LA MULTI ANI 2015 !!!


În această zi din viaţa ta, cred că Dumnezeu vrea ca tu să ştii… că procedura specifică întreprinderii unei acţiuni de succes, presupune stabilirea unui plan temerar şi îndeplinirea perseverentă a obiectivelor.

tene_new_year.2015 (1228)

Christian Nevell Bovee a făcut această afirmaţie – şi este o constatare de mare valoare.

Valorifică perioada Sărbătorilor de Iarnă,  premergătoare Noului An care ni se aşterne în faţă, prin planuri şi proiecte temerare!

Şi, pe când avansezi în Noul An, îndeplineşte-ţi obiectivele, cu fermitate!

Viaţa este o sursă de încântare şi bucurie intensă – dar numai dintr-o perspectivă optimistă, a entuziasmului.

tene_new_year.2015 (1118)

Fiindcă veni vorba, poţi începe îndeplinirea plină de elan, a primelor obiective, chiar acum, din această clipă.

 Ce rost are aşteptarea?

LA MULTI ANI 2015 !!

Cu dragoste, prietenul tău …N.D.WALSCH

Neale.

 

astrograma completa

Aplanarea diferendelor prin temperarea mâniei


Factorul declanșator al unei stări conflictuale nu se regăseşte, întotdeauna, în situaţia curentă; ci, probabil, într-o rană emoţională.

anger

 

Atunci când ne surprindem în toiul unei discuţii aprinse, avem, uneori, impresia că am pierdut controlul asupra propriilor emoţii, care au dobândit vieţi de sine-stătătoare. În acest caz, într-o străfulgerare de conştienţă, a ne opri, preţ de o clipă, şi a respira profund poate contribui la detaşarea de situaţia înfierbântată. O dată ce ne vom fi desprins de starea de surescitare, de febrilitatea momentului, s-ar putea să descoperim că factorul declanşator, de natură emoţională, al discuţiei în contradictoriu, nu are nicio legătură cu situaţia curentă, ci a răscolit şi a adus la suprafaţă simţăminte asociate unei împrejurări cu totul diferite. A contempla, cu sinceritate, cauza profundă a răbufnirii noastre, ne va permite să reacţionăm în mod adecvat şi conştient, într-o anumită împrejurare şi să facem cele mai bune alegeri.

Man In The Mirror


Putem încheia un pact cu partenerii noştri de viaţă şi cu oamenii apropiaţi nouă; în temeiul căruia, a ne adresa, reciproc, întrebări poate contribui la identificarea adevăratei cauze a unei controverse ori a sursei ce întreţine o stare conflictuală. Gradul ridicat de conştientizare şi de înţelegere, dobândite în comun, pot avea drept rezultat, găsirea unor remedii simple, împotriva anumitor dezechilibre de natură fizică, precum nivelul scăzut al glicemiei sau chiar un „clocot”, o „dezlănţuire” hormonală. Poate că ne luăm pe noi înşine prea mult în serios; şi este cazul să izbucnim în râs şi să urmărim tensiunea dizolvându-se. De asemenea, s-ar putea să descoperim că am dezvoltat o dependenţă faţă de efervescenţa, surescitarea aferente unei situaţii cu accente teatrale, precum şi de substanţele chimice pe care le secretă trupul nostru, în decursul unei izbucniri de furie. Pe de altă parte, adevărata cauză se poate regăsi în străfundurile fiinţei noastre; în acest caz, discuţiile, înţelegerea şi răbdarea fiind extrem de importante. Cu cât ne desprindem de situaţia în sine, identificând şi analizând motivele profunde ale controversei, cu atât mai lesne vor ieşi la suprafaţă simţămintele autentice, călăuzindu-ne înspre soluţiile de optimizare a propriilor existenţe.

detasare


Dacă ne edificăm asupra simţămintelor şi intenţiilor noastre, comunicându-le desluşit, ne vom bucura de mai mult succes, în atingerea obiectivelor noastre, decât dacă ne pierdem controlul şi îi permitem minţii subconştiente să manipuleze situaţia. Uneori, ne exteriorizăm frustrările, deşertându-le asupra oamenilor apropiaţi, întrucât ne simţim în siguranţă şi confortabil, în preajma lor; însă, mânia greşit direcţionată poate provoca mai mult rău, decât bine. A susţine fervent ceea ce credem, cu adevărat, ne amplifică puterea personală şi ne canalizează pasiunile înspre experienţe de viaţă mai semnificative, mai vaste. Totodată, a cunoaşte, cu adevărat, cauzele unei dispute ne înlesneşte dezvoltarea armonioasă, din punct de vedere emoţional, cu reverberaţii asupra întregii fiinţe.

astrograma completa

de Madisyn Taylor

2014 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 1,800,000 times in 2014. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 77 days for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

CONŞTIINŢA INIMII


Practica tămăduitoare şi transfiguratoare, a revărsării Iubirii necondiţionate

self-love

Suntem aici, dornici de a dărui şi de a împărtăşi; în timp ce asistăm la experienţele pe care le trăiţi, precum şi la provocările cu care vă confruntaţi, într-un ritm tot mai alert, în realitatea voastră. Încă o dată, vă preţuim curajul şi bunăvoinţa de a vă fi întrupat. Fiecare dintre voi descinde din lumi şi realităţi aflate sub semnul păcii, creativităţii şi al dragostei profunde, statornice.

Această existenţă, această experienţă de viaţă, precum şi obiectivele voastre curente, diferă cu mult de fiinţarea ca energie pură, conştientă, ce transpare din amintirile voastre. Totuşi, realitatea voastră terestră oferă frumuseţe, splendoare, prin clipele de trăiri vii, covârşitoare, prin momentele preţioase de consolidare a legăturilor sufleteşti – o adevărată sursă de bucurie şi împlinire. De asemenea, oferă oportunităţi evolutive unice, colosale, atât la nivel personal, cât şi la nivel colectiv.

self-love2

Sunteţi aici, după cum bine ştiţi, pentru a preţui şi valorifica toate darurile vieţii întrupate; dar şi pentru a fi agentul schimbării şi transformării vieţii în sine. V-am împărtăşit aceste adevăruri, în numeroase mesaje.

De asemenea, vă apreciem, pe fiecare dintre voi, pentru eforturile depuse, în vederea producerii unor schimbări însemnate, unor salturi de proporţii, în conştiinţa colectivă – fenomene de polarizare extremă şi o stare de haos caracterizează, la ora actuală, conştiinţa omenirii; şi se manifestă prin conflictele şi violenţa la care sunteţi martori.

Atunci când fiecare individ îşi va recunoaşte şi însuşi rolul propriu, din starea de fapt; când va renunţa la judecată; şi când îşi va asuma responsabilitatea rănilor – atât la nivel personal, cât şi la nivel colectiv – iniţiind procesul de vindecare, se va înregistra un salt colosal, la nivelul reacţiei colective.

Love-Emotions-in-the-rain-hd-wallpapers

Am recurs arareori la cuvântul iubire sau dragoste, în mesajele noastre. În schimb, v-am adresat invitaţia de a nutri şi dărui recunoştinţă, apreciere şi bucurie. Aceste vibraţii emoţionale sunt mai uşor de emis şi oferit, întrucât nici nu sunt caracterizate de complexitatea, nici nu suscită dificultăţile şi angajamentele inerente sentimentului desemnat prin cuvântul iubire.

Simţământul iubirii are o aromă, un parfum aparte; şi se exprimă în diverse moduri. Conform observaţiilor noastre, emoţia şi ofranda dragostei sunt, de obicei, însoţite de aşteptări, cerinţe şi chiar de un plan de viaţă. De timpuriu, în existenţa voastră întrupată, v-au fost insuflate şi s-au statornicit sistemele de credinţă şi tiparele de gândire care vă determină conduita, precum şi modul de exprimare a iubirii. Dragostea este, de obicei, oferită în mod condiţionat. Această atitudine se amplifică, pe când înaintaţi în viaţă şi interacţionaţi cu semenii.

Adeseori, deveniţi prudenţi cu privire la persoanele alături de care împărtăşiţi dragostea, precum şi la modurile în care vă exprimaţi iubirea. Adevărul conform căruia sunteţi o fiinţă divină, multidimensională, de Lumină, descinsă aici, pe această planetă şi acum, în aceste vremuri, cu scopul de a manifesta „iubirea necondiţionată” este un concept, un adevăr, pe care îl auziţi adesea. Şi totuşi, ce este „iubirea necondiţionată” şi cum se traduce în viaţă, acest simţământ sublim?

love-yourself

În primul rând, vă invităm la introspecţie, pentru a observa, cu blândeţe, fără judecată, manifestările de dragoste faţă de ceilalţi; sau, dimpotrivă, modul în care vă reprimaţi aceste manifestări. Remarcaţi în ce împrejurări şi în ce chip vă dăruiţi iubirea! De asemenea, constataţi genul de fiinţe alături de care vă deschideţi inima şi vă împărtăşiţi dragostea! Conştientizarea este primul pas.

Îngăduiţi-vă să rememoraţi, să analizaţi şi să vindecaţi rănile inimii! Recurgeţi la toate instrumentele energetice pe care le-aţi deprins, pe parcurs; de pildă, utilizaţi sunetul, pentru a elibera energia veche a durerii, suferinţei, tristeţii, amărăciunii; precum şi simţămintele asociate lipsei de iubire, atenţie, consideraţie; ori asociate respingerii, de alte fiinţe – inclusiv de voi înşivă. Retrăiţi aceste emoţii şi îngăduiţi-vă să redaţi, printr-un sunet, ceea ce simţiţi! Permiteţi-le vibraţiilor să se modifice, de la o frecvenţă haotică, dezordonată, la o frecvenţă armonioasă, ordonată, care susţine viaţa!

Observaţi felul în care vă reprimaţi iubirea faţă de voi înşivă! Constataţi modul în care vă protejaţi, chiar ferecaţi inima şi simţămintele de iubire, pe care aceasta le zămisleşte! Remarcaţi în ce împrejurări şi din ce motiv v-aţi zăvorât inima, în faţa darului dragostei! Vă invităm să iniţiaţi procesul iertării de sine, dar şi a celorlalţi, în contextul acestui simţământ sublim şi al traducerii sale în viaţă. Tămăduiţi-vă inima rănită!

A_Love_for_the_Arts_by_Delacorr

Această practică este recomandată unei fiinţe treze, care e cu adevărat dornică şi pregătită să producă o schimbare semnificativă, atât în vieţile celorlalţi, cât şi în propria existenţă. V-am dezvăluit importanţa vindecării chakrei şi portalului inimii, în vederea transformării şi înălţării omenirii şi planetei. Vă încurajăm şi vă oferim sprijin în procesul de purificare, din punct de vedere energetic şi emoţional, a spaţiului inimii, pentru a genera, cuprinde şi manifesta tot mai multă dragoste.

Vă reamintim: câmpul electric al inimii depăşeşte, în amplitudine, activitatea electrică generată de creier; iar câmpul magnetic emis de inimă, este de mii de ori mai vast şi mai intens decât frecvenţele energetice, produse de creier.

Vibraţiile propriei inimi radiază şi se intersectează, se conectează, se împletesc cu vibraţiile emise de inimile celorlalte fiinţe. Inima este un portal; inima este o poartă de acces către Sinele galactic, celelalte fiinţe, matricea planetei, către multiplele dimensiuni şi nenumăratele stele. Inteligenţa inimii este cea care oferă tămăduire – atât la nivel personal, cât şi la nivel global.

self-love v

Procesul alchimic al transmutaţiei se desfăşoară în spaţiul sacru al inimii – sălaşul în care se produce contopirea, fuzionarea tuturor energiilor din vastitatea spaţiului şi a vibraţiei supreme a iubirii. Potirul inimii voastre deţine abilitatea de a tămădui conştiinţa colectivă. În calitate de cetăţean galactic, de fiinţă dintru Lumina divină, este crucial să ancoraţi vindecarea dobândită, precum şi toate manifestările iubirii, prin intermediul propriei transformări şi prin eliberarea energiilor aferente suferinţei, tristeţii şi regretului, pe care le-aţi acumulat în decursul vieţii omeneşti, întrupate.

Conştiinţa aferentă energiei inimii colective se află în suferinţă. Indivizii care acţionează sub imperiul propriilor răni şi-au ferecat inimile, fără a-şi da seama că durerea lor se amplifică şi afectează toate celelalte fiinţe. Ţineţi minte că, atunci când săvârşiţi această lucrare, la nivel personal, voi transmutaţi, de asemenea, prin şi în Lumină, rănile din matricea inimii colective.

Vă îndemnăm să vă dăruiţi iubirea, în mod necondiţionat, atât cât vă este cu putinţă, tuturor celor care îşi exprimă propria durere, prin acte de violenţă, ce prejudiciază viaţa. Intenţiile voastre, asociate puterii intense a inimii, pot şi reuşesc, cu adevărat, să transforme, să trans-substanţieze, toate cele dimprejur.

iubire-neconditionata

Conştientizarea şi asumarea practicii tămăduitoare şi transfiguratoare a conştiinţei inimii este de o importanţă vitală – în special, revărsarea iubirii necondiţionate, asupra celor care cauzează cele mai mari prejudicii.

Sunteţi aici, cu scopul de a eleva, de a sublima această energie distorsionată – asumaţi-vă această responsabilitate, întrucât este însăşi misiunea voastră! Voi, la nivel colectiv, vă înălţaţi în dimensiuni subtile şi, cu scopul de a vă transpune în aceste frecvenţe subtile, inima omenirii trebuie să fie deschisă, vindecată şi vibrând de dragoste.

Deprindeți-vă să radiaţi iubire necondiţionată, bucurie, recunoştinţă şi apreciere, din toată inima! Daţi-vă voie să oferiţi mai multă dragoste! Îngăduiţi-vă să experimentaţi intensitatea iubirii ce este zămislită şi se revarsă din potirul inimii! Permiteţi-vă să vizualizaţi spaţiul sacru al inimii voastre, debordând de dragoste pentru toate cele ce sunt – în special pentru cei care acţionează sub imperiul lipsei de iubire! A venit clipa sfântă a onorării, dăruirii şi traducerii în viaţă, a dragostei.

osho_iubire_528

Vă oferim sprijin, apreciere şi recunoştinţă; dar, mai ales, iubire necondiţionată. Îngăduiţi-vă să primiţi toate darurile oferite! Sunteţi fiinţe minunate, vibrând de o dragoste ce transfigurează totul împrejur. Acceptaţi şi însuşiţi-vă acest adevăr – iar apoi porniţi la acţiune, însufleţiţi de această cunoaştere!

 ©2014 Peggy Black All Right Reserved.

sursa-  www.morningmessages.com

astrograma completa

Puterea personală şi actul iertării


Principiul conform căruia reacţia la conduita şi acţiunile semenilor deţine un rol însemnat, pentru imaginea şi respectul de sine, conduce la înţelegerea deplinei armonii dintre încredere şi iertare.

A man and a woman on a pier

În viață, vor exista întotdeauna circumstanţe în care vom fi afectaţi de comportamentul unei alte fiinţe umane. În astfel de împrejurări, persoana respectivă îşi cere, de obicei, scuze. Adeseori, noi afirmăm: “Este în regulă”, sau aplanăm situaţia: “Nu s-a întâmplat nimic grav”; și, prin aceste cuvinte, noi încuviințăm, acceptăm și permitem repetarea comportamentului prejudiciabil. În schimb, dacă afirmăm “Mulțumesc” or “Îți accept scuzele” suntem oarecum obligaţi să ne conştientizăm şi să ne transformăm simţămintele, mai degrabă decât se le trecem cu vederea sau să le desconsiderăm.

multumesc-300x175

Mulţi dintre noi cred că este mai uşor să-şi reprime adevăratele sentimente, decât să-şi exprime indispoziţia şi dezacordul cu privire la ceea ce ne-a prejudiciat. La prima vedere, această atitudine poate părea ideală; totuşi, în realitate, ea perpetuează un tipar comportamental; întrucât nu suntem sinceri cu cealaltă persoană, noi menţinem un cerc vicios – iar graniţele emoţionale ne vor fi încălcate şi pe viitor, în repetate rânduri. Ne aşezăm, în acest fel, în postura de victimă. Cu toate acestea, suntem în măsură să punem capăt acestui lanţ karmic; în primul rând, confirmându-i celeilalte persoane că îi acordăm iertarea – adesea, un simplu “Mulţumesc” este îndeajuns. Cu toate acestea, pentru a crea un spaţiu al sincerităţii şi armoniei în relaţia noastră, este necesar să ne exprimăm, cu blândeţe şi compasiune, profunda îngrijorare faţă de ceea ce s-a întâmplat. După ce ne vom fi acordat, o clipă, răgazul unei inspiraţii profunde şi ne vom fi invocat Sinele, pentru inspiraţie, vom găsi cuvintele potrivite şi atitudinea sugestivă, astfel încât cealaltă persoană să conştientizeze consecinţele acţiunii sale.

armonie_by_scoiattolina-d4rkmth


Dacă vom respecta principiul conform căruia reacţia noastră la cuvintele, comportamentul şi acţiunile semenilor deţine un rol însemnat pentru respectul de sine, dar şi al celorlalţi, vom înţelege că încrederea şi iertarea sunt în deplin acord. Şi, printr-o reacţie care generează o atmosferă de onestitate şi candoare, vom consolida un mod pozitiv de a fi şi de a interacţiona cu ceilalţi – ce va avea drept rezultat, intensificarea puterii personale.

astrograma completa

de Madisyn Taylor