Crearea de spaţiu înlăuntrul trupului


Pe când ne cufundăm tot mai profund, în meditaţie, starea minţii noastre se extinde, îngăduindu-ne să creăm  mai mult spaţiu,înlăuntrul trupului. 

Woman meditating on the beach at sunset.

Mintea şi trupul sunt interconectate; iar stările lor se influenţează reciproc. Acesta este motivul pentru care meditaţia constituie un instrument atât de puternic, în scopul vindecării trupului, la fel de eficient ca terapiile fizice. Dacă mintea ne este aglomerată de gânduri, informaţii şi planuri, atunci corpul are tendinţa de a porni la acţiune. Atunci când trupul primeşte o directivă clară, precisă, din partea minţii, el ştie ce are de făcut; însă, o minte aglomerată, nefocusată, determină un corp confuz, tensionat. Muşchii ni se crispează, respiraţia ne devine rapidă şi superficială; iar noi ne surprindem într-o stare de încordare, fără vreun motiv precis.

group-meditation

Atunci când ne aşezăm pentru meditaţie, noi ne informăm trupul că este în regulă să stea liniştit, să se destindă şi să se lase învăluit de pace. Aceasta este o directivă clară, lămurită, din partea minţii; şi corpul ştie exact cum să reacţioneze. Astfel, chiar de la început, vom fi creat senzaţia de claritate, pentru trup şi minte. Pe când ne cufundăm, tot mai profund, în meditaţie, ni se revelează starea minţii noastre; iar noi avem ocazia de a lua, în mod conştient, decizia de a o domoli, calma. Un învăţător în arta meditaţiei, a exemplificat sugestiv prin faptul că, dacă aşezi o văcuţă într-un ţarc strâmt, ea reacţionează agresiv şi se izbeşte de îngrăditură, încercând să o împingă cât colo; în vreme ce, dacă îi asiguri un spaţiu larg, deschis, ea va paşte liniştită, într-un singur locşor. În acelaşi chip, gândurile noastre se astâmpără, cuprinse de pace, dacă le oferim îndeajuns spaţiu, iar corpul le va urma cuminte, exemplul.benefits-of-meditation


Atunci când ne liniştim şi ne cufundăm în perceperea şi analizarea îndeaproape, a conştiinţei noastre, noi descoperim că nu are limite precise, muchii tari. Este un spaţiu vast, deschis, în care gândurile pot veni şi pleca, fără a stârni valuri, fără a tălăzui, în cazul în care nici nu ne ataşăm de ele, nici nu le reprimăm. Pe când asistăm la venirea şi plecarea gândurilor noastre, începem să respirăm tot mai profund şi mai lesne, descoperind că trupul este tot mai deschis la respiraţie, pe măsură ce se relaxează, dimpreună cu mintea. În acest chip, spaţiul pe care îl desluşim, prin meditaţie, creează spaţiu, şi în trup, inducându-ne un simţământ de lejeritate, zbor, dar şi nepărtinire, dreptate, în privinţa lumii. 

Crearea de spaţiu, înlăuntrul trupului
Fără muchii dure, colţuroase, ascuţite
Fără limite precise