Acceptarea de sine


A te eticheta pe tine însuţi drept bun sau rău înseamnă a-ţi mărgini propria gândire.atitudinea-citat-zig-ziglar

În ceea ce priveşte fiinţele umane, nu există nicidecum persoane aşa-numite „bune” sau „rele”. În schimb, există alegeri şi acţiuni care ne poartă în diferite direcţii; iar aceste alegeri şi acţiuni sunt instrumentele prin intermediul cărora ne creăm realităţile. Uneori, alegem sau facem ceva care ne poartă în direcţia opusă realităţii pe care dorim să o creăm pentru noi înşine. Atunci când procedăm astfel, ne simţim rău — îngânduraţi, frământaţi, stingheriţi, nefericiţi. Este posibil să mergem până într-acolo încât să ne calificăm pe noi înşine drept “răi”, în cazul în care survine o atare situaţie. Totuşi, în loc de a ne eticheta pe noi înşine, am putea doar admite că am făcut o alegere, în virtutea căreia am urmat o anumită cale; şi apoi ne-am putea, pur şi simplu, desprinde, iertându-ne şi pregătindu-ne pentru următoarea ocazie de a alege. Astfel, vom acţiona în moduri care ne susţin cele mai bune intenţii.

198-negru-470x599

Mulţi dintre noi au trăit o copilărie în care cuvintele bun şi rău erau utilizate ca arme, în scop de control — erai bun, dacă făceai ceea ce ţi se spunea; şi erai rău, dacă nu ascultai întocmai. Acest gen de disciplină subminează capacitatea unei fiinţe de a-şi găsi centrul moral, precum şi de a se încrede în Sinele lăuntric, urmându-i călăuzirea. Dacă ai fost crescut în acest fel, s-ar putea să te surprinzi resimţind undele de şoc ale aşa-zisei tale răutăţi, atunci când faci ceea ce a fost categorisit drept „greşit”, chiar dacă acum nu eşti de această părere. Pe de altă parte, este posibil să te simţi bine, atunci când faci ceea ce, conform uzanţelor, este „corect”. Poţi constata cum toate acestea te imobilizează, oarecum, într-o subtilă cămaşă de forţă. O parte însemnată a evoluţiei, dezvoltării spirituale presupune transcenderea vechilor învăţături, precum şi asumarea răspunderii pentru eliberare, în conformitate cu propria viziune.lao_tzu_succes_4904


Eşti o fiinţă umană în deplinătatea drepturilor de a te afla aici, pentru a învăţa şi explora. A te eticheta pe tine însuţi drept „bun” sau „rău” înseamnă a pune stavilă propriei gândiri. Ceea ce eştipresupune, totodată, calitatea de făuritor al propriului destin; şi fiecare clipă îţi oferă ocazia fie de a avansa, apropiindu-te de Sinele tău superior, fie de a stagna sau chiar a te depărta de scopul tău. În cele din urmă, tu eşti singurul în măsură să sesizezi diferenţa. În cazul în care te surprinzi alunecând înspre judecata de sine, încearcă să te opreşti, cât mai repede posibil, şi să îţi regăseşti centrul! Poţi fi convins că nu eşti nici bun, nici rău; ci, pur şi simplu … tu însuţi.