Anticiparea Binelui


 


Schimbarea afectează aproape toate aspectele existenţei noastre; iar noi putem deprinde să o întâmpinăm cu bucurie, în vreme ce ne eliberăm, cu graţie, de trecut.  

Tomb_Raider_Lara_Croft_Mirror

 Atunci când traversăm orice fel de schimbare, în viaţă, reacţia noastră firească poate fi reprezentată de încordare, la nivel fizic, mental sau emoţional. Este posibil să nu remarcăm nici măcar că ne-am luat măsuri împotriva unei transformări, până când nu vom fi perceput o anxietate generalizată, oscilaţii ale stării de spirit, ori teamă de necunoscut, de ceea ce va să fie. Există modalităţi pozitive de a trece cu succes prin procesul schimbării, fără a o evita sau respinge; de asemenea, fără a încerca să negăm ceea ce se petrece. Dat fiind că schimbările se produc în aproape toate sferele vieţii, putem deprinde să-i conferim reacţiei noastre, valenţe afirmative, anticipative – întâmpinând noul, cu bucurie şi desprinzându-ne, totodată, cu graţie, de trecut.

Self-confidence (2)

Unul din demersurile pe care le putem întreprinde presupune modificarea perspectivei, prin redenumirea simţămintelor – înlocuirea etichetelor, calificativelor pe care le utilizăm, cu scopul de a ne distinge emoţiile şi sentimentele. Putem reinterpreta simţămintele de anxietate drept fluturaşi zburdalnici, fremătând de nerăbdare şi nutrind ardente speranţe. Prin intermediul acestei conversii, vom începe chiar să invocăm, să râvnim la Binele ce este pe cale de a se materializa în viaţa noastră. Deşi virtualitatea nu poate fi decât reprezentată mental, atunci când vom accepta că Binele există în stare potenţială, aşteptând să îl descoperim, ne vom concentra energia, într-o stare de anticipare, plină de bucurie şi îl vom transpune în realitate, plutind pe aripile simţămintelor, departe, în viitor.

gandire-pozitiva


Poate că vom alege să oficiem o ceremonie personalizată, cu scopul de a înlesni evoluţia firească a emoţiilor. Toate culturile şi-au plăsmuit propriile ceremonii, în vederea facilitării tranziţiei de la o etapă a vieţii, la următoarea. Putem oricând să născocim propriile ritualuri, de pildă arderea unei hârtii pe care ne-am aşternut gândurile, pentru a le urmări cum se risipesc, odată cu fumul, şi a le elibera, astfel; ori plantarea de flori sau copaci, pentru a fi de bun augur unor noi proiecte de viitor sau năzuinţe. Anumite acţiuni ritualice, cum ar fi transmiterea mesajelor de condoleanţe sau organizarea unei petreceri de casă nouă, pot fi îndeplinite în mod reflex. Societatea are, de asemenea, ceremonii integrate în structura sa, cum ar fi ceremoniile de absolvire şi cununiile, care împlinesc nevoile sufleteşti ale fiinţelor umane. Uneori, trecerea de la negare la acceptare este suficientă pentru a ne atenua anxietatea, îngăduindu-ne să păstrăm amintirile, în tranziţia de la frământări, la entuziasm, încântare şi bucurie, cu privire la Binele ce va să fie. 

de Madisyn Taylor