Darul divin, misterios şi nebănuit al surâsului


Prin înţelegerea acestor aspecte, SURÂSUL ni se revelează
ca fiind o modalitate spirituală simplă şi profund transformatoare
1. Un surâs spontan şi sincer nu costă nimic, dar face să apară multe efecte binefăcătoare, atât în fiinţa umană care îl oferă, cât şi în fiinţa umană care îl receptează aşa cum se cuvine.
2.       Prin procesul tainic de rezonanţă benefică pe care îl declanşează, surâsul îl îmbogăţeşte pe omul care îl receptează şi nu-l sărăceşte niciodată pe acela care îl oferă.
3.       Fiinţa umană care oferă un surâs beneficiază, totodată, din plin de pe urma stării armonioase pe care surâsul o face să se declanşeze în universul său lăuntric.
4.       Cu toate că un surâs poate să dureze mai multe secunde, amintirea sa profundă şi fermecătoare poate să dăinuie toată viaţa, declanşând, de fiecare dată când amintirea sa este evocată, stări inefabile de dor şi nostalgie.
5.       Nici o fiinţă umană nu este niciodată atât de bogată, încât să se dispenseze de viziunea fermecătoare a unui surâs spontan şi sincer care i se oferă. Nici o fiinţă umană nu este vreodată atât de săracă, încât să nu poată oferi un surâs spontan.
6.       Atunci când se manifestă cu un surâs fermecător pe buze, o fiinţă umană este pretutindeni binevenită.
7.       Un surâs spontan şi sincer face ca faţa unei femei să devină, ca prin farmec, mai frumoasă şi mai fermecătoare.
8.       Fiecare fiinţă umană care surâde adeseori, descoperă în felul acesta că viaţa îi răspunde întocmai ca o oglindă. Dacă ea surâde adeseori, viaţa îi va transmite, la momentul potrivit, propria ei imagine, ce radiază o tainică euforie.
9.       O femeie frumoasă şi vitală care aspiră să-şi trezească starea de Shakti trebuie să fie, adeseori, surâsul spontan al clipei, pentru ca aproape fiecare clipă a vieţii ei să devină surâsul fericirii.
10.      O faţă mai mereu crispată şi posomorâtă, care nu surâde niciodată, este dovada indirectă a unei inimi rele, în şi prin care iubirea nu se manifestă.
11.      Toate surâsurile pe care le semănăm astăzi, conţin deja în ele toată fericirea inevitabilă care va fi a noastră în viitorul apropiat.
12.      Nu trebuie să avem niciodată încredere deplină într-o fiinţă umană care nu surâde niciodată.
13.      În cazul unei femei frumoase şi pline de afecţiune, surâsul îi accentuează şi mai mult farmecul şi o face să fie aproape irezistibilă.
14.       Printr-o tainică magie naturală, surâsul cheamă surâsul.
15.      O femeie nudă şi frumoasă dobândeşte întotdeauna un plus de farmec atunci când i se aşterne pe faţă un surâs spontan şi complice.
16.      Fiinţele umane care vor surâde adeseori vieţii, vor descoperi cu bucurie că şi viaţa le va surâde.
17.      Viaţa face o bună primire fiinţelor umane a căror faţă surâde. O faţă surâzătoare este aproape întotdeauna expresia unei inimi surâzătoare.
18.      Un surâs spontan şi sincer face să se trezească în fiinţă optimismul, căci optimismul veritabil ţâşneşte din inimă.
19.      Nu aşteptaţi să fiţi fericiţi pentru a surâde! Oferiţi spontan surâsuri fiinţelor umane care merită aceasta, pentru a fi fericiţi.
20.      Un surâs spontan şi sincer este complet gratuit în comparaţie cu electricitatea, dar cu toate acestea el oferă o tainică lumină angelică.
21.       Cel mai adesea, oamenii nu-şi dau seama de binele pe care un surâs spontan şi sincer poate să-l facă.
22.       Un surâs spontan şi sincer este un cadou inestimabil, care poate fi oferit tuturor: săraci sau bogaţi, tineri sau bătrâni, fericiţi sau nefericiţi.
23.       Un surâs spontan şi sincer este cadoul pe care fiecare fiinţă umană poate să îl facă oricând, şi pe care toată lumea îl primeşte cu plăcere.
24.       Un surâs spontan şi sincer este un mesaj inefabil şi fermecător, care este manifestat într-o limbă universală, pe care fiecare o înţelege.
25.      Un surâs spontan şi sincer conţine în câmpul său tainic de manifestare un mesaj pe care, cu excepţia celor răi, nimeni nu-l refuză.
26.      În cazul acelora care se iubesc, un surâs spontan face să apară o emoţie plăcută, complicitate şi bucurie.
27.      Un surâs spontan şi sincer induce o stare pregnantă de fericire în cadrul unei familii.
28.      Un surâs spontan şi sincer este semnul sensibil şi universal al unei prietenii adevărate.
29.      Un surâs spontan şi sincer face să apară o oază de linişte pentru o fiinţă obosită.
30.      Un surâs spontan şi sincer induce curaj şi speranţă într-un suflet abătut şi chinuit.
31.      Un surâs spontan şi sincer face să apară consolare într-o inimă îndoliată.
32.      Un surâs spontan şi sincer este un veritabil antidot natural, pe care Mama Natură îl are oricând la dispoziţie pentru toate necazurile.

33.      Dacă, la un moment dat, constataţi că o fiinţă umană vă refuză surâsul pe care îl meritaţi, daţi voi înşivă dovadă de generozitate şi oferiţi-i-l neîntârziat pe al vostru.
34.      Nici o fiinţă umană nu are cu adevărat atâta nevoie de un surâs precum aceia care deocamdată nu ştiu să ofere surâsuri celorlalţi.
35.      Un surâs spontan şi sincer, care este oferit şi care este primit aşa cum se cuvine, face să se trezească fulgerător în cele două fiinţe umane o misterioasă stare de unison şi simpatie.
36.      Un minunat cadou, pe care îl putem dărui oricând îngerului nostru păzitor, implică să îl evocăm cu iubire în faţa noastră, iar atunci când îi simţim prezenţa, să-i oferim un surâs spontan şi sincer, plin de recunoştinţă pentru ajutorul şi protecţia pe care ni le oferă.
37.      Manifestarea zilnică a unor surâsuri spontane şi sincere ne uşurează accesul la unele revelaţii spirituale şi, în etapele avansate, atunci când experienţa noastră în această direcţie devine considerabilă, face să apară în universul nostru lăuntric surâsul enigmatic al înţelepţilor.
autor-profesor yoga Gregorian Bivolaru

http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12

Influxurile subtile astrale ale planetelor Neptun si Pluto


Neptun reprezintă principiul receptivităţii pasive ce se manifestă prin inspiraţie, intuiţie, mediumitate, dar şi prin utopie, nebunie, anxietate nemotivată. Astrologii consideră că Neptun reprezintă starea misterioasă de forţă a nesiguranţei, a iluziei care indică ori un mistic profund, un mare vizionar şi idealist şi o puterncă aspiraţie spirituală, ori împrăştiere mentală, anxietate, lipsa simţului practic.
 
Principii corespondente: inspiraţie divină, geniu, intuiţie estetică, viaţă superioară, spiritualitate, gândire superioară, inspiraţie.
Simbolizează: apa, oceanul, geniul muzical, poetic sau artistic, complicaţiile, confuzia, trădarea, viciul, pasiunile misterioase, perversitatea, uniunile platonice, drogurile, stupefiantele, şarlatanii, credulitatea puerilă, otrăvurile, închisorile, instituţiile, spitalele, inspiraţia artistică şi religioasă.

Atribute esenţiale: feminin, negativ, umed, fecund, fertil.

Predispoziţii native: marile genii, dar şi marii mistificatori şi escroci, inspiraţie foarte elevată, mediumitate, atracţie pentru ştiinţele oculte şi ocupaţii în legătură cu lichidele, călătorii pe apă, traficul de droguri, tutun, otrăvuri.
Calităţi: elevare, sublimare, spiritualitate, geniu, emoţii şi trăiri superioare, rafinate, vise premonitorii, inspiraţie profundă, înţelegere intuitivă, creativitate.
Defecte: viciu, nebunie, decepţie, depravare, alcoolism, toxicomanie, indulgenţă exagerată faţă de greşelile şi slăbiciunile proprii, teamă, nelinişte, anxietate, tendinţe de sinucidere.
Guvernează în fiinţă: procesele nervoase, subconştientul, talamusul.
Corespondenţe zodiacale: zodia Peştilor şi casa a XII-a.
Maladii tipice (pentru Neptun prost aspectat): tulburări oculare, perturbări cerebrale şi mentale, comă, catalepsie, transă, demenţă, otrăvire prin narcotice, lepră, alergie, neurastenie.

Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Neptun sunt prezentate în tabelul de mai jos:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

platitudine

receptivitate superioră

supra-abundenţă sentimentală şi emotivă

mediumitate haotică, necontrolată

imaginaţie puternică controlată, inspiraţie divină, intuiţie

exces imaginativ, fantasme nefaste

influenţabilitate, aspiraţie anemică

spiritualitate autentică, profundă, aspiraţie constantă către Divin

exaltare dogmatică şi confuzia valorilor spirituale, iluzionare, nevroză

Pluto exprimă marile transformări ce au loc de-a lungul erelor geologice, precum şi pe cele ce au loc în profunzimile materiei, în lumea atomică. Astrologii consideră că Pluto reprezintă forţa regenerării, a evoluţiei, principiul transformării profunde, interioare, revelarea, renaşterea.
 Principii corespondente: transformare, eliminare, reînnoire, regenerare, reîntinerire.
Simbolizează: forţele creatoare şi regeneratoare ale corpului, gonadele, inconştientul, schimbările forţate, cele mai înalte şi cele mai joase aspecte ale naturii umane.
Calităţi: capacitatea de a reîncepe cu întreaga energie regenerată acţiuni sau proiecte noi în cele mai defavorabile condiţii, simţul marilor afaceri, siguranţă financiară, profund spirit analitic.
Defecte: subconştient încărcat de reziduuri şi tendinţe negative, autodistrugere, complexe, tendinţe criminale, cruzime, sadism.
Guvernează în fiinţă: formarea celulelor, funcţia de reproducere, gonadele, procesele mentale, transmutaţia biologică şi sublimarea energiei.
Corespondenţe zodiacale: zodia Scorpionului şi casa a VIII-a.
Maladii tipice (pentru Pluto prost aspectat): bolile care afectează aparatul reproducător şi organele sexuale (colonul, rectul, rinichii şi căile de eliminare a urinii, dar şi sistemele de excreţie de la nivelul pielii şi al mucoaselor), bolile neobişnuite, atipice, dezechilibrele cronice care, ca şi cancerul, au tendinţa de a distruge ordinea naturală de la nivelul corpului fizic.
Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Pluto sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

ASPECTARE POZITIVĂ, ARMONIOASĂ

ASPECTARE NEGATIVĂ, PERTURBATOARE

Evoluţie

schimbări sforţate, violente

Eliminare

eruptivitate

Revelare

violenţă

Regenerare

crimă

Renaştere

distrugere

extras din cartea „Secretele dezvăluite ale momentului ocult al HIATUSULUI” de profesor yoga Gregorian Bivolaru

http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12

Influxurile subtile astrale al planetelor Saturn si Uranus


Influxul Saturnian este cel care îi conferă fiinţei simţul responsabilităţii şi al datoriei. El oglindeşte şi manifestă karma individuală. Astrologii consideră că Saturn reprezintă  principiul cristalizării, al fixării, perseverenţa, profunzimea.
Principii corespondente: concretizare, soliditate, stabilitate, cristalizare, materializare, contracţie, inerţie, rigiditate, limitare, restricţie, rigoare.
Simbolizează: timpul ca energie misterioasă, duratele lungi, întârzierile, obstacolele, insuccesele, sărăcia, nefericirile, moartea, perseverenţa, tenacitatea, răceala, schimbările inevitabile, plumbul, strămoşii, fatalitatea, ghinionul, neşansa.
Atribute esenţiale: feminin, negativ, rece, uscat.
Predispoziţii native: munci laborioase sau de mare amploare, reuşită prin ambiţie liniştită, răbdare, perseverenţă, slujbe obscure în mine, locuri izolate, activităţi puţin populare, fundaţii.
Calităţi: prudenţă, răbdare, perseverenţă, economie, frugalitate, simţul înnăscut al datoriei, ponderaţie, rezervă, sobrietate, castitate, meditaţie, precizie, ştiinţă, simţ practic, discernământ, ambiţie, lipsită de egoism, fiinţe umane demne de încredere, disciplinate.
Defecte: avariţie, zgârcenie, pesimism, egoism, răutate, ipocrizie, răceală, melancolie, avariţie, neîncredere, tristeţe, aversiune faţă de schimbare, severitate, tendinţa către sinucidere.
Guvernează în fiinţă: sistemul osos, dinţii, splina, auzul, depunerile de cristale şi formaţiuni acide ce apar în articulaţii. Provoacă stagnări, insuficienţe, paralizii, aduce bătrâneţea, provoacă fracturi şi predispune la căderi.
Temperament: schizotimic-melancolic.
Corespondenţe zodiacale: zodia Capricornului şi parţial zodia Vărsătorului, casa a X-a.
Maladii tipice (pentru Saturn prost aspectat): paralizii, cancer, tumori, tulburări glandulare, nebunie, afecţiuni ale inimii, tulburări de flegmă, reumatism, bronşite, nefrită.
Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Saturn sunt prezentate în tabelul de mai jos:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

lipsă de cristalizare

cristalizare

durificare

lipsă de fixitate

fixare

sfrijire, încreţire

decalcifiere curentă

metabolism normal al calciului

calcifiere excesivă

influenţabilitate, disipare, dispersie

perseverenţă

încăpăţânare

melancolie

seriozitate normală

uşurătate

avariţie

economie

risipă

neîncredere, teamă

prevedere firească

lipsă de prevedere

singurătate, izolare

profunzime

superficialitate

taciturn

rezervă, moderaţie

vorbire necontrolată, logoree

URANUS reprezintă forţa astrală cosmică ce provoacă răsturnările şi modificările bruşte şi imprevizibile, invenţiile, creaţiile originale şi progresul. Astrologii consideră că Uranus reprezintă sfera astrală de forţă a schimbării, a detaşării, a libertăţii, a transformării, a imprevizibilului şi a inovaţiei.
 Principii corespondente: progres, evoluţie, intuiţie, creativitate, invenţie, modificare bruscă, neprevăzută, originalitate, transformări ample, bruşte, ritm, cadenţă.
Simbolizează: neaşteptatul, ineditul, bruscheţea, revolta, reforma, independenţa şi libertatea, rezolvările bruşte, sindicatele, electricitatea, ştiinţele moderne, radioul şi televiziunea, călătoria spaţială, radioactivitatea, persoanele excentrice, ideile şi acţiunile neconvenţionale, depăşirea prejudecăţilor.
Atribute esenţiale: electrodinamic, hermafrodit, rece, uscat.
Predispoziţii native: invenţii, stări abstracte, psihologice, metafizice, ocultism, astrologie, muncă de cercetare, pionierat, reformator, revoluţionar, explorator, inovator, dictator.
Calităţi: originalitate, studiu, prietenie, sinceritate, dragoste de libertate, umanitarism, idei avansate şi progresiste, voinţă puternică, intuiţie spirituală.
Defecte: rebeliune, bruscheţe, excentritate, revolă, sarcasm şi încăpăţânare, dezechilibru, accese violente şi explozive, crize nervoase, perversitate, manii, fanatism.
Guvernează în fiinţă: influxurile nervoase, sistemul circulator, schimbările fizice, dislocările şi chiar rupturile de organe sau membre.
Temperament: schizotimic-nervos.
 Corespondenţe zodiacale: zodia Vărsătorului şi casa a XI-a.

Maladii tipice (pentru Uranus prost aspectat): paralizii, crampe, isterie, tulburări mentale, afecţiuni şi răni datorate unor explozii, avort, sughiţ, paralizie infantilă, manie.

Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Uranus sunt prezentate în tabelul de mai jos:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

indiferenţă

integrare înţeleaptă a realităţii

nevoie permanenetă de senzaţie şi de senzaţii noi

imobilitate

mobilitate

agitaţie excesivă

apatie

iniţiativă integrată armonios

excitabilitate exagerată, iritabilitate, nervozitate

reacţionarism

bucuria reformelor pline de înţelepciune

mania noului

caracter plicticos

intuiţie profundă

imaginaţie excesivă, capricii, toane bizare

dependenţă

libertate, independenţă, autonomie

incoerenţă, stranietate

sursa-yogaesoteric

 

IMAGINEA DESPRE PERFECȚIUNE


http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=12

IMAGINEA DESPRE PERFECTIUNE

 MOTIVUL AUTORESPINGERII SI A NEACCEPTARII CELORLALTI
ASA CUM SUNT
Nimeni nu abuzeaza de noi mai mult decat noi insine, iar aici apar Judecatorul, Victima si sistemul de convingeri care ne fac sa procedam in acest fel. Sunt oameni care spun ca sotia lor sau sotul lor, ori mama sau tata, au abuzat de ei, dar este evident ca isi fac rau singuri. 
Modul in care ne judecam este cea mai cumplita judecata din cate exista.  Daca facem o greseala in fata oamenilor, noi incercam sa negam greseala in fata oamenilor si sa o acoperim.  Dar atunci cand suntem singuri, Judecatorul (interior) preia comanda, vinovatia devine atat de puternica, iar noi ne simtim atat de prosti, sau atat de rai, sau atat de putin merituosi…
In intreaga noastra viata, nimeni nu a abuzat de noi mai mult decat am abuzat de noi insine. Iar limita acestor autoabuzuri este exact limita care o toleram din partea celor din jur. Daca cineva abuzeaza de noi doar un pic mai mult decat o facem noi insine, probabil ca vom fugi de acea persoana.  Dar daca cineva ne abuzeaza de noi mai putin decat o facem noi in mod obisnuit, vom pastra probabil relatia si o vom tolera la nesfarsit.

Daca noi abuzam foarte mult de noi insine, putem tolera ca altcineva sa ne bata, sa ne umileasca si sa ne trateze ca pe un gunoi. De ce? Deoarece sistemul nostru de convingeri afirma:  “Merit acest lucru. Aceasta persoana imi face de fapt o favoare, caci este alaturi de mine. Nu merit dragostea si respectul ei. Nu sunt suficient de bun”.
Noi avem nevoie sa fim acceptati si iubiti de ceilalti, dar nu ne putem accepta si iubi pe noi insine.  Cu cat ne iubim mai mult pe noi insine, cu atat experimentam mai putine abuzuri in viata noastra.  Autoabuzul provine din autorespingere, iar autorespingerea se naste din faptul ca avem o imagine a perfectiunii si nu ne ridicam niciodata la inaltimea acestui ideal.
 
Imaginea noastra despre perfectiune este motivul pentru care ne respingem singuri; este motivul pentru care nu ne acceptam asa cum suntem si pentru care nu-i acceptam pe ceilalti asa cum sunt.
Autor-Don Miguel Ruiz
.
http://www.aimgroup.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=111&url=13
Află cum să scapi de oboseală și să-ți crești nivelul de vitalitate chiar acum!
 

Influxurile subtile astrale ale planetelor Marte si Jupiter


MARTE este asociat cu energia, masculinitatea, voinţa, ardoarea, tensiunea şi agresivitatea. Astrologii consideră că Marte reprezintă acţiunea, voinţa, masculinitatea, energia.
Principii corespondente: acţiune, virilitate, energie dinamică, forţă, mişcare.
Simbolizează: construcţia, dar şi distrugerea, lupta pentru existenţă, virilitatea, pasiunea, dorinţa, cucerirea, războiul, violenţa, dinamismul, rivalul, duşmanii declaraţi, obiectele ascuţite, intsrumentele chirurgicale, armele, soldaţii, chirurgii, călăii, focul, topitoriile, arsenalele, căldura acţiunii, fierul.
Atribute esenţiale: masculin, pozitiv, cald, uscat.
Predispoziţii native: viaţa activă şi agitată, industria fierului şi a focului, curajul şi vitejia, activităţile dificile sau periculoase în armată, poliţie, chirurgie, stomatologie, sport, vânătoare, mecanică.
Calităţi: curaj, iniţiativă, bravură, francheţe, activitate, temeritate, hotărâre, sexualitate puternică şi controlată, răspuns pozitiv şi viu la toate situaţiile, independenţă.
Defecte: mânie, violenţă, brutalitate, asprime, impulsivitate, gelozie, cruzime, egoism, spirit răzbunător, cinism, ironie, nesăbuinţă, iritare.
Guvernează în fiinţă: sistemul muscular şi virilitatea, organele sexuale externe, bila, forţa fizică, gonadele, glandele suprarenale, globulele roşii, rănile, arsurile şi operaţiile chirurgicale.
Temperament: schizotimic-coleric.
Corespondenţe zodiacale: zodiile Berbec şi Scorpion şi casele I şi a VIII-a.
Maladii tipice (pentru Marte prost aspectat): infecţii sanguine, fracturi, febră, arsuri, erupţii, epilepsie, variolă, varicelă, apendicită, hipertensiune, hemoragii, hernie, encefalomielită.

Caracterisiticile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Marte sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 DEZECHILIBRU RECEPTIV  (-)

  ECHLIBRU – ARMONIE  (0)

DEZECHILIBRU EMISIV  (+)

slăbiciune

impuls armonios, elan, aspiraţie

distructivitate

atrofie musculară

forţă musculară mare

hipertrofie musculară

combustie prea lentă

oxidare normală, metabolism echilibrat şi normal

combustie prea rapidă, arderi accelerate

hipotermie, membrele şi corpul reci

căldură, ardoare

febră

lipsă de forţă

energie mare, aproape nesfârşită

risipire energetică, vlăguire, agitaţie

teamă

curaj

nesăbuinţă

moliciune, indolenţă

fermitate, consecvenţă

brutalitate

indecizie, oscilaţie

hotărâre de nezdruncinat

impulsivitate necontrolată

lipsă de combativitate

combativitate, forţă

agresivitate

Prin mărimea şi poziţia sa, sfera subtilă de forţă a planetei Jupiter ocupă locul central între sferele subtile de forţă ale aştrilor care se rotesc în jurul Soarelui. Jupiter reprezintă principiul echilibrului, al autorităţii, al ordinii. Astrologii consideră că Jupiter reprezintă principiul expansiunii, al justiţiei, simbolul socialului şi al moralităţii.

Principii corespondente: conservare, înţelepciune, nobleţe sufletească, expansiune, ordine, generozitate, judecată, coeziune.

Simbolizează: onorurile, şansa, reuşita, optimismul, prosperitatea, ideile morale (filozofice, spirituale şi religioase), legislaţia, autoritatea, comerţul en-gros, exportul, administraţia, magistratura, băncile, religia, maestrul, protectorul, prietenii foarte generoşi, bisericile, templele, aristocraţia, şansa, norocul.

Atribute esenţiale: masculin, pozitiv, cald, umed.
Predispoziţii native: funcţii înalte, carieră literară sau în magistratură, marile întreprinderi comerciale, direcţia şi administrarea de societăţi, biserica (în special clerul superior), viaţa liberă, organizarea, sociologia.
Calităţi: generozitate, înţelepciune, moralitate, dreptate, jovialitate, virtute, religiozitate, respect faţă de ordine, cunoaştere, studii superioare, compasiune.
Defecte: ostentaţie, acţiuni ilegale, pasiuni care subjugă (jocuri de noroc), aroganţă, tapaj, orgoliu, ipocrizie, exces, exagerare, extremism, vanitate, indulgenţă faţă de propriile lipsuri şi defecte.
Guvernează în fiinţă: circulaţia arterială, ficatul, simţul mirosului, glanda pituitară.
Temperament: ciclotimic-jovial.
Corespondenţe zodiacale: zodiile Săgetător şi parţial Peşti şi casele a IX-a, parţial a XII-a.
Maladii tipice (pentru Jupiter prost aspectat): hepatită, afecţiuni ale ficatului, exces ponderal, anemie, diabet, tumori, congestie cerebrală, apatie, hemoroizi.
Caracteristicile fundamentale ale influxului subtil astral al planetei Jupiter sunt prezentate în tabelul următor:

DEZECHILIBRU RECEPTIV (-)

ARMONIE – ECHILIBRU (0)

DEZECHILIBRU EMISIV (+)

atrofie

expansiune armonioasă

hipertrofie

proastă asimilaţie

asimilaţie normală

supracreştere

injustiţie

justiţie, dreptate

fanatism justiţiar

lipsă de sociabilitate

simţ social

sociabilitate afectată, bombastică

imoralitate

moralitate

ipocrizie sau fanatism

dificultăţi în a se expansiona

bucuria expansiunii

hiper-expansiune care deranjează

sursa-yogaesoteric