Totul şi toate sunt în Ordine Divină  


Momentele dificile, de restrişte, sunt cele în care ne este necesară convingerea că toate lucrurile sunt în ordine divină – credinţă în care vom găsi consolare şi tărie.cross-tomb-header 

Ne este cu putinţă şi chiar menit să observăm atât de multe, din lăcaşul nostru, dinlăuntrul trupurilor proprii, în decursul existenţelor proprii – înrădăcinaţi, conform ordinii firii, în continuul spaţiu timp [model care îmbină spaţiul tri-dimensional şi timpul uni-dimensional într-o construcţie unde timpul joacă rolul celei de-a patra dimensiuni N.Tr.]. Divinul, pe de altă parte, nu se mărgineşte la constructele aferente spaţiului ori timpului; iar înţelepciunea şi lucrările sale scapă adeseori înţelegerii noastre, în pofida eforturilor de a desluşi ce anume ni se petrece în viaţă. Acesta este motivul pentru care lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi şi pentru care până şi cele mai bine statornicite, ferm prestabilite planuri ni se răstoarnă, uneori. Chiar şi atunci când simţim că ne-am urmat intuiţia, pas cu pas, de-a lungul întregii căi, s-ar putea să ne confruntăm cu pierderi şi să suferim deziluzii. În asemenea momente, putem găsi o consolare în credinţa conform căreia, oricât de nefavorabile sau de inexplicabile ar părea circumstanţele, din perspectiva noastră, totul – toate lucrurile se află, de fapt, în ordine divină.

s560x316_dependenta

Chiar dacă „ne ocupăm locurile” pe aceste meleaguri pământeşti, în acest tărâm terestru, o parte din noi rămâne cu desăvârşire liberă, neafectată de restricţiile cu care ne confruntăm aici. Orice ni s-ar petrece în viaţă, această parte din noi rămâne pătrunsă de bucurie şi recunoştinţă, fiind conectată la Sursa – izvorul nesecat din care am purces cu toţii. Sinele nostru cel mititel, pe de altă parte, cel care este captiv în şi captivat de falsa noastră identitate – de fiinţă restrânsă în spaţiu şi timp, priveşte fericirea drept rezultatul împlinirii propriilor dorinţe, al turnurilor fericite de situaţie. Această parte din noi este cea care e cuprinsă de o stare de confuzie şi resimte amărăciune şi chiar tulburare, atunci când logica evenimentelor pare şubredă ori „nu ne iese la socoteală”. Şi acest sine mititel este cel asupra căruia trebuie să ne proiectăm iubirea necondiţionată, iertarea şi compasiunea. În acest scop, ne vom accesa Divinitatea lăuntrică; fiind conştienţi, prezenţi, cu blândă autoritate; radiindu-ne Dragostea şi Lumina asupra egoului, precum o mamă îşi învăluie copilul descumpănit, tulburat, în Iubire.

The_Human_Body_of_Light

Dispunem de multiple căi de acces la Divinitatea noastră lăuntrică — meditaţie, rugăciune, incantaţii, channeling şi respiraţie conştientă, pentru a enumera numai câteva dintre acestea. Ne e de ajutor să practicăm cu regularitate o atare procedură, care ne înlesneşte accesul la această Prezentă tămăduitoare, atotputernică, întrucât este dificil de atins, dintr-o stare de tensiune interioară, dacă nu vom fi stabilit, în prealabil, conexiunea. Cu cât este mai stabilă conexiunea la această parte din noi înşine, cu atât îi vom împărtăşi mai intens viziunea nelimitată, precum şi liniştea, siguranţa, în lumina cunoaşterii că toate aspectele vieţii noastre, oricum ni s-ar înfăţişa, la suprafaţă, sunt într-o stare de ordine desăvârşită, divină.11392432_10206990859989511_1199887297_n

Totul şi toate sunt în Ordine Divină
Perspectivă nelimitată