Un cămin de viaţă şi iubire


Un stil de viaţă echilibrat este, pur şi simplu, o stare existenţială în care dispunem de timp şi energie, atât pentru îndeplinirea obligaţiilor, cât şi pentru delectare.

tarot-013

Căminele noastre rareori întrunesc, în mod ideal, toate condiţiile. Un spaţiu care împlineşte nevoile noastre fundamentale ar putea, pe de altă parte, să nu fie corespunzător, în ceea ce priveşte locul de amplasare sau stilul de amenajare ori decorare interioară. Şi totuşi, orice sălaş are potenţialul de a fi minunat, o adevărată feerie. Atunci când revărsăm iubire asupra şi înlăuntrul căminelor noastre, vom transcende factorii lumeşti, cum ar fi valoarea de piaţă şi proiectul arhitectural. Prin puterea dragostei şi a intenţiei, în lumina conştienţei, vom reuşi să transfigurăm spaţiile în care ne avem sălaşul, risipind energiile reziduale, dizarmonice, şi substituindu-le cu o splendoarea diafană – mai degrabă perceptibilă, decât vizibilă. Căminele noastre se preschimbă, ca prin farmec, în sălaşe spirituale, a căror ambianţă vibrează de viaţă şi dragoste. Oricare ar fi aspectul lor exterior, ele radiază iubire, oferindu-le tuturor şi, mai ales, nouă înşine, senzaţia unei primiri călduroase.

How-do-I-protect-my-home-equity_slideshowitem
Preschimbarea unui spaţiu în superba expresie, manifestare exterioară a căldurii tale lăuntrice nu necesită mult efort, ci revărsarea iubirii asupra şi în interiorul său. Atunci când gândurile şi simţămintele tale, năzuinţele şi speranţele tale vibrează la un nivel elevat, poţi impregna pereţii căminului cu propria energie, sensibilitate emoţională şi frumuseţe spirituală, cu vibraţiile înzestrărilor tale sufleteşti; preschimbându-ţi căminul într-un mic paradis, sub semnul afecţiunii, bucuriei, râsetelor şi comuniunii. Impresia transmisă de spaţiile proprii depinde de tine: fie un teritoriu al păcii şi liniştii, fie un sălaş al însufleţirii şi voioşiei. Primul pas spre transformare, presupune dezvoltarea conştienţei. În lumina acesteia, îţi vei privi căminul drept o parte integrantă a existenţei, mai degrabă decât o incintă oarecare, unde te întorci, la sfârşitul zilei. Analizează modul în care te raportezi la fiecare element al spaţiului de locuit şi aminteşte-ţi că fiecare încăpere are funcţionalitate, îndeplinind un rol specific, în existenţa ta, dar şi a celor dragi. În cele din urmă, mulţumeşte, cu dragoste, fiecărei odăi, fiindcă îţi asigură confortul şi răspunde tuturor nevoilor tale. Pe măsură ce acorzi o atenţie sporită modului în care căminul contribuie la starea de bine, descoperi, totodată, că doreşti îl învălui în iubirea ta şi să fii ocrotit de vibraţiile sale afectuoase, calde şi armonioase.

26-child-happiness-260712


Aspectul exterior şi alte caracteristici de suprafaţă, pot induce în eroare. O casă care întruneşte criteriile estetice, se poate dovedi rece, neospitalieră. Pe de altă parte, o casă aparent banală poate fi la fel de reconfortantă, caldă şi primitoare, ca un membru al familiei sau un prieten iubit. Atunci când îţi îngrijeşti şi preţuieşti căminul, după cum ai proceda cu o fiinţă dragă, acesta îţi va absorbi intenţiile duioase şi va reflecta, la rândul lui, o dragoste atât de înduioşătoare, emoţionantă, încât îţi va amplifica sentimentele, transformându-le în intensă afecţiune.

de Madisyn Taylor