Meditaţia cu energia muntelui


A medita, în preajma unui munte, poate avea efecte extrem de binefăcătoare şi ne poate împământa profund.

mountain-climber-trust1 Pe tot parcursul istoriei, munţii au inspirat omenirii o stare de veneraţie. Forţa şi robusteţea caracteristice piscurilor stâncoase şi pantelor line, ale masivelor din întreaga lume, au inspirat creativitatea şi au înflăcărat spiritele, din negura vremurilor. Munţii au fost veneraţi de numeroase culturi, care le-au divinizat culmile semeţe, drept zei şi fiinţe sacre. Profilul lor impunător, la orizont, le-a evocat oamenilor putere, statornicie şi hotărâre. Şi totuşi, nu este neapărat nevoie să vieţuieşti în preajma unui munte, pentru a te bucura de această energie colosală, a grandorii şi maiestuozităţii. Pe de altă parte, întrucât munţii sunt unici, fără asemănare, aidoma fiinţelor umane, teatrul existenţei tale se poate desfăşura sub privirea neclintită a unui munte mai mic, fără ştirea ta. Pe când practici meditaţia montană, puterea care pulsează tainic, în inima tuturor munţilor, se va revărsa în tine; în vreme ce splendoarea lor îţi va reaminti că tu, la rândul tău, eşti o parte din creaţie, o făptură a Pământului.mountains16

Dacă trăieşti sau te afli în apropierea unei zone montane, ar fi bine să îţi planifici petrecerea unor momente preţioase în dezmierdarea reconfortantă, îmbrăţişarea plină de pace a Naturii Mamă – ceea ce poate constitui un suport pentru meditaţie, de mare putere. De asemenea, a atinge o stâncă sau a lua în mână o piatră îţi va facilita accesarea energiei Pământului. În cazul în care, prin forţa împrejurărilor, nu reuşeşti să mergi la munte, începe prin a te vizualiza la baza unei culmi falnice! A strânge în palmă o piatră îţi poate înlesni acordarea la energia muntelui. Îţi poţi zugrăvi, în imaginaţie, fie un pisc abrupt şi maiestuos, înveşmântat în nea, fie un masiv cu vegetaţie luxuriantă, din care răsar arbori, el însuşi înălţându-se lin din Pământ. Aşază-te sau închipuie-te aşezat la poalele muntelui şi petrece câteva minute astfel, în armonioasă coexistenţă! Când liniştea te va învălui, exprimă-ţi intenţia de a intra în comuniune cu muntele tău şi cere să-i primeşti energia! Proiectează-ţi conştiinţa în creştetul muntelui şi scrutează, din înalturi, meleagurile din văi, pe care le veghează! Trimite lumină florei şi faunei – tuturor făpturilor vii care şi-au găsit sălaş pe şi în munte! Vei constata, poate, că te simţi, tu însuţi, un colos – magnific, imuabil, de nezdruncinat, pe când te cufunzi în meditaţie.stone-peaks-mountain-range

În cele din urmă, cere-i muntelui însuşi să-ţi servească drept ghid, aducându-i cele mai sincere mulţumiri! Dacă vizitezi realmente un pisc sau un platou montan, petrece-ţi timp cu muntele, cu fiinţa sa, aşezându-ţi cortul, făcând drumeţii sau organizând un picnic! Ori, în cazul în care călătoria ta a fost de natură spirituală, foloseşte-ţi imaginaţia, pentru a te bucura de peisajul, sunetele şi aromele muntelui tău! Pe parcursul peregrinărilor, al explorării tale, vei deveni tot mai împământat, iar puterea personală ţi se va intensifica. După ce îţi vei fi încheiat meditaţia cu energia muntelui, ar fi bine să îţi exprimi recunoştinţa faţă de această energie intensă, magnifică, pentru a-ţi fi împărtăşit din timpul şi binefacerile sale.

de Madisyn Taylor