PLANETA MERCUR – ABILITĂŢILE DE COMUNICARE ŞI SCENARIILE MINŢII


În astrologie, planeta Mercur are nişte semnificaţii interesante şi, uneori, insuficient înţelese. Din mitologie reţinem că Mercur sau Hermes juca rolul de mesager al zeilor, sau, altfel spus, de intermediar între lumea spirituală şi lumea fizică. În mod uzual, Mercur este interpretat ca şi semnificatorul abilităţilor mentale sau intelectuale, al aptitudinilor de comunicare, al talentelor sau înclinaţiilor comerciale, relaţionale, al adaptabilităţii şi flexibilităţii.mercury

Dacă avem în vedere echivalenţa Mercur = mental, înţelegem mai bine natura de mediator a acestei planete. Mintea poate fi aflată sub influenţa cvasitotală a lumii exterioare, sau poate se poate afla sub influenţa predominantă a structurilor spirituale ale omului (suflet, Sine, etc.). Oricum, Mercur mediază între aceste planuri, şi ne permite să ne ”ex-primăm” – ”să creăm o presiune externă” sau ”ex-presiune”, cu energia pe care o emitem. Adică, să facem coerente şi inteligibile în plan material idei, concepte, stări, senzaţii, şi o gamă întreagă de trăiri pe care le purtăm în suflet („de-ai şti ce este în sufletul meu…!”, spun unii oameni).

Mintea îi scrie omului scenariul propriei sale vieţi. Dar orice scenariu se scrie cu un limbaj, care trebuie să fie citit, interpretat, înţeles, comunicat, exprimat. În plus, Mercur ne indică şi modul în care ne exprimăm verbal, sau ”comun-icăm”, adică punem ceva în comun cu ceilalţi: cuvinte, idei, concepte, intenţii, etc. Se crează astfel un curent mental comun de „înţelegere” (de la „intel-ligere” sau „inter legare”, deci vorbim despre crearea unor conexiuni).inteligenta-emotionala-8679478

Şi pentru a înţelege acel scenariu existenţial, ne putem uita în astrogramă. Şi ce vedem acolo? Putem vedea un Mercur în semn de pământ. Acest Mercur ne poate conduce către un scenariu de viaţă relativ materialist. Mintea nativului este pragmatică, fiind preocupată de stabilitate, aspecte financiare, elementele concrete ale vieţii (alimentaţie, activitate profesională, sănătatea fizică, acumularea de bunuri). Cel mai bine plasat (raportat la semnele de pământ) este Mercur în Fecioară, care conferă, la nivel mental, flexibilitate, eficienţă, atenţie, luciditate, discernământ. Un Mercur în semn de pământ poate genera o exprimare verbală mai lentă, uneori mai dificilă, axată, de regulă, pe chestiuni concrete.spiritual-caduceus

Când Mercur se situează într-un semn de apă putem să realizăm că, în acele cazuri, emoţiile domină mintea. Mintea acelei persoane este dominată de afecte, stări psiho-emoţionale, preocupări relaţionale (sub aspect sentimental). Scenariul de viaţă poate fi aici unul al iubirii, empatiei, sensibilităţii, misterului, percepţiilor profunde (uneori parapsihice). Cel mai dificil de utilizat, de regulă, este mintea celor cu Mercur în Peşti (poate cea mai slabă poziţionare dintre toate). Un Mercur în semn de apă poate induce o comunicare plină de sensibilitate, expresivitate, poezie, romantism, sau, în alte cazuri, mai dură, sau mai confuză (idei dificil de înţeles).

Când Mercur se plasează în semn de foc vorbim despre oameni cu mintea puternică, focalizată, şi cu o viteză relativ mare de procesare a informaţiei. Scenariul mental al acestor oameni se poate descrie prin voinţă, curaj, combativitate, dorinţă de strălucire, elan, entuziasm, iniţiativă. Chiar dacă Mercur în semnele de foc are mereu poziţii de exil, cădere sau peregrinaj, nu putem vorbi, în aceste cazuri, de o lipsă de inteligenţă. Exprimarea celor cu Mercur în semn de de foc este, în general, clară, directă, dură, poruncitoare (uneori), foarte sonoră (volum vocal crescut).

8175712_f260

Dacă Mercur este plasat în semne de aer, atunci are cea mai mare forţă de exprimare. Scenariul de viaţă al acestor oameni conţine inteligenţă, nevoie de comunicare, preocupări de a relaţiona cu alţi oameni (sub aspect mental, preponderent), interes pentru deplasare, studiu, curiozitate amplă. În toate cele 3 semne de aer Mercur este puternic, dar în Balanţă se scrie un scenariu mai sentimental şi mai artistic decât în celelalte semne (Gemeni şi Vărsător). Cei cu Mercur în astfel de poziţii ştiu, în general, să comunice cu abilitate, versatil, inteligent, coerent, destul de plăcut, sau chiar cu o viteză verbală uluitoare („mitraliază” cu vorbele).

SURSA-AICI

Desprinderea de Ego


Pe parcursul nopţii întunecate a experienţei sufleteşti, păstrează-ţi echilibrul şi urmează-ţi neabătut calea, fiind încredinţat că Lumina va irupe din nou! I_believe_my_soul__s_on_fire_by_Marrrakesh

Ori de câte ori un cuvânt este utilizat excesiv, el este, cel mai adesea, utilizat greşit; şi, în timp, el începe să-şi piardă tâlcul. De exemplu, ne referim adeseori la un simţământ fugar ori o stare trecătoare de depresie, sau la o perioadă de confuzie, ca fiind o noapte întunecată a sufletului; însă, niciunul dintre aceste simţăminte nu este îndreptăţit să primească o asemenea calificare.

Noaptea întunecată a sufletului este o experienţă distinctă pe care unii oameni o traversează, de-a lungul călătoriei lor spirituale. Există şi oameni care nu se confruntă niciodată cu noaptea întunecată a sufletului; însă, alţii trebuie să o înfrunte, ca parte din procesul răzbirii la zorii Conştiinţei Superioare.Take_my_Soul_by_Rom_ZoX

Noaptea întunecată a sufletului ne invită să distingem clar graniţele identităţii noastre egotice. S-ar putea să ne simţim captivi într-o temniţă care ne stăvileşte accesul la lumină sau la lumea exterioară. Noi descindem dintr-un lăcaş al cunoaşterii superioare şi, probabil, am petrecut un timp îndelungat şi am investit multă energie în tinderea către Lumina Conştiinţei Superioare. Acesta este motivul pentru care noaptea întunecată are valenţele disperării: Suntem, dintr-odată, înstrăinaţi de ceea ce credeam că am realizat; şi durerea emoţională este autentică.

Ni se va părea, poate, că totul va fi fost o iluzie şi că nu vom mai răzbi prin întuneric. Cu cât ne zbatem mai mult, cu atât ne par lucrurile mai întunecate; până când, în cele din urmă, ne abandonăm, acceptând că nu ştim ce să facem, cum să gândim, încotro să ne îndreptăm. Această pierdere a simţământului propriei identităţi şi a imaginii asupra noastră înşine ca stăpâni pe situaţie, este punctul la care egoul începe să se fisureze, ori să se domolească; şi posibilitatea pătrunderii Luminii se profilează, tot mai reală.The_Human_Body_of_Light


Unii dintre noi vor trebui să treacă prin acest proces, o singură dată, pe tot parcursul vieţii; în vreme ce alţii s-ar putea să îl înfrunte, în repetate rânduri. Marea revelaţie a nopţii întunecate este desprinderea de falsa noastră identitate de demult. În cele din urmă, renunţăm la credinţa în acest sine fals şi devenim capabili de a recunoaşte şi accepta Lumina. 

Noaptea întunecată a Sufletului

Desprinderea de Ego- de Madisyn Taylor