Amplificarea capacităţilor minţii


Flexibilitatea mentală ne înlesneşte navigarea pe undele vieţii, fără a fi destabilizaţi şi abătuţi de la calea  evolutivă optimă.BrainFlexibilitatea este capacitatea de mlădiere fără frângere, precum şi disponibilitatea fie de a produce, fie de a suferi schimbări, în scopul adaptării la noi circumstanţe, la noi situaţii de viaţă. Oamenii a căror minte este flexibilă, sunt deschişi, receptivi la „schimbări de direcţie”, atunci când e cazul, sau când e indicat; ei nu manifestă un ataşament excesiv faţă de un anume plan de viaţă ori de un curs prestabilit al lucrurilor. Această atitudine le permite să valorifice oportunităţi pe care o persoană mai rigidă le-ar pierde; de asemenea, îi conferă vieţii, un caracter plăcut, amuzant, surprinzător. Atunci când suntem flexibili, noi deschidem calea – ne deschidem pe noi înşine, unor situaţii neprevăzute, unor posibilităţi extraordinare; şi astfel, lumea continuă să ne surprindă şi să ne încânte.1671_the_brain_cube_inhand

Dat fiind că realitatea este în permanentă schimbare, nu are niciun sens să fim rigizi sau să ne agăţăm de un eres, de o idee preconcepută cu privire la ceea ce va fi să vie. O atitudine flexibilă ne menţine în armonie, pe aceeaşi lungime de undă cu realitatea. Capacitatea de a fi pe aceeaşi lungime de undă, ne permite să ne adaptăm la mediul exterior şi la oamenii dimprejur, chiar dacă aceştia se schimbă, evoluează, cresc spiritual. Atunci când suntem rigizi, inflexibili ori intransigenţi, refuzând să ne abatem de la o anumită linie sau să ne desprindem de preconcepţii, în loc de a ne adapta la lumea dimprejur, noi stagnăm, agăţându-ne de propria viziune asupra realităţii, mai degrabă decât de realitatea însăşi. În acest caz, noi ne izolăm de viaţă şi pierdem oportunităţi preţioase, precum şi nenumărate prilejuri de bucurie.brain-rays

După cum reuşim să îi imprimăm flexibilitate, trupului fizic, prin exerciţiile de „stretching” corporal, noi ne putem spori supleţea, mobilitatea, capacitatea de expansiune a minţii, prin tehnicile simple de „stretching” mental. În fiecare zi, avem multiple ocazii şi dispunem de felurite moduri de a ne antrena flexibilitatea. Putem practica fie la scară redusă, prin schimbarea traseului de întoarcere acasă, de la serviciu, ori a rutinei de exerciţii fizice; fie la scară mai mare, prin rearanjarea mobilierului sau redecorarea unei încăperi din căminul nostru. În cazul în care deja punem aceste tehnici simple în aplicare, cu regularitate, noi ne putem extinde mintea, de asemenea, prin imaginarea sau vizualizarea unor diferite versiuni, ipostaze ale viitorului apropiat – de pildă, ale anului ce ni se aşterne în faţă. Prin aceste procedee, mintea noastră devine mai suplă şi mai deschisă noilor orizonturi; şi, atunci când schimbările se ivesc în calea vieţii noastre, noi vom fi în măsură să ne adaptăm şi să plutim în ritmul şi pe valurile noii realităţi.

„Stretching” mental, în vederea amplificării capacităţilor minţii
Exerciţii de „stretching” mental, în vederea creşterii flexibilităţii şi mobilităţii minţii
astrograma completa