăţia şi generozitatea oferită de Jupiter face să depăşim cu uşurinţă limitările materiale. Dacă vom da o importanţă cuvenită casei jupiteriene vom descoperi una din cele mai mari atuuri ale noastre.. Jupiter cere dreptate, sinceritate, bunăvoinţă, credinţă, iar casa unde se află va oferi toate instrumentele şi condiţiile necesare ca aceste calităţi deosebite să poată fi exprimate. Aici omul va învăţa să trăiască în conformitate cu diferite legi morale şi etice, respectând ceea ce spunea şi Iisus: “să dai Cezarului ceea ce este a Cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu “.

dr-jupiter

Aici creştem, ne îmbogăţim, aspirăm şi credem, aici realizăm că într-o primă etapă totul depinde de voinţa noastră. Fiind octava superioară a Soarelui, Jupiter exprimă în casa în care se află aspiraţiile izvorâte din suflet şi care adeseori au rolul de a-i ajuta pe cei din jur. Înţelegănd profunzimea acestei case vom deţine o cheie a succesului şi a reuşitei în orice domeniu, fie spiritual, fie material. Trebuie să privim acest sector ca pe un loc sfinţit unde ne putem reculege, medita şi ruga; este direcţia care ne revelează cea mai înaltă cunoaştere ce ne va ajuta în transformarea noastră spirituală.

Simbolizează modalităţile de raportare la Maestrul nostru Spiritual. Ştim că zodia lui Jupiter ne arată gradul de pregătire şi de maturitate a aspiranţilor la spiritualitate, iar într-o fază superioară, reflectă condiţia de discipol. Astfel casa lui Jupiter este o reală cale la împlinirea aspiraţiilor noastre spirituale. Această casă oferă un răspuns în legătură cu ce să facem pentru a întălni un maestru, a ne integra pe o cale spirituală, a respecta legile spirituale şi nu în ultimul rând a conştientiza graţia divină, manifestată prin graţia Maestrului. Deasemena atunci când repectăm casa lui Jupiter se conturează în fiinţa noastră forţa Maestrului lăuntric.

Casa lui Saturn
Este locul predominant de manifestare a repercursiunilor karmice. Saturn în semnele zodiacale arată tipologia karmică predominantă pe care o moştenim (karma de posesivitate, ataşament, ignoranţă, violenţă), iar casa lui Saturn în acest context are două funcţii:- este locul cel mai propice de dizolvare a karmei pe care suntem obligaţi să o ardem în viaţa actuală, casa saturniană oferindu-ne cele mai potrivite mecanisme şi instrumente necesare reuşitei noastre;- este locul în care suntem predispuşi la formarea unei karme în strânsă legătură cu domeniul respectiv.

Este locul unde ne simţim săraci şi limitaţi, nemulţumiţi şi frustraţi, pesimişti şi zgârciţi, unde avem impresia că toată lumea este împotriva noastră. Evident aceste aspecte negative se manifestă doar în cazul fiinţelor care se complac în sfera materialului. Pentru cei care doresc să se transforme, casa lui Saturn este un mare test şi o lecţie spirituală, acest sector devenind factorul principal de disciplinare a fiinţei şi transcendere a ego-ului. În această casă trebuie să fim foarte responsabili şi conştienţi de noi înşine, deoarece va fi necesar să suportăm consecinţele greşelilor noastre din trecut şi de asemenea trebuie să înţelegem că majoritatea acestor probleme nu pot fi nici ocolite, nici amânate.saturn-2554489_960_720

Aici ne aflăm faţă în faţă cu destinul nostru şi din această cauză trebuie să învăţăm să acceptăm cerinţele casei saturniene, deoarece astfel, chiar şi fără să ne dăm seama ne acceptăm pe noi înşine. Este posibil să ne îndoim vis-à-vis de principiile casei, să n-avem încredere în noi atunci când ne manifestăm în acel domeniu. Aici nu prea merge cu compromisuri: ori refuzăm şi fugim crezând cu naivitate că am scăpat de probleme ori avem curajul şi ne asumăm responsabilitatea de a face ordine în viaţa noastră şi cu perseverenţă şi aspiraţie ne dedicăm rezolvării obiective a problemelor care s-au ivit.

Dacă vom urmări să îndeplinim legea casei lui Saturn este posibil să trecem prin trei etape majore:
1. Apariţia blocajelor, a piedicilor, a neajunsurilor care ne limitează şi pe care le observăm în primul rând la ceilalţi.
2. Necesitatea de a face ceva pentru ameliorarea stărilor noastre negative, fiind nevoiţi să învăţăm să fim conştienţi de greşelile noastre iar apoi să acţionăm pentru a ne corecta. Destinul ne va oferi multiple posibilităţi (majoritatea în conformitate cu rezonanţele casei saturniene) pentru a ne debarasa de vechile legături şi obiceiuri, de care ne agăţăm uneori cu disperare, considerând că sunt singurele lucruri bune. Este foarte important să înţelegem că cerinţa esenţială a casei saturniene este în legătură cu revizurirea sistemului nostru de valori.
3. Rezolvarea problemelor create este o provocare majoră a vieţii noastre. Astfel unii îşi dau seama că suferinţa este un mare maestru, iar alţii constată cu uimire că egoismul şi ignoranţa i-au menţinut într-o stare de complacere şi prostie. În ambele situaţii se ajunge la înţelegerea că “a greşi e omenesc, iar a persevera în greşală e diabolic”. Observăm, astfel, că testele casei saturniene sunt foarte importante în evoluţia noastră spirituală şi materială. Saturn simbolizând timpul, în casa lui Saturn vom da marile teste ale răbdării, perseverenţei, punctualităţii şi responsabilităţii faţă de noi înşine.


Doneaza
Daca vrei sa (iți) faci o bucurie apasă butonul

ccc