Portalul Inimii


imagesInima este organul gândirii, din forma voastră omenească; ea este, cu adevărat, la comandă. Câmpul energetic al matricei inimii este considerabil mai puternic şi mult mai extins decât matricea energetică a creierului. Maeştrii şi avatarii voştri vă oferă aceste învăţături, de eoni. În schimb, fiinţele umane s-au deprins, cu mult timp în urmă, să-şi zăvorască sau să-şi protejeze circuitul inimii. Aceasta este principala disfuncţie de pe planeta , precum şi principala sursă de disconfort, suferinţă şi maladie.

 

Atunci când circuitul inimii este îngrădit sau protejat, fluxul energetic parcurge o buclă închisă. Totodată, o platoşă de gânduri filtrează sau supraveghează atât pătrunderea, cât şi emisia de energie, cu multă prudenţă. Fiinţele umane au îngăduit creierului, programelor şi credinţelor să monitorizeze şi să străjuiască centrul inimii. Aceste programe/credinţe vă ferecă, vă toropesc şi vă insensibilizează reacţiile la mesajele şi călăuzirea care, fie izvorăsc din centrul inimii, fie sunt destinate acestuia.

 
downloadAceste credinţe referitoare la protejarea centrului inimii sunt transmise, pe cale energetică, de la părinţi, la vlăstarele lor. Un copil preia atât mesajele nerostite, cât şi cele prin viu grai, cu privire la rănile emoţionale, iubirea necondiţionată şi spontană, ceea ce oferă siguranţă, cine este demn de încredere, sau dimpotrivă. Unele răni sunt transmise de la o generaţie, la următoarea. Alte răni se ivesc în dinamica structurii familiale, a acestei existenţe. Anumite răni sunt atrase de către o fiinţă umană, la nivel individual, în decursul unei întrupări.

Centrul inimii este portalul vostru. Însăşi Intrarea. E important ca omenirea să iniţieze procesul de tămăduire a rănilor purtate de inimă. Acest act este esenţial pentru vindecarea planetei, câte o bătaie a inimii – emoţie, pe rând; câte un om, pe rând.

Illustration of electrical activity of the human heartAbsolut fiecărei persoane îi revine responsabilitatea de a tămădui tiparele vătămate dinlăuntrul matricei inimii, la nivel individual, genetic şi global. Omenirea păşeşte într-o paradigmă cu totul nouă, în cadrul căreia inima gânditoare va fi onorată, va fi teafără, completă şi desăvârşită, precum şi conectată la matricele celorlalte inimi. Portalul inimii a fost menit să servească drept poartă către stele, îngăduind energiei ce se revarsă din Sursa Divină, să se pogoare asupra realităţii .

Instrumentele de importanţă vitală în procesul de vindecare şi armonizare a portalului inimii sunt vibraţiile de bucurie, recunoştinţă şi apreciere. Puterea inerentă acestor vibraţii este cea care facilitează tămăduirea centrului/portalului inimii, prin transcenderea tuturor rănilor.

images (1)Acesta este serviciul divin, aceasta este misiunea nobilă pe care orice fiinţă umană este rugată să o îndeplinească, cu scopul de a reîntregi şi tămădui centrul inimii, al omenirii, întru plenitudine şi sacralitate; întrucât, atunci când fiinţele umane sunt ancorate şi îşi extrag seva dintr-o inimă deschisă şi vindecată, ele ştiu şi simt, cu adevărat, că sunt interconectate.

sursa-net