Hohotele de râs


Râsetele sunt, de obicei, asociate bunei dispoziţii; şi totuşi, atunci când perspectiva noastră asupra lumii se înnegurează, optimismul şi voioşia, exprimate prin râs,sunt necesare,mai mult decât oricând.Attractive young woman with hand in hair, laughing

Copii fiind, râdeam de nenumărate ori pe zi, încântaţi de ineditul vieţii. Cu toate acestea, la maturitate, nu ne mai îngăduim să ne exteriorizăm veselia, prin hohote zdravene de râs. A îmbia şi a readuce voioşia în existenţa noastră, depinde de o simplă decizie conştientă, în favoarea râsetelor. Deşi cei mai mulţi dintre noi izbucnesc în râs numai în conjuncturi hazlii sau dacă sunt luaţi prin surprindere, oricine este, totuşi, capabil de a râde după placul inimii. Un hohot sincer de râs poartă în sine aceleaşi efecte pozitive, indiferent dacă este stârnit de o glumă amuzantă sau dacă este poftit şi adus, în mod voit, în existenţă. Atunci când râsetele îşi au originea în străfundurile fiinţei noastre, ele ne impregnează toate celulele trupului, izvorând din centrul fiinţei şi radiind la exterior, astfel încât nu vom avea parte numai de o „burtă de râs”, ci de un veritabil „trup de râs”.

o-HAPPY-COUPLE-facebook

Râsetele au făcut dintotdeauna parte din modalităţile de exprimare specific umane, chiar dinainte ca evoluţia să ne încununeze cu arta de a grăi. Prin intermediul lor, stabileam şi menţineam alianţe, demonstrându-ne această legătură, faţă de străini. La ora actuală, râsetele ne permit să ne delectăm cu trăiri şi experienţe pozitive, împărtăşindu-le cu persoane necunoscute şi cu fiinţe dragi sufletului nostru, deopotrivă. Şi totuşi, râsul solitar poartă cu sine un alai de binefaceri. O izbucnire energică şi entuziastă în râs, cu ecou în tot trupul, constituie un bun exerciţiu pentru muşchi, plămâni si minte, în egală măsură, dăruindu-ne un simţământ de relaxare şi satisfacţie. Atunci când râdem din toată inima de absurditatea vieţii, în loc de a reacţiona nervos, atenţia se îndreaptă asupra valorilor autentice. Mânia, tensiunea psihică, vina şi tristeţea nu mai exercită nicio influenţă asupra noastră; şi ne vom fi regăsit puterea interioară, resursele necesare pentru a trata cu uşurinţă ceea ce odinioară ne înspăimântase. De asemenea, râsetele ne deschid inima, înlesnind pătrunderea Iubirii şi a Luminii, modificându-ne perspectiva şi facilitându-ne concentrarea asupra aspectelor pozitive ale existenţei.

Closeup portrait of business colleagues holding each other and laughing

Hohotele de râs sunt, de obicei, asociate bunei dispoziţii; şi totuşi, atunci când perspectiva noastră asupra lumii este sumbră, râsetele, ca expresie a optimismului şi voioşiei, sunt necesare, mai mult decât oricând. Ele ne vor răsuna prin inimă şi vor umple golurile sufleteşti, cu bucurie pură şi autentică. Ne reancorăm în momentul prezent, în Acum, şi nicio amărăciune nu va fi îndeajuns de puternică, pentru a ne priva de fericirea noastră înnăscută. Odată cu înţelegerea faptului că râsul nestăvilit este un deliciu pentru suflet, hrănindu-l din interior, vine şi cunoaşterea instinctivă că viaţa merită trăită. 

de Madisyn Taylor