Egoul in slujba Sinelui Superior


Egoul este una dintre căile de a ne înţelege şi a ne purta nouă înşine de grijă, odată cu silinţa  de a cuprinde cu mintea şi de a îngriji lumea înconjurătoare. images (2) 

În cercurile de înaltă spiritualitate, egoul nu prea se bucură de o reputaţie favorabilă. Motivul acestui renume defavorabil constă în faptul că egoul, într-o oarecare măsură, este acel principiu dinlăuntrul psihicului, ce ne separă unul de celălalt, în vreme ce Spiritul reprezintă acel principiu care ne luminează, învăţându-ne că nu există o asemenea separare. În răstimpuri, egoul este zugrăvit în culorile specifice unei figuri aproape demonice, sub care chip ne împiedică să ne realizăm natura autentică. Însă, în esenţă, la origine, egoul este doar un instrument cu ajutorul căruia reuşim să ne organizăm miriadele de aspecte ale personalităţii, cu scopul de a funcţiona eficient şi de a ne integra armonios în lume. În acest sens, egoul este, pur şi simplu, una din căile de a ne înţelege şi de a ne purta nouă înşine de grijă, odată cu silinţa de a cuprinde cu mintea şi de a îngriji lumea dimprejur. Egoul este un instrument la care noi recurgem pentru a naviga prin lume.Picture6

Poate că problema rezidă în faptul că, în răstimpuri, egoul scapă de sub control. Acest fenomen se întâmplă atunci când Sinele Superior pierde controlul asupra psihicului. În acest caz, psihicul intră în stăpânirea egoului, o entitate căreia nu i-a fost hărăzit să deţină, vreodată, conducerea. Egoului îi este irevocabil menit să fie în serviciul Sinelui Superior. Atunci când această relaţie e funcţională, constructivă, egoul constituie un intermediar util – un reprezentant şi emisar al Sinelui Superior; şi nicidecum un uzurpator care pretinde şi chiar crede că ar fi Sinele integral. În acest caz, este ca şi cum … egoul ar fi Sinele ce pretinde, în joacă, şăgalnic, că este entitatea distinctă, separată, numită “eu.” Aidoma unui actor, egoul joacă rolurile pe care lumea îi cere să şi le însuşească, cu scopul de a se integra în programul de spectacol. În acest chip, egoul poate fi un instrument util, care ne permite să fim în lume, dar să nu-i aparţinem ei.p513


Atâta timp cât menţinem legătura cu Sinele Superioare, egourile nu constituie o ameninţare. Ele sunt, pur şi simplu, instrumente utile, în serviciul Spiritului. Ne ţinem egourile în frâu, dacă ne întreţinem şi chiar creştem în permanenţă gradul de conştientizare a Celor Care Suntem Cu Adevărat. În acest caz,egourile au libertatea de servi, fiind de real ajutor; însă, fără a încerca, zadarnic, să preia conducerea. Este normal, „sănătos”, să avem un ego; însă, aidoma tuturor aspectelor vieţii, egoul funcţionează optim, atunci când este în echilibru şi armonie cu Sinele integral.

În slujba Sinelui Superior
Egoul