Dincolo de trupul material suntem Fiinţe de Lumină


Conexiunea la Lumina lăuntrică ne înlesneşte Cunoaşterea, dincolo de ceea ce evocă lumea vizibilă.

light body2

Suntem, cu toţii, Fiinţe de Lumină. Pentru a ne exprima in alt fel, suntem fiinţe spirituale care trăiesc o experienţă omenească. Copii fiind, cei mai mulţi dintre noi cunoşteam acest adevăr; însă, alte fiinţe umane care au uitat ceea ce sunt cu adevărat şi, aşadar, nu ne pot ajuta să ne cunoaştem pe noi înşine, ne îndrumă pe căile uitării. Prin urmare, ni se induce convingerea că magia, feeria, miraculosul nu sunt reale; că prietenii noştri diafani, nevăzuţi privirii lor, nu există cu adevărat; şi că suntem fiinţe limitate, cu o singură viaţă pământească. Se exercită o presiune enormă, pentru a ne conforma acestui concept despre noi înşine şi, în consecinţă, pierdem contactul cu potenţialul nostru deplin, uitând că suntem Fiinţe de Lumină.

Mind-bodyConnection


La ora actuală, mulţi dintre noi ne trezim la adevărul a ceea ce suntem, deoarece trăim în toiul unor prefaceri la scară vastă, în întreaga lume. Trebuie să accesăm această Lumină, nu numai cu scopul de a supravieţui, dar şi de a ne dezvolta, a ne extinde, pe când facem saltul pe un nou nivel de conştiinţă, de ordin superior. Pe măsură ce schimbările dimprejur se desfăşoară în ritm accelerat, vom dori, cu siguranţă, să ne putem încrede în propria abilitate de a simţi ceea ce se petrece şi care este reacţia optimă. Nu mai trăim într-o lume previzibilă, în care să ne putem bizui pe persoanele cu autoritate, din exterior, şi să putem da crezare ideilor anacronice despre realitate. Trebuie să accesăm informaţiile ce ne vor înlesni navigarea pe aceste ape tulburi, iar autoritatea supremă rezidă în atingerea conştienţei de sine ca Fiinţe de Lumină.

subtle-etheric-body


Conexiunea la această Lumină este cea care ne facilitează Cunoaşterea, dincolo de ceea ce poate evoca lumea vizibilă; precum şi cea care ne rafinează şi extinde Vederea, dincolo de ceea ce dezvăluie lumea fizică, materială. Pentru a accesa această înţelepciune, ne putem da voie, pur şi simplu, să ne reamintim că nu suntem limitaţi, aşa cum ni s-a spus.

De fapt, suntem binecuvântaţi cu Putere şi Graţie Divină, din abundenţă, în virtutea unei simple cereri.

Practica zilnică a acordării la frecvenţa acestui potenţial colosal, a comunicării cu el şi a dăruirii de sine, deschide poarta prin care ne putem revendica adevărata noastră identitate; dând, astfel, curs chemării, întrucât a venit timpul de a transforma Pământul într-un Tărâm al Beatitudinii.

de Madisyn Taylor