Calugarul si scorpionul


scorpionUn călugăr bătrân se ruga pe malul unei ape curgătoare. Se ruga în mijlocul naturii, privea cristalinul apei, când remarcă un scorpion căzut în apă; şi lupta cu disperare să-şi salveze viaţa. Înduioşat şi plin de milă, pustnicul băgă mâna în apă şi scoase scorpionul la mal.

Acesta însă, drept răsplată, îl înţepă îndată pe chiar salvatorul lui. După o vreme, când îşi deschise ochii din nou din rugăciune, bătrânul văzu că scorpionul era din nou în apă şi pe punctul să se înece.

Din nou îl salvă bătrânul călugăr, iar scorpionul îl înţepă pentru a doua oară, la fel de tare, încât acesta suspină. Când această scenă se repetă pentru a treia oară, un pelerin care observa de departe, foarte atent, toate acestea, îl întrebă pe bătrân: “Dar de ce îl ajuţi mereu pe acest scorpion nemernic, care în loc să-ţi mulţumească el te răneşte mereu?”

Fiule, amândoi ne urmăm firile noastre, spuse bătrânul înţelept. Ţine de firea scorpionului să înţepe şi de a mea să fac binele necondiţionat, în iubire şi compasiune!

În viața noastră de zi cu zi întâlnim la fiecare pas câte un scorpion, dar nu întâlnim în noi pe bătrânul pustnic, care obsesiv de frumos iubește pe cel ce-i face rău.

8 gânduri despre „Calugarul si scorpionul

 1. Mic tratat de scorpiologie

  Motto : Ignorantul este înconjurat de tenebre,
  pe cînd scorpionul este înconjurat de tenebre și mai groase !

  Scorpiologia este știința tenebrelor otrăvite, după unii autori sau știința tenebrelor îndelungate, după alte opinii. Evident că are drept sursă de inspirație insecta cu același nume al cărei habitat natural se află în cotloane ascunse, reci și tenebroase. S-a observat că unii oameni se comportă la fel, și de aici pro-zodia cu același nume. Ca știință, Scorpiologia ne dă o idee despre ravagiile pe care le induc tenebrele în unele minți umane imature, dar despre ele și alte efecte va fi vorba mai la vale.
  Din această știință au derivat cel puțin două ramuri. Prima dintre ele, numită Scorpiopedie se referă la vindecarea de obsesii sau atașamente prin intermediul veninului scorpionilor. Pe măsura înțelegerii sau conștientizării celor implicați ( implicate) în acest demers, se poate vorbi chiar despre vindecarea de Ego. Dacă cineva dorește să-și transceandă cît mai repede egoul, să pună o cataplasmă cu tocăniță de scorpioni la sîn și-i trece dorul de toate cele, dar cum tocănița de scorpioni este foarte greu de procurat mai ales în țara noastră, unde insecta respectivă nu prea se găsește, atunci se pot folosi nativii născuți în Zodia Acvilei ! Atenție însă că fiecare tratament este strict individual, în sensul că dacă unei egocentrice îi trebuie, să zicem, 11 ani de otrăvire tenebroasă, altuia s-ar putea să-i fie suficienți trei ani, mai ales dacă a mărit doza de tenebre la fiecare îngurgitare psihică !
  Scorpiopedia este o știință de graniță și se învecinează natural cu Cioclopedia, care a fost și probabil încă mai este pe ascuns terapia cu zeama de hîrleț. Adică se ia o poțiune de zeamă de hîrleț cînd se sapă groapa altuia și se aplică pe bubuța ta ! S-a observat în bobor că scorpiomanii îndrăgesc cu osebire zeama de hîrleț, ea avînd funcții regeneratoare. Cum regenerarea și transformarea sînt cărămizile de la baza sexualități scorpiomanilor sau scorpiomenelor ( contrapartea feminină a celor dintîi ), atunci se înțelege de ce nu se înțelege nimic din știința scorpiologiei.
  Așa cum un fizician genial a inventat sau a (re)descoperit o geometrie a vidului, despre care e necesar să redau aici doar un scurt citat :
  Geometria sacră reprezintă forma pe care o creează un anumit tip de frecvenţă. Altfel spus, forma este un rezultat direct al frecvenţei. Materia întreagă există datorită faptului că energia acestei materii este menţinută într-o anumită stare, ca substanţă a vibraţiei. Toate tiparele Creaţiei tridimensionale, inclusiv forma umană, sunt constituite din legături energetice, care rezultă dintr-una din cele cinci forme simple sau dintr-o combinaţie a lor.

  Tot așa și autorul acestor rînduri caută să deceleze o geometrie a tenebrelor scorpionești. Dacă în cazul geometriei vidului avem cele cinci figuri geometrice cunoscute, respectiv tetraedrul, hexaedrul, octoedrul, icosaedrul și dodecaedrul; în scorpiologie, geometria a pierdut prima fonemă și a devenit acră în loc de sacră ! Aici pătrat sau cub este de obicei capul, cercul este vicios, iar triughiul amoros ! În scorpiologia contemplativă, cercetătorul rămîne adesea surprins că pînă și tenebrele sînt întoarse cu fundul în sus, asemeni cozii scorpionului ! Din această pricină sorpiomanii și scorpiomenele au un talentat inegalabil de a-și otrăvi propriile vieți în moduri dintre cele mai interactive !
  Cea de a doua ramură derivată din scorpiologie se numește scorpiolatrie și nu înseamnă, cum ar putea părea la o primă vedere, să latri ca o scorpie, ci este un îndrumar practic de cum să adori scorpiomenele, în cazul în care ai căzut în groapa lor și te-ai lovit la cap. Ca sfaturi generale pentru cei sau cele curioase, trebuie să se știe că niciodată, niciodată, niciodată, nu trebuie să vorbiți cu nimeni despre petele de pe cozile sau de la subțiorile scorpionilor. Despre ei/ele se vorbește ca despre morți, adică numai de bine !
  Revenind puțin la citatul de mai sus, dacă geometria sacră reprezintă forma pe care o crează un anumit tip de frecvență; în scorpiologie, geometria acră reprezintă lipsa de formă, lipsa de iubire sau lipsa de bani ca rezultat direct al nefrecvenței spiralelor yoghine sau neaplicării practice a tehnicilor care ți s-au predat pentru a te lumina la tenebre ! Și așa cum modelele fundamentale care sînt coduri geometrice ale Creației Divine Macrocosmice, poartă numele de solidele platoniciene, la fel, dar invers, în geometria acră studiată de scorpiologie, cele cinci forme sînt cunoscute cu numele de lichidele plutoniene, termen ce necesită nu doar cunoștințe atrologice pentru a fi înțeles, ci și mitologice, pentru că Pluton era zeul infernului la greci. Pentru a vorbi pe înțelesul inițiaților, aici elementul Pămînt simbolizat de cub a devenit cap pătrat; elementul Apă a devenit ceață mentală ; elementul Foc, a devenit mînie; elementul Aer a devenit ifose, iar elementul Eter este însuși spațiul întunecat, adică tenebrele propriu-zise.
  Desigur, ar fi o regretabilă eroare să se considere că scorpiologia se aplică strict numai și numai la animalul de scorpion, deoarece tenebre, prostie, ceață și ifose se găsesc din belșug la toate ființele egocentrice, însă animalul/ insectă mai sus pomenit excelează prin aglomerația pe centimetru pătrat de tenebre ! O altă eroare este să se creadă că toate speciile de scorpioni ar fi veninoase, cînd în realitate doar 25 dintre ele secretă un venin capabil să ucidă oamenii, din peste 14OO de specii.
  Ca orice știință, și scorpiologia și-a extins frontierele, trecînd de la individual, la sectar, tribal sau grupuscular, pentru că mai nou ea studiază cu oarece rezerve datorate fricilor de întuneric sau de consecințe, anume grupuscule cunoscute ca Hlăpăi, adică tagma de scelerați care conduc din umbră omenirea spre abisuri tot mai adînci și bubuitoare. Aici, la această tagmă de criminali existentă în toate guvernele lumii se întîlnește cu adevărat densitatea cea mai mare de tenebre, reavoință sau crocodilită. Cum însă acest subiect ar necesita mii de pagini pentru a fi cît de cît limpezit, ne întoarcem la situația cuplurilor pe care o trec în revistă cele două ramuri ale scorpiologiei, respectiv scorpiopedia și scorpiolatria.

  Relația de cuplu cu scorpiomenele sau scorpiomanii este cam ca alunecarea la vale într-o zi cețoasă de iarnă, că nu știi nici spre ce rîpă te îndrepți, nici cînd se topește zăpada din cotloanele inimii lor, fiindcă din tenebre nu se pot naște decît funbre tendințe histeromorfe. Alte efecte, în afara pierderii vieții din pricina veninului scorpionesc mai sînt : se pierde uzufructul rațiunii, se pierde lichidul de frînă și omul alunecă tare de tot la vale, se pierde cumpătul, liniștea mentală și sufletească, se pied banii și timpul, dar se cîștigă experiență cu insectele periculoase, astfel că data viitoare știi dintr-o privire dacă animalul/insectă este veninos foarte ori și-a sublimat veninul în nectar, cum mai sînt unele rarisime cazuri, precum soțiorul prietenei mele Sandolfina ( derivație din numele arhanghelului Sandalfon ), al cărui nume a fost imortalizat în folclor sub forma cîntecului : Doru-i dor pîn’am să mor /și mă face des să zbor ! Pe cînd o altă prietenă a mea, Tantrini, a avut o experiență la polul opus, deși se spune că singurul loc unde nu trăiesc scorpionii este la Polul Sud !
  Și așa cum generalii romani care se întorceau victorioși de pe cîmpul de luptă, aveau un sclav în carul triumfal care le șoptea la urechi Memento mori, pentru a le aminti că totul este trecător și nu trebuie să se împăuneze prea tare cu laurii fuduliei, tot astfel în cadrul cuplurilor cu scorpiomanii sau menele, ei/ele șoptesc cu voce tare Memento amori, pentru a-și aminti că trebuie să facă amor mai des, că doar de asta au proiecția astrală în zona dulcișoară !
  Pentru ființele umane care n-au nici timp, nici aplecare spre studiu, adică majoritatea covîrșitoare a bipezilor de azi, se poate simplifica enunțul, reducîndu-se la trei cuvinte : scorpiopedia vindecă scorpiolatria. Cine a înțeles aceste trei cuvinte, a pătruns de fapt întreaga știință scorpiologică, și care trebuie să mărturisim la final, este o știință ilogică, prelogică, antologică a dedesubturilor ocultoase. În bobor se spune : cui pe cui se scoate și aceasta este o rar întîlnită afirmație adevărată/neadevărată, deoarece practica arată că doar clește pe cui scoate.
  În scorpiologie se înțeleg foarte puține chestii și se petrece acest fenomen deoarece scorpiologii sînt extrem de secretoși. În această știință subiectul nu știe mai nimic despre predicat, iar complementul de mod, de stare sau de aparențe nici nu vrea să audă de adjectiv altfel decît la modul admirativ ! Din acest motiv, agențiile secrete sînt burdușite de scorpiomani sau mene, iar majoritatea lojelor hlăpăistice au în fruntea lor sau la coadă simbolurile acestei insecte catastrofobe !
  Partea finală a scorpiologiei se ocupă de remedii și tratamente pe baza veninului scorpionesc, care în doze mici întărește sistemul imunitar, iar în doze prea mări slăbește vigilența, voința, fermitatea, continența, încețoșează rațiunea și produce multe alte suferințe de nesuportat. La rubrica sfaturi și recomandări, cea dintîi recomandare este să nu se urmeze nici un sfat, ci să se procedeze după voia inimii proprii, pentru că în cele din urmă chiar și cel mai prost, orb sau blegotrop se trezește din mrejele tenebroase și o ia la fugă pe pantă în sus ! Vorba proverbului : ceea ce nu ne distruge, ne face mai puternici. Iar dacă vătămările sufletești sînt destul de mari, însă a mai rămas o brumă de luciditate, fugiți cît vă ține vitalul, altminteri e vai și amar de pielea voastră !

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.