Fluxul energetic al Vieţii


În răstimpul unei singure clipe, viaţa ni se poate preface miraculos, întrucât energia circulă şi se metamorfozează, într-un ritm de neînchipuitDream-Life-538x218Întrucât existenţele noastre sunt în continuă mişcare, din punct de vedere energetic, schimbarea este un element constant al vieţii. Oricât de dinamică ar fi energia, ea nu are un caracter haotic, aleatoriu sau accidental — dansul perpetuu al energiilor este rodul alegerilor noastre. Formularea unei intenţii, schimbarea de perspectivă ori stabilirea unui obiectiv ne pot transforma miraculos viaţa, într-o clipită. Concepem gânduri pozitive; iar lumea devine, în mod miraculos, un sălaş luminos, promiţător, superb. Sau, decidem cine vrem să fim şi devenim negreşit acea făptură minunată. Clipă de clipă, ni se oferă nenumărate oportunităţi de a produce schimbări, prin puterea miraculoasă a conştienţei noastre.Wat Mahathat ruins, Sukhothai Historical Park (UNESCO World Heritage Site), Thailand

În răstimpul unei singure clipe, viaţa ni se poate schimba fabulos, întrucât energia circulă şi se metamorfozează într-un ritm dincolo de orice închipuire. Deşi s-ar putea să nu fim sensibili, de la bun început, la miraculoasele prefaceri vibratorii, factorul declanşator şi însuşi miezul acestor transformări sunt chiar alegerile noastre. De obicei, putem distinge consecinţele deciziilor noastre majore, întrucât am anticipat, în prealabil, potenţialele prefaceri energetice. Şi totuşi, o mare parte, dacă nu chiar majoritatea alegerilor şi a opţiunilor pe care ni le exprimăm, în fiecare zi, nu constituie decât rodul reacţiilor instantanee; însă acestea au, la rândul lor, un impact semnificativ asupra dansului de energii care constituie însăşi existenţa noastră. Din acest motiv, ar trebui să ne exercităm controlul, cu măiestrie, în cel mai înalt grad, asupra acestor schimbări. În cazul în care avem în vedere că tot ceea ce gândim şi săvârşim, are un efect modelator asupra vieţii, atunci vom putea imprima direcţia dorită, fluxului energetic al propriei existenţe, în mod conştient.yoga_energy_city

În fiecare zi, tu iei o gamă variată de decizii, un număr imens de hotărâri, care declanşează prefaceri energetice în lumea dimprejur. În numeroase cazuri, aceste tranziţii sunt aproape imperceptibile; alteori, schimbarea ce se produce este uşor sesizabilă, nu numai pentru tine, ci şi pentru toţi cei din sfera ta de influenţă. Conştienţa ta referitoare la consecinţele energetice imediate ale gândurilor şi acţiunilor tale, te poate inspira şi călăuzi, pe când te străduieşti să valorifici cât mai bine, autonomia care te defineşte, la nivel individual. Miriadele de alegeri pe care le iei în fiecare clipă a vieţii, oricât de neînsemnate ar părea, îţi reflectă puterea personală; ceea ce te învesteşte cu rolul şi chiar dreptul de a transmuta fluxul energetic al propriei existenţe, prin simpla, dar miraculoasa forţă a voinţei.asgif

Fluxul energetic al Vieţii
Dans al Energiilor
Lunecare pe aripile schimbării