Încărcarea energetică


Crearea, intensificarea şi extinderea Luminii lăuntrice este o modalitate simplă de îngrijire a propriului tău câmp energetic.The_Human_Body_of_Light

Viaţa ne înfăţişează numeroase oportunităţi de a dobândi măiestria în fascinanta lucrare cu propriile noastre câmpuri energetice. În răstimpuri, poate că vom dori să ne protejăm, cu ajutorul scuturilor energetice de Lumină pură şi culori încântătoare; sau prin invocarea prezenţelor angelice. Ori, cu scopul de a deveni mai împământaţi, ne putem conduce energia, în mod conştient, prin picioare sau prin prima chakră, înrădăcinându-ne în pământ. Uneori, viaţa ne invită la o fermecătoare stare de expansivitate şi la un fermecător dans energetic cu semenii noştri, într-un feeric joc de sclipiri şi scânteieri; iar alteori, ne mărginim deschiderea la fiinţele dragi sufletului nostru. În anumite medii publice, precum ceremonii de absolvire, convenţii de lucru, sau chiar cununii, ar fi bine să ne păstrăm deschiderea sufletească şi disponibilitatea de a stabili conexiuni; protejându-ne, totuşi, cu înţelepciune, propriile sisteme energetice, pentru a evita epuizarea, secătuirea sau copleşirea. În asemenea situaţii, mai degrabă decât să aşezăm o barieră între noi şi lumea dimprejur, ne putem încărca din Sine – reumple câmpurile energetice cu Lumină dinlăuntrul propriei fiinţe. Procedând astfel, noi vom radia, în scânteietoarea deplinătate a propriei energii şi, implicit, vom respinge influenţele exterioare sau energiile discordante.

enligtenment-s

Atunci când viaţa te invită la o conexiune directă, personală, cu oamenii, pe fundalul mediului tumultuos dimprejur, iată o tehnică de vizualizare la care ai putea recurge! Poţi iniţia practica dis-de-dimineaţă şi o poţi repeta, ori de câte ori este necesar. Începe prin a-ţi acorda câteva clipe, pentru a respira profund şi a te destinde! După ce vei fi devenit calm şi prezent – ancorat în Acum, vizualizează o sferă de lumină, în plexul solar, chiar deasupra ombilicului! Permite-i să se dezvolte în acel lăcaş al trupului tău, intensificându-şi strălucirea! În cele din urmă, îngăduie-i luminii să se extindă, revărsându-ţi-se în toată fiinţa, atât în corpul fizic, cât şi în cel energetic!

Mind-bodyConnection

Prin încărcarea cu energie din Sinele-ţi lăuntric, în acest chip, devii întărit cu propria-ţi putere. Îţi menţii şi optimizezi uzul capacităţilor mentale şi al puterilor intuitive. De asemenea, reuşeşti să acţionezi dintr-un spaţiu sacru al Iubirii, în orice împrejurare de viaţă.

Încărcarea Energetică din Sine, dinlăuntrul Propriei Fiinţe
Îngrijirea Corpurilor Energetice