Lectie de Iubire


http://bit.ly/2Cz43uZ „A năzui la siguranţă în raporturile noastre înseamnă, în mod inevitabil, a trăi în suferinţă şi frică. Această căutare a siguranţei cheamă nesiguranţa. Am găsit oare vreodată siguranţă în vreuna din relaţiile noastre? Am găsit? Cei mai mulţi oa­meni doresc siguranţă în iubire şi în a fi iubit, însă există oare iubire când fiecare îşi caută propria sa securitate, propriul său drum?


Noi nu suntem iubiţi fiindcă nu ştim să iubim. Ce este iubirea? Cuvântul acesta este atât de uzat şi de corupt încât abia îndrăznesc să-l folosesc. Fiecare vorbeşte de iubire, fiecare revistă, fiecare ziar; fiecare misionar vorbeşte neîncetat de iubirea veşnică. „Eu îmi iubesc ţara, îl iubesc pe rege, iubesc o carte, iubesc muntele, iubesc plăcerea, îmi iubesc soţia, iubesc pe Dumnezeu.” Este oare iubirea o idee? Dacă este, atunci ea poate fi cultivată, hrănită, apărată, propovăduită, deformată în fel şi chip. Când spunem că iubim pe Dumnezeu, ce vor să însemne vorbele noastre? înseamnă că iubim o proiecţie a propriei noastre imaginaţii, îmbrăcată într-un fel de respectabilitate conformă cu ceea ce credem că este mai nobil şi mai sfânt. A spune „Îl iubesc pe Dumnezeu” este o absurditate. Când îl adorăm pe Dumnezeu, noi ne adorăm pe noi înşine – şi aceasta nu este iubire.
self-love v
Fiindcă nu am putut găsi soluţia iubirii între oameni, ne-am refugiat în   abstracţiuni.   Iubirea poate fi ultima soluţie la toate dificultăţile omului la problemele şi la necazurile lui.  Prin urmare, cum vom putea descoperi ce este de fapt iubirea? încercând să o definim? Biserica   o defineşte într-un fel, societatea într-alt fel şi, în plus, există tot felul de devieri şi de pervertiri: a adora pe cineva, a te culca cu cineva, a schimba emoţii cu cineva, a trăi în tovărăşia cuiva – sunt oare toate acestea ceea ce numim iubire? Desigur, aceste noţiuni au devenit atât de personale, atât de senzuale, atât de limitate, încât religiile s-au simţit îndreptăţite să declare  existenţa unei iubiri transcendentale,  în ceea ce religiile numesc iubire omenească ele nu văd decât plăcerea, dorinţa de a poseda,  concu­renţa, gelozia, dorinţa de a păstra, de a controla şi de a te amesteca în gândirea altuia. Constatând complexitatea acestor lucruri,   religiile afirmă că trebuie să existe o altă iubire – divină, sublimă, neprihănită.

Hearts GIF - Love - Discover & Share GIFs
Pretutindeni în lume oamenii aşa-zis sfinţi susţin că a privi la o femeie este ceva cu totul greşit; că nu te poţi apropia de Dumnezeu dacă ai raporturi sexuale; procedând în felul acesta ei caută să-şi înăbuşe   dorinţele   care  îi  mistuie.   Dar  negând sexualitatea, ei nu fac decât să-şi astupe privirea, căci neagă întreaga frumuseţe a pământului. Ei şi-au înfometat inima şi mintea,  au devenit nişte fiinţe   uscate,   au   izgonit   frumuseţea,   pentru   ca frumuseţea este întotdeauna asociată femeii.


Poate fi împărţită iubirea în sacră şi profană, în divină şi omenească, sau iubirea este indivizibilă? Este iubirea rezervată numai unuia şi nicidecum celor mulţi? Când o persoană spune altei persoane:”Te iubesc”, exclude prin asta iubirea pentru cei­lalţi? Este iubirea personală sau impersonală? Este iubirea morală sau imorală? Este iubirea rezervată familiei? Şi dacă iubim întreaga omenire, putem să iubim şi o anumită persoană? Este iubirea un sentiment? O emoţie? O plăcere? O dorinţă? Toate aceste întrebări arată, nu-i aşa, că noi avem idei despre iubire, idei despre ce ar trebui sau nu ar trebui să fie iubirea, pe scurt un tipar sau un cod elaborat de cultura căreia îi aparţinem. Pentru a vedea limpede în această problemă, va trebui mai întâi să ne eliberăm de amprentele veacurilor trecute, să ne distanţăm de toate idealurile şi ideo­logiile referitoare la ceea ce ar trebui sau nu ar trebui să fie iubirea. A crea o separaţie între „ceea ce este” şi „ceea ce ar trebui să fie” constituie mijlocul cel mai amăgitor de a trata viaţa.


Cum voi descoperi ce este această flacără numită iubire – nu cum s-o exprim, ci să înţeleg ce înseamnă ea de fapt? Voi începe prin a elimina tot ceea ce au spus despre ea bisericile, societatea, părinţii mei, prietenii mei, tot ceea ce am putut afla de la persoanele pe care le-am cunoscut sau din cărţile pe care le-am citit, căci eu doresc să descopăr prin mine însumi ce înseamnă iubirea.
loveyourself
Aceasta este o problemă uriaşă, care priveşte întreaga omenire. Au existat mii de moduri de a defini iubirea şi eu însumi sunt prins într-un astfel de tipar, într-o reţea de lucruri care îmi fac plăcere. Prin urmare, pentru a înţelege limpede problema iubirii, n-ar trebui să încep prin a mă elibera de înclinaţiile şi de prejudecăţile mele? Ilată-mă într-o stare de confuzie, sfâşiat de propriile mele dorinţe, încât îmi spun: „Mai întâi scapă de această confuzie; atunci vei descoperi, poate, ce este iubirea prin intermediul a ceea ce nu este iubire.” Guvernul ne spune să mergem să ucidem pentru ţară. Să fie aceasta iubire? Religia ne cere să renunţăm la sexualitate din iubire pentru Dumnezeu. Să fie aceasta iubire? Să fie iubirea dorinţă?… Nu spuneţi nu! Pentru cei mai mulţi oameni iubirea înseamnă dorinţă: este dorinţa şi plăcerea sa, plăcerea care izvorăşte din simţuri, din ataşament sexual, din starea de deplină satisfacţie.

Roland Sex GIFs - Get the best GIF on GIPHY
Eu nu sunt împotriva practicilor sexuale, dar luaţi seama la implicaţiile lor: ele vă dau pentru moment senzaţia unui abandon total şi, când vă întoarceţi din nou în dezordinea obişnuită, doriţi să se repete această stare în care nu există nici necazuri, nici probleme, nici „eu”. Pretindeţi că vă iubiţi soţia. Această iubire cuprinde plăcerea sexuală, plăcerea de a avea pe cineva acasă care să îngrijească de copii, care să gătească. Aveţi nevoie de această femeie care v-a dat trupul ei, emoţiile ei, încurajarea ei, un anumit sentiment de siguranţă şi de bunăstare. Apoi, deo­dată, ea se îndepărtează de voi, se plictiseşte sau vă părăseşte pentru un altul şi întregul echilibru emotiv vă este distrus. Această situaţie nefericită vă tulbură adânc, o numiţi gelozie; ea presupune suferinţă, nelinişte, ură şi violenţă. Ceea ce îi spuneţi în realitate soţiei dumneavoastră este: „Atâta vreme cât îmi aparţii, te iubesc, dar de îndată ce mă vei părăsi, te voi uri. Atâta vreme cât mă pot bizui pe tine că îmi vei satisface cerinţele sexuale şi de al gen, te voi iubi; de îndată ce nu-mi vei mai da ceea ce doresc, te voi scoate din inima mea.”


Iată cum între două persoane apare un antagonism şi un sentiment de separaţie în care iubirea nu mai are loc. Dacă totuşi puteţi trăi cu soţia fără ca gândirea să creeze toate aceste stări contradic­torii, fără să vă întreţină aceste nesfârşite sfâşieri, atunci poate… poate… că veţi şti ce înseamnă iubirea, şi veţi fi liberi, în general, noi suntem sclavii persoanei de care depind plăcerile noastre; dar când iubim trebuie să fim cu desăvârşire liberi, nu numai faţă de cealaltă persoană, ci şi faţă de noi înşine. Această situaţie de a aparţine cuiva, de a fi psihologic hrănit de cineva, de a depinde de cineva, presupune întotdeauna nelinişte, frică, gelozie, vinovăţie – şi câtă vreme există frică, nu există iubire; o minte copleşită de suferinţă nu va şti niciodată ce este iubirea. O stare de suferinţă, sentimentală sau emoţională, plăcerea şi dorinţa n-au nimic de-a face cu iubirea.
couple-fighting-2-lg-80931497
Iubirea nu este produsul gândirii. Gândirea fiind trecutul, n-are putinţa de a cultiva iubirea. Iubirea nu este închisă între zidurile geloziei, căci gelozia înseamnă trecutul, în timp ce iubirea este prezentul viu. Cuvintele „voi iubi”, „iubesc” sunt lipsite de sens. Când ştiţi cu adevărat ce înseamnă a iubi, nu depindeţi de nimeni. Iubirea nu se su-pune. Ea este dincolo de cuvintele de respect sau de intimitate.Ştiţi oare ce înseamnă a iubi cu adevărat pe cineva – a iubi fără ură, fără gelozie, fără mânie, fără dorinţa de a te amesteca în ceea ce face sau gândeşte,   fără   a   compara   sau  judeca?   Când iubeşti, mai există comparaţie? Când iubeşti pe cineva cu toată inima ta,  cu tot trupul tău,  cu întreaga. ta fiinţă, mai există oare comparaţie? Când te abandonezi total acestei iubiri, „celălalt” nu mai există.


Oare există în iubire responsabilităţi şi datorii? Se foloseşte iubirea de astfel de cuvinte? Dacă faceţi ceva din datorie, există oare iubire în ceea ce faceţi? In datorie nu există iubire. Structura datoriei îl ţine pe om încătuşat şi îl distruge. Atâta vreme cât suntem siliţi să facem ceva din datorie, nu vom iubi ceea ce facem. Când este iubire, nu mai există nici datorie şi nici răspundere. Din nefericire cei mai mulţi părinţi gândesc că sunt răspunzători pentru copiii lor şi sentimentul răspunderii îi determină să le spună ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă, ce trebuie să devină. Părinţii doresc pentru copiii lor o situaţie sigură în societate. Ceea ce ei numesc responsabilitate este o parte din acea respectabilitate la care ei se închină; şi mi se pare că unde se află această respectabilitate nu există iubire. Părinţii nu sunt preocupaţi decât ca odraslele lor să devină nişte burghezi perfecţi. Când îşi educă copiii ca să se adapteze societăţii, ei nu fac altceva decât să perpe­tueze conflictele, războaiele, brutalitatea. Această grijă poate fi numită iubire?

Search, Discover, Share, and Create Animated GIFs | GIPHY
A creşte cu dragoste un copil, înseamnă a te comporta asemenea grădinarului care îşi îngrijeşte florile, le udă, le urmăreşte cu delicateţe şi gingăşie nevoile, le pune pământul cel mai bun. Dar când vă pregătiţi copiii să se încadreze în societate, îi pregătiţi ca să fie ucişi. Dacă v-aţi iubi copiii cu adevărat, n-ar mai exista războaie. Dacă pierdeţi pe cineva pe care-l iubiţi, vărsaţi lacrimi amare. Le vărsaţi pentru voi înşivă sau pentru cel care a murit? Vă plângeţi pe voi înşivă sau îl plângeţi pe celălalt? Aţi plâns vreodată pe altcineva? Dacă plângeţi pentru că vă este milă de voi înşivă, aceste lacrimi nu au nici un rost. Dacă plângeţi pentru că aţi fost lipsit de o persoană în care aţi investit multă afecţiune, înseamnă că în realitate n-a existat afecţiune.


A vă plânge de milă, înseamnă oare iubire? A plânge pentru că aţi rămas singuri, pentru că aţi fost părăsiţi, pentru că nu vă mai simţiţi puternici sau pentru că soarta vă este potrivnică – întot­deauna lacrimile pe care le vărsaţi sunt pentru voi înşivă.
Intr-o clipă puteţi vedea întreaga structură şi natură a acestui biet şi mărunt lucru care este „eul”, cu lacrimile lui, cu familia lui, cu naţiunea lui, cu credinţele lui, cu religia lui, cu toată urâţenia lui; toate acestea se află în noi, şi când le vedem cu toată inima noastră şi nu doar cu mintea noastră, atunci avem cheia care pune capăt suferinţei. Suferinţa şi iubirea nu pot merge împreună, dar în lumea creştină a fost idealizată suferinţa, a fost pusă pe cruce şi adorată, dându-se astfel de înţeles că nu este cu putinţă omului să se elibereze de ea decât pe această cale. Aceasta este întreaga structură a unei societăţi bazată pe exploatare religioasă.o-boredom-facebook
Atunci când vă întrebaţi ce este iubirea, s-ar putea să fiţi prea înfricoşaţi de răspuns pentru a-1 putea accepta, căci el ar putea să provoace o răsturnare totală, ar putea sfărâma legăturile familiale. Aţi putea descoperi că nu vă iubiţi soţia, soţul sau copiii… (Dar oare îi iubiţi?). s-ar putea ajunge până acolo încât să se prăbuşească întregul edificiu pe care vi 1-aţi construit în jur, s-ar putea să nu vă mai întoarceţi niciodată la templu. Dar dacă, în ciuda acestor lucruri, veţi dori totuşi să descoperiţi ce este iubirea, veţi vedea că frica nu este iubire, dependenţa nu este iubire, gelozia nu este iubire, posesiunea şi dominarea nu sunt iubire, chinul de a nu fi iubit nu este iubire.


Iubirea nu este contrariul urii, după cum umilinţa nu este contrariul înfumurării. Dacă puteţi înlătura toate aceste lucruri, nu prin constrângere, ci îndepărtându-le, aşa cum ploaia îndepărtează praful depus de multe zile pe o frunză, atunci poate veţi reuşi să găsiţi acea minunată floare după care omul a tânjit întotdeauna. Atâta timp cât n-aţi obţinut iubirea – nu doar în mici fărâme ci din belşug – atâta timp cât nu sunteţi plini de ea, lumea va fi condamnata la dezastru.  Cunoaşteţi din punct de vedere intelectual că unitatea omului este esenţială. Şi iubirea este singura cale, însă cine vă va învăţa să iubiţi? Există vreo autoritate, vreo metodă, vreun sistem care să vă poată spune cum să iubiţi? Ceea ce încearcă unii să vă spună, fiţi siguri că nu este iubire.

Love GIF - Find & Share on GIPHY
Aţi putea spune: ‘Voi încerca să practic iubirea; mă voi gândi zilnic la ea, mă voi strădui să fiu blând şi milos, mă voi sili să fiu atent cu ceilalţi”. Credeţi că v-aţi putea disciplina, că v-aţi putea exersa voinţa pentru a iubi? Dacă o veţi face, iubirea va zbura pe fereastră. Practicând o anumită metoda sau un anumit sistem cu scopul de a dobândi iubirea, aţi putea deveni extrem de iscusiţi sau ceva mai binevoitori, sau veţi putea ajunge la o anumită stare de non-violenţă, însă toate acestea n-au nimic în comun cu iubirea.
In această lume pustie şi sfâşiată nu există iubire, fiindcă plăcerea şi dorinţa joacă rolurile cele mai importante. Şi totuşi fără iubire viaţa de fiecare zi n-are nici un înţeles, fără iubire nu există frumuseţe. Frumuseţea nu se află în ceea ce poate fi văzut; nu despre frumuseţe este vorba atunci când se spune: „Iată un copac frumos, un tablou frumos, o clădire frumoasă, o femeie frumoasă.” Nu există frumuseţe decât atunci când mintea şi inima stiu ce este iubirea.


Fără iubire şi fără frumuseţe nu există virtute. Ştiţi foarte bine că   încercând   să   amelioraţi societatea sau să daţi de pomană la cei săraci nu veţi face altceva decât să adânciţi mizeria, căci în absenţa iubirii inima este plină de urâţenie şi de uscăciune. Dar când există iubire şi frumuseţe orice veţi face va fi drept,  orice veţi face va fi desăvârşit. Dacă ştiţi cum să iubiţi, atunci puteţi orice, căci cu iubire totul este cu putinţă. Atingem acum un punct esenţial: putem să ajungem la iubire fără vreo disciplină, constrângeri, fără cărţi sacre, fără ajutorul unor conducători spirituali, şi chiar fără intervenţia gândirii?


Putem oare să o întâlnim, aşa cum uneori întâlnim un frumos apus de soare? Mi se pare că pentru aceasta este nevoie de o pasiune arzătoare, însă de o pasiune pură., lipsită de orice ţel, de orice determinare senzuală. Un om care nu  ştie ce  este pasiunea,  nu  va  cunoaşte niciodată ce este iubirea, fiindcă iubirea se naşte numai atunci când există o totală lepădare de sine. O minte care caută iubirea sau adevărul nu este   o   minte   cu   adevărat   pasionată.   A   întâlni iubirea fără a o căuta este singura cale de a o găsi: a ajunge la ea pe neaşteptate şi nu ca rezultat al unor sforţări sau al unor experienţe.  O astfel de iubire nu se supune timpului; o astfel de   iubire este în acelaşi timp personală şi impersonală, este atât pentru individ cât şi pentru mulţime.


Iubirea este asemenea unei flori care îşi dăruieşte parfumul: o putem mirosi sau putem trece nepăsători pe lângă ea. Floarea se află acolo pentru toţi, dar mai ales pentru cei care îşi dau osteneala să-i soarbă parfumul şi să o privească cu încântare. Puţin importă pentru floare faptul că suntem în grădină alături de ea, sau că ne aflăm departe; ea continuă să împrăştie în jur suavul său parfum pentru toată lumea.

I Love Puzzle GIF - Find & Share on GIPHY
Iubirea este întotdeauna vie, nouă, proaspătă. Pentru ea nu există ieri sau mâine. Ea se află din­colo de tumultul gândirii. Numai mintea inocentă ştie ce este iubirea şi numai mintea inocentă poate trăi în această lume care nu este inocentă. Acest lucru extraordinar pe care omul l-a căutat veşnic prin sacrificiu, prin adorare, prin sexualitate, şi dureri de tot felul, va putea fi întâlnit atunci când gândirea, înţelegându-se pe sine, îşi va găsi în mod firesc propriul sfârşit. Atunci iubirea nu mai are contrar, atunci iubirea nu mai are conflict.


Vă întrebaţi poate: „Dacă găsesc o astfel de iubire, ce se va întâmpla cu soţia mea, cu copiii mei, cu familia mea? Ei au nevoie de o anumită siguranţă.” Dacă vă frământaţi în felul acesta, este pentru că nu v-aţi aflat niciodată dincolo de câmpul gândirii, dincolo de câmpul conştiinţei. Dacă v-aţi fi aflat acolo măcar o singură dată, n-aţi mai fi ridicat o astfel de problemă, căci aţi fi ştiut prea bine ce înseamnă acea iubire în care nu există gândire, în care nu există timp. Poate că ceea ce vă spun vă încântă şi, într-o anumită măsură, vă produce o stare de hipnoză, dar a merge dincolo de gândire şi de timp – ceea ce înseamnă a merge dincolo de suferinţă – înseamnă a fi conştient că există o dimensiune diferită numită iubire. Neştiind cum să ajungeţi la această sursă extraordinară, ce vă rămâne de făcut? Nimic, nu-i aşa? Absolut nimic. Atunci, lăuntric, sunteţi cu desăvârşire tăcuţi, înţelegeţi oare ce înseamnă asta? înseamnă că nu mai căutaţi, că nu mai doriţi, că nu mai urmăriţi nimic – pe scurt, că nu mai există centru. Atunci există iubire.”

(Fragment J.Krishnamurti– Eliberarea de cunoscut, Editura Herald)


Donez-Design-Designist-13

 


2560x1440-white-solid-color-background

Câștigătorul este…


  • Este cel caruia nu ii este frica de fricile sale… stie ca le are si le stie si pe nume, iar pe cele pe care nu le stie inca le priveste ca pe prieteni buni care vin sa ii spuna ca mai sunt umbre pe care nu le-a cucerit inca!
  • Este cel care nu se supara pe supararile sale si care le lasa sa treaca asa cum au venit, ca norii pe un cer care ramane mereu senin, daca il privesti de sus, care stie ca o suparare aduce dupa sine o lectie fara de care viata nu ar merita sa fie traita!pexels-photo-683381.jpegEste cel care este lacrima cand e trist si zambet cand e vesel si care invata cu fiecare respiratie sa isi dea jos mastile una cate una pana isi lasa chipul la vederea oricui, fara sa se teama ca ceea ce se vede nu este ceea ce “trebuie”.
  • Este cel care gaseste bucuria de a face lucrurile cu bucurie, care nu se simte sacrificat sau nendreptatit, care nu cauta vinovati si nici razbunari, care nu pune intrebari pentru ca stie ca are toate raspunsurile, care stie sa cada fara sa se loveasca si care ajuns jos priveste in sus cu ochi de copil curios si dornic de a vedea lumea de oriunde s-ar afla!
  • Este cel care stie ca “a avea” este penitenta si “a fi” este eliberarea, cel care nu tine cu dintii de nici un obiect si nici o fiinta pentru ca stie ca acesta este cel mai sigur mod de a pierde totul.
  • Este cel care nu vrea sa fie ca altii sa aiba ce au altii, sa faca ce fac altii, care nu se compara niciodata cu nimeni, pentru ca stie sa isi sarbatoreasca in fiecare zi unicitatea sa si pe a celorlalti si sa se simta plin de incredere ca fiecare pana la urma isi aduce aminte de ce a venit pe lume si isi implineste menirea!pexels-photo-708440.jpeg
  • Este cel care stie ca este si astfel nu mai este topindu-se bucuros in lumina lumii, luand orice forma in orice clipa, iubind tot si iubind tot pana si slabiciunile sale si ale celor pe care si i-a ales sa ii fie tovarasi de drum inca inainte de a se naste!
  • Este cel care oriunde s-ar afla se simte acasa si orice distante l-ar separa de oamenii dragi tot alaturi ii simte pentru ca stie ca spatiul nu este creat decat pentru a ne apropia unii de altii!
  • Este cel care asculta vocea interioara si face acele lucruri nebunesti de care altii se tem, este cel care poate pierde orice batalie pentru ca stie ca are tot timpul din lume pentru a se cuceri pe sine.
  • Este cel care vindeca orice suferinta cu credinta si care se bucura cand durerea ii spune ce mai are de facut pentru ca trupul sau sa fie templul aurit in care lumina divina sa se regaseasca!1498893_10202158548364873_1193922948753055665_o
  • Este cel care isi continua urcarea spre divinul din el chiar si atunci cand cade de pe cele mai mari înălțimi ale egoului, ale lumii, ale pretențiilor si asteptarilor celorlalti!

ESTE CEL CARE RĂMÂNE VIU SI FRAGED CA UN COPIL IN INTERIOR, CARE CURGE FRUMOS PRINTRE SECUNDE STIIND CA TIMPUL NU IL POATE ATINGE SI CARE PRIVESTE TOTUL CA PE UN MIRACOL SI UN DAR DIVIN!

CASTIGATORUL ESTE OMUL FRUMOS CARE CITEȘTE ACESTE RÂNDURI PE CARE TOT EL LE-A SCRIS IN MINTEA SI INIMA SA DE NENUMARATE ORI! OMUL ACELA ESTI TU!
sursa:astrosofia.ro


Donez-Design-Designist-13


2560x1440-white-solid-color-background

8 metode prin care poti atrage relatii pozitive in viata ta


Cauti sa creezi relatii mai pozitive si mai autentice? Cu totii avem nevoie de astfel de relatii la un moment dat si simtim ca cele pe care le avem ne trag in jos si ne storc de pretioasa noastra energie. Sau se poate intampla ca, dupa un moment de trezire spirituala sau dupa o schimbare de drum, catre unul mai spiritual, sa simtim ca nu mai putem mentine acel nivel de vibratii de care avem nevoie pentru a pastra lumina, iubirea si exprimarea sufletului la care am ajuns. Simtim ca orice am face, nu ne putem intoarce la el, din cauza „relatiilor negative” pe care le avem in jur.http://bit.ly/2Cz43uZ

Invatand mai mult despre energie ne va ajuta sa obtinem ceea ce ne dorim.

8. Renunta la trecut

Se spune ca „nu poti incepe un capitol nou daca il tot recitesti pe ultimul„. Nimic mai adevarat. Din instinct, pare firesc sa ne construim asteptari si sa le proiectam in viitor, in baza amintirilor din trecut. Insa exact aceasta actiune este in directa opozitie cu biologia noastra naturala, cu legile naturii, dar si cu insasi realitatea. Pentru ca ceea ce percepem ca fiind realitate nu este decat o iluzie, iar in fiecare moment vedem cum se aprind si se sting fotonii si electronii, un fenomen care este, de fapt, moartea si nasterea acestor fotoni/electroni cu insasi viteza luminii.

Acest lucru uimitor se intampla in intreg universul si „in corpul tau celulele mor o data pe luna, celulele stomacului mor la fiecare cinci zile, iar ficatul se regenereaza la fiecare sase saptamani. ADN-ul, care reprezinta materialul genetic din interiorul acelor celule, care inmagazineaza amintirile a 13.8 milioane de ani de timp cosmic, nu este acelasi de acum cateva saptamani.”- Deepak Chopra.

Aceste organe si celule se refac tot timpul. Asadar, nu poti spune ca esti aceeasi persoana care erai anul trecut. Sau nici macar acum o saptamana. Cand ne revedem amintirile in minte, in mod inconstient generam si energiile vechi ale acestor experiente, pentru a le „mentine vii” in celulele noastre, astfel incat egoul poate continua sa hraneasca atasamentul. Asa cum spune o veche zicala, „daca iubesti ceva, trebuie sa-l lasi liber” pentru ca atasamentul nu este iubire, iubirea este lipsita de atasamente, nevoi si dorinte. Si cand faci acest lucru, iti ridici vibratia lasand vechea energie sa moara si permitand unei energii noi si pozitive sa apara.negativity-259x300

7. Iesi din zona ta de confort

Renuntarea la vechile rutine si obiceiuri este o modalitate excelenta de a distruge energia stagnanta. Cand te ridici si iesi in lume, nu poti decat sa te schimbi. Perspectiva ta asupra vietii este masurata in functie de ceea ce te inconjoara, de aceea cand incerci lucruri noi iti largesti perspectiva asupra lumii din jur. In plus, miscarea fizica face bine corpului.

6. Nu te teme cand oamenii te critica

 

Acesta este, poate, unul dintre cele mai grele lucruri de facut. Poate fi dificil sa apreciezi cand primesti o critica. Dar cand se intampla, inseamna ca ai nevoie de ea si iata de ce: pentru ca fiecare persoana pe care o intalnesti in viata este ca o oglinda care reflecta atat lumina cat si aspectele mai intunecate ale personalitatii tale.

Cand oamenii te critica, de fapt nu fac decat sa scoata la iveala acea energie vibrationala scazuta si sa ti-o arate. Ei iti stimuleaza energia si (fara sa stie) te ajuta sa te transformi si sa evoluezi. Singurul aspect din tine care este ranit este egoul, insa sufletul nu sufera si este chiar recunoscator. De aceea, invata sa-i apreciezi pe cei care ti se opun, pentru iti fac o favoare si nu uita ca intotdeauna trebuie sa-ti iubesti dusmanii.

crowd-of-people-1024x6385. Sa fii respins este un lucru bun

Respingerea este ca o critica mai agresiva. De exemplu, o persoana iti spune fara sa ezite ca „indiferent ce faci”, ea nu vrea sa participe alaturi de tine. Poate fii destul de neplacut, dar nu trebuie sa simti asa. Acest lucru inseamna doar ca fie tu nu ai evoluat inca pana la punctul la care a ajuns persoana respectiva, fie ea nu a evoluat pana la nivelul tau.

Totul depinde de potrivirea frecventelor. Daca esti respins, trebuie sa lucrezi cu propria ta valoarea de sine si sa stii ca ti s-a inchis usa pentru ca, in subconstient, stiai ca nu sunteti la acelasi nivel. Iar daca stiai acest lucru in mod constient, atunci tu ai fost cel care a inchis usa. Mergi mai departe, pana cand iti gasesti persoana potrivita in orice situatie.

4. Nu te mai plange

Se spune ca 99% dintr-o conversatie este alcatuita din nemultumiri si daca ne gandim putin, asa si este. Ori de cate ori participi intr-o conversatie despre „ceea ce nu merge bine” iti reduci energia vibrationala. Acesta este un obicei vechi la care se renunta greu pentru ca toata lumea il practica. Propune-ti in mod constient ca, ori de cate ori te surprinzi plangandu-te intr-o conversatie, sa gasesti o noua perspectiva si sa o incluzi in discutie.

3. Nu mai analiza chiar totul

Cand analizezi prea mult, nu faci decat sa creezi o serie de probleme care nu ar fi aparut de la bun inceput daca nu li s-ar fi acordat atata atentie. Si acest lucru se intampla pentru ca, atunci cand analizam prea mult, actiunile incep sa urmeze gandirea. Daca am fi lasat totul asa cum era, nu ne-am fi gasit in situatia in care ne aflam in prezent. Calmeaza-ti mintea si asigura-te ca nimic din ceea ce te ingrijoreaza nu se va intampla. Nu trebuie sa faci nimic, lasa lucrurile sa curga si sa evolueze firesc.

peaceofmind

2. Iubeste-te in primul rand pe tine

Atragem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. De aceea, cu cat lucram mai mult cu noi insine si luminam acele aspecte mai intunecate din noi insine, cu atat permitem mai mult energiei pozitive sa circule. Prin accesarea unor vibratii mai inalte, renuntam la energiile fostului sine, care va trece printr-o transformare radicala.

Gandirea pozitiva poate dura un timp limitat, pana cand va deveni si ea o masca in spatele careia ne ascundem niste emotii nerezolvate. Gandeste-te la acele aspecte din tine pe care le apreciezi ca fiind negative si fii multumit cu tine insuti. Fiecare om are o latura intunecata, pe care nu o arata nimanui, insa in momentul in care ne acceptam asa cum suntem, dam frau liber unei forte interioare care ne permite sa stralucim pe interior.love-yourself

1. Deschide-ti inima

A trai cu inima deschisa este un act de curaj, mai ales cand ai suferit pierderi. Ai curaj si nu renunta la oportunitatile care ti s-ar putea ivi in cale. Nu-ti inchide inima in fata iubirii si nu uita ca iubirea nu are atasamente. Este singurul lucru care dainuieste etern si care transcede timpul si spatiul. Iubirea este eter, este cel de-al cincilea element care da nastere tuturor lucrurilor create. Creeaza-ti viata pe care ti-o doresti, creeaza-ti relatiile pe care le cauti. Si, intotdeauna, fii sincer in dorintele tale si lasa-ti sufletul sa vorbeasca.

Sursa : enlightened-consciousness.com


Donez-Design-Designist-13


2560x1440-white-solid-color-background

Zodiile și finanțele personale


http://bit.ly/2Cz43uZFiecare zodie este croita dupa un anumit sablon pe toate planurile existentei. Fie ca e vorba de cariera, comunicare, casnicie sau bani, nativul unei zodii se incadreaza intr-un anumit portret robot care se poate regasi – macar partial – la nativii aceleiasi zodii, diferentele fiind date de configuratia astrala personala la nastere. Dar, privind la modul general, fiecare zodie isi pastreaza trasaturile native in tot ce face: in modul de a-si castiga existenta, de a investi, de a cheltui si chiar si de a face un credit la banca. Iata cum priveste fiecare zodie finantele:

BERBECUL este una din zodiile cele mai calculate si motivate financiar, se implica serios in munca si are rabdare sa acumuleze in timp. Atunci cand vrea un credit bancar, devine ceva mai aventuros si se poate implica si in credite hazardante, fara masuri de precautie. El se bazeaza pe principiul “totul sau nimic”, deci poate pierde sau poate castiga. Poate trece de la plus la minus peste noapte, fiind jucatorul perfect in speculatii financiare riscante, dar si cel mai predispus spre mosteniri si castiguri din surse ciudate.

berbec horo

Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: sanatate (operatii chirurgicale costisitoare, de ex), cheltuieli de judecata, cheltuieli de inmormantare, speculatii financiare riscante (bursa, de ex). Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto formeaza, pe parcursul urmatorilor ani, cuadraturi cu zodia sa).

TAURUL isi castiga relativ usor banii, pentru ca este istet, muncitor, inspirat si plin de idei. Poate fi un bun afacerist si comerciant, dar tot ce castiga cheltuieste extrem de usor, fara sa se gandeasca la viitor. Cat priveste creditele bancare, Taurii sunt cam neatenti si superficiali, sunt cei care semneaza un credit rapid, fara sa se informeze profund si fara sa citeasca bine clauzele contractuale, dar respecta litera legii. Nu vor accepta usor un imprumut care contine ceva ilegal (gen camatarie), si tolereaza cu greu constrangerile (termenele limita, termenii foarte restrictivi), de aceea nu se aventureaza in credite, pentru ca nu suporta sa fie stransi cu usa…Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: credite in valuta, studii, calatorii, distractii, credite agricole, cheltuieli de judecata, transporturi, mijloace de transport, afaceri internationale.

GEMENII sunt sensibili si vulnerabili in chestiuni financiare, pot fi influentati usor de alte persoane, iar cand e vorba de un credit la banca, sunt excesiv de suspiciosi si prudenti si isi iau toate masurile de precautie. Se decid greu sa faca un imprumut, pentru ca le este frica de risc si de pierdere, dar cand s-au decis, sunt foarte bine informati si stiu intreaga strategie de rambursare a ratelor pe termen lung. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: studii, constructii, capital de lucru in afaceri, investitii pe termen lung, pensie sau asigurare de viata, credite de productie, credite agricole. RISCURI: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in casa finantelor).crab-animal-aquatic-archipelago-59809.jpegRACUL castiga bine prin munca sa, are incredere in fortele sale, este curajos si norocos in investitii si are suficiente talente de a-si castiga veniturile, avand sansa de a ajunge chiar bogat (cu un dram de noroc). Cand e vorba de credite bancare, se gandesc foarte serios la viitor, aleg bancile cu renume, despre care s-a auzit la nivel mondial ca ar fi foarte bune, fiind optimisti ca totul va fi bine. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: achizitii de tehnica ultra-moderna in rate, credite auto, pentru infuzie de capital in afaceri, finantare proprie pentru implinirea unui scop maret, chiar si cu un oarecare grad de utopie. Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in zodia diametral opusa).

LEII stiu sa-si manevreze bine finantele, sunt atenti, minutiosi, analitici, nu vor sa le scape nimic si pot fi buni afaceristi. Dar, ca si creditori la banci, sunt vulnerabili la pierderi, pentru ca sunt prea idealisti, viseaza mai mult decat pot avea si sunt usor de pacalit. Au o oarecare naivitate combinata cu idealism, la care se adauga si doza fantastica de incredere in fortele proprii, care il predispun la esecuri si pierderi. Leii pot fi victimele perfecte ale imprumuturilor, pentru ca pot fi – culmea! – usor de manipulat, alimentandu-li-se vise imposibile. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: implinirea unor vise intime, credite legate de sanatate, credite personale cu scop umanitar sau chiar pentru a-i dona (biserici, nevoiasi etc).

FECIOARA se pricepe sa-si castige banii cu diplomatie si sarm, ca atare nu se teme ca va ramane vreaodata fara bani. Totusi, este cam impulsiv atunci cand solicita un credit bancar, il vrea repede, pe loc, nu are rabdare, nu citeste atent clauzele, il vrea cu orice pret, doar pentru ca are nevoie de el, ceea ce mareste riscul unei pierderi, pentru ca nu se gandeste la consecinte pe termen lung. Graba, in cazul Fecioarei, poate strica treaba! Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: credite auto, constructii, productie.

rocks_on_balance_0
BALANTA are o mare ambitie cand e vorba de castiguri prin munca proprie, face tot posibilul sa castige ce i se cuvine si este capabila de adevarate lupte pentru suprematie. Cand face un credit la banca, este prudenta, nu se aventureaza in actiuni riscante si pare sa fie creditorul perfect pentru orice banca. Pare sa fie si una din cele mai rabdatoare persoane in acumularea de bani din economii, stiind sa-si puna banii la “dospit” cu succes la banca cea mai rentabila pentru interesele sale. Nu se aventureaza spre castiguri rapide sau periculoase, ci acumuleaza lent, uneori timp de o viata. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: constructii, afaceri, credite agricole, credit imobiliar (mai ales terenuri), asigurari de viata. Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto formeaza, pe parcursul urmatorilor ani, cuadraturi cu zodia sa).

SCORPIONUL are talente complexe cand e vorba de castiguri, stie sa faca bani din orice, mai ales ca afacerist pe cont propriu, tinand enorm la independenta sa financiara. Dar, ca si creditor la banci, este smecher si descurcaret, facand tot felul de invarteli financiare pentru a iesi in avantaj. Poate apela si la minciuna, si la frauda, cu scopul de a castiga, deci nu este candidatul ideal pentru un credit corect! Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: studii, calatorii, afaceri comerciale, cumparaturi, nevoi personale, mijloace de transport, aparatura electrotehnica.sagittarius-womanSAGETATORUL munceste din greu pentru a-si castiga banii, trebuie sa aiba rabdare pana ce, in contul lui, se aduna banul cinstit. Stie sa-si manevreze finantele cu talent, fiind, probabil, unul dintre cei mai abili afaceristi. Nu se hazardeaza, analizeaza atent ce face, si chiar se teme de riscurile unui eventual credit. Mai degraba s-ar imprumuta de la rude decat de la o banca, iar cand o face, se duce numai la banci cu renume si traditie, garantate de stat. Pare sa fie unul dintre cele mai fricoase zodii atunci cand e sa contracteze un credit, pentru ca este influentabil, capricios, nehotarat, are incredere prea mare in oameni si poate fi usor manipulat daca se umbla la coarda sensibila. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: imobiliare, constructii, afaceri proprii (deschiderea unui restaurant/bar, de ex), campanie electorala. Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in casa finantelor si il face vulnerabil la excese, obligandu-l la economii).

CAPRICORNUL – pe cat de refractar si rigid in alte domenii – pe atat de modern si deschis este in a-si castiga banii. Are mereu un as in maneca si e capabil sa incerce si cai mai putin batatorite, fiind omul care stie sa-si castige banii din cele mai originale surse. Cand face un credit, o face cu toata inima, pentru ca are un vis ce merita orice sacrificiu si este sigur pe puterile sale. Nu se teme de risc si este si un mare norocos. Stie sa-si investeasca banii in afaceri ce-i pot atrage bunastarea, dar si in bunuri de valoare. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: cheltuieli de lux, divertisment, organizare de evenimente (nunti, petreceri, spectacole), studii, activitati creative (lansarea unei carti de ex), speculatii financiare riscante (loto, cazino, noroc). Riscuri: este dintre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in zodia sa).11-aquariusVARSATORUL este temator si indecis in privinta banilor, pentru ca poate fi manipulat si influentat de oricine. Oscilatia pare sa-i caracterizeze veniturile.Poate fi perdantul ideal pentru ca are incredere in oricine. Dar nu acelasi lucru se poate spune despre creditele sale, pentru ca analizeaza extrem de atent toate detaliile, nu scapa din ochi nimic si atunci cand semneaza contractul, va sti chiar mai multe detalii despre strategia financiara decat ofiterul de credite la care apeleaza. Fiecare leu este calculat la sange! Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: achizitionarea de aparatura de calcul, aparatura electrotehnica, utilaje si unelte de lucru, afaceri comerciale, curatenie/renovare in locuinta, cheltuieli pentru sanatate.

PESTII au incredere in calitatile sale de afaceristi si sunt candidatii ideali pentru a porni o afacere pe cont propriu, preocupati de bunastarea personala. Vor sa fie primii, gata sa lupte pentru interesul propriu, cu un oarecare egoism si un spirit de lider innascut. Daca au nevoie de un imprumut la banca, o fac pe cai corecte, urmand pasii necesari si achitandu-si ratele la timp. Nu sunt foarte practici atunci cand fac un credit, deci ar fi in stare sa ceara un imprumut pentru o nunta, pentru o vacanta de vis, pentru o masina luxoasa, si mai putin pentru bunuri de maxima necesitate. Frumosul conteaza cel mai mult, nu utilitatea! Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: pregatirea unor evenimente mondene (nunta, petrecere etc), activitati artistice (vernisajul unei expozitii de ex), renovarea locuintei (mobila, decoratiuni etc), cheltuieli de judecata, nevoi personale de infrumusetare.

Sursa: www.acvaria.com

Imagine similarăCu siguranță, cu toții avem și vise care se pot împlini doar cu ajutorul banilor, dar atunci când trebuie să apelăm la banii altora- bănci, prieteni, cămătari (Doamne ferește ! ) să nu uităm de înţeleaptă zicere populară „nu te întinde mai mult decât ți-e plapuma”.

Indiferent de zodia din care facem parte ,  atunci când suntem în faza de a ne cumpăra visele (un apartament, o casă, etc) cu banii altora este „musai” să cumpănim bine posibilitățile reale pe care le avem, adică „să măsurăm de 10 ori și să tăiem o singura data”.

 


2560x1440-white-solid-color-background

Secretele celor mai puternici oameni în sfera conștiinței!


Iată o listă cu atitudini pe care le adoptă persoanele puternice în sfera conștiinței, întocmită de Amy Morin, psihoterapeut şi asistent social clinic licenţiat.


1. Nu pierd timpul compătimindu-se. N-ai să întâlneşti oameni puternici în sfera conștiinței care să se plângă de circumstanţele în care se găsesc sau să insiste asupra faptului că nu au fost trataţi cum trebuie. Ei au învăţat să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile şi rezultatele lor şi au o înţelegere intrinsecă a faptului că, adesea, viaţa nu pare corectă, dar numai în aparență. Ei sunt capabili să iasă din situaţiile dificile cu conştiinţa de sine consolidată şi având recunoştinţă pentru lecţiile învăţate. Când o situaţie se încheie rău, ei răspund cu expresii cum ar fi „Ei, bine…” Sau poate, pur şi simplu, „Mergem mai departe!”.

2. Nu-şi cedează niciodată puterea. Oamenii puternici psihic evită să dea altora puterea de a-i face să se simtă inferiori sau prost. Ei înţeleg că sunt în control în ceea ce priveşte acţiunile şi emoţiile lor. Ei ştiu că puterea lor stă în capacitatea de a-şi gestiona modul în care răspund.

3. Nu sunt timizi în fața schimbării. Oamenii puternici psihic îmbrăţişează schimbarea şi întâmpină provocarea. Cea mai mare „frică” a lor – dacă au una – nu este de necunoscut, ci de a deveni indiferenți, impasibili şi de a stagna. Un mediu generator de transformare şi chiar incertitudinea poate energiza o persoană puternică şi astfel scoate ce este mai bun din ea.

4. Nu îşi pierd energia cu lucruri pe care nu le pot controla. Oamenii puternici nu se plâng (mult) de traficul îngreunat, bagajele pierdute sau, mai ales, de alte persoane, pentru că ei îşi dau seama că toţi aceşti factori sunt dincolo de controlul lor. Într-o situaţie proastă ei îşi dau seama că singurul aspect pe care îl pot controla este întotdeauna propriul lor răspuns şi atitudinea pe care o au, şi folosesc aceste atribute cât se poate de bine.

pexels-photo-372098.jpeg

5. Nu se preocupă să le facă în permanență altora pe plac. Cunoşti persoane care caută mereu să facă pe plac celorlalţi? Sau invers, oameni care provoacă neplăceri altora ca o modalitate de a-şi consolida propria imagine de putere? Nicio poziţie nu este una bună. O persoană puternică se străduieşte să fie mereu bună şi corectă şi să îi mulţumească pe alţii, după caz, dar nu îi este teamă să-şi susţină poziţia benefică. Ei sunt capabili să reziste posibilităţii ca cineva să se supere din cauza lor şi știu să navigheze prin această situaţie cu graţie.

6. Nu le este teamă să îşi ia riscuri benefice ce sunt calculate. O persoană puternică este dispusă să îşi asume multe riscuri benefice calculate. Acesta este ceva cu totul diferit față de a sări cu capul înainte în riscuri funeste prosteşti. Cu puterea sa lăuntrică foarte mare, o persoană poate să evalueze atât riscurile constructive şi beneficiile, cât şi dezavantajele, şi știe să ia în calcul cele mai rele scenarii înainte de a stabili măsuri.http://bit.ly/2Cz43uZ

7. Nu trăiesc în trecut. Ai nevoie de o mare forţă să îţi accepţi trecutul şi, în special, să înveţi din experienţele trecutului. O persoană puternică evită însă să îşi împotmolească energia ocultă în dezamăgiri trecute sau în fantezii tâmpe ce sunt legate de zilele de glorie de altădată. Ei îşi investesc majoritatea energiei lor oculte în a crea un prezent şi implicit un viitor optim.

puternic8. Nu fac aceleaşi greşeli din nou şi din nou. Ştim cu toţii definiția simplă a nebuniei, nu? Este atunci când faci acelaşi lucru cretin sperând totuși că vei obţine un rezultat benefic diferit chiar şi mai bun decât înainte. O persoană puternică îşi asumă întreaga responsabilitate pentru comportamentul ei din trecut şi este mereu dispusă să înveţe din greşeli. Cercetările arată că abilitatea de a fi auto-reflexiv într-un mod precis, practic şi productiv este una dintre cele mai mari forţe ale conducătorilor de mare succes.

9. Nu se simt niciodată iritaţi de succesul altor persoane. Ai nevoie de tărie de caracter să simţi bucurie autentică şi entuziasm pentru succesul altora. Oamenii puternici au din plin trezită această capacitate. Ei nu devin geloşi şi nu poartă pică altora atunci când aceştia reuşesc (deşi pot învăţa din tot ceea ce ei au făcut bine). Sunt chiar dispuşi să lucreze din greu pentru propriile şanse pentru succes, fără a se baza pe comenzi rapide sau pe pripeală.

10. Nu renunţă deloc după eşec. Fiecare eşec este o şansă de a îmbunătăţi. Chiar şi cei mai mari conducători sunt dispuşi să admită că eforturile lor timpurii le-au adus și multe eşecuri. Oamenii puternici sunt dispuşi să eşueze din nou şi din nou în tot ceea ce fac bun, dacă este necesar, atât timp cât experienţa de învăţare de la fiecare „eşec” îi poate duce mai aproape de obiectivele lor binefăcătoare finale.

11. Nu le este niciodată teamă de timpul petrecut în singurătate cu Dumnezeu. Oamenii puternici se bucură şi chiar preţuiesc timpul petrecut fiind singuri cu Dumnezeu. Ei folosesc aceste perioade pentru a reflecta, pentru a planifica şi pentru a fi apoi productivi. Cel mai important aspect, fericirea şi stările lor de spirit nu depind doar de alţii. Ei pot fi fericiţi atât cu alţii, dar pot fi şi foarte fericiţi singuri cu Dumnezeu.benefits-of-meditation

12. Nu simt că lumea le datorează ceva. În special în perioada actuală, astfel de oameni de la fiecare nivel realizează că lumea nu le datorează un salariu, un pachet de beneficii şi o viaţă confortabilă, indiferent de pregătirea lor. Oamenii puternici intră în lume fiind pregătiţi să lucreze şi să aibă succes pe baza meritelor lor, în fiecare etapă a jocului.

13. Nu se aşteaptă anapoda la rezultate imediate. Fie că este vorba de un TAPAS, un regim nutriţional sau de a începe o acțiune benefică, oamenii puternici se implică într-un mod detașat și pe termen lung. Ei îşi folosesc energia ocultă şi timpul în doze măsurate şi sărbătoresc cu entuziasm fiecare piatră de hotar de care trec pe drumul succesului.

sursa-yogaesoteric.net


2560x1440-white-solid-color-background