FOCUL – aspecte oculte, inițiatice și simbolice


Focul este un element purificator esenţial. Pe energia sa tainică se bazează adeseori o mulţime de ritualuri de purificare şi de sfinţire. Asimilat cu forţa de pătrundere a minţii şi cu energia fascinantă a luminii, focul devine în mod natural un aspect semnificativ major, care joacă un rol foarte mare în cadrul proceselor de iluminare.Fire-Arrow

Fiinţele umane capabile să pătrundă în profunzime semnificaţia misterioasă a focului au înţeles deja enorm şi au o altă viziune interioară, mai ales atunci când se află pe o cale spirituală autentică. Cea mai formidabilă descoperire a omului a fost aprinderea focului.
Cei înţelepţi spun că esenţa fundamentală a focului este eterul enigmatic (AKASHA TATTVA), ce este mereu prezent, etern. Din acesta apare misterul real şi misterul aparent al focului.

În Orient se spune că prin intermediul lui AGNI, focul cel tainic ce este totodată fiul lui BRAHMA, oamenii au început să domine Pământul într-o anumită măsură. Prin intermediul aprinderii focului, clarvăzătorii antici au reuşit să întrevadă unele secrete ale universului, iar apoi a devenit cu putinţă pentru ei să asculte vocea interioară ce conduce la singurul Dumnezeu, care se află deasupra tuturor zeilor. Cei iniţiaţi afirmă că focul cel tainic al aerului apare din focul apei şi apoi se manifestă împreună cu energia tainică a spaţiului şi cu energia tainică a timpului.

Trupul fiinţei umane se consumă întocmai ca o lumânare. Putem analiza compoziţia unei lumânări, însă dacă dorim să analizăm compoziţia unei flăcări, descoperim cu uimire că nu este cu putinţă, oricâte eforturi am face. Orice societate umană va fi întotdeauna precum un foc înconjurat de cărămizi. Pe parcursul vieţii sale, fiecare om se consumă întocmai ca o lumânare. Şi dacă nu este capabil să se regenereze şi să renască din propria cenuşă precum pasărea Phoenix, la un moment dat trupul său va muri. Atunci, vrând-nevrând, el va părăsi definitiv această lume şi va trece în lumea de dincolo (universulastral).bible-by-candlelight

O lumânare, chiar şi una zdravănă de nuntă sau de botez, greşeşte atunci când crede că în realitate focul este ea. Când privim cu atenţie şi luciditate în jurul nostru, descoperim că, de fapt, focul este etern. Aprins sau stins, vizibil sau invizibil, focul rămâne de fiecare dată el însuşi.

Chiar şi în situaţiile în care ne imaginăm că focul nu există, în realitate el este întotdeauna prezent. De exemplu, dacă atunci când ne aflăm într-o peşteră unde domneşte o beznă completă scăpărăm o brichetă, descoperim cu uimire că, de undeva, din necunoscut, focul ţâşneşte ca prin farmec. Bricheta noastră se aprinde şi avem pentru o anumită perioadă de timp o flacără. Este unul dintre misterele fascinante ale focului, pe care poate că unii l-aţi intuit, însă la care majoritatea nu v-aţi gândit niciodată.

În adâncul unui templu străvechi, demult uitat, o pură şi fermecătoare fecioară păzeşte un vas magic ce conţine focul sacru, miraculos, creat de vântul cel subtil şi de apa cea subtilă – acesta este semnul focului ce există şi aici pe pământ. Această lume, aceeaşi pentru toţi, pentru că Dumnezeu Tatăl a creat-o aşa, a fost, este şi va fi întotdeauna un perpetuu foc viu, fie cu manifestări arzătoare, fie cu manifestări pâlpâitoare, fie cu momente de stingere. Acest foc este făcut dintr-o nesfârşită şi ascunsă energie arzătoare.

Cei înţelepţi spun că nu trebuie să aprindem niciodată un foc atunci când deocamdată nu ştim dacă vom fi apoi capabili să-l mai stingem.

Focul Universal Secret parcurge o cale invizibilă şi este totodată stăpânul nebănuit al Soarelui şi al Lunii. Fie atunci când locul unde arde este un cămin, fie atunci când este aprins într-o peşteră, fie atunci când arde degetele celor năuci şi neatenţi, fie atunci când el este pentru noi un refugiu, focul rămâne acelaşi, flăcările sale rămân aceleaşi.

El nu numai luminează, dar, în această lume, ne şi încălzeşte, mai ales atunci când ne este frig. Oricât de mică ar fi o flacără, ea a ucis deja tenebrele şi devine astfel pentru ceilalţi un reper, o lumină, aducându-ne chiar căldura necesară atunci când avem stringent nevoie.

DHARMA este precum o făclie aprinsă, luminoasă, ce pătrunde în cauza enigmatică aparent tenebroasă. Focul este un element enigmatic ce pare însufleţit de o viaţă autonomă. În anumite ipostaze, luminează şi încălzeşte. În altele, el poate devora aproape totul (de exemplu, în cazul unui incendiu). Când se dezlănţuie, poate arde aproape totul în trecerea sa. De aceea, în viziunea unora, focul este legat de suferinţă şi chiar de moarte.Dharma_cisne

Se poate spune că focul are o dublă semnificaţie, de unde decurge ambivalenţa ce l-a marcat întotdeauna în imaginaţia umană. Când este luată în considerare latura sa fastă, binefăcătoare, el este înainte de toate simbolul sacru al existentei căminului domestic.

În Roma antică, focul avea o mare importanţă. El era întreţinut cu mare atenţie de vestale (tinere fecioare vitale, pure şi armonioase). Iniţiaţii ştiu că atunci când Îi consacrăm lui Dumnezeu o ofrandă de foc şi lumină şi primim un răspuns afirmativ, favorabil, avem astfel certitudinea că focul ce devine lumină este alchimizat, transformat şi proiectat / transferat în lumea de dincolo (universul astral), unde se manifestă ca un foc tainic subtil. El devine astfel o energie distinctă pe care cel sau cea căreia îi este consacrată o are la dispoziţie şi se poate folosi de ea în fel şi chip doar în bine, aşa cum noi, oamenii, ne folosim de curentul electric în locuinţa noastră, beneficiind de avantajele pe care ni le procură energia sa misterioasă, energie care ne zgâlţâie şi ne sperie când atingem un fir neizolat prin care trece curent electric de 220V.

Să ne amintim că un astfel de foc tainic şi miraculos a făcut să se manifeste din plin inspiraţia dumnezeiască, pogorându-se la un moment dat asupra apostolilor de la Duhul Sfânt. Acel foc magic s-a manifestat apostolilor lui Iisus în prima sărbătoare a Rusaliilor sub forma limbilor tainice de foc. În străvechiul Mexic se aprindea la începutul fiecărui an un foc nou, consacrat zeilor, iar această acţiune rituală era considerată un act sfânt.

Când este luată în considerare latura sa nefastă, focul este asociat cu imaginea cumplită a flăcărilor îngrozitoare şi chinuitoare ale Infernului, cu incendiile devastatoare, cu distrugerile care apar atunci când se manifestă aşa-zisul foc al cerului (trăznetele), cu lava vulcanilor ce ţâşneşte din interiorul pământului, declanşând groaza.

Referitor la aceste aspecte, este important să ne amintim că prin îmblânzirea focului oamenii au reuşit să realizeze multe acţiuni importante. Descoperirea focului în urmă cu milioane de ani a marcat începutul civilizaţiei. Contrar unor opinii insuficient argumentate ştiinţific, nu a existat niciun trib primitiv care să nu fi cunoscut focul.67d46-0045992_fire-heart-diy-nice-rectangle-mouse-padFocul este singurul element pe care fiinţa umană poate să-l producă, fiind de aceea semnul unei anumite asemănări a oamenilor cu Divinitatea. Diferite mituri ale Greciei antice sau ale Polineziei spun că focul se afla, la origine, doar la dispoziţia zeilor şi că tocmai de aceea omul a trebuit să-l răpească.

Când este folosit cu înţelepciune, la momentul potrivit, focul poate avea şi o acţiune purificatoare, deoarece este capabil să distrugă răul. De exemplu, în Antichitate se considera că focul este întotdeauna capabil să facă să dispară trupurile vrăjitoarelor şi ale fiinţelor demoniace. Tot el făcea de asemenea să dispară (altfel spus, anihila) urmele păcatelor în Purgatoriul creştinilor.

Când această flacără a sa purificatoare este consacrată ca ofrandă, este considerată a fi sacră. În cazul adepţilor lui Zoroastru (Zarathustra), textele lor străvechi conţineau anumite incantanţii, cunoscute sub numele de „Formulele lui Maclu sau Scurpur”. Ele erau alcătuite, la modul esenţial, din anumite formule utilizate pentru a anihila şi a distruge farmecele. Este semnificativ că aceste incantaţii se bazau pe energia focului.

Iată un citat semnificativ din aceste texte străvechi, al căror tâlc poate fi intuit şi înţeles aşa cum se cuvine mai ales de cei iniţiaţi, ce cunosc aceste aspecte referitoare la misterele focului: „Prăjeşte-l. Prăjeşte-l. Arde-l. Arde-l. Răul şi chiar tot ceea ce este mai rău să nu intre niciodată aici. Prin puterea focului toate acestea să fie îndepărtate. Acum vă înlănțui, în mod ferm vă leg şi toate relele i le dau lui Gilay care incinerează, care arde, care înlănţuie, care stopează răul, care îi prinde în cursa sa pe toţi vrăjitorii.

Uitaţi-vă la această piele de ţap prin care erau transmise energiile rele, malefice. Iată, ea a fost aruncată în foc şi este devorată şi schimbată în cenuşă de flăcările puternice. Fie ca prin aceasta blestemele, farmecele, suferinţa, tortura, boala, păcatul, crima, sacrilegiul, eroarea, viciile, durerea care până acum sălăşluiau în trupul meu să fie toate scoase afară şi să fie mistuite de aceste flăcări purificatoare, întocmai aşa cum este mistuită şi schimbată în cenuşă pielea acestui ţap, piele care după ce a fost devorată de flăcări şi schimbată în cenuşă, iată, acum nu mai există.”

În traducere românească atât cuvântul Maclu, cât şi cuvântul Scurpur înseamnă „a arde”. Credinţa în acţiunea purificatoare extraordinar de eficientă a focului de a distruge vrăjile sau anumite acte ce implicau magia neagră este în acest text cât se poate de clară.

Corelând aceste aspecte cu cele prezentate mai sus, devine cu putinţă să înţelegeţi modul în care acţionează ofranda de lumină ce se bazează pe flacără ca modalitate de a face să se manifeste energiile benefice subtile şi purificatoare, invizibile ale focului.

Obiceiul străvechi (ce încă persistă pe anumite continente) care implică mersul cu picioarele goale pe cărbuni aprinşi, fără ca fiinţa respectivă să se ardă sau să fie rănită în vreun fel se numeşte (în limba greacă) pirobastia. El se afla la originea unui binecunoscut ritual de purificare, apărut cu mult timp în urmă, care se realiza neîntâmplător la începutul fiecărui an nou. El mai este practicat şi astăzi în Tibet, în cea de-a cincisprezecea zi a primei luni din an.

La modul general, focul este un enigmatic element subtil masculin, în opoziţie cu apa, care este un enigmatic element subtil feminin. În universul fiinţei umane, focul este asociat energiei subtile vitale, plexului solar, energiei procreatoare. De asemenea, el mai este corelat şi cu starea de iluminare spirituală, cu procesele de regenerare şi de întinerire (revelate într-un mod criptic prin intermediul mitului păsării Phoenix) şi chiar cu energia subtilă mitică a Soarelui.

7cf6a-00-darkangel25c32598ne-photo-manipulation-in-surreal-gif-animations-www-designstack-co

Este semnificativ că în multe tratate alchimice (unele dintre ele secrete), întâlnim formula universală: Ignis natura renovatur integra – „Întreaga natură (chiar şi natura umană) este regenerată şi reînnoită în totalite prin intermediul energiei oculte a focului”. Se spune că o scânteie de foc apărută nu se ştie de unde, a fecundat-o pe fecioara Ocrisia, o vestală sfântă ce se afla la Roma. Astfel, ea a devenit mama regelui Servius Tullius.

Este foarte semnificativ că anumite formule incantatorii şi invocatorii străvechi se adresau focului ca unei fiinţe supranaturale. Punctul culminant al unei sărbători pastorale cunoscute sub numele de Parilia, ce se realiza în onoarea lui Pales, zeiţa ciobanilor şi a păşunilor, celebrată în Roma antică în ziua de 21 aprilie, presupunea ca toţi participanţii să facă un salt peste un foc de paie, care era privit ca un foc regenerator şi purificator.

Mitologia greacă afirmă că zeiţa Demeter l-a aşezat pe eroul Demophon în flăcările unui cuptor uriaş, pentru a-l curăţa în felul acesta de toate impurităţile terestre şi a-l face să devină nemuritor.

În vechime se făceau cercuri exorcizante din făclii, în special în jurul fiinţelor umane care sufereau de boli mintale acute sau a celor care se confruntau cu crize de nebunie. Aceeaşi metodă era folosită şi când se urmărea să fie purificaţi şi curăţaţi de cele rele păcătoşii. În oraşele antice, de îndată ce cineva pronunţa cu voce tare cuvântul ignis (,,foc“), se vărsa imediat apă de jur-împrejur pentru a se îndepărta ameninţarea izbucnirii unui incendiu.

treeoflife-fulloflight

Zeii focului sau entităţile supranaturale care se aflau într-o tainică legătură cu acest element erau considerate, în Antichitate, datorită naturii ambigue a flăcării, ca fiind nişte fiinţe viclene, în care omul nu poate niciodată să aibă cu adevărat încredere. Un exemplu de acest gen este zeul german Loki. Entităţile subtile în legătură cu focul erau salamandrele.

Dincolo de toate acestea, flacăra vie era privită cel mai adesea într-un mod fast, după cum mărturisesc obiceiurile străvechi ale peregrinilor cu făclii sau focurile rituale simbolice, care se aprindeau în momentul solstiţiului.

Din acelaşi gen de obiceiuri, care au persistat până în zilele noastre, se numără şi aşezarea pe o masă a unor lumânări, care în astfel de situatii sunt considerate ca elemente semnificative de decor. Lumânările altarului, lumânările botezului, lumânările de nuntă etc., joacă, de asemenea, un important rol simbolic în sânul Bisericii, fiind considerate purtătoare ale luminii divine.

În Extremul Orient, mai ales în India vedică, focul era aproape în unanimitate considerat un simbol central. Să ne amintim de AGNI – zeul focului, de INDRA – zeul trăznetului (VAJRA) şi al fulgerului sau de SURYA – Soarele.

Fragment din cartea FOCUL – aspecte oculte, inițiatice și simbolice de profesor de yoga Gregorian Bivolaru


http://bit.ly/2Cz43uZ

CEI 3 ”MOȘNEGI”


O femeie iese din casã si vede 3 moșnegi cu barbã albã stând în fata casei.
Nu-i cunostea dar, vazându-i supãrati, îi invita în casã sã manânce ceva. 
„Sotul tãu este acasã?” – întreabã ei.
„Nu, este iesit.”
„Atunci nu putem intra” – replicã ei.
Seara, când sotul se întoarce acasã, ea îi povesteste despre cei trei mosnegi.
„Du-te, spune-le cã am venit si pofteste-i înãuntru.”
Femeia se duce si îi invitã.
„Nu putem intra toti în casã”, replicã ei.
„Cum asa?” întreabã ea.successUnul dintre mosnegi îi explicã. „Eu sunt BUNÃSTARE, el este SUCCES iar celãlalt este IUBIRE. Acum du-te si întreabã-l pe sotul tãu care dintre noi sã vina în casã.”
Femeia intrã în casã si îi spune sotului, care se bucurã. „Ce bine!! In acest caz invitã-l pe BUNÃSTARE sã ne umple casa cu bunãstare!”
Sotia nu a fost de acord. „De ce sã nu-l invitãm pe SUCCES?”
Nora îi asculta dintr-un colt al casei. „N-ar fi mai bine sã-l invitãm pe IUBIRE? Casa noastrã ar fi atunci plinã de iubire!” – a sugerat nora.
„Hai sã ne ghidãm dupã sfatul norei” îi zice sotul sotiei.
„Du-te afarã si invitã-l pe IUBIRE sã ne fie oaspete.”
Femeia iese afarã si întreabã: „Care dintre voi este IUBIRE? Pe el îl invitãm sã ne fie oaspete…” loveyourself
IUBIRE porneste înspre casã. Odatã cu el se pornesc în urma lui si ceilalti doi. Surprinsã femeia întreabã: „L-am invitat doar pe IUBIRE. Cum de veniţi si voi cu el?”
Cei trei mosnegi replicarã: „Dacã l-ai fi invitat pe BUNÃSTARE sau pe SUCCES, ceilalti ar fi rãmas pe loc, dar de vreme ce l-ai invitat pe IUBIRE, unde merge el mergem si noi. Unde este IUBIRE este si BUNÃSTARE si SUCCES!!!”

  • DORINTA MEA PENTRU TINE….
    Unde este durere, îti doresc pace si fericire. 
    Unde sunt îndoieli personale, îti doresc reînnoirea încrederii în abilitatea ta de-a trece peste greutãti. 
    Unde este obosealã sau blazare, îti doresc întelegere, rãbdare si puteri reînnoite.
    Unde este fricã, îti doresc iubire si curaj.

Ai de ales din douã variante:
1. Sã închizi acest mesaj.
2. Sã inviti la iubire împãrtãsind acest mesaj cu toti care îti sunt dragi.

Sper ca vei alege . Eu am fãcut-o.


http://bit.ly/2Cz43uZ


http://bit.ly/2zODCnW

Spiritul Craciunului in cele mai frumoase citate


http://bit.ly/2zODCnW1.“Sunt sigur ca intotdeauna m-am gandit la Craciun, cand i-a venit vremea, ca la un timp bun, un timp placut, in care sa fii bland, iertator, marinimos, singurul timp pe care il stiu, in calendarul lung al anului, cand barbatii si femeile par sa-si deschida la unison, din propria vointa, inimile inchise.” – Charles Dickens 

Spiritul Craciunului ne invata sa uitam de diferentele care ne separa de ceilalti si sa gasim in adancul sufletului bunavointa de a-i ierta pe cei care ne-au gresit si de a-i privi cu indulgenta. Sarbatoarea nu poate inflori in sufletul nostru daca nu trecem peste greselile acestora.

2.“Craciunul nu este o perioada, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevaratul spirit al Craciunului inseamna sa pretuiesti pacea si bunavointa, sa oferi, din plin, compasiune.”- Calvin Coolidge

Odata cu venirea sarbatorilor de iarna avem ocazia sa fim mai intelegatori, mai buni cu cei din jurul nostru. Ne regasim linistea sufleteasca atunci cand ne reamintim de importanta compasiunii cu care trebuie sa ii tratam pe ceilalti iar astfel de Craciun ne putem apropia si mai mult atat de cei dragi cat si de cei mai putin cunoscuti.

Cadou

3. “Pace pe pamant va fi atunci cand vom pastra Spiritul Craciunului pe toata perioada anului!”- Helen Steiner Rice

De multe ori se intampla ca dupa ce trec sarbatorile sa uitam sa mai fim plini de iubire si compasiune fata de cei din jurul nostru. Bunatatea pe care o simtim de Craciun ar trebui sa ne insoteasca mereu pentru ca armonia din viata noastra sa se reflecte si asupra existentei celorlalti.

4. “Craciunul este locul de pastrare al amintirii inocentei noastre.” – Joan Mills

Craciunul pastreaza vie amintirea copilariei noastre, a acelei perioade in care priveam totul cu inocenta. Craciunul ne poate face sa devenim iar copilul de altadata; este o sarbatoare in care privim cu speranta noul inceput care ne asteapta.

Familie

5. “Craciunul (…)Poate sa țeasă un val de nostalgii in jurul nostru. Crăciunul poate fi o zi de sarbatoare sau de rugaciune, dar va fi intotdeauna si o zi de aducere aminte in care ne gandim la tot ce am iubit vreodata.” – Augusta E. Rundel

Sarbatorile de iarna ne amintesc de iubiri trecute care ne trezesc o usoara nostalgie; gandul ne zboara la cei pe care i-am iubit candva si ne dorim sa impartasim bucuria Craciunului cu cei care au facut parte din vietile noastre la un moment dat.

6. “Craciunul nu este atat deschiderea cadourilor, cat deschiderea inimilor noastre.” – Janice Maeditere

Cu totii ne bucuram de cadourile pe care le primim de Craciun. Cu toate acestea, este mai important sa ne deschidem sufletul atat atunci cand primim cat si atunci cand daruim. Dorinta de a primi cadouri nu ar trebui sa insemne mai mult pentru noi decat dorinta de a fi mai buni cu ceilalti.

Copil7. “Copilaria este sa crezi ca printr-un brad de Craciun si cativa fulgi de nea, intreaga lume poate fi schimbata.” – Andre Laurendeau

Cand eram copii ne lasam invaluiti de magia sarbatorilor de iarna in asa fel incat simteam cum toata lumea se transforma. Gaseam in brad si in zapada bucuria unei schimbari care ne facea sa credem in spiritul Craciunului.

8. “Craciunul este singura perioada a anului cand oamenii isi pot urma propriile impulsuri si isi pot exprima propriile sentimente, fara retineri. Pe scurt, Craciunul este sansa de a fi noi insine.” – Francis C. Farley

In acest sezon plin de farmec ne deschidem inimile mai mult ca oricand. Incantati de sosirea Craciunului vom da frau liber sentimentelor pe care le-am ascuns pana acum in adancul sufletului nostru. Spiritul sarbatorii ne determina sa fim mai indulgenti cu noi insine si cu cei din jurul nostru, astfel ca ne vom debarasa de teama de a fi noi insine.

Cuplu

9. “Un dar micut de Craciun pentr-un sarman poate-aduce veselie timp de-un an.”- Walter Scott

Oricat de mic ar fi cadoul pe care il facem celor sarmani, ceea ce conteaza cu adevarat este faptul ca daruim din inima; atunci cand facem acest lucru, cei din jurul nostru simt caldura cu care incercam sa ne apropiem de ei. Aceasta apropiere le umple sufletul cu bucurie, gestul nostru devenind o amintire frumoasa care ii ajuta sa treaca peste greutatile vietii cu speranta.

10. “Craciun fericit, fericit, care ne poate inapoia iluziile copilariei, care ii poate reaminti unui varstnic placerile tineretii, care poate transmuta marinarul si calatorul peste sute de mile, direct in sanul cald si linistit al familiei.” – Charles Dickens

Chiar daca suntem departe de familie, sarbatoarea Craciunului ne face sa ne gandim cu drag la cei apropiati; retraim clipele frumoase din trecut petrecute alaturi de acestia si ne imaginam momentul in care ne vom reintalni in sfarsit.

sursa-aici


http://bit.ly/2Cz43uZ

http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12http://bit.ly/2quDeTK


 

Planetele benefice şi planetele malefice


Fiecare dintre cele şapte planete vizibile – Venus, Jupiter, Marte, Saturn, Mercur, Soarele şi Luna – au anumite semnificaţii de bază. Pe lângă acestea ele mai au un fel de statut intrinsec de planetă „benefică” sau „malefică”. O planetă poate atinge un astfel de statut funcţional ca urmare a condiţiei şi plasării ei în astrograma natală. Termenul „benefic” derivă din cuvântul grec agathopoios care înseamnă „bine-făcător”, iar cuvântul „malefic”, din grecescul kakopoios, care înseamnă „rău-făcător”.Planets2013
Ideea de bază care subliniază noţiunea de „misiune” benefică sau malefică este aceea că planetele benefice tind să facă lucruri care sunt în mod direct ajutătoare şi constructive în viaţa nativului şi în cadrul evenimentelor, în general; sau ele promovează lucruri care sunt văzute în mod subiectiv ca fiind „bune” sau pozitive. Contrar planetelor benefice, planetele malefice au tendinţa de a promova un „plan” care nu este ajutător, sau este chiar distructiv în viaţa nativului. Şi mai general vorbind, ele au tendinţa de a canaliza lucrurile şi evenimentele ce sunt privite în mod subiectiv ca fiind „rele” sau negative.

Cele două grupe de planete

Clasificarea obişnuită împarte planetele în două grupe: cele benefice şi cele malefice. Din grupa planetelor benefice fac parte aşa-numitul „micul benefic”, Venus şi aşa-numitul „marele benefic”, Jupiter. Natura celor două planete benefice are la bază funcţii care sunt privite, la modul esenţial vorbind, ca fiind ajutătoare sau constructive. Natura de bază a lui Venus este aceea de a reconcilia şi de a unifica, în timp ce Jupiter confirmă şi stabilizează. Apoi, din grupa malefică face parte aşa numitul „micul malefic”, care este Marte şi aşa-numitul „marele malefic”, Saturn. Semnificaţiile fundamentale ale celor două planete malefice sunt funcţii care sunt în mod esenţial privite ca fiind neajutătoare sau distructive. Marte are funcţia de a dezbina şi separa, în timp ce Saturn exclude şi respinge. Sarcinile acestor patru planete, care sunt fie benefice, fie malefice, sunt sarcini intrinseci ce desemnează tendinţele naturale ale acestora, fără a lua în considerare alţi factori. Totuşi, aceste sarcini benefice sau malefice sunt condiţionale şi influenţa lor poate fi redusă sau amplificată cu ajutorul altor influenţe cum ar fi: zodia în care se află planeta, casa astrologică în care este plasată, precum şi aspectele şi configuraţiile pe care aceste planete le formează cu alte planete.
plantets1
Totul este spre bine
Este important de reţinut faptul că această calitate de benefic şi malefic, care a fost atribuită planetelor, este adeseori o desemnare subiectivă, care depinde de perspectiva observatorului şi de modul în care sunt experimentate evenimentele, pe măsură ce ele au loc. Caracterizarea funcţiilor planetelor într-o temă natală poate fi foarte utilă dacă este realizată în mod corespunzător. Perspectiva umană subiectivă asupra vieţii are de obicei tendinţa de a privi evenimentele şi situaţiile de viaţă care aduc lucrurile împreună ca fiind pozitive, în timp ce evenimentele şi situaţiile care îndepărtează lucrurile unele de altele sunt considerate negative. De exemplu, începutul unei relaţii romantice de iubire dintre două fiinţe este perceput, de cele mai multe ori, în mod subiectiv, ca fiind pozitiv, atât de către cei doi care sunt implicaţi în relaţie, cât şi de cei care sunt observatori ai acestei relaţii. Dar atunci când cei doi se despart, acest lucru este văzut sau simţit ca fiind, în mod subiectiv, negativ. Începutul relaţiei, faptul că cei doi au fost aduşi împreună, poate fi asociat cu funcţia lui Venus, cu principiile sale „benefice” de unificare şi reconciliere, sau cu funcţia de stabilizare şi confirmare a lui Jupiter. Pe de cealaltă parte, despărţirea cuplului poate fi văzută, metaforic vorbind, ca fiind apropiată funcţiei principiului „malefic” al lui Marte, de a dezbina şi a separa sau principiului de respingere şi excludere, specific lui Saturn. Faptul că cei doi au fost aduşi împreună sau au fost separaţi, că este vorba despre un lucru pozitiv sau negativ, în sens psihologic sau din perspectiva generală interioară a vieţii individuale a fiecăruia dintre ei, este în acest caz irelevant, pentru că aici urmărim să observăm realitatea concretă imediată a situaţiei, privită prin prisma influenţei planetelor benefice sau malefice.cropped-cropped-copy-cropped-space-and-planets-hd-wallpapers-hq-images-thehdwalls-com-999999531.jpg
Nuanţe de perspectivă
Pe de altă parte, există momente în care chiar şi tendinţele specifice pozitive ale planetelor benefice pot avea efecte secundare negative, iar tendinţele negative ale planetelor malefice pot avea efecte pozitive în viaţa nativului sau asupra evenimentelor. Natura fundamental expansivă a lui Jupiter poate aduce abundenţă în anumite aspecte ale vieţii atunci când este bine plasat, dar în anumite condiţii, el poate duce la supra-abundenţă sau chiar la exces. De exemplu, Jupiter poate aduce cuiva o supra-abundenţă de mâncare, lucru care poate fi considerat pozitiv într-un anumit context, dar în alte circumstanţe, aceasta poate duce la exces de mâncare şi băutură (cu efectele secundare subiective de creştere în exces a greutăţii corporale sau de consum în exces de alcool). În acest caz efectele negative ale excesului jupiterian pot fi oprite numai de principiile mult mai (metaforic vorbind) sobre ale lui Saturn, care, în acest caz, ar implica eliminarea anumitor alimente sau respingerea alcoolului. Astfel, distincţiile benefice şi malefice pot fi foarte folositoare şi ne pot oferi multe informaţii de natură interioară, atâta vreme cât sunt folosite cu înţelepciune şi se dă atenţie nuanţelor ce derivă din poziţionarea planetelor, precum şi din luarea în considerare a subtilităţilor vieţii umane, în general.

Viziunea lui Valens asupra Planetelor benefice şi malefice

Vettius Valens face o observaţie interesantă în cartea a şasea a Antologiei, una dintre cele mai vechi lucrări de astrologie, unde asociază planetele benefice şi malefice cu diferite culori, făcând o analogie între procesul de pictare sau amestecare a culorilor şi ceea ce se petrece atunci când planetele se „amestecă” în diverse moduri într-o temă natală. Cele benefice sunt asociate culorilor strălucitoare, translucide, în timp ce maleficelor le sunt asociate culori întunecate. În acest context, el afirmă că maleficele par să aibă mai multă putere decât beneficele. „Spun asta pentru că, dacă, de exemplu, o picătură de vopsea neagră şi murdară se amestecă cu o culoare strălucitoare, aceasta va diminua frumuseţea acelei forme; iar o culoare translucidă în cantitate mică este prea slabă pentru a acoperi o pată.”
605px-Sexes-planetary-sym.svg
El vrea să arate de fapt, că „răul” lucrurilor dificile din viaţă au capacitatea de a copleşi lucrurile bune din ea, chiar şi atunci când situaţiile rele apar în viaţa noastră în doze mici. Pe de altă parte, este mult mai dificil pentru aspectele pozitive ale vieţii să depăşească, să elimine sau să şteargă o situaţie negativă din viaţa noastră, datorită faptului că negativul este adeseori exagerat şi amplificat de către cei cărora li se petrece.

Mercur: Oscilantul

În astrologia elenă, Mercur joacă în mod constant un rol oscilant în cadrul căruia el poate avea orice direcţie, în funcţie de condiţia sa din tema astrologică. În cadrul contextului statutului benefic şi malefic, se spune că Mercur are tendinţa de a fi mai mult un benefic atunci când face aspecte cu planetele benefice, când se află în imediata lor apropiere sau când se află într-unul din domiciliile acestora. Dimpotrivă, Mercur tinde să acţioneze mai mult ca o planetă malefică atunci când se află în apropierea planetelor malefice, când face aspecte cu ele sau când se află în domiciliul lor. Această tendinţă a lui Mercur de a oscila într-o parte sau alta, în funcţie de planeta cu care este cel mai strâns asociat, este întâlnită adeseori în sistemul astrologic elen.cropped-caduceusmain
Luminariile
Soarele şi Luna sunt general considerate ca fiind planete benefice prin natura lor şi sunt uneori considerate sursele sau „conducătorii tuturor planetelor”.  Totuşi, în anumite circumstanţe, ambele pot uneori acţiona ca planete „malefice” din punct de vedere funcţional. De exemplu, o planetă care se află la 15º în conjuncţie cu Soarele, se spune că se află „sub puterea” Soarelui şi este considerată ca având influenţe slabe, datorită faptului că lumina şi semnificaţia sa sunt blocate sau controlate de Soare. În plus, Luna în creştere este considerată a fi mai „benefică” sau mai constructivă, într-un anumit sens, în timp ce Luna în descreştere este considerată mai „malefică” sau mai distructivă.
moon-zodiac
De exemplu, Dorotheus din Sidon spune că dacă vrei să începi construcţia unei clădiri, trebuie să faci asta atunci când Luna este în creştere, dar dacă vrei să dărâmi o clădire, trebuie să începi această acţiune când Luna este în descreştere: „Este cel mai bine să pui fundaţia unei clădiri atunci când Luna creşte în luminozitate şi în volum şi se află în mijlocul zonei care este ecuatorul, urcând spre Nord, în timp ce Jupiter sau Venus este cu Luna sau aspectează Luna de pe o poziţie puternică.”
sursa-yogaesoteric

http://bit.ly/2Cz43uZ

http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12

Meditaţia: relaxare pentru trup şi suflet!


http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12Meditaţia este un răgaz de linişte, un proces şi o stare de relaxare, reflecţie şi contemplare. În timpul meditaţiei au loc reacţii contrare celor produse de stres: pulsul şi tensiunea arterială scad, respiraţia devine mai lentă şi muşchii se relaxează. Are, de asemenea, un efect de calmare şi deseori generează o prezenţă mai intensă, încredere, un simţământ de toleranţă, conectare şi autocontrol.

Meditaţia nu solicită mintea în nici un fel. Uneori, când scapă de sub povara solicitărilor, deciziilor sau problemelor de fiecare zi, mintea se limpezeşte şi îşi manifestă creativitatea. Când lăsăm mintea să se liniştească, inconştientul scoate la lumină chestiuni importante şi ne ajută să dobândim mai multă înţelegere, un plus de discernământ sau o perspectivă mai profundă. Pentru a medita e nevoie de exerciţiu şi ambiţie. Există multe cărţi bune, centre şi grupuri unde poţi afla mai multe despre această „terapie”.o-MEDITATION-PRACTICE-facebook

Iată un exerciţiu de bază pe care îl puteţi practica singuri, acasă!

În fiecare zi, luaţi o pauză de o jumătate de oră. Alege un moment în care puteţi sta în linişte, neîntrerupţi. Aşează-te într-o poziţie relaxată – cu picioarele încrucişate (turceşte), dacă vă simţiţi confortabil aşa, sau pe un scaun cu spatele drept şi tălpile pe podea.

Ţineţi ochii închişi sau întredeschişi; dacă doriţi, puteţi aprinde o lumânare, care vă va ajuta să vă concentraţi şi să vă limpeziţi mintea. Staţi în linişte aproximativ un minut, respiraţi uşor, lăsaţi-vă trupul să se relaxeze şi alungaţi din minte toate gândurile care vă tulbură. Dacă vă surprindeţi gândind în continuare, spuneţi-vă cu calm şi blândeţe „Gândesc!” şi îndreptaţi-vă din nou atenţia asupra respiraţiei. În acest fel, mintea şi trupul vor fi legate prin intermediul respiraţiei.Woman meditating on the beach at sunset.

La început, veţi descoperi că nu veţi putea sta liniştit prea mult timp, dar după o lună de practică zilnică durata va creşte. Dacă în minte apar imagini, amintiri, fantezii sau planuri, lăsaţi-le să treacă fără să vă ataşaţi de ele; concentraţi-vă din nou asupra lumânării, a respiraţiei sau a sunetelor. Dacă apare un gând important, o să vi-l amintiţi mai târziu.

Fiţi relaxat, păstrând o atitudine mentală calmă, plină de respect, trează, deschisă, interesată, optimistă şi tolerantă faţă de orice se manifestă în timpul meditaţiei.

Când sunteţi pregătit, ieşiţi uşor din starea de meditaţie. Deschideţi ochii, ridicaţi-vă încet şi întindeţi-vă. Începeţi treptat să gândiţi din nou, dar încercaţi să vă menţineţi calmul mental timp de câteva minute; veţi observa că vă simţiţi deopotrivă relaxat şi atent, calm şi energizat!

Sursa: „Regăsirea echilibrului”, Deborah Tom

http://bit.ly/2Cz43uZ