Nu atragem realitatea pe care ne-o dorim, ci ceea ce suntem!


Mintea umană poate fi comparată cu o grădină, ce poate fi cultivată inteligent sau lăsată în paragină. Indiferent dacă este cultivată sau neglijată, ea dă însă fructe. Chiar dacă omul nu cultivă seminţe utile, există destule seminţe inutile de buruieni care vor cădea, se vor acumula şi vor da roade.lotus_flower_55237
Aşa cum un grădinar îşi cultivă lotul de pământ, semănând florile şi fructele pe care le doreşte şi desţelenind buruienile, noi trebuie să ne îngrijim grădina minţii, să smulgem „buruienile” gândurilor impure, nedemne, inutile şi incorecte, şi să cultivăm gânduri frumoase, nobile, curate şi utile, tinzând astfel către per­fecţiune. Prin acest proces, vom descoperi mai devreme sau mai târziu că suntem stăpânii propriului nostru suflet şi ai vieţii noastre. Mai mult, ajungem să descoperim legile gândirii şi să înţelegem din ce în ce mai clar cum funcţionează forţele-gânduri şi elementele minţii în modelarea caracterului, circumstanţelor şi destinului nostru.

Gândurile şi caracterul sunt acelaşi lucru. Aşa cum caracterul se relevă numai prin manifestarea lui în circumstanţele exterioare, aceste circumstanţe depind întru totul de starea noastră interioară de spirit. Asta nu înseamnă că anumite circumstanţe prin care trecem exprimă întregul nostru caracter, ci doar că ele sunt intim conectate cu anumite gânduri pe care le emitem, fiind indispensabile pentru dezvoltarea noastră ulterioară.
Indiferent în ce etapă ne aflăm, aceasta corespunde întru totul legii existenţei noastre, respectiv gândurilor care ne structurează caracterul. Nimic din viaţa noastră nu este întâmplător, totul fiind rezultatul legii, care nu poate da greş. Acest lucru este valabil în egală măsură pentru cei nemulţumiţi de mediul exterior şi pentru cei încântaţi de acesta.

beautiful-girl-with-sun-flowers

Circumstanţele ne copleşesc doar atât timp cât avem convingerea că suntem sclavii condiţiilor exterioare. Atunci când ajungem să înţelegem că noi suntem înzestraţi cu o putere creatoare şi că deţinem controlul asupra solului nostru interior şi a seminţelor pe care le cultivăm în el, din care se nasc apoi circumstanţele exte­rioare, noi devenim stăpânii destinului nostru.

Orice om care a cultivat o vreme purificarea interioară şi autocontrolul ştie că circumstanţele exterioare derivă din gândurile sale, căci observă că modificarea acestora este direct proporţională cu transformarea stării sale mentale. De aceea, atunci când facem efortul sincer de a ne remedia defectele de caracter, cu scopul de a progresa rapid, noi trecem în mod automat printr-o suită de vicisitudini.

Sufletul atrage realitatea pe care o găzduieşte în gândurile sale, în egală măsură lucrurile pe care le iubeşte şi cele de care se teme. El se poate înălţa până la nivelul aspiraţilor sale supreme, dar poate cădea la fel de uşor pe nivelul dorinţelor sale neîmplinite. Modalitatea prin care el primeşte cea ce merită reprezintă circumstanţele exterioare. Orice sămânţă-gând cultivată sau care ajunge întâmplător în minte tinde să prindă rădăcini aici, să producă roade, să înflorească mai devreme sau mai târziu sub forma acţiunilor şi să genereze oportunităţi şi circumstanţe similare esenţei sale. Gândurile bune generează roade pozitive, iar cele rele roade negative.

ganduri

Lumea exterioară a circumstanţelor se modelează în funcţie de cea interioară a gândurilor. Din acest punct de vedere, atât circumstanţele plăcute cât şi cele neplăcute servesc în egală măsură binelui suprem al individului, căci noi culegem ceea ce semănăm şi învăţăm atât din suferinţe cât şi din bucurii.
Prin urmărirea dorinţelor, aspiraţiilor şi gândurilor noastre, în măsura în care ne lăsăm dominaţi de ele (fie de imaginaţia noastră impură, fie de gândurile noastre elevate şi pure), noi ajungem să culegem în sfârşit roadele pe care le-am semănat, sub forma condiţiilor exterioare din viaţa noastră. Acestea corespund legilor creşterii spirituale şi adaptării la mediu.

Fiind stăpânii propriilor noastre gânduri, noi ne făurim singuri destinul, caracterul şi mediul exterior. Nici chiar condiţiile naşterii pe care le atrage sufletul nu sunt întâmplătoare, iar cu fiecare nou pas pe care îl face în acest pelerinaj terestru, el continuă să atragă acele combinaţii de condiţii care îi reflectă propria puritate sau impuritate, propriile puteri şi slăbiciuni, adică propria sa faţă (la fel ca o oglindă).

Noi nu atragem realitatea pe care ne-o dorim, ci ceea ce suntem. Poftele şi ambiţiile noastre apar şi dispar la fiecare pas, dar gândurile şi dorinţele noastre cele mai profunde sunt alimentate de propria noastră hrană, care poate fi nutritivă sau nu. „Divinitatea care ne modelează destinul” se află în interiorul nostru, fiind chiar sinele nostru.

Hands_of_God_and_Adam

Noi suntem cei care ne întemniţăm singuri, iar gândurile şi acţiunile noastre sunt păzitorii Destinului. Ele ne pot deveni temniceri dacă sunt impure, dar şi îngeri păzitori dacă sunt pure şi nobile. Noi nu primim lucrurile pe care ni le dorim şi pentru care ne rugăm, ci cele pe care le merităm. Divinitatea nu ne răspunde la dorinţe şi rugăciuni decât dacă acestea se armonizează cu gândurile şi cu acţiunile noastre.

Ce înseamnă, aşadar, în lumina adevărului, să „lupţi împotriva circumstanţelor”? Înseamnă să te revolţi împotriva unui efect exterior, în timp ce în sinea ta îi alimentezi singur cauza prin gândurile pe care le cultivi în inima ta. Această cauză poate lua forma unui viciu conştient sau a unei slăbiciuni subconştiente, dar indiferent cum se manifestă, ea îţi blochează eforturile conştiente şi te sileşte să găseşti un remediu.

Toţi oamenii îşi doresc să îşi îmbunătăţească circumstanţele exterioare, dar puţini îşi doresc să se perfecţioneze. De aceea, ei continuă să rămână înlănţuiţi.Free_Your_Mind

 • Să luăm exemplul unui om sărac lipit. El îşi doreşte cu disperare să îşi îmbunătăţească mediul exterior şi confortul personal, dar în acelaşi timp îşi bate joc de munca sa şi se consideră îndreptăţit să îşi înşele patronul sub pretextul salariului insuficient pe care i-l plăteşte acesta. Un astfel de om nu înţelege nici măcar rudimentele acestor principii care stau la baza adevăratei prosperităţi, aşa că nu numai că nu are nicio şansă de a ieşi din sărăcia în care se zbate, dar chiar atrage o sărăcie încă şi mai mare prin indolenţa şi gândurile sale negative, impure şi mincinoase.
 • Să luăm acum exemplul unei femei bogate care este victima unei boli dureroase şi persistente datorate lăcomiei sale. Ea este dispusă să plătească oricât pentru a se vindeca, dar nu renunţă la dorinţele sale lacome. Cu alte cuvinte, ea şi-ar dori să se bucure în egală măsură de poftele sale nefireşti şi de o sănătate perfectă. Din păcate pentru ea, această femeie nu are nicio şansă să se vindece, căci nu a învăţat care sunt principiile unei vieţi sănătoase.
 • Un alt exemplu pe care îl putem da este cel al unui angajator care încearcă să evite plata salariului minim impus de stat, reducând salariile angajaţilor săi cu scopul de a-şi maximiza profitul personal. Acest om nu merită să se bucure de prosperitate, iar când se trezeşte falit şi cu reputaţia pătată, el dă vina pe circumstanţele exterioare, fără să îşi dea seama că le-a atras singur prin comportamentul său.

Exemplele de mai sus nu fac decât să ilustreze adevărul că fiecare om îşi generează singur circumstanţele exterioare (ce-i drept, cel mai adesea inconştient). Deşi încearcă să îşi îmbunătăţească aceste circumstanţe, atât timp cât gândurile şi dorinţele sale nu se armonizează cu scopul său, el nu are nicio şansă să şi-l atingă şi se va simţi în permanenţă frustrat. Exemplele de mai sus pot fi multiplicate şi variate la infinit, dar acest lucru nu este necesar, căci tu poţi urmări acţiunea legilor gândirii în propria ta minte şi în propria ta viaţă. Simpla urmărire a circumstanţelor exterioare nu este suficientă pentru a te ajuta să înţelegi aceste lucruri, şi cu atât mai puţin să îţi modifici în bine aceste circumstanţe.

2005-8-24-health---mind

În realitate, nimeni nu poate declara cu certitudine că suferinţele sale sunt consecinţa calităţilor sale pozitive, şi nu cea a viciilor sale, atât timp cât nu şi-a eliminat chiar şi ultimul gând impur din minte şi chiar şi ultima pată de pe suflet. Oamenii aflaţi în drumul către Perfecţiune, dar încă departe de aceasta, sunt nevoiţi să suporte consecinţele Marii Legi, care este întotdeauna absolut dreaptă, neoferind niciodată lucruri bune pentru gânduri rele şi invers. Cine ajunge la această cunoaştere îşi poate privi retroactiv viaţa, dându-şi seama că aceasta a fost dintotdeauna ordonată corect, toate experienţele sale din trecut – deopotrivă cele plăcute şi cele neplăcute – fiind consecinţa echitabilă a gândurilor emanate de sinele său încă insuficient de evoluat (deşi aflat în plin proces de evoluţie).

Gândurile şi acţiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele, la fel cum gândurile şi acţiunile rele nu pot produce niciodată consecinţe benefice.Suferinţa este întotdeauna efectul gândurilor negative. Ea arată că nu suntem în armonie cu noi înşine, şi deci cu Legea Vieţii. Unicul scop al suferinţei este purificarea, respectiv arderea gândurilor inutile şi impure.

În cazul oamenilor puri, suferinţa nu poate exista. Odată arse impurităţile minereului, aurul nu mai trebuie ars. În mod similar, o fiinţă perfect pură şi iluminată nu are de ce să sufere.The_Human_Body_of_Light

Circumstanţele asociate cu suferinţa sunt rezultatul lipsei de armonie interioară (la nivel mental). Cele asociate cu binecuvântarea sunt rezultatul armoniei interioare. Măsura gândurilor corecte este starea de binecuvântare, nu posesiunile materiale.

În mod similar, măsura gândurilor incorecte este nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale. Binecuvântarea nu se asociază cu bogăţia materială decât atunci când atunci când din urmă este folosită în mod just şi cu înţelepciune. La rândul lui, omul sărac nu devine nefericit decât dacă este nemulţumit de destinul său, considerându-l nedrept.

Cele două extreme ale negativităţii sunt sărăcia şi excesul. Ele sunt la fel de nefireşti şi sunt consecinţa unui dezechilibru interior. Indiciile armoniei sunt fericirea, sănătatea şi prosperitatea. Aceste indicii sunt consecinţa adaptării echilibrate a mediului interior la cel exterior, respectiv a integrării noastre armonioase în mediul înconjurător.

Noi nu putem deveni maturi decât atunci când încetăm să ne mai plângem şi să mai dăm vina pe alţii, respectiv când începem să căutăm justiţia ascunsă care ne guvernează viaţa. Pe măsură ce ne adaptăm mintea ţinând cont de acest factor, noi renunţăm să îi mai acuzăm pe ceilalţi pentru propriile noastre circumstanţe şi începem să ne construim gânduri nobile şi ferme. Nu ne mai revoltăm împotriva condiţiilor exterioare, ci începem să ne folosim de acestea pentru a progresa mai rapid şi pentru a ne descoperi puterile ascunse şi posibilităţile acumulate înlăuntrul nostru.

bible-by-candlelight

Principiul care prevalează în univers este legea, nu confuzia. Sufletul şi substanţa vieţii este justiţia, nu injustiţia. Forţa care pune în mişcare şi guvernează lumea este dreptatea, nu nedreptatea. Ce-i drept, pentru a putea observa că universul este drept, noi trebuie să devenim noi înşine drepţi, adică să ne armonizăm. De-a lungul acestui proces, vom constata că pe măsură ce ne modificăm gândurile în raport cu alţi oameni şi cu diferite situaţii, gândurile oamenilor faţă de noi şi situaţiile se schimbă la rândul lor.

Dacă ne vom modifica în mod radical gândurile, vom rămâne uimiţi de transformarea rapidă a condiţiilor materiale în care trăim. Unii îşi imaginează că gândurile pot fi ţinute secrete, dar nu pot. Ele se cristalizează rapid în obiceiuri, iar obiceiurile se solidifică în circumstanţe exterioare.

 • Gândurile animalice se cristalizează în obiceiuri precum alcoolismul şi desfrâul, care se solidifică în degradare şi boală.
  Gândurile impure de orice fel se cristalizează în obiceiuri degradante şi confuze, care se solidifică în circumstanţe adverse şi în dificultăţi.
  Gândurile de teamă, îndoială şi indecizie se cristalizează în obiceiuri ce conduc la slăbiciune şi inconstanţă, care se solidifică în circumstanţele specifice eşecului, sărăciei şi dependenţei (similară sclaviei).
  Cele de lene se cristalizează în obiceiuri precum necinstea şi indecenţa, care se solidifică în circumstanţe precum grosolănia şi cerşitul.
  Gândurile de ură şi resentiment se cristalizează în obiceiuri precum acuzaţiile şi violenţa, care se solidifică în circumstanţe precum rănile şi persecuţiile.
  Gândurile egoiste de toate felurile se cristalizează în obiceiuri egocentrice, care se solidifică în circumstanţe dintre cele mai neplăcute.
 • Pe de altă parte, gândurile frumoase de toate felurile se cristalizează în obiceiuri pline de graţie şi de bunătate, care se solidifică în circumstanţe geniale şi însorite.
  Gândurile pure se cristalizează în obiceiuri precum cumpătarea şi autocontrolul, care se solidifică în circumstanţe precum liniştea şi pacea interioară.
  Gândurile de curaj, independenţă şi decizie se cristalizează în obiceiuri puternice, care se solidifică în circumstanţe asociate cu succesul, abundenţa şi libertatea.
  Cele pline de energie se cristalizează în obiceiul curăţeniei şi al muncii asidue, care se solidifică în circumstanţe ce asigură protecţia şi securitatea.
  Gândurile pline de iubire şi de altruism se cristalizează în obiceiul iertării de sine şi faţă de ceilalţi, care se solidifică în circumstanţe precum prosperitatea şi bogăţia.

Mai devreme sau mai târziu, orice gânduri cultivate cu perseverenţă (deopotrivă bune sau rele) generează rezultate similare asupra caracterului şi circumstanţelor exterioare.

Nimeni nu îşi poate alege direct circumstanţele, dar orice om îşi poate alege gândurile, modelându-şi indirect circumstanţele exterioare.

300_SilvaMethod2
Natura ne ajută dăruindu-ne gânduri încurajatoare şi prin prezentarea unor oportunităţi care scot la suprafaţă gândurile similare asociate cu ele.

Dacă vom renunţa să mai emitem gânduri păcătoase, întreaga lume se va purta mai frumos cu noi şi va fi gata să ne ajute.
Dacă vom renunţa la gândurile de slăbiciune şi de boală, în viaţa noastră vor apărea oportunităţi vindecătoare.
Dacă vom cultiva gânduri bune, soarta nu ni se va mai părea crudă şi nu ne va conduce niciodată către circumstanţe care ne vor umple de ruşine.

 • Lumea este caleidoscopul nostru personal, iar diferitele combinaţii de culori pe care ni le prezintă în fiecare clipă sunt proiecţii colorate ale propriilor noastre gânduri.
James Allen – Omul devine ceea ce gândeşte

sursa-aici

IUBIND VEI ÎNVĂȚA SĂ IUBEȘTI


Fiecare om are relația sa personală cu Dumnezeu și cu cei din jur. Nu există un șablon de iubire sau de sfințenie prin care toți oamenii să treacă și să bifeze altruismul, iertarea, mântuirea și altele asemenea. Oricine are emoția sa, povestea sa, balada sa, căderea și ridicarea sa. Fiece suflet este un diamant neprețuit. Iubirea cheamă iubire. Orice om poate fi iubit dacă vedem chipul lui Hristos în celălalt. Iubește și iubirea te va învăța să iubești curat.

spiritual-love-hold

Iubirea ne face să ieșim din „eul” nostru şi să trăim plenar. Iubirea ne urcă la Dumnezeu și tot iubirea este criteriul Judecății de Apoi. Nu ne va întreba Doamne dacă avem multe „cartoane” și certificări, nici ce funcții am avut, nici prin ce cercuri de oameni ne-am învârtit, nici ce mașină am condus, nici în ce casă am locuit, nici ce vacanțe ne-au odihnit, ci ne va întreba cât am iubit și cât am iertat. Iubirea și iertarea curată transformă într-o liturghie lăuntrică chipul din om. Dragostea are raze puternice care prăjește prin flacăra interioară orice umbră de răutate din exterior, este lumina care alungă întunericul. Iubirea te transformă în ceea ce iubești și trece de orice barieră, de orice graniță. Cine iubește nu are ziduri sau temnițe interioare, ci trăiește bucuria Împărăției Veșnice în starea de grație divină. Iubirea naşte îngeri. Iubirea ne face frumoşi. Iubirea ne face sănătoşi.

kindness-heart-image-orgspring

Adeseori ne pierdem prin târgul vieții căutând preț la lucruri ce nu au preț. Purtăm lumea în inimă și în minte. Cine nu a găsit ceva bun acolo nu va găsi în exterior. Oamenii sunt ceea ce știm noi să găsim în ei, lumină sau întuneric, slăbiciune sau virtute, bucurie sau durere. Dacă fericirea altora este fericirea noastră atunci ştim că suntem pe drumul iubirii. Iubirea e o artă a inimii, este viaţă, este răbdare şi veşnicie.

Nu pot cuprinde iubirea în aceste smerite rânduri şi nici nu-mi doresc asta, căci i-aş ştirbi din valoare. Iubirea nu se filosofează, nu se poate cuprinde în tratate, ci se simte, se gustă, se trăieşte clipă de clipă. Iubirea îţi taie respiraţia, nu are logică şi este foarte puternică, străbătând munţi, mări, ani, istorie…  Iubirea este un curcubeu deasupra sufletului tău.

Heart giving În bucuria iubirii nu avem nevoie de măşti. Este singurul loc curat şi pur care nu are nevoie de interpretări, de roluri, de scenarii. Cred din toată inima în puterea iubirii. Suntem pe pământ să ne iubim într-o continuă lecţie a iubirii. Uneori luăm notă de trecere, alteori picăm examenele. Până la buza mormântului se dau restanţe la iubire. Dacă oamenii şi-ar umple sufletele cu iubire nu ar mai avea vreme să se plângă pentru nimicurile vieţii. Dacă iubeşti ierţi şi ierţi totul boiereşte, nu doar din vârful buzelor! Iubirea te iubeşte aşa cum eşti, căci în iubire eu sunt tu şi tu eşti eu.

Vocaţia fiinţelor vii este iubirea. Fiecare dintre noi are dreptul să fie iubit. A fi în iubire înseamnă a fi şi a locui în Dumnezeu. Iubesc Iubirea! Tu ce iubeşti?

Mă semnez cu un strop de iubire, ieromonah Hrisostom Filipescu

13 CAI DE A TE MOTIVA CAND ESTI PE CALE SA RENUNTI


Fiecare dintre noi are parte atat de evenimente frumoase, incununate de succes, cat si de esecuri. Si indiferent cat de pozitivi am fi, exista anumite momente in care pur si simplu simtim ca nu putem iesi din starea deplorabila care ne copleseste. Eu, tu si chiar autorii motivationali ai unor carti de succes s-au confruntat cu astfel de momente in viata lor. Nu trebuie sa iti fie rusine de asta. Cu totii avem si momentele noastre mai putin bune, momente in care simtim ca nu mai avem puterea de a continua.emotions1

Cand simti ca nu poti vedea decat partea goala a paharului, poti pune in aplicare urmatoarele sfaturi si esti pe calea cea buna care iti va reda energia pozitiva pe care ti-o doresti.

1. Lucreaza pentru indeplinirea unui singur obiectiv

Cand nu mai ai chef sa faci nimic, cand simti ca tot ceea ce faci este de prisos pentru ca nu vei reusi nicioadata sa iesi din situatia respectiva, ai aceste trairi pentru ca in jurul tau se intampla multe lucruri pe care simti ca nu le poti controla, chiar daca incerci din rasputeri. Iar aceste incercari te secatuiesc de energia si motivatia pe care le ai.

Aceasta este una dintre greselile pe care le facem cel mai des: incercam sa ne ocupam de mai multe lucruri intr-un timp prea scurt. Consecinta este faptul ca nu ne putem mentine energia si concentrarea pentru indeplinirea mai multor obiective simultan.

Prima recomandare este sa te opresti pentru o clipa din ceea ce faci. Calmeaza-te si analizeaza ceea ce se intampla. Apoi alege dintre toate sarcinile pe care le ai de dus la bun sfarsit una singura si pana nu o rezolvi nu te apuca de altceva.

2. Inspira-te

Gaseste persoane care s-au confruntat cu o problema asemanatoare cu a ta si vezi ce solutie au gasit ei. Citeste povestile lor de succes.

inteligenta-emotionala-8679478

3. Entuziasmeaza-te

Daca vrei sa iesi din starea in care te afli, propune-ti sa realizezi un anumit lucru, apoi entuziasmeaza-te in legatura cu ceea ce ti-ai propus. Cum poti face asta? Asa cum ti-am spus mai sus, citeste povestile de succes ale altor persoane, vorbeste cu prietenii si familia ta despre ceea ce ti-ai propus sa faci,documenteza-te citind pe acea tema tot ce gasesti si consideri ca te-ar putea ajuta in demersul tau, vizualizeaza cum te vei simti cand iti vei atinge obiectivul.

4. Devino nerabdator

Stiu, suna greu de pus in aplicare, dar haide sa iti explic cum functioneaza. De regula, in momentul in care ne entuziasmam in legatura cu ceva, suntem nerabdatori sa incepem acel lucru chiar in acel moment. Aceasta este o greseala pe care multa lume o face. Stabileste o data, in viitor, cand te vei apuca sa faci acel lucru. Poate fi lunea urmatoare, deoarece marcheaza inceputul unei noi saptamani, data de 1 a lunii urmatoare, sau oricare alta data care tie ti se pare potrivita, dar nu astazi!

Marcheaza acea data in calendar si entuziasmeaza-te in legatura cu lucrul pe care il vei incepe in ziua pe care ai stabilit-o. Gandeste-te cum iti va afecta viata, indeplinirea acelui obiectiv. In asteptarea zilei cu pricina, pune pe hartie un plan de actiune.CalendarDe ce sa faci toate acestea? Pentru ca, intarziind inceperea unei activitati, creezi nerabdare, te entuziasmezi in legatura cu ceea ce ai de facut pe masura ce planifici fiecare pas si iti maresti concentrarea, indreptandu-ti intreaga energie spre realizarea acelui obiectiv.

5. Tipareste obiectivul si pune-l la vedere

Descrie in cateva cuvinte obiectivul tau. Spre exemplu: “Fac sport in fiecare zi cate 15 minute”. Alege sa il lipesti pe frigider sau pe perete, deasupra biroului tau, astfel incat sa intre frecvent in campul tau vizual.

Sau, asa cum am facut eu, il poti pune pe desktopul calculatorului. Astfel, din cand in cand vei vedea care iti este obiectivul si nu te vei abate de la ceea ce ti-ai propus. Daca vrei, te poti folosi si de o poza, care sa ilustreze obiectivul tau odata atins. De exemplu: poza unei masini pe care ti-o doresti sau o poza cu modul cum vrei sa arati dupa cei vei pierde in greutate.

6. Spune-le si altora de obiectivul tau

Cand impartasesti altor persoane ceea ce ti-ai propus, este mai greu sa renunti la obiectivul tau. Daca te vei razgandi, prietenii tai pot spune ca nu esti consecvent, ca nu ai ambitie, ca nu ai incredere in tine sau ca pur si simplu nu stii sa te tii de cuvant si sa duci un lucru promis la bun sfarsit. Si nu asta vrei, nu-i asa? Vrei ca prietenii tai sa te aprecieze pentru ceea ce esti si pentru ceea ce vei realiza. Daca ai un blog, impartaseste cititorilor tai ceea ce ai de gand sa faci.

girl journal writing-experience-with-god-jesus-moon

Cu cat le spui mai multor oameni, cu atat exista mai putine sanse sa te dai inapoi cand va fi momentul sa te apuci de treaba. Nu uita sa ii tii la curent pe cei din jurul tau cu progresele pe care le faci. Spune-le ce ai realizat pana acum si ce ai de gand sa faci in continuare. Astfel nu vei putea renunta la mijlocul drumului si te vei mentine motivat.

7. Gandeste-te zilnic la obiectivul tau

Fa o actiune cat de mica in fiecare zi pentru a ajunge mai aproape de obiectivul tau. Nu trebuie sa dedici ore intregi zilnic din timpul tau. Chiar si cateva minute pot fi suficiente.

8. Accepta ajutorul

Cand beneficiezi de sprijinul celor dragi tie, iti este mai usor sa realizezi lucrurile pe care ti le propui. Niste cuvinte de incurajare sunt mai mult decat binevenite cand esti la un pas sa renunti. Acele cuvinte te vor ajuta sa iti amintesti care este obiectivul tau final, motivul pentru care faci acest lucru si astfel, vei strange energia necesara pentru a continua cursa pe care ai inceput-o.

9. Realizeaza ca exista atat fluxuri cat si refluxuri

Ce vreau sa spun cu aceasta afirmatie? Motivatia vine si pleaca. Exista momente in care te vei simti puternic motivat dar exista si momente in care motivatia lipseste cu desavarsire. Nu dispera. Motivatia se va intoarce cand te astepti mai putin. Esential este sa continui.Emotions_faces_web

Cere ajutorul celorlalti, informeaza-te in continuare in legatura cu ceea ceai de facut si citeste povestile de succes ale oamenilor care au reusit. Daca ei au reusit, inseamna ca nu este imposibil si vei reusi si tu, atata timp cat nu te abati de la drumul pe care pasesti in acest moment.

10. Fa pasi marunti

Daca ti se pare greu sa incepi, gandeste-te ca poate ti-ai ales un obiectiv prea mare, irealizabil. De pilda: sa faci 2 ore de sport in fiecare zi. Opreste-te si regandeste obiectivul tau, astfel incat sa il poti pune in aplicare zi de zi, fara sa iti dea batai de cap. Daca iti propui obiective irealizabile, vei renunta curand pentru ca vei constata ca nu poti duce la bun sfarsit sarcinile stabilite.

In loc sa faci 2 ore pe zi de exercitii fizice, incepe cu 5-10 minute zilnic, in prima saptamana, apoi creste treptat timpul acordat sportului, pe masura ce saptamanile trec. Iata un alt exemplu: daca vrei sa te trezesti mai devreme dimineata, in conditiile in care in acest moment te trezesti la 8, nu iti propune ca de maine sa te trezesti la 5. Propune-ti ca, in urmatoarea saptamana sa te trezesti cu 15 minute mai devreme. Doar atat. Saptamana viitoare te vei trezi la 7:30 si tot asa.

11. Motiveaza-te cu ajutorul progreselor pe care le faci

Cand iti stabilesti lucruri ridicol de usor de dus la bun sfarsit, nu vei renunta. Iar faptul ca te tii de programul pe care ti l-ai stabilit te va motiva. Gusta din micile succese si bucura-te de fiecare etapa care, odata indeplinita, te aduce mai aproape de obiectivul tau.cei-5-pasi-catre-bogatie-si-succes

12. Gandeste-te la beneficii, nu la dificultatile pe care le intampini

In loc sa te gandesti cat de greu este sa faci sport si ca implica efort, gandeste-te ca dupa aceasta activitate te vei simti mai plin de energie, mai sanatos si vei arata mai bine. Aceste exercitii de imaginatie iti vor oferi energia necesara pentru a trece la actiune.

13. Schimba ideile negative cu unele pozitive

Devino constient de momentele cand iti vorbesti pe un ton negativ. Cand te surprinzi facand asta, imagineaza-ti ca iei in mana acele ganduri negre, le arunci jos si le strivesti cu piciorul, de podea. Apoi inlocuieste acele ganduri cu altele noi, pozitive.gandirea-pozitiva1

Inlocuieste “Nu pot sa fac asta” cu “Daca vecinu Costica poate, la cat de lenes este el, cu siguranta pot si eu.” Oricat de ciudat ar suna, functioneaza. Asadar, ori de cate ori te surprinzi gandind negativ, nu lasa acele ganduri sa isi faca de cap si sa iti stirbeasca increderea in tine. Gandeste pozitiv si atitudinea ta te va duce cu un pas mai aproape de indeplinirea obiectivul propus.

In incheiere, retine: aceste sfaturi iti vor fi de folos doar daca le aplici. Simpla citire a lor nu te ajuta cu nimic. Succes! 

sursa- www.empower.ro

 

astrograma completa

HOROSCOPUL RELATIEI INTIME


Horoscopul sexual iti va oferi nu numai informatii utile, ci si sfaturi si recomandari pentru tine si iubitul tau, astfel incat impreuna sa va puteti construi cea mai frumoasa si intima relatie, de invidiat pentru cei din jur. Nu mai ingorati viata intima si acordati-i atentia de care are nevoie, caci este cea care va va tine impreuna pentru mult timp sau va va face sa renuntati la relatie.

In Love Couple 1600X1200 Love Friendship Wallpaper

Horoscopul sexual este exact ce aveti nevoie pentru a descoperi acele lucruri pe care va este teama sau rusine sa vi le spuneti, asa ca citeste-l acum si afla tot ce trebuie sa stii! Tu ai citit horoscopul sexual pentru tine si partenerul tau?

Horoscop sexual – Berbec

Femeia berbec are nevoie de foarte mult sex. Energia ei, ca semn de foc, nu ii da pace aproape niciodata. Evident, orice barbat se bucura de asa ceva. Sa vedem daca bucuria dureaza si cand e nevoie de numere serioase ca sa se simta satisfacuta. Daca nu e calitate, atunci macar sa fie cantitate, cam asa s-ar traduce principiul ei despre sexualitate. Si fii pe faza: ca un vanator ce este acest semn zodiacal, daca nu ii dai ceea ce vrea va gasi alternative imediat. Nu e vorba de jefuirea sex-shopurilor, ci de gasirea unor parteneri alternativi.venus-in-arie-aries-venus-astrology

Nu suporta amanarea. Evita sa o scoti la film, dupa care la patinoar, dupa care la zoo, dupa care la cina romantica, dupa care la opera si abia dupa 10 ore de plimbari sa ii faci invitatia in patul tau. Iti va pune stampila de “nu e genul meu” si va porni rapid in cautarea unui mascul care sa stie sa devoreze starile la maxim. Ajunge o privire ca sa te smulga din sedinta si sa va inchideti in baie sau ca sa iti dea cheile de la apartamentul ei unde poti sa vii, atentie!, doar cand vrea ea! Are mare nevoie sa simta ca ii apartine controlul si sper ca nu ai nicio problema cu practicile mai putin ortodoxe in pat! Catuse de puf sau… nu chiar de puf!

Puncte erogene: Berbecul patroneaza capul, asa ca orice atingere in aceasta zona o va trezi. Nu e cazul sa ii faci complimente de genul “ce cap sexy ai, craniul tau ma innebuneste”, e nevoie doar sa o mangai placut pe par, sa ii atingi fata si chiar sa ii desenezi conturul chipului cu limba. Un bun inceput de seara ar fi sa o ajuti sa se spele pe cap, masandu-i usor scalpul, sarutand-o apoi cu foc si, evident, transmutandu-te rapid sub dus chiar tu. Are urechi fine. Nu e vorba ca stie tot ce misca prin targ, ci ca saruturile in zona urechilor o innebunesc. Plimba-ti limba pe lobul lor, musca-l incet, du-te adanc, alternand miscari rapide si lente. Saruta si zona din jurul urechilor folosindu-ti neincetat limba. Saruturile. Buzele sunt o zona firbinte pentru toata lumea, dar mai ales pentru berbec. Conteaza foarte mult sa simta pasiunea. Saruturile fierbinti, puternice, care sa ii taie respiratia o vor face sa te care ea pe tine in dormitor. Ai grija doar sa nu iti sparga dintii sau sa iti jupoaie buzele pentru ca uita de tot cand o apuca nebunia. Mai departe, ajut-o sa-si piarda nu doar capul! Daca ai barba, minunat! Ii place jocul dur, asa ca pastreaza-ti firele tepoase chiar pentru ea. Va vrea sa iti simta saruturile nu doar pe buze…

berbec horo

Joc: Priveste-o cald si foloseste-ti degetul aratator pentru a-i atinge pielea. Plimba-l pe fata ei, insistand asupra buzelor. Poti sa ii strangi usor buzele si, daca va vrea, iti va linge cumintica degetul dandu-ti de inteles ca a prins ideea. Joaca-te in parul ei, impletindu-l sau periindu-l incet. Fa-i un masaj care porneste de la scalp si se continua pana cand te opreste ea ca sa treceti la lucruri mai interesante. Fa-ti curaj si nu insista mai mult de un minut in zona parului. Apropie-ti fata de parul ei, simte-i mirosul si las-o si pe ea sa il simta pe al tau. Spteste-i in ureche sau pur si simplu respira mai cu forta. Ii place sa simta vigoare in tot ceea ce reprezinta barbatul care o curteaza.

Daca vrei un barbat Berbec: Nu ii sari in brate din prima, jurandu-i ca il vei iubi vesnic si ca te declari sclava lui sexuala pana la sfarsitul vietii. Fii misterioasa, provoaca-l si joaca-te cat mai mult. Lasa-l destul de des sa creada ca detine controlul. Scapa-i printre degete de cate ori poti si mai ales ajuta-l sa te aduca inapoi de parca s-ar pricepe de minune la asta. Fii pasionala de la inceput pana la sfarsit. Saruta-l pe buze, dar vezi ca nu se omoara dupa sarutul frantuzesc. Musca-l incet, foloseste si cuburi de gheata sau bomboane foarte mentolate atunci cand il saruti. Semn de foc, se aprinde repede! Ca va uitati la un film explicit sau ca il atingi foarte explicit unde trebuie, in scurt timp ajungeti unde e cazul. Si fa mult sport: nu se satura din prima!

Horoscop sexual – taur

 

Taur: Femeia taur iubeste orice forma de placere. Constienta de acest lucru, nu sta pe ganduri cand cineva i-a cazut in gratii. Fiind totusi o lady, nu va face primul pas. Daca te stii un tip puternic, capabil sa aduca o femeie pe culmile placerii si care e dispus sa guste placerea picatura cu picatura, nu ezita in fata unei femei taur. Asa cum ii plac mancarurile bune si bauturile fine, la fel isi alege si barbatii. Va trebui sa ai potenta serioasa daca vrei sa intre in cursa, dar sa te pricepi si la altceva decat la maratoane: masaj, complimente, cadouri de pret etc. Femeia taur nu este pudica, asa ca atunci cand simte ca se potriveste cu barbatul de langa ea se lasa pe mainile lui si e gata de orice ca sa il vada fericit. Conteaza doar modul in care i se cere ceva! Tine minte ca nu ii place graba si de aici lucrurile vor lua singure viteza in directia potrivita!

taur horo(1)

Puncte erogene: Cea mai sensibila zona a taurului este gatul. Nu ii sari la gat imediat ce ti-ai pus in minte unde vrei sa o aduci, sarut-o fin si afectuos pe buze, in timp ce ii mangai gatul cu palmele si cobori incet spre sanii voluptuosi. Atinge-i gatul ca din greseala, apoi ramai putin acolo privind-o in ochi. Atinge-o cu dosul degetelor din ce in ce mai lung, apoi sarut-o cu pasiune, muscandu-i usor pielea. Lasa-ti buzele si limba sa ii coboare pe trup. Nu te da in stamba cu ideile tale despre pozitii care mai de care mai chinuitoare. Fara a fi conservatoare, femeia taur prefera drumurile batatorite, asa ca las-o pe ea sa decida ce pozitii si ce nebunii sa incercati. Fii spiritual si spune-i lucruri frumoase in timpul intercursului, dar nu o da in limbarita. Este posesiva si ii place sa alterneze aceste roluri. Las-o sa te domine, apoi aminteste-i tu dominand-o, ca si-a ales un partener a carui forta merita slavita. Se va descurca singura de aici!

Joc: Trage sforile potrivite si afla ce ii place sa bea. Serveste-o galant, cu priviri lungi si sugestive. Nu e cazul sa o imbeti turta ca sa ii cazi in gratii, asa ca nu te grabi! E esential sa simta ca alege ce se va intampla mai departe. Fii gata sa te opresti oricand. Atinge-i parul care ii cade pe gat si lasa-ti mana pe pielea ei, apoi pe decolteu, privind-o tot timpul. Daca nu cauta deja din priviri iesirea, mergi mai departe.Atinge-i sanii si strange-i putin. Nu fugi sub hainele ei foarte repede, sarut-o pe gura in timp ce ii inveti formele fierbinti. Descoper-o putin si invit-o la masaj. Sau la sauna. Sau in piscina ta. Adora sa faca sex in locatii intime, dar stilate. Daca esti fanul jucariilor, ai grija sa ii placa si ei. Un mic inel vibrator poate fi acceptat, dar nu dechide geamantanul cu bile si vibratoare imediat ce a ajuns dezbracata in patul tau pentru ca, altfel, doar ele iti vor tine companie in seara respectiva.

55189-824x583-SlideshowTaurus1

Daca vrei un barbat taur: Fii gata sa alternezi intre rolurile de gospodina talentata si curteazana stilata. Sper ca stii sa gatesti bine, caci sex pe nemancate n-ai sa vezi de la un taur. Incepe cu o cina placuta, de la care sa nu lipseasca vinul de calitate si lumanarile. Serveste-l chiar tu si daca te tine schimba uniforma de picolita cu un topless senzual.
Joaca-te cu aromele, asa ca vezi sa ai la indemana uleiuri aromatice si lotiuni de corp cu efect afrodisiac. Nu iti folosi doar mainile atunci cand il masezi si nu cumva sa iti scape vreo particica din corpul sau! Si nu uita ca ii place sa guste. Poti sa te imbraci frumos in ciocolata si sa-l inviti sa ia o gura. Cand va prinde gustul, nimic nu-l va opri.

Horoscop sexual – gemeni

Gemeni: Se spune des ca facem dragoste cu creierul, nu cu organele sexuale. Aceasta idee ti s-a parut o bazaconie? Atunci ar trebui sa-ti pui pofta in cui daca visezi la o femeie gemeni. Inainte de a-i avea corpul e nevoie sa-i trezesti mintea. Doar asa poate fi a ta cu adevarat si, crede-ma, nimic nu se va compara cu ceea ce urmeaza sa traiesti: are o multime de idei si stie ce inseamna placerea. Daca simte ca meriti, placerea ta va insemna cu mult mai mult decat bucuria clasica de a o vedea fericita pe femeia iubita. Este o mare degustatoare a tot ce inseamna preludiu. Nu te gandi nici pe departe la inimioare din ciocolata si floricele presarate prin camera pentru ca nu prea o coafeaza. Mai bine o convorbire fierbinte la telefon in timp ce sta blocata in trafic in drum spre casa, niste casete cu filme pentru adulti despre care ai vrea sa ii ceri parerea sau chiar o carte despre pozitii hot pe care ai citit-o. Cu siguranta nu se va abtine de la a trece teoria in plan practic…gemeni horo

Puncte erogene: Pentru ca veni vorba despre teorie, tine minte cateva dintre punctele ei erogene. Nu uita nici picat cu ceara ca bratele si mainile sunt zonele pe care le patroneaza zodia sa. O geamana atinsa delicat pe maini, cu o pana sau poate cu o crema placut mirositoare se va aprinde mai repede decat crezi. Viteza nu strica niciodata si preludiile lungi o plictisesc. Dupa mangaieri calde, degetele ei merita putina atentie si atingerile cu limba in zona palmelor ii vor creste dorinta si mai mult. De aici, plimba-ti limba in jurul bratelor ei, pana spre umeri si asigura-te ca ai destul timp rezervat pentru sex. A te opri acum o va scoate din minti si odata pus pe lista neagra acolo ramai.

Evident, mangaieri pe creier nu prea ai de ce sa-i faci, dar cuvintele potrivite la momentul potrivit vor fi mai mult decat o atingere pe piele. Fii atent ce rol si-a luat si maseaza in directia aceea cu multa siguranta. Poate sa vrea sa fie alintata, rasfatata sau dominata. Nu te sfii sa o provoci verbal, iti va raspunde intr-un mod la fel de provocator. Negocierile se vor aduce apoi intr-un plan mult mai fizic de care se vor bucura ambii participanti. Sau participante. Sau cupluri… Gemenele nu sunt niste clasice in materie de sexualitate. Tu?

 Joc: Stati in picioare, fata in fata, privindu-va in ochi. Departeaza-i putin bratele si mangaie-le pe partea interioara intr-un mod foarte fin, folosind eventual un mic inel vibrator sau o pana de paun. Plimba-te in jos si in sus, cu un ritm constant. Schimba degetele cu buzele sau cu limba sau cu… ce te mai roaga ea. Insista sa repetati exercitiul si la nivelul coapselor.

joss_stone_laugh_widescreen_wallpaper_47525

Un sarut lasat pe mana chiar in timpul penetrarii ii va uni mintea si corpul cu tine.
Incercati pozitii cat mai nebune, locuri cat mai ciudate si jucarii cat mai… safe. Nu o lasa pe ea sa vina mereu cu ideile (cel putin in privinta jucariilor) daca vreti sa iesiti intregi din poveste…Vorbiti. Uneori cuvintele nu spun tot, dar e nevoie de ele ca femeia gemeni sa fie cu totul a ta. Linistea ii pare des o absenta si atunci se pierde de tine, iar totul devine o simpla partida de sex pe care timpul i-o va sterge din memorie. Si asta destul de repejor…

Daca vrei un barbat Gemeni: Las-o mai usor cu declaratiile siropoase si treci la actiune cat mai des. Sper ca ai prietene destule si esti o fire sociabila pentru ca se va bucura sa le aiba aproape… alaturi de tine, desigur. Ii place masajul, asa ca poti incepe cu cateva miscari ferme la nivelul bratelor si umerilor, folosind uleiuri aromate. Nu te obosi prea tare, ca mai ai treaba si prin alte parti… In timp ce faci migratia catre zonele esentiale ale povestii, priveste-l in ochi si tachineaza-l. Nu-l lasa niciodata sa stie daca vei cobori sau nu… Joaca-te. Lasa-l sa se joace. Vorbeste-i murdar. Nu uita nici de tine! Ii plac femeile active, care se bucura de corpul lor, care se misca si care iubesc senzatiile tari. A! si ascunde bine telecomada in cazul in care ai planuri cu el daca nu vrei sa ii imparti interesul cu buletinul de stiri!

Horoscop sexual – rac

 

Rac: Femeia rac nu e fana aventurilor de o noapte, asa ca nu te grabi sa o prinzi in plasa daca nu vrei si o relatie pentru ca o vei rani foarte mult. Daca pe langa o dorinta uriasa pe care ti-o inspira aceasta femeie a apelor calme si adanci, exista si multa iubire, cu siguranta viata ta sexuala nu va fi plictisitoare. Adora senzatiile fizice intense si poate ajunge la orgasm doar dintr-un sarut pasional. Sensibila si calda, prefera abordare romantica, asadar nu te astepta sa te sune a doua zi dupa ce vi s-au incrucisat privirile in tramvai. Nu face niciodata primul pas! Fa-l tu: cumpara-i flori, bomboane si scoate-o la plimbare in natura. Daca va stiti de multa vreme, o va tenta o partida in iarba proaspat cosita, undeva la munte sau chiar pe o plaja pustie, sub clar de luna. Fii gentil si cara dupa tine fel si fel de uleiuri de masaj afrodisiac atunci cand ai intalnire cu ea. Spala-te bine pe dinti pentru ca iti vei folosi limba indelung…

rac horos

Puncte erogene: Fiind un semn de apa, ii place sa simta prezenta acestui element in tot ce face. Nu se da in vant dupa picaturile de sudoare, dar saruturile adanci, umede o pot aduce la extaz. In afara gurii, cel mai important punct erogen este reprezentat de zona pieptului. Rasfata-i sanii cu saruturi lungi, lente, fierbinti, in timp ce ii transmiti iubirea ta cu privirea. Atinge-i sanii cu tot ce crezi ca o excita si, evident, cu tot ce te excita si pe tine. Adora sa fie de folos cand e vorba de placerea iubitului ei. Jocul cu sfarcurile nu ar trebui sa lipseasca nici in timp ce ii faci sex oral si nici mai tarziu, in timp ce va miscati ca o singura fiinta. Uneori ii place sa fie muscata, asa ca fii gata sa o vezi si in postura de femeie salbatica, vie si capabila sa te topeasca dintr-o privire.

Joc: Dupa ce treci de complimente, declaratii sub clar de luna si maini sarutate cu foc, plimba-ti delicat degetele pe fata femeii rac, pe gatul ei si pe sani. Mangaie-i cu o pana fina pielea de sub sani sau chiar sarut-o acolo. Foloseste-ti buzele, apoi limba si in cele din urma musc-o incet de coaste in timp ce ii masezi sanii cu degetele. Plimba-ti mana pe corpul ei in mod delicat si dezbrac-o lent, chiar cu gura. Nu te sfii sa faci popasuri in centrul feminitatii ei. Incurajeaz-o atunci cand te atige dandu-i permanent feedback pentru ca are nevoie de siguranta si de contact. Evita sa fii brutal daca ea nu iti sugereaza ca ar vrea sa se simta dominata. Foloseste lumanari cu arome de fructe de padure. Sau lubrifiant sau orice va mai trece prin cap si are aceasta aroma.Attractive young woman with hand in hair, laughing

Daca vrei un barbat Rac: Multe femei si-ar dori sa aiba langa ele un barbat atat de sensibil, care poate intelege farmecul unei femei dintr-o privire. Pentru ca nu se da in vant dupa practicile sado-maso, incearca sa fii cat mai calda si mai iubitoare. Inconstient, el cauta o mamica in orice femeie si cu atat mai mult va fi fericit daca preiei tu initiativa si ai grija de el. Fa-i masaj, saruta-l in zona sfarcurilor si povesteste-i incet la ureche ceva legat de trecutul vostru… comun! Fiind semn de apa, ii va placea cu siguranta sa imbine utilul cu placutul si va accepta invitatia ta la o baie in doi. Spala-l incet pe piept, apoi inlocuieste buretele fin cu limba si mergi acolo unde cuvintele nu mai au niciun sens.

Horoscop sexual – Leu

 

Leu: Ai vazut scene dure pana acum? Esti un rau si iti place sa iesi invingator in orice confruntare? Daca ai intalnit o femeie leu si ti-a cazut cu tronc ti-a venit timpul sa vezi si cealalta parte a monedei: leoiaca e cea care comanda in casa, patul si chiar viata ta! Nu iti face griji, se pricepe de minune si chiar te incanta sa o privesti imbracata in piele, cu… biciul pregatit! Ii place sa se joace, sa fie tratata ca o regina de la inceput pana la sfarsit. I se pare absolut normal sa nu ceara si sa nu se straduiasca, se intelege de la sine ca afectiunea ei ar trebui sa te sature. De aici incepe munca! Ai de dovedit ca esti puternic ca sa ii faca mai mare placere sa te domine, ca o iubesti si ai face totul pentru ea si mai ales ca esti destul de priceput in a o transporta in al noualea cer. Iata cateva butoane pe care sa apesi ca sa scurtezi drumul…leu horos

Puncte erogene: Zodia leului patroneaza coloana vertebrala si spatele. Joaca-te putin in aceste zone ale iubitei tale si mangaie-le domol cu ceva moale. Poti incerca safolosesti o pana, o esarfa de matase sau chiar limba… Saruturile in lungul si latul spatelui ii vor activa toate simturile pisicutei care va vrea sa racneasca repejor ca o leoaica proaspat trezita. Pana la partea cu urlatul de placere, mai ai de muncit. Masaj, lotiuni parfumate cu semnaturi celebre pe cutie si chiar lubrifiant cu praf de perle daca se poate. Sper ca ai cele mai scumpe jucarii sexuale pentru ca ii place distractia de calitate. Incepe cu un aparat de masaj sau chiar invitand un maseur profesionist: dar ai grija cum il alegi pentru ca s-ar putea sa ii dai idei de trio…

Joc: Daca ai avut sansa sa ii treci pragul, urmeaza partea si mai dificila: cum sa ajungi in patul ei! Evident ca iti va pune piedici mici ca sa te testeze, dar exista si sansa de a te duce ea insasi direct acolo. Nu renunta usor la haine, ii place sa te dezbrace ea si chiar o face fara sa iti ceara parerea. Ai grija ce descopera sub haine… Surprizele neplacute o transforma din leoaica mandra in pisica plouata care vrea doar sa stea sub patura! Lucreaza-te la sala si, daca Dumnezeu nu a fost darnic, poate chiar la doctor! Vei trece prin probe de masaj, de teatru si de improvizatie. Sa te vad pe unde scoti camasa cand isi va scoate din dulap arsenalul de bice, catuse si haine decupate pe ici-pe colo, prin partile esentiale. Nu te vei plictisi, cu siguranta. Si daca ai… energie destula, pastreaz-o bine ca ea vrea sa fie prima in tot!

adevarul_despre_pacat_www.fiimplinit.ro_

Daca vrei un barbat leu: In primul rand, sper ca stii ce vrei. Ca partener, este un genul de tip pe care toate femeile si-l doresc si pe care prea putine il pastreaza. Daca vrei sa nu treaca doar o data prin patul tau, lasa-i urme! In suflet, dar si pe piele… Incepe jocul cu bai fierbinti, foloseste pietre ponce, uleiuri aromatice si tot ce ii mai gadila narile si ego-ul. Pe parcurs nu uita de rolul tau: sa te arati fericita facandu-l pe el fericit. Nu te sfii sa scoti jucariile de prin sertare, lubrifiantul aromat si nici sa te bucuri de tine insati sub privirile lui salbatice. Este generos, asa ca nu te astepta la 2 numere rapide dupa care sa dormiti spate in spate. Urmeaza povesti, declaratii, promisiuni si iarasi sport! Sa speram ca te pricepi si tu, pentru ca are nevoie de concurenta pana si in pat!

Horoscop sexual – fecioara

 

Fecioara: Daca ai dat de o fecioara, nu te speria. Nu va dura zece ani ca sa ajunga in patul tau, dar nici sa nu te astepti ca va face sex cu tine dupa 3 intalniri. Joaca roluri si cu siguranta nu ii place sa experimenteze doar de dragul experimentului. Conservatoare e mult spus, asa ca o poti numi o persoana cerebrala, cu idei bine definite in privinta sexualitatii si pregatita sa incerce noutatea doar cand se simte sigura. Ca sa se convinga mai repede, o poti ajuta cu multa iubire si cu mult tact. N-ar strica sa le imbini pe amandoua cand o ai in dormitor si te apuci de treaba! Iata cu ce sa incepi…

fecioara horos

Puncte erogene: Daca ai trecut de buze, gat, sani, opreste-te cu atentie in zona buricului si a abdomenului. Fecioara patroneaza aceasta arie si orice atingere aici are efecte maxime. Femeia fecioara nu se “incalzeste” din priviri, asa ca atingerile fine, saruturile si mangaierile o vor aduce acolo unde trebuie la timpul potrivit. O poti atinge cu o manusa fina sau cu limba. Dupa ce a prins gustul nu va vrea sa te mai opresti. Si ca sa fii sigur, plimba-ti talentul si mai jos, cu la fel de multa dedicatie. Masajul este o alta placere a femeii fecioara, dar, pentru ca nu uita de principiul ordinii perfecte, ar fi bine sa o ajuti sa se simta in regula cu o invitatie la baie. Asta daca nu a facut-o ea deja! O baie in doi poate sa ii topeasca serios criticile si sa inceapa sa se bucure de partea plina a paharului.

Joc: Incepe cu miscari circulare pe burtica ei. Atingeri fine, abia sesizabile, dupa care foloseste-ti buzele si limba. Cu varful limbii deseneaza cercuri in buricul ei, din ce in ce mai repede. Daca ai la indemana, un ulei de masaj ar fi minunat. Nu uita de lubrifianti si de pozitii cat mai hot. Penetrarea pe la spate, in timp ce sta asezata pe genunchii tai o va ajuta foarte mult. Foloseste si jucarii, dar adu-le in “discutie” cu grija pentru ca reticenta la nou specifica semnelor de pamant poate sa iti strice cheful rapid.

iubire-si-libertate

Daca vrei un barbat fecioara: Nu sta pe ganduri, pentru ca e bun la casa omului. Se pricepe la toate, e un sot minunat, un tata preocupat, un sfatuitor de incredere. Ca amant, ti-l formezi! Poate usor reticent la inceput, nu poate rezista unei femei care stie sa se puna in valoare. Apreciaza o alura sexy, o atitudine feminina si stilul. Nu vorbi urat pentru ca s-ar putea sa se opreasca brusc, nu exagera cu urletele pentru ca ii e rusine de vecini, nu ii propune tu fel si fel de pozitii ca risti sa nu mai fii invitata a doua oara. Lasa-l pe el sa conduca dansul si tu misca-te cat mai gratios. Zambeste-i cand ii e lumea mai draga si nu uita sa ii spui de fiecare data cat de placut a fost. Foarte important: nu mima, s-ar putea sa sa iti critice cu ironie pana si felul in care ti-ai jucat rolul!

Horoscop sexual – Balanta

 

Balanta: Femeia balanta este ceea ce se cheama femeia perfecta: dama de societate, mama devoatat si o amanta incredibila! Frumusetea este detaliul peste care se pare ca n-ai putut sa treci nici tu, asa ca, odata ce ai ajuns aproape de patul ei pregateste-te sa afli ce inseamna placerea tuturor simturilor. Fiind o femeie foarte frumoasa, foarte rar va accepta un partener care habar nu are de estetica. Fii atent la cum te imbraci, la ce cadouri ii faci, la ce cuvinte ii soptesti si la ce promisiuni te angajezi. Evident, nu viseaza la printi pe cai albi de 3 ori pe zi, dar n-ar strica sa imbraci aceasta alura. Va fi cu adevarat pasionala abia cand si in sufletul ei se va misca ceva. Asa ca fa-ti drum rapid spre inimioara femeii de vis si placerea sexuala se va transforma ea insasi intr-o cale.

balanta horo

Puncte erogene: Balanta patroneaza zona soldurilor, deci fii pe faza. Poate iti amintesti din scoala generala reactiile fetelor atinse prin partile acestea unduitoare pentru ca vei retrai senzatia ca ai o mana magica. Nicio femeie balanta nu poate rezista prea mult daca incepi un masaj cu uleiuri aromatice, inconjurati fiind de lumanari si de florile ei preferate. In afara de masaj, poti experimenta atingerile fine in aceste zone daca vrei sa se incalzeasca repejor. Nu va fi greu, mai ales ca apreciaza foarte mult o abordare estetica a situatiei. Mangaie-o cu o manusa moale, din satin sau cu un pamatuf colorat. Nu se va supara daca aduci jucarii in dormitor! Stii gropitele acelea grozave de deasupra fundului? Stimuleaza-le cu limba si coboara incet, incet pentru a gusta si alte zone. Ideea despre gustul placerii se va schimba si pentru ea! In timpul partidelor voastre nebune nu se va supara daca o lipesti putin peste fese sau daca o strangi mai violent. Ii place sa se simta dominata si ii place sa faca schimb de roluri, asa ca asteapta-te sa iti vina randul!

Joc: Nu astepta sa ii cazi intre asternuturi ca sa o aduci la dispozitia potrivita. Are simtul umorului si prinde ideile din zbor, daca il ai si tu. In public, plimba-ti mana usor peste soldurile ei, poate chiar ciupeste-o insesizabil de pielea moale. Acasa va vrea sa repetati cu mult mai multa sarguinta…Nu te grabi sa cronometrezi cate numere s-au intamplat in seara respectiva pentru ca sportul nu este domeniul in care sa vrea performanta femeia aceasta de langa tine. Las-o pe ea sa preia initiativa, are idei cu duiumul si stie perfect ce il face pe un barbat fericit. Lenjeria sexy, jucariile cu capat luminos, lubrifiantul cu gust de fructe si lumina mov din camera n-ar trebui sa te sperie, e felul ei de a intra in armonie cu lumea intrand in armonie cu tine intr-un mod cat mai estetic.
Precis va vrea pozitii care sa ii avantajeze corpul, asa ca doggy style va fi pe lista. Plimba-ti penisul pe coapsele ei, pe fese si las-o sa priveasca. Daca esti fanul experientelor mai piperate, va fi de acord. Dar vezi cum propui si fii sigur ca ai si tu un tub de lubrifiant: cu siguranta nu va fi de ajuns al ei dupa ce a descoperit cat de placut poate fi…cumrecunostiunpartener-1387305308

Daca vrei un barbat balanta: Stai la coada, mai toate ne dorim asa ceva! E galant, e amuzant, e tolerant, e romantic si totusi practic. Probabil ca iti va scrie cateva poezii inainte de a te baga in patul lui. Sau macar epigrame! Sexul cu el e intotdeauna un prilej bun de a te mentine in forma pentru ca se pricepe destul de bine incat sa vrei aproape in fiecare zi… Ca sa fii sigura ca vrea si el aproape in fiecare zi cu tine, trebuie sa te pastrezi cocheta, sa ai acel mister care intriga si cheama si, mai ales, sa nu te sfiesti cand vine vorba de “nebunii”. Provoaca-l plimbandu-ti sanii pe spatele lui, sarutandu-l pe solduri si infigandu-ti unghiile in fesele lui adonice cand placerea te rapune. Nu te teme sa incerci si desertul! E un maestru…

Horoscop sexual – Scorpion

 

Scorpion: Daca nici femeia scorpion, atunci cine? Scorpionul patroneaza sexualitatea, iar nativele nascute in acest semn patroneaza fanteziile cele mai nebune ale barbatilor. Interesant este ca au ele insele o asemenea putere si placere de a-si pune in practica cele mai ascunse dorinte incat orice barbat le cade sub magnetism la trei batai din palme. Femeia scorpion pare usor de cucerit, dar vei deveni mai repede decat iti imaginezi tu cel care este vanat. Si daca ai visat la o noapte cu ea, in scurt timp ai fi in stare sa iti dai calul si jumatate din regat ca sa nu iti ramana in pat doar pentru o seara. Daca vrei sa te ridici la standardele ei, tine cont si de cateva sfaturi…

Beautiful woman teeth eating red pepper

Puncte erogene: E mai simplu decat te asteptai. Zona intima, genitala, este cea care o excita imediat pe femeia scorpion. Evident, nu e tocmai potrivit sa ii smulgi hainele ca sa o atingi acolo imediat ce ai inchis usa de la intrare. Exista un mare “risc” sa iti faca ea operatiunea, asa ca nu o lasa sa astepte daca ai observat ca este deja pusa pe treaba. Atingerile lungi, penetrarile adanci o innebunesc. Poti sa te joci cu degetele, dar mai ales cu limba. Adora sexul oral, in special daca e bine facut si se completeaza frumos cu jucarii in zona anala. Fii sigur ca n-ai gasit o novice inainte de a-i indesa cine stie ce obiecte prin cine stie ce parti… S-ar putea ca agresivitatea ei sa iti lase urme pe viata! Inaintea preludiului, nu ar strica sa o stimulezi cu jucarii. Stie tot ce misca, dar daca ii faci o surpriza si improvizezi cu atat va fi mai interesata. Vezi ca practicile sado-maso nu ii sunt chiar pe dos, ba dimpotriva. S-ar putea sa te invete ea cum sa o atingi mai cu foc peste fese…

Joc: Daca v-ati tachinat destul, v-ati concurat pe motoare si ati si avut curajul de a bea ceva impreuna, e clar ce se contureaza in mintea acestei femei senzuale: sex! O partida nebuna, in care rolurile de dominat si dominator nu vor sta prea mult in aceleasi pozitii. Are un arsenal intreg, de la bice, la curele, la catuse si nu mai zic de bile si vibratoare… Nu sunt doar pentru ea, asa ca vezi daca ai curajul sa te bagi! Lasa-te in seama ei pentru ca are o limba foarte ascutita. Interesant este ca nu o foloseste ca sa te toace la cap, ci ca sa te gadile unde iti place mai tare. Faceti schimb de locuri sau de loc… Un 69 nu ii e tocmai neplacut, mai ales ca are multa energie si talent de echilibrista. Fii gata si de pozitii pe care nici nu ti le-ai imaginat. Doar a dat extemporale din kamasutra! Creeaza mister folosind mai putina lumina si cateva esarfe cu care sa o legi la ochi si eventual de maini. Fii sigur ca nu va scapa usor pentru ca ii place sa ii opui rezistenta cu adevarat: nu este femeia care se impiedica! Odata scapata, fii gata sa traiesti tu emotii puternice.

o-HAPPY-COUPLE-facebook

Daca vrei un barbat scorpion:Sper ca faci bine diferenta dintre sex si dragoste. La prima vedere, s-ar putea sa ti se para o persoana langa care nu ai vrea sa iti petreci restul zilelor, dar sa nu te poti abtine de la a-i cadea in brate ori de cate ori il vezi. Sau poate de a-l implora sa te aiba… Ii place sa se stie rugat si tratat ca un zeu, asa ca nu da inapoi de la placerile orale. Evident, vei fi rasplatita cu o satisfactie la care nici macar nu visai. Orgasmele multiple nu sunt povestea care li se intampla altora cand ai un astfel de tip! Trebuie doar sa il incalzesti bine si sa il folosesti pana la capat. Rezista mult si joaca tare! Alege pozitiile in care penetrarea este mai dificila pentru ca ii place sa aiba de lucru. Tacerea nu il stimuleaza, asa ca lasa-l sa-ti sesizeze gemetele de satisfactie. Sau urletele. Si incearca sa il privesti tot timpul in ochi. Transmite-i scanteie din priviri si te vei trezi cu o stare incendiara. Nu vei trece peste niciodata!

Horoscop sexual – sagetator

 

Sagetator: Femeia sagetator este pasionala de la inceput pana la sfarsit. Te saruta cu foc, te dezbraca in viteza, te devoreaza instant. Nu te speria, vei sti ce ti se intampla si chiar te vei bucura de proces… Din plin! Ca sa fii sigur ca si ea se simte bine, nu uita ca este o mare iubitoare a vietii si a trairilor intense. Atingerile fierbinti, saruturile lungi si cuvintele potrivite ti-o pot rezerva pentru noaptea intreaga si chiar pentru o viata. Ii place tot ce e nou, are mare satisfactie din a experimenta lucruri picante si nici in materie de sex nu va refuza. Ar face orice ca partenerul sa fie satisfacut, mai ales ca generozitatea ei este de multa vreme un mit de netrecut. Pentru ca fericirea ei se leaga de fericirea ta, afla cum sa ajungi cat mai aproape de rai:

sagittarius-woman

Puncte erogene: Incepe cu ce e mai simplu: capul si parul. Mangaierile, plimbatul degetelor prin plete, masaj lent, spalatul parului si baile in doi pot fi un inceput promitator. Apoi, fa ce stii mai bine si da buzna in zona coapselor. Pielea fina din interiorul lor, zonele fierbinti din jurul vaginului, fesele merita o atingere blanda, cu pretentii tot mai ample. Pentru ca are un corp minunat, fundul ei va tenta orice barbat. Ii place sa fie masata in aceasta zona, asa ca foloseste lotiuni speciale si lubrifiant din belsug. Nu trece la exercitii de echilibristica inainte de a-i cere parerea. Nu toate pozitiile o fac fericita, dar daca stii cum sa rogi, primesti. Talentul tau oral ar putea sa o convinga fara alte eforturi.

Joc: Dupa ce ati iesit cu prietenii prin oras este momentul sa te retragi cu femeia sagetator in cuibul vostru de nebunii. Energie ar trebui sa mai ai destula, pentru ca distractia abia incepe. Si daca au mai scapat un musafir, doi, pe aceeasi usa, fii gata sa experimentezi trairi noi. Poate o sa doarma cu voi in pat sau poate o sa faceti mai multe, impreuna… Daca totusi v-ati oprit la voi doi, ai grija sa ai de toate: ulei de masaj, chef si timp! Dupa ce dai o proba de talent artistic, vei fi rasplatit in acelasi fel. Vezi ca sagetatorului ii place sa se bucure de lucrurile frumoase pe saturate, asa ca te sfatuiesc sa iti exersezi bine limba inainte de a ajunge in patul unei femei sagetator. Nu te preta doar la clasicul sex oral, ar fi bine sa iti mai folosesti gurita si prin zonele limitrofe…
Dupa aceasta experienta care probabil ti se va intoarce, puteti trece la treaba: nu scapi cu mai putin de 5, iar dupa ramane timp si de povesti sub luna plina sau vazut un film pentru adulti ca sa o luati de la capat cand rasare soarele…

sagetator horos

Daca vrei un barbat sagetator: Ar fi bine sa ai un regim de viata echilibrat. Mananci bine, dormi bine si iubesti si mai bine! Acest barbat isi doreste sex in fiecare zi nu pentru ca se crede un macho extrem de reusit, ci pentru ca stie sa se bucure din plin de viata. Nu vrea sa cucereasca o suta de femei pe saptamana, ci vrea sex de o suta de ori pe sapatamana cu una, dar buna. Daca te-a gasit, tine-te bine. E posibil sa mai scape prin decorul feminin ocheade si chiar fapte, dar se va intoarce. Ca sa nu te trezesti in fiecare seara ca numeri oi in loc sa numeri partide, fii tot timpul cocheta si disponibila. Complimente, afectiune, iubire si caldura. Asa il ai nu doar ca pe un corp care se bucura de corpul tau, ci ca pe un om intreg care te iubeste cu totul. Si de cate ori, si in cate feluri…

Horoscop sexual – Capricorn

 

Capricorn: Femeia capricorn nu arata multe, dar cate stie sa faca! Va ajunge in patul unui barbat destul de greu pentru ca aventurile nu prea o incalzesc. Daca stii ca ai planuri serioase, fii pe faza pentru ca pasiuni atat de lungi si nopti de dragoste fara sfarsit precis n-ai trait prea des. Nu te teme de raceala privirii ei, se datoreaza nevoii de a-si ascunde sentimentele. Dar fii sigur ca are tehnicile ei pe care merita sa le incerci pe propria-ti piele. Va vrea sa te vada implicat, gata sa o faci fericita cu orice pret. Pe de alta parte, cand preia rolul, va vrea sa traiesti atat de intens incat sa zici time out din cand in cand… Ca o sclava dedicata placerilor tale, va accepta tot ceea ce ii propui daca ai maniera si stilul care spune singur ca e iubire dincolo de fizic.

capricorn horo(1)

Cum sa o aduci la momentul in care toate visele devin realitate? Iata:

Puncte erogene: Capricornul este responsabil de zona articulatiilor, mai ales a genunchilor. Daca uneori e prea pudica si vrea sa isi ascunda glezna, fa cumva sa ai acces la genunchi. Mangaierile in dosul genunchiul, saruturile umede si muscaturile fine o vor intoarce cu totul catre tine. Linge-i usor genunchiul, privind-o in ochi si mai ales arata-i cat de mult iti place… Capricornul are cornite, asa ca fa bine si mangaie-i orgoliul complimentandu-i parul prin care iti plimbi degetele. Masajul o va ajuta sa se destinda si sa intre in atmosfera. Pielea ei este un punct erogen de mare importanta, deci fii gata sa il exploatezi in cel mai dulce mod!Saruturile pe burtica, lungi sau jucause, o vor incanta si ii vor da incredere. Pregateste-te sa treci si tu la rasfat cat de curand!

Joc: Invit-o la echitatie sau la o expozitie de arta. Nu ar strica sa serviti o cina picanta inainte de a va stinge setea in pat… Sper ca ai pus la rece un vin bun si ai si cateva glume interesante in dotare. Are simtul umorului si va aprecia si daca ii stergi urmele de piscoturi de pe nas, eventual folosindu-ti limba. Atinge-i pielea de cate ori poti. Din greseala si mai ales cu intentie declarata, dupa ce esti sigur ca si ea vrea sa treceti la urmatorul nivel. Nu te grabi cu scosul arsenalului de jucarii pe masa, ruptul hainelor si lipirea fiintei pe pereti, pentru ca se va speria putin… Fii romantic, mangaie-i pielea cu ceva pufos si invit-o si la un masaj de relaxare. Ca pozitie, nu strica sa isi tina picioarele dupa gatul tau si sa ii saruti genunchii in timp ce faceti dragoste.

149356925

Daca vrei un barbat capricorn: Nu ii sari in pat imediat. Nu e vorba ca te va refuza, dar de statutul acesta nu vei trece prea usor. Vei vrea sa nu fii doar o amica de pat, mai ales ca un barbat de genul lui stie cum sa o trateze pe femeia de langa el tot timpul. Va fi galant cu tine, iar daca ai acel al saselea simt incat sa ii ghicesti dorintele te asteapta o noapte foarte fierbinte. Ii place sa descopere mistere, asa ca sa nu cumva sa uiti lenjeria sexy, in culori tari, altundeva decat pe tine. Ofera-te sa ii faci un masaj si nu orice tip de masaj: foloseste-ti corpul, mai ales gura si sanii. Cand ajungi in zona genitala, fa un popas in timp ce mainile ti le folosesti pentru a-i stimula pielea din spatele genunchilor. Si sa speram ca nu ai obosit deja: acest barbat rezista mult si zorii sunt atat de departe… Bucura-te!

Horoscop sexual – Varsator

 

Varsator: Partenera nascuta in zodia Varsatorului este ca o carte savuroasa despre sex. Are atat de multe idei incat vei iesi destul de “indoctrinat” in ale sexualitatii dupa ce o cunosti. Avantajul este ca partea practica are o importanta foarte mare, avand in vedere ca nu e pe pace pana ce nu traieste totul la maxim. Nu exista cai de mijloc pentru ea si totul e permis daca produce placere omului iubit. In plus, tot ce e nou devine o provocare careia nu ii poate rezista. Daca vrei sa nu iti reziste nici tie, fa apel la imaginatie: cadourile excentrice o innebunesc! Ce ai zice sa profitati impreuna de un vibrator cu luminite de Craciun?

varsator horos

Puncte erogene: Mintea ei e cea care se prinde cel mai repede. Vei vedea ca nu are stare si, chiar daca fizicul nu este cel mai important plan in care sa se manifeste, stie cum sa il foloseasca pentru a trai placerea la maxim. Cu ea, sexualitatea devine o experienta transcedentala. Mangaie-i lent gleznele si priveste-o direct in ochi in timp ce ii zambesti amuzat. Masajul picioarelor este foarte important, asa ca foloseste destule licori magice ca sa ii trezesti simturile. Iti va povesti lucruri interesante, legate de sexualitatea ei sau a altora… Are cultura in materie, chiar daca nu arata ca o intereseaza asa de tare! Dar nu ai de ce a te superi: e mai placut sa descoperi o pantera in pielea unei pisicute jucause!

 Joc: Nu aici e problema! Tu vei fi cel care va fi supus jocului… Femeia varsator are idei in materie de prostioare cat sa iti tina atentia concentrata o viata! Poate veni cu ideea unui film erotic destul de ciudat si se poate ajunge lent la a practica ce ati vazut. Mai mult, puteti face chiar voi un filmulet erotic folosind, evident, scenariul si aparatura ei…
Nu te obosi sa ii cumperi o tona de inghetata sau un cos de flori pentru ca risti sa prapadesti orzul pe gaste. Ii place sa fii direct, asa cum si ea poate foarte bine sa se exprime. Daca ati ajuns in sfarsit in pat, nu te infierbanta: poate sa fie cel mult pentru ca ii e somn! Ii plac pozitiile intortocheate, sexul in picioare si chiar in locuri extrem de publice. Nu fi speriat daca te stii de pudic: te va vindeca imediat! Adica nici nu ai de ales dupa ce jumatate de sala de consiliu a inteles ce se intampla in spatele scenei tocmai datorita strigatelor de la care femeia aceasta pentru care nu exista cenzuri nu a vrut sa se abtina…11-aquarius

Daca vrei un barbat varsator: Inseamna ca ai gusturi rafinate… Nu e prea usor de obtinut si mai ales de pastrat, avand in vedere ca o relatie i se pare interesanta atata timp cat nu ii ingradeste libertatea, iar o partida de sex i se pare destul de usor de concurat prin alte placeri, uneori chiar enervante… Daca totusi ai reusit sa il aduci in stadiul de a te vrea cu ardoare, profita din plin pentru ca este un amant cum putini ai mai intalnit! Pasiunea lui nu tine poate o viata, dar cu siguranta amintirea noptilor cu el va dura ani buni. Tachineaza-l, lasa-l sa ghiceasca ce ai de gand sa ii faci si surprinde-l cu fel si fel de joculete erotice. Nu il deranjeaza sa fie legat la ochi si supus tehnicilor tale de a-l face fericit. Este destul de deschis la minte incat sa impartiti in mod egal jucariile pe care le ai in dulap. Ba chiar sa fie de acord sa aduceti mai multa lume in patul vostru…

Horoscop sexual – pesti

 

Pesti: Mai receptiva de atat nu se poate! Femeia pesti viseaza cel mai mult la a-l vedea pe partenerul ei fericit. Este un semn de apa pentru care emotiile sunt foarte importante, asa ca  va trai totul intens. Se confunda cu starea sa si experientele sexuale cu ea sunt o bogatie nu doar a simturilor, ci si a spiritului. Prefera locurile romantice, aproape de natura, deci nu va spune nu iubirii pe malul marii sau chiar in apa. Nu te speria daca trece de la o stare la alta: poate sa planga de fericire cateva ore bune. Dar nu cred ca este o problema, mai ales ca nu vei avea de gand sa ii oferi doar o noapte in doi…

pesti horos

Puncte erogene: Cel mai mult ii place masajul talpilor. Cu uleiuri aromatice, mai ales cele mentolate, poti sa o aduci repejor in situatia de a-si dori sa treceti si mai repejor la altceva. Nu ar strica sa ii oferi inainte de masaj o baita placuta la picioare. I se va parea excitant sa te vada facand eforturi pentru ea si va vrea sa te rasplateasca la randul ei. Baia impreuna este foarte stimulativa, asa ca nu te opune. Vei fi surprins de cate ghidusii stie sa faca prin apa…

Joc: Emotiva pentru unii, pasionala pentru altii… Ii va placea daca iti rezervi cateva ore doar pentru a va bucura de corpurile voastre. Cu greu rezista tentatiei de a merge pana la capat daca stii cum sa pui problema, insa o va incanta sa afle ca nu finalitatea conteaza. Fa-o sa se simta ca o printesa sarutand-o din cap pana in talpi si mai ales pe talpi… Mangaie-i corpul delicat iar daca momentul si locul ti-o permit, daseneaza-i conturul in nisip. Ii place sa se simta ca o muza pentru cel de langa ea. Evident, s-ar putea sa fii chiar tu muza ei, asa ca nu te sfii sa pozezi in barbatul cuceritor, cu spirit de Adonis. Va avea timp de sevalet destul, dupa ce te va multumi pe tine pentru faptul ca ii iei talentul in serios. Si vezi ca poate sa fie extrem de spirituala, asa ca nu uita de atmosfera in care va veti manifesta: ca e atelierul ei, studioul tau sau o camera de hotel, muzica e foarte importanta!healing-waters-mind-and

Daca vrei un barbat pesti: Sper ca nu vorbesti prea mult si fara rost… Pestii sunt o zodie destul de tacuta, care se concentreaza mai mult pe energia interioara si nu pe risipa in afara. Prefera o fire romantica mai degraba decat una salbatica si fluturatica, gata oricand sa ii lase pentru un Leu viguros… Daca ai capacitatea de a trai intens sau iti doresti sa incerci o experienta aproape religioasa prin iubire si sexualitate, pe un barbat pesti sa pui ochii! Dupa asta urmeaza partea dificila… Complimenteaza-l, cauta-l des, fa-l sa se simta cel mai important om din lume. Nu ego-ul lui are nevoie de acest lucru, ci teama de a nu fi doar un obiect. Bine, ai putea si sa ii scrii poezii, sa ii dai dedicatii la radio sau sa ii organizezi petreceri surpriza. Dar expunerea il deranjeaza des. Asa ca gseste un loc in care sa se simta ca acasa si ajuta-l sa se simta al tau pentru totdeauna! Simturile sunt foarte importante, deci fii atenta ce parfum folosesti. Si nu uita sa ai permanent lumanari parfumate si  lotiuni de corp! Sau lubrifiant cu diverse arome, pentru ca nu veti ramane la declaratii siropoase toata seara!

sursa-aici

astrograma completa

LEGILE UNIVERSALE ALE SUCCESULUI


 • Legea dragostei. Iubeşte pe toată lumea ca pe tine însuţi. Toate celelalte legi i se subordonează acesteia şi nu intră în contradicţie cu ea. Este cea mai importantă dintre toate. Se aplică la tot ce facem ca indivizi, familii, organizaţii, ţări şi are o valoare universală.loveyourself
 • Legea cauză-efect. Există o ordine universală. Nimic nu este accidental. Totul se întâmplă cu un motiv. Pentru fiecare efect există o cauză sau un set de cauze.
 • Legea materializării. Gândurile se materializează. Prin urmare, devenim ceea ce gândim.
 • Legea viziunii. Pentru a avea succes în orice domeniu, trebuie să avem o imagine cât mai clară a acelui succes în mintea noastră, o imagine mentală a ideii noastre de succes, o viziune.
 • Legea corespondenţei. Viaţa noastră exterioară este o oglindă a celei interioare. Există o corespondenţă directă între experienţele, gândurile şi atitudinea noastră.
 • Legea credinţei. Orice lucru în care credem cu adevărat devine realitate (inclusiv credinţa noastră că merităm succesul).TraCredinta
 • Legea valorii Credinţele şi valorile noastre, ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi se reflectă în tot ceea ce facem.
 • Legea motivaţiei. Tot ceea ce facem este declanşat de dorinţele noastre interioare, nevoi şi instincte, multe dintre ele venind din subconştient.
 • Legea activităţii subconştiente. Subconştientul nostru ne avertizează despre lucrurile din jur. Atenţie: el face acest lucru în concordanţă cu dorinţele şi grijile noastre cele mai puternice.
 • Legea aşteptării. Ceea ce aşteptăm cu încredere să se întâmple, chiar se va întâmpla. Aşadar, atenţie la felul în care ne construim aşteptările (pozitiv sau negativ).
 • Legea concentrării. Indiferent asupra a ce ne concentrăm şi gândim în mod repetat, devine din ce în ce mai mult o parte a vieţii noastre interioare.
 • Legea obişnuinţei. Aproape tot ce facem este automat, rodul unui obicei. Obişnuinţele care ne îndepărtează de ţelurile noastre trebuie schimbate.
 • Legea atracţiei. Suntem cu toţii nişte magneţi vii. Atragem oameni, întâmplări şi împrejurări care se armonizează cu gândurile noastre dominante.
 • Legea alegerii. Suntem liberi să alegem ceea ce gândim şi în consecinţă suntem liberi să alegem toate celelalte părţi ale vieţii noastre.
 • Legea optimismului. O atitudine mentală pozitiva merge mână în mână cu succesul şi fericirea. Optimismul ne face plăcuţi şi plini de energie, ne oferă mai multe şanse de a reuşi.pessimism-or-optimism
 • Legea schimbării. Totul se schimbă, nimic nu este fix. Daca nu profităm de schimbare, vom deveni victimele ei.
 • Legea controlului. Avem o părere cu atât mai bună despre noi înşine cu cât simţim că ne controlăm propria viaţă.
 • Legea responsabilităţii. Suntem pe deplin responsabili de ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce devenim şi tot ceea ce reuşim.
 • Legea compensației. Cât dăm, atâta primim. Întotdeauna vom fi recompensaţi pe deplin pentru ceea ce facem.
 • Legea serviciilor. Recompensa va fi direct proporţională cu valoarea serviciilor aduse de noi celorlalţi.
 • Legea efortului aplicat. Toate lucrurile sunt sensibile la efort. De fapt, cu cât muncim mai mult, cu atât devenim mai norocoşi.
 • Legea supra-compensaţiei. Trebuie ca mai întâi să oferim, pentru a primi şi în cantitate mai mare decât ne aşteptăm să primim.
 • Legea pregătirii. Performanţa vine în urma unei pregătiri intense. Adevăraţii profesionişti investesc mai mult timp decât alţii în pregătire.
 • Legea eficienţei forţate. Pe măsură ce acţionăm devenim mai eficienţi. Niciodată nu avem timp să le facem pe toate, dar trebuie să ne facem suficient timp pentru lucrurile cu adevărat importante.
 • Legea deciziei. Orice salt înainte îşi are rădăcina într-o decizie hotărâtă de a acţiona. Dacă o facem cu îndrăzneală, vom avea de partea noastră un sprijin nebănuit, neaşteptat.pastila-de-optimism
 • Legea creativităţii. Orice progres începe cu o idee în mintea cuiva. Tot ceea ce mintea noastră poate concepe şi crede cu adevărat, poate să şi obţină.
 • Legea flexibilităţii. Ai şanse mai mari de reuşită dacă ştii clar ce vrei să obţii, dar nu trebuie să fii rigid în privinţa felului în care vei acţiona (este greşită credinţa că un om inflexibil este un om puternic). Inflexibilitatea te poate face să ratezi oportunităţi.
 • Legea perseverenţei. Abilitatea noastră de a persevera, în ciuda obstacolelor şi a dezamăgirilor, denotă încredere în noi înşine şi va fi întotdeauna răsplătită.
 • autor-Peter Arnold

astrograma completa