Meditaţia prin Râs


Prin intermediul râsului, trăim plenar şi ne abandonăm clipei de Acum.

Attractive young woman with hand in hair, laughing

Mulţi oameni vor fi plăcut surprinşi de redescoperirea virtuţilor râsului, în calitate de formă de meditaţie. Şi totuşi, meditaţia prin râs nu este numai una dintre cele mai simple forme de meditaţie, ci şi una dintre cele mai eficiente.

Actul fizic de a râde este una dintre puţinele acţiuni care implică sistemul tripartit al fiinţei – trup, emoţii şi suflet. Atunci când râdem, trăim plenar şi ne abandonăm momentului prezent. De asemenea, transcendem, temporar, orice tensiune minoră, fie de natură fizică, fie de natură mentală. Practicată în decursul dimineţii, meditaţia prin râs poate conferi valenţe de voioşie, întregii zile. Practicată în decursul serii, meditaţia prin râs are puternice efecte de relaxare, destindere şi inspiră, după cum bine se ştie, vise minunate. De asemenea, râsul are rolul de a ne deschide ochii asupra unor detalii hazlii, mărunţişuri amuzante, ori paradoxuri pe care le-am trecut cu vederea şi care ii conferă vieţii, un caracter mai puţin grav.

man-laughing-loudly-300

Tehnica râsului conştient constă în trei stadii. Fiecare etapă poate acoperi un interval ce variază între 5 şi 20 de minute. Primul stadiu implică întinderea trupului, asemenea unei pisici şi respiraţie profundă. La început, ar fi bine să vă întindeţi mâinile şi picioarele, înainte de a vă ocupa de restul corpului. Destindeţi-vă muşchii feţei, căscând şi adoptând tot felul de mutrişoare hazlii! Cel de-al doilea stadiu al meditaţiei presupune râsul, în stare pură. Imaginaţi-vă o situaţie amuzantă, amintiţi-vă glume, sau gândiţi-vă, pur şi simplu, cât de năstruşnic este să râzi, de unul singur! La mijirea primelor chicoteli, încurajaţi-le! Permiteţi-i râsului să se reverse, în cascadă, prin pântec, până în tălpi! De asemenea, daţi-i voie să se convertească în mişcare fizică! Rostogoliţi-vă pe podea, dacă este cazul şi exteriorizaţi fiecare hohot, până la stingerea ultimului ecou! Stadiul final al meditaţiei este cel de tăcere. Staţi în linişte, cu ochii închişi, concentrându-vă asupra respiraţiei!

Laughing-Child

Actul de a râde este însoţit de o sumedenie de efecte pozitive, exercitate atât asupra planului fizic, cât şi asupra celui mental. Râsul e încântător; constituie o delectare; este o formă de exprimare a sinelui şi eliberează, totodată, tensiunile psihice. Dacă vă veţi deprinde să râdeţi în fiecare Acum, vă veţi regăsi, pentru totdeauna, bucuria.

astrograma completa

de Madisyn Taylor