Arta de a menţine fluxul vieţii


Energia vieţii curge prin noi, aidoma unui torent năvalnic, atunci când nimic nu o stăvileşte,ori îi obstrucţionează cursul.Dream-Life-538x218

Esenţa vieţii şi a tuturor făpturilor vii, esenţa fiinţei şi a fiinţării rezidă în energie. Sinele noastre fizice şi eterice depind de şuvoiul nestăvilit de energie vitală, ce reprezintă sursa întregimii şi a bunăstării noastre. Deşi canalele prin care circulă această energie constituie sisteme deschise, ce pot fi influenţate de factori incontrolabili, noi suntem cei care vor decide, în cele din urmă, impactul acestora asupra existenţelor noastre. Fiecăruia dintre noi îi revine sarcina de a identifica şi elimina blocajele din propriul câmp energetic, cu scopul de a asigura continuitatea fluxului. Un individ sănătos, împământat absoarbe o parte din energia emisă de ceilalţi oameni, precum şi de mediu; însă, şuvoiul nesecat, necurmat, de energie echilibrată, care susţine tot şi toate, nu este nicidecum întrerupt. Acelaşi individ face faţă cu succes, în mod constructiv, tensiunii psihice şi mâhnirii ori mâniei, care adesea se asociază cu negativitatea. Atunci când menţinem cursul armonios al energiei dinlăuntrul şi dimprejurul trupurilor, noi suntem, în chip firesc, vibranţi, strălucitori de sănătate şi adevăraţi emisari ai păcii.passion-for-life

Energia vieţii curge prin noi, în năvalnic şuvoi, dacă nu este zăgăzuită; cu toate acestea, diverse forţe, precum traumele, vibraţiile mohorâte ale pesimismului, ori deziluziile acţionează asemenea unor pietre care îi obstrucţionează fluxul. În cazul în care le permitem să se acumuleze, energia noastră vitală este deviată de la cursu-i firesc sau chiar stăvilită cu desăvârşire; ceea ce declanşează maladii; provoacă zbucium, frământare; şi se resimte ca o lipsă de vigoare. Totuşi, dacă ne acordăm răgazul necesar, pentru a îndepărta aceste forţe, noi le anulăm capacitatea de a ne afecta existenţa. Atunci când întreţinem, cu regularitate, obiceiuri simple, însă pozitive, cum ar fi îmbăierile purificatoare, practicarea meditaţiei şi a exerciţiilor de respiraţie, tămâierea, precum şi crearea unui scut energetic, noi ne protejăm de influenţele exterioare ce, altminteri, ne-ar obstrucţiona fluxul energetic. De asemenea, noi diminuăm impactul influenţelor interioare, atunci când ne purificăm aura de ataşamentele nedorite şi ne despovărăm de emoţiile blocate.healthy-22.jpg


Un câmp energetic fluid şi puternic este cheia care descuie porţile înspre auto-vindecare şi liniştea cugetului, pacea minţii. Conştienţa asupra şuvoiului revitalizant de energie este cea care îţi conferă puterea de a prelua răspunderea pentru propria-ţi stare de bine, prin intermediul măsurilor în vederea dezăgăzuirii, remedierii şi intensificării fluxului respectiv. Cel mai probabil, frica este vinovatul, atunci când nu reuşeşti să identifici sursa stagnării — în acest caz, s-ar putea să-ţi fie, pur şi simplu, teamă să te desprinzi de ceea ce îţi obstrucţionează şuvoiul de energie. Desprinderea poate ridica dificultăţi; însă, exuberanţa care te va cuprinde, după ce fluxul va fi fost restabilit, va fi o răsplată binevenită şi binecuvântată.

Arta de a menţine fluxul vieţii 
Un şuvoi limpede