Computerul mental


brain-raysNumeroase, extrem de numeroase fiinţe umane nu conştientizează niciodată că sunt mai presus de mintea lor. Ele vieţuiesc în mod reflex şi acţionează în mod automat. Vin pe lume, programele emoţionale lăuntrice sunt instalate, iar ei nu îşi pun niciodată la îndoială credinţele sau reacţiile faţă de aceste programe. Nutresc convingerea că este, pur şi simplu, comportamentul lor, că este cine şi ce sunt.

Aceste fiinţe sunt uşor de manipulat şi controlat, în special prin mass-media, prin filme şi prin jocurile video violente. Trupul lor dezvoltă dependenţă faţă de substanţele chimice generate, atunci când fiinţa umană este înspăimântată sau euforică – stimulată, în orice fel.
ACUM, în clipa de faţă, unii dintre voi se trezesc spiritual şi îşi cresc nivelul de conştiinţă.

BrainO fiinţă umană cu un nivel elevat de conştiinţă recurge la capacităţile extraordinare ale minţii, pentru a crea noi moduri de a fi, precum şi modalităţi inedite de a percepe realitatea şi de a interacţiona cu realitatea.

Iată care este latura delicată: tiparele anacronice sunt strâns împletite în matricea societăţii. Ele constituie un aspect al conştiinţei de masă. Sunt caracterizate de o frecvenţă puternică şi reprezintă mecanisme de activare şi declanşare a credinţelor limitative, înspăimântătoare, precum şi a sentimentului de neputinţă. Procesul de menţinere a stării înalte de conştienţă şi trezie, cu scopul de a eleva şi rafina frecvenţa vibratorie, acel proces care curmă reacţiile automate, trebuie să fie permanent, acoperind fiecare clipă a existenţei.

inteligenta-emotionalaVă reamintim să vă ridicaţi frecvenţa de vibraţie. Secretul rezidă în emoţiile voastre. Atunci când vibraţi la frecvenţa bucuriei, recunoştinţei şi aprecierii, precum şi la frecvenţa supremă a Iubirii, vă aflaţi într-o stare de conştienţă lucidă. Sunteţi conectaţi la nivelul inimii. Sunteţi conectaţi la canalul deschis, prin care se revarsă călăuzirea şi inspiraţia. Atrageţi şi acceptaţi mai multă forţă vitală pozitivă, care vă energizează propriul câmp.

sursa-net