Un teren de joacă


b1e583f25c8fe0265cb903101ff684aeVi se adresează invitaţia de a vă deprinde, în felurite moduri, să lunecaţi conştient pe undele magnifice de energie, care se revarsă necurmat şi abundent, din stele.

Tot ceea ce percepeţi ca fiind solid şi având o natură reală, reprezintă, în realitate, vibraţii energetice cristalizate şi ferecate în starea de împietrire, prin intermediul sistemelor de credinţă. Dacă aţi putea renunţa la toate programele mentale cu privire la realitatea voastră, aţi trăi o Realitate cu totul diferită. Vă aşteaptă nebănuite dimensiuni şi orizonturi temporale, în care să colindaţi şi pe care să le exploraţi.
playing-in-sprinklersÎnchipuiţi-vă nişte copii care cresc într-o căsuţă. Toate dorinţele lor sunt îndeplinite – ei sunt fericiţi; şi totuşi, întregul lor univers se reduce la o casă mititică. Devin adulţi; însă nu se aventurează niciodată dincolo de poartă, nutrind convingerea că micuţa lor casă e tot ceea ce există. Nu zăresc şi, prin urmare, nu cunosc mai mult – toate programele mentale şi credinţele repetă că realitatea este comprimată şi rezidă numai în acea casă mititică.

Apoi, ceva se întâmplă; o zdruncinătură îi smulge din perspectiva îngustă asupra vieţii şi le năruie credinţele limitate. Surprind o imagine a realităţii vaste care se desfăşoară dincolo de căsuţă. Acestea sunt începuturile conştienţei extinse. Este ceea ce se petrece pe planeta voastră. Diverse zdruncinături smulg oamenii din perspectiva lor îngustă asupra a ceea ce e real. Este năprasnic şi înspăimântător; iar ei au tendinţa de a fugi înapoi în căsuţă, refugiindu-se în credinţele lor mărunte şi mărginite, cu privire la realitate.

playground_love__by_indiaeVă îndemnăm să păşiţi dincolo de poartă şi să îmbrăţişaţi miriadele de realităţi care vă aşteaptă, la distanţă de numai o frecvenţă sau o vibraţie. Plutiţi pe aripile imaginaţiei, în tărâmurile stelare. Deschideţi-vă, pentru a percepe energia, sub formele ei variate, fără crusta credinţelor voastre. Închipuiţi-vă ce înfăţişare ar purta sau ce mireasmă ar radia armoniile sonore. Transcendeţi-vă, punând sub semnul întrebării modul de percepţie a vieţii şi credinţele voastre.

Se oferă îndrumare şi sprijin, cu scopul trezirii umanităţii la tapiţeria fastuoasă a realităţilor multiple. Realitatea este un teren de joacă vast şi presupune un grad înalt de libertate. Înseamnă plutire conştientă pe undele energiei. Implică descifrarea semnăturii energetice a clipei. Şi este încă în expansiune.

Ridicaţi-vă nivelul de vibraţie, pentru a rezona cu aceste tărâmuri subtile. Echilibrul, râsetele, bucuria şi recunoştinţa sunt biletele vibratorii care vă permit să călătoriţi în aceste noi realităţi de splendoare, sub semnul miracolului.

sursa-net