Iubirea neconditionatã


iubire-neconditionataIubirea neconditionatã, asa cum o vãd eu,  este ceea ce manifestã o fiintã care nu are Eu (Ego). Iubesti cu adevãrat atunci când nu te mai identifici cu o persoanã anume, când nu mai crezi despre tine cã ai un corp si o anumitã personalitate. 

Altfel spus, când ti-ai deplasat simtul identitãtii de la nivelul Eului la nivelul Sinelui. Este ceea ce se manifestã spontan atunci când mintea se linisteste si se echilibreazã, când sentimentul separãrii dispare, fiind înlocuit de o senzatie de unitate destul de greu de descris, întrucât transcende posibilitãtile ridicol de limitate ale vocabularului meu.

Stiti care este criteriul dupã care poate fi recunoscutã iubirea realã ?Este BUCURIA.
Când iubesti cu adevãrat esti fericit. Te simti împlinit si nu mai ai nevoie de nimic.
În primul rând, nu ai nevoie sã primesti ceva în schimb pentru iubirea ta.
Întelegi ce spun? Nu ai nevoie de cineva care sã te iubeascã ! Tu NU iubesti pentru a primi la schimb iubirea celuilalt. Iubesti pentru cã a iubi este ceva ce te face fericit. Iubirea realã existã doar atunci când nu mai ai nevoie de un alt om. Nu ai nevoie ca celãlalt sã te aprecieze, sã te laude, sã-ti acorde timpul lui, sã te facã sã trãiesti orgasme multiple sau sã-ti facã zilnic de mâncare.

Aceasta nu este iubire. Este un gen de afectiune interesatã, un fel de a avea sentimente pozitive  pentru oameni care te ajutã sã-ti împlinesti nevoile si dorintele personale.  Într-o exprimare deloc elegantã sau diplomatã, tu nu îi iubesti pe oameni.
A_Love_for_the_Arts_by_DelacorrTe folosesti de ei pentru a-ti satisface nevoile.
Putem numi aceasta “iubire” în cazul în care convenim cã a iubi fãrã a astepta nimic în schimb este ceva ce nu poate face parte din realitate. Mi se pare cã lucrurile stau exact pe dos.

A iubi neconditionat este o expresie a realitãtii, pe când orice altã formã de “iubire” este iluzorie.

Realitatea, Sinele, Iubirea, Constienta, Dumnezeu, Fericirea – acestea sunt degete care aratã spre ceva ce, de fapt, nu poate fi cuprins în cuvinte, dar poate fi simtit, experimentat, trãit plenar. Când iubesti pentru a fi iubit sau când iubesti pentru cã esti iubit, pot admite doar cu mare îngãduintã cã aceasta este iubire. Însã acesta nu ar fi decât un fel de a ne fura singuri cãciula. Este ca si cum cineva care trãieste la câmpie se urcã la un moment dat pe o movilã si e convins astfel cã stie ce este un munte. Iubirea interesatã, adicã amestecatã cu nevoi personale,  fãrã sã îti dai seama, stirbeste libertatea celuilalt. Dacã am nevoie de ceva de la tine pentru a fi fericit, dacã fericirea mea depinde de tine, te voi manipula, adesea inconstient. Ori, acolo unde manipularea creste, libertatea scade. Relatiile de cuplu, pe care se întâmplã sã le analizez în meseria mea, sunt pline de manipulãri si contramanipulãri, strãduinte inconstiente de a obtine afectiunea, grija sau banii celuilalt si frustrãrile corespunzãtoare esecului acestor eforturi.

Iubirea realã dãruieste si uitã.
Nu are un carnetel în care sã noteze: “Astãzi i-am adus flori. Ea ce mi-a adus?” sau “De 6 luni îi spãl sosetele si lenjeria intimã”. Iubirea care cere se transformã într-o închisoare cu pereti transparenti. Un numãr incredibil de oameni cred cã sunt liberi numai pentru cã peretii închisorii în care trãiesc sunt invizibili. Ai trãit vreodatã aceastã experientã?
Sã oferi ceva cu bucurie, fãrã sã astepti nimic în schimb. Este o experientã mãreatã. Nu stiu dacã are termen de comparatie. 

Atentie! Nu mã refer la situatia în care ai oferit ceva fãrã a cere nimic în schimb, iar în “darul” tãu nu a existat nici un fel de entuziasm. Ba dimpotrivã, adânc în sufletul tãu, au existat resentimente, tensiune, senzatia de a fi obligat. Nu se poate vorbi de daruri în acest caz. Tu, cel adevãrat, nu ai fi fãcut asta, doar cã nu te-ai putut opune. Între a oferi locul în autobuz cu bucurie, respectiv dintr-un sentiment al datoriei existã aceeasi diferentã ca între un leu si un motan. Amândouã sunt feline, însã numai unul este regele animalelor.

Iubirea realã are o calitate aristocraticã în sensul cel mai elevat al acestui cuvânt.
Ea se manifestã în actiuni care izvorãsc din preaplin, 
din abundentã sau exces, spre deosebire de iubirea în acceptiunea ei curentã, care e activatã de nevoie, deci de lipsã sau deficit.

Un controversat maestru spiritual spunea cã lumea e plinã de cersetori, oameni care îsi cersesc iubire unii altora. Ei se simt dezamãgiti si frustrati, deoarece nici un cersetor nu poate face fericit un alt cersetor, în ce-i priveste pe împãrati, nu existã nici un pericol de suprapopulare. Pentru a fi asemenea unui împãrat, trebuie mai întâi sã-ti cunosti Sinele,
întreprindere destul de anevoioasã când esti prins în mrejele acestei lumi. Iubirea ca dãruire poate fi înteleasã mai bine, fiind un fenomen mai degrabã exotic, dacã îi studiem contrapartea omniprezentã. Mã refer la a acapara sau a te agãta de… Aceste atitudini sunt împotriva vietii, iar acest adevãr elementar ne este necontenit demonstrat de respiratie.

Dacã te agãti de aerul din plãmâni si nu îi dai drumul, în curând vei muri. Pentru a trãi este necesar sã îl oferi atmosferei, sã nu îl tii doar pentru tine. Este vital sã îl scoti din tine, sã îi dai drumul.
happiness-quotes

Primesti si oferi, primesti si oferi – este un echilibru. Ceea ce e atât de simplu la nivel fizic devine brusc complicat la nivel sufletesc. Acolo te bucuri sã primesti, dar ai mari ezitãri în a oferi. Acumulezi afectiune. O stochezi.

Într-un alt caz, nu primesti nimic si, pe bunã dreptate, te întrebi: “Dar eu de ce sã ofer? Ce, sunt mai prost?” Ambele variante stopeazã circuitul iubirii. Rezultatul este dezechilibrul emotional.
Devii frustrat si nefericit, chiar dacã la suprafatã împachetezi aceste sentimente adânci în sigurantã de sine sau lipsã de griji. Cine are o privire pãtrunzãtoare vede dincolo de ambalajul strãlucitor. Este crucial ca energia iubirii sã curgã, altfel te simti împovãrat, greu.

Înãuntrul oricãrei fiinte umane se aflã Sinele care nu este nimic altceva decât iubire. Si întelepciune, ca sã nu fiu partizan. 

Dacã energia iubitoare a Sinelui nu este exprimatã, dacã este blocatã, ea se întoarce împotriva ta. În psihoterapie existã opinia cã multe tulburãri se datoreazã agresivitãtii neexprimate.  Eu cred cã o serie de patologii au la bazã iubirea neexprimatã. Fiind blocatã înãuntrul tãu, energia îsi schimbã polii. Ceea ce era benefic si creator devine, prin reprimare statornicã, malefic si distructiv. Acesta e motivul pentru care rãmân optimist în ceea ce-l priveste pe diavol. Într-o bunã zi, cineva îi va schimba polii.

Agăţarea de celălat

Actul de a te agãta de, în loc de a dãrui, meritã o analizã mai atentã. El are la bazã identificarea cu Eul, trãirea intensã cã esti o fiintã separatã, într-un univers strãin si indiferent, dacã nu cumva ostil. Iluzia Eului are drept consecintã limitarea capacitãtii de a iubi. Mai pe scurt: când Eul apare, iubirea dispare. Acolo unde încã mai existã nevoi personale, unde încã mai tânjesti  dupã ceva exterior, iubirea neconditionatã NU se poate naste. Nu te amãgi spunându-ti cã e vorba de dragoste atunci când îi spui  prietenului tãu: ”Te iubesc atât de mult. Nu pot trãi fãrã tine”.

Aceasta nu e dragoste, ci teamã. Te agãti de el deoarece nu stii cum sã fii fericitã fãrã el. Nu este dragoste nici când îi spui sotiei tale:
loveyourself“Inima mea este rãnitã când tu iei masa în oras cu un alt bãrbat”. Este posesivitate. Si nu este dragoste nici când un pãrinte suferã pentru copilul lui care se mutã definitiv într-un alt oras. Este dependenţã. De câte ori crezi cã suferi din dragoste, de tot atâtea ori
nu esti conectat la realitate.

Este mult mai mãgulitor pentru imaginea ta de sine sã gândesti cã la baza suferintei tale este iubirea când este, de fapt, egocentrismul. Sau, ca sã nu sune atât de dur, sã-i spun identificarea cu Eul. Din iubire nu se poate suferi, tot asa cum nu poti cãdea în sus. Iubirea este fericire. Iubirea realã. Dacã suferi, acesta e un criteriu minunat de clar prin care esti informat cã NU AI IUBIT. Ceea ce tu numesti iubire nu a fost decât agãtare, atasament, dependentã, posesivitate. Stiu cã nu sunã deloc frumos sau romantic. Pentru mine acesta este un adevãr psihologic, ti-l recomand cu cãldurã.

Iubeste adevãrul si te vei vindeca de iluzii. Vei intra în realitate. Nu în realitatea despre care nu înceteazã sã vorbeascã pragmaticii, care nu este altceva decât o specie a iluziei. Ci în realitatea care nu este decât bucurie fãrã sfârsit.

Eul este  principalul obstacol în calea iubirii.

Fãrã Eu, iubirea curge nestingheritã, asemenea unui râu  care îsi gãseste, cu gratie, drumul cãtre ocean. A fi fãrã Eu nu înseamnã a fi un lunatic sau un psihopat, ci a fi nedivizat. A fi unificat. A fi unul, adicã Sinele. Nu este ceva asa de simplu datoritã incredibilei conditionãri sociale  la care suntem supusi. Aceastã conditionare începe încã de la nastere.

Cresterea si educatia unui copil nu sunt altceva decât un lung sir de conditionãri,
unele mai primitive, altele mai subtile. Multe conditionãri preexistã deja în limbaj (am analizat asta în altã carte, dar nu mai stiu care). Conditionarea supremã este credinta cã esti o persoanã anume, un agent independent care simte, gândeste si actioneazã. Nu este deloc asa. Tu nu esti cineva care este, de pildã, dezamãgitã
pentru cã partenerul tãu a uitat de aniversarea cãsãtoriei voastre. Dacã esti atent, poti realiza cã dezamãgirea este ceva de care tu esti constient. 
Tu nu esti dezamãgirea. Nu te identifici cu ea. Mai degrabã poti spune ”Existã dezamãgire”, dar nu existã cineva care sã fie subiectul dezamãgirii. Aceasta înseamnã cã nu existã un Eu. Existã dezamãgire, care va trece dacã nu încerci sã te lupti cu ea.

Si atunci, cine esti tu?

Esti Fundalul pe care apare dezamãgirea. Dacã te-ai identifica mai putin cu ea si ai rãmâne mai mult la tine însuti, ai putea descoperi cã natura ta este fericirea. În tine apar toate stãrile, gândurile sau actiunile, însã tu nu esti nici una din acestea. Esti dincolo. Si pentru cã esti dincolo, nu poti fi obiect de cunoastere pentru nimeni. În acest sens tu esti gol sau vid.

Nu esti cineva anume, nu poti fi vãzut în contrast cu nimeni. Esti unificat si fãrã margini, fãrã nici o fisurã. Când ajungi în acest punct este imposibil sã mai confuzi
dragostea cu dorinta, siguranta sau plãcerea. Este ca si cum ai fi Soarele. În nici un mod nu mai poti confunda lumina cu întunericul. Întunericul existã doar acolo unde lumina ta nu pãtrunde. Dacã esti acoperit de un nor dens, lumina continuã sã-ti rãmânã accesibilã. Însã pentru cineva aflat pe Pãmânt, lumina ta pare a fi dispãrut. Apoi norul trece si tu reapari. Însã tu nu ai dispãrut niciodatã! Totul a fost o iluzie. Creatia este acest joc de lumini si umbre, rafinat, amplificat si îmbogãtit la nesfârsit.

Doi oameni care se doresc unul pe celãlalt pot crede cã se iubesc.
Nu, nu, nu. Ei doar se doresc!
love-yourselfDorinta NU este iubire.Dorinta înseamnã  ”Vreau ceva de la tine”. Vreau sã fii alãturi de mine, vreau sã mã protejezi, vreau sã te penetrez, vreau sã fii mama copiilor mei, vreau sã te pot mângâia, vreau sã mã asculti,
vreau sã te conformezi, vreau sã mã admiri.

Cine vrea toate lucrurile astea?
Eu.
Iatã Eul !
Si atunci, iubirea realã exclude dorinta? Nu o exclude, ci o integreazã. Te iubesc si mi-ar plãcea sã te pot mângâia. M-as bucura sã-mi exprim iubirea în acest fel. Dacã tu nu vrei sã fi mângâiatã sau dacã vrei sã fii mângâiatã de un alt bãrbat, nu e nici o problemã. Iubirea mea pentru tine rãmâne aceeasi. Nu încep sã te iubesc mai putin sau chiar sã te urãsc pentru cã tu preferi atingerea unui alt bãrbat. “Sunt înnebunit dupã tine. De când te-am vãzut am stiut cã suntem fãcuti unul pentru celãlalt”. Iubire realã ?Deloc. Dragoste pasionalã, explozie de hormoni ? Cu sigurantã. “Esti minunat. Nu semeni cu nici unul din fostii mei parteneri“. Nu mai pun întrebarea deoarece stii rãspunsul. Iubirea este confundatã cu dorinta sau cu nevoia. “Te iubesc” în traducere înseamnã adesea “Am nevoie de tine”. Ar trebui retrasã licenta de practicã. Pentru iubire, traducerea corectã este: “Am ceva sã-ti ofer. Gratuit.”

Învãtând sã trãiesc în onestitate, sã iau lucrurile asa cum sunt, sã recunosc cã deocamdatã nu te iubesc, ci doar am nevoie de tine, voi ajunge cu sigurantã si sã te iubesc. Altfel, amãgindu-mã cã deja te iubesc, este ca si cum as crede cã am escaladat Everestul, când nu sunt de fapt decât în prima tabãrã. Iubirea neconditionatã îmi pare a fi Everestul acestei vieti, iar a o experimenta si exprima în viata ta îmi pare a nu suporta nici un fel de comparatie, cu nici un fel de realizare socialã, financiarã, profesionalã, sportivã sau de alt tip de pe lumea asta.

Mi se pare cu totul inutil sã strângi o avere fabuloasã, sã vorbeascã toatã lumea, unii cu invidie, despre succesele tale sau sã ai putere asupra altor oameni, dacã nu esti capabil sã iubesti neconditionat mãcar un alt om. Si dacã reusesti sã iubesti fãrã nici un fel de asteptãri un alt om, sunt convins cã vor urma si altii. Cred cã punctul de cotiturã aici este: a iubi cu adevãrat un om. Primul pas este cel mai greu. Asa începe cãlãtoria de 1000 de mile. O altã confuzie clasicã este între iubire si gelozie.
Iubirea nu are cum sã fie geloasã, tot asa cum cãldura nu are cum sã fie rece.
Gelozia indicã limpede nu prezenta iubirii, ci prezenta Eului.
Eul se simte rãnit, umilit, nelinistit.
32-Beautiful-Horse-Photography-15De ce?
Femeia pe care pretinzi cã o iubesti este tandrã cu un alt bãrbat. Îl tine de mânã, îl priveste cu afectiune. Tu vezi asta si mai cã nu lesini. Iubire mare, nu-i asa?
Nu e. Gelozie, cât cuprinde.
Care este mecanismul? De ce suferi? De ce nu suporti asta? Pentru cã îti este fricã !
Dacã recunosti asta trebuie sã fii un tip onest, în fata cãruia mã înclin.

Dacã nu…Dar de ce anume te temi? Sunt mai multe rãspunsuri.
1) Te temi de singurãtate. Ea îl va prefera pe celãlalt si te va pãrãsi pe tine.
Vei rãmâne singur si nu ai suficientã încredere în tine. Nu crezi cã te vei descurca.
Prin urmare, la nivel inconstient te autopercepi un copil, care are nevoie de o mamã.
Aceastã mamã este femeia pe care o “iubesti” si care te temi cã te va abandona.
2) Nu te temi de singurãtate. Stii cã o sã faci fatã.
Te temi de propriul tãu sentiment de inferioritate.
Dacã îl preferã pe celãlalt, înseamnã cã celãlalt este mai bun ca tine.
Deci tu esti inferior. Esti slab. E cumplit sã simti asta.
Demonul comparaţiei a pus stãpânire pe tine.
3) Nu te temi de singurãtate si nu ai nici complexe de inferioritate pe linia masculinitãtii. Te temi cã nu mai ai pe cine sã posezi.
Tu erai fericit nu pentru cã o iubeai, ci pentru cã o posedai.
A poseda înseamnã control. Control înseamnã putere.
Ea este tandrã cu un alt bãrbat si tu nu poti controla asta. Îngrozitor!
Suferi pentru cã vezi cã se simte bine cu altcineva. De necrezut.
Ea poate fi fericitã cu altcineva.
Ce înseamnã asta?
Înseamnã cã tu nu ai exclusivitate.
Adicã nu ai o valoare specialã.
Ti-ai dat seama, aici suntem pe o problemã de autovalorizare si stimã de sine.
Dacã ai fi sigur de valoarea ta, nu ai avea nevoie de nici o exclusivitate.
În grupurile terapeutice pe care le conduc aceastã problemã apare adesea,
când lansez urmãtoarea întrebare perfidã: “Ai fi de acord ca partenerul tãu/partenera ta sã-si petreacã o noapte cu altcineva?” Rãspuns frecvent: Nu. De ce?  Deoarece doresc exclusivitate sexualã. “Hai, sã tinã de mânã pe altcineva, chiar sã se sãrute, treacã-meargã, însã pânã la sex!”

Altfel spus, iubirea mea pentru tine este enormã, câtã vreme nu ai relatii sexuale cu altcineva.Întrebare naivã: Dacã o iubesti, DE CE nu te bucuri pentru bucuria ei ?
De ce nu te bucuri dacã un alt bãrbat o face fericitã, fie si numai în plan erotic?
De ce suferi tu când el se simte bine cu o altã femeie? Ce legãturã existã între suferinta ta si bucuria pe care ea o simte cu altcineva? Nici o legãturã. Tu îti produci suferintã singur.
Suferinţa ta apare din problemele tale nerezolvate, pe care aceastã situatie particularã le scoate la luminã. Este ca o boalã pe care o aveai în tine, în stare latentã. Acum ai aflat de ea. Aceastã boalã se numeste gelozie. Ea nu apare din iubire.
happy-people-jumpingDimpotrivã. Iubirea este remediul.
Unii mi-au spus cã, în astfel de situatii, absenta geloziei la partenerii lor ar fi un semn cã nu le pasã. Nu e deloc asa. Semnul cã nu îi pasã de tine nu este absenta geloziei, ci absenta bucuriei. Dacã afirmã cã te iubeste, dar nu se bucurã când tu esti satisfãcutã, acesta e un indiciu puternic. Nu îi pasã de tine, ci de el. Eul, îti amintesti? Doar Sinele se poate bucura pentru celãlalt, deoarece Sinele se recunoaste în celãlalt. Eul nu poate iesi din propria lui carapace. Eul este o contractie, pe când Sinele este o expansiune.

Mai existã o perspectivã din care putem întelege de ce iubirea realã este luatã drept altceva decât este si de ce apare asa-zisa “suferintã din iubire”.
Este vorba despre confuzia dintre scop si mijloc.
Confuzie înseamnã încurcãturã, imprecizie, neclaritate, obscuritate.
Altfel spus, maya, forta iluziei. Sã presupunem cã scopul tãu este sã te simti satisfãcut.
O modalitate prin care îti atingi acest scop este sã joci tenis la Arenele BNR.
Câtã vreme ai un partener de joc, rachetã, mingi si un teren de joc disponibil, îti atingi scopul. Te întorci acasã obosit, dar satisfãcut. Mijlocul prin care îti împlinesti dorinta este jocul de tenis. Retine acest amãnunt: jocul de tenis nu este scopul, ci mijlocul.
Sã te anunt ceva. Partenerul tãu de joc nu mai poate veni. Este bolnav sau trebuie sã plece în delegatie sau vrea sã joace cu altcineva. Ce se întâmplã cu tine? Începi sã suferi. Crezi cã ai un destin blestemat. Te gândesti la sinucidere, îti faci programare la psiholog.
Iatã confuzia! Scopul tãu a devenit sã joci tenis cu cineva anume. Ai uitat? Acesta era doar mijlocul. Scopul tãu era sã te bucuri. Ai nevoie de putinã claritate. Si flexibilitate!
Tenisul nu este singurul mijloc de care te poti folosi pentru a trãi bucuria. Cu sigurantã existã si altele. Cautã sã devii constient de ele. Te-ai putea bucura jucând tenis de masã, baschet, volei, sah sau oricare alt sport. Poate înclinãrile tale nu se reduc la domeniul sportiv. Sunt zeci, dacã nu sute de activitãti în care te-ai putea angrena. Sã admitem cã nu ai chiar atâta deschidere. Tu vrei neapãrat sã joci tenis. O.K. Dar de ce te încãpãtânezi sã-ti doresti sã joci cu cineva anume? Sunt mii de alti oameni pasionati de tenis.

Scopul tãu este sã te bucuri, jucând tenis. Dacã insisti sã joci cu cineva anume, temporar indisponibil sau neinteresat, ai confundat scopul cu mijlocul. Noul tãu scop a devenit sã joci tenis cu un anumit om. Ai uitat de adevãratul tãu scop. Ai intrat în iluzie. Dacã persoana pe care o doresti ca partener de joc nu te doreste la rândul ei
sau te refuzã din motive obiective, iar tu nu esti suficient de flexibil pentru
a cãuta un nou partener, tot ceea ce vei reusi va fi sã suferi fãrã nici un sens.
forgiveConfuzia dintre mijloc si scop conduce la suferintã inutilã, pe când  atenta discriminare între ele conduce la satisfactie si împlinire, nu neapãrat lipsite de efort. Doar cã efortul este util si integrat în satisfactie. În iubire lucrurile stau cam la fel.
Scopul tãu este sã iubesti, iar mijloacele de care dispui sunt, sper, variate: sã protejezi, sã alinti, sã mângâi, sã hrãnesti, sã ai grijã, sã apreciezi, sã respecti, sã comunici, sã lauzi, sã fii atent, sã încurajezi, sã stimulezi, sã ierti, sã linistesti, sã sfãtuiesti, sã mobilizezi, sã ai încredere, etc. Hai sã vedem ce se întâmplã în viata realã. Tu iubesti si vrei sã o protejezi pe partenera ta. Când pleacã de acasã te asiguri cã e bine îmbrãcatã. Nu vrei sã sufere de frig. Îi faci programare la medicul de familie. Vrei ca ea sã fie sãnãtoasã. Nu esti de acord sã zboare cu parapanta. E un sport riscant, stii foarte bine asta. Nu esti de acord sã meargã la mare cu prietena ei cea mai bunã. Douã femei singure, în plin sezon, cine stie ce se poate întâmpla. Tu nu vrei decât sã o protejezi! Când colo, surprizã! Ea începe sã respingã încercãrile tale de a o proteja. Nu-ti vine sã crezi. Simti cã îti respinge iubirea. Confuzie! Ea nu face decât sã respingã o modalitate nepotrivitã prin care tu îti manifesti iubirea. Dar tu nu-ti dai seama de asta. Suferi. Ai confundat scopul cu mijlocul.
Scopul tãu a devenit protectia, iar genul de protectie pe care îl oferi nu este acceptat.
Tragedie mare.

Lucrurile sunt asa de simple! Iubirea este scopul, protectia este un mijloc. Întreab-o dacã vrea sã fie protejatã. Dacã vrea, aflã cum doreste sã fie protejatã si vezi dacã îi poti oferi acel tip de protectie. Asta-i tot. Dacã nu vrea sã fie protejatã si tu vrei sã-ti atingi scopul, acela de a-ti exprima iubirea, cautã un alt mijloc! Hai, putinã flexibilitate. Poate are nevoie sã o apreciezi, sã-i recunosti calitãtile, sã-i admiri corpul si hainele. Fã asta si atinge-ti scopul! Poate nu stii sã-ti exprimi aprecierea. Poate esti o naturã mai criticã si vezi mai usor defectele. Dragul meu, asta e în totalitate problema ta. Ea te împiedicã sã-ti exprimi iubirea pe care o simti. Cu alte cuvinte, tu nu suferi pentru cã o iubesti, ci pentru cã ai anumite probleme nerezolvate care te împiedicã sã-ti exprimi iubirea. Sã-ti dau un alt exemplu: scopul tãu este sã iubesti.

Mijlocul preferat de tine este sã o stimulezi tactil, sã îi atingi usor corpul,  sã o îmbrãtisezi si sã faci dragoste cu ea. Multe femei sunt înnebunite dupã asa ceva. Numai cã partenera ta… refuzã contactul îndelungit, nu-i plac mângâierile usoare, vrea mai mult dinamism. În situatii mai speciale, nu mai resimte o dorintã eroticã intensã sau e temporar atrasã de altcineva. Îmi dai voie sã ghicesc cum te simti? Suferi grozav. Din iubire, nu-i asa? Ei bine, suferi, dar nu din iubire.
Dragostea realã nu este niciodatã problematicã.
bbbbbNu genereazã suferintã. Iubirea realã este bucurie, împlinire, plãcere, libertate, niciodatã chin.
Dacã suferi, nu suferi din iubire, ci din ignorantã.
Nu distingi între mijloc si scop. Asta în varianta optimistã. Pentru cã în varianta pesimistã, în tine nu existã nici un fel de iubire. Doar dorinta de a poseda sau domina, nevoia de a te folosi de corpul unui alt om ca de un obiect.

Sã revenim. Sã presupunem cã îti iubesti cu adevãrat partenera.
Ce vei face? în primul rând, îi vei respecta optiunea. Are o perioadã în care nu e prea dinamizatã erotic sau e orientatã sexual cãtre un alt bãrbat. Poate vrea sã experimenteze, poate vrea putinã iesire din rutinã, cine stie? Accepti. Nu stiai? Un mijloc splendid de a-ti manifesta iubirea pentru un alt om este sã-i respecti libertatea de a alege. Este un adevãrat test în orice fel de relatie (de cuplu, de prietenie, parental-filialã). Ce îti dã puterea de a-i respecta optiunile?

Iubirea pe care o simti. Dacã înãuntrul tãu nu existã suficientã iubire, stii ce vei face? Vei interfera cu optiunile ei, încercând sã le schimbi. Mã refer aici la manipulare, santaj, constrângere, amenintare. Ai dreptul sã-i comunici cum vezi tu lucrurile. Acesta nu e amestec în deciziile ei. E doar comunicare. Într-un alt caz, îi respecti decizia. Nu te bagi, cum se spune. Însã dacã suferi, acesta e semnul cã nu o iubeai cu adevãrat. O sã repet asta pânã vei arunca nenorocita asta de carte întrun colt.
Nu existã suferinţã acolo unde existã iubire neconditionatã ! Suferinţa apare nu pentru cã iubirea existã, ci pentru cã iubirea NU existã.

Ceea ce existã este agãtare, atasament, dominare, gelozie, control, dependentã, fricã. În mai putine cuvinte: identificarea cu Eul. Iubirea adevãratã existã acolo unde Sinele a fost revelat. În opinia mea, nu poti iubi o altã persoanã dacã, mai întâi, nu te iubesti pe tine însuti,  iar a te iubi pe tine însuti nu înseamnã a-ti iubi Eul.
Acesta nu e decât egoism, a te iubi înseamnã a-ti cunoaste si manifesta Sinele,
miezul interior al fiintei tale. Dar chiar spunând asta, nu simt cã m-am exprimat corect.
Mai degrabã e un fel de a te da la o parte din calea iubirii.
Sinele, iubirea – acestea sunt sinonime. De fapt, tu nu faci nimic.
Doar încetezi a mai fi un obstacol. Într-un anumit sens dispari, adicã încetezi a mai crede cã esti un anumit individ, capabil sã iubeascã pe cineva.Tu nu poti iubi cu adevãrat pe nimeni. Însã poti lãsa iubirea sã curgã prin tine, sã se îndrepte cãtre un om, poate doi sau chiar o colectivitate, dacã puterea ei este mare.
Chiar si în aceastã afirmatie este un neadevãr. Iubirea curge dar nu spre cineva anume.
Se întâmplã ca cineva anume sã fie pe directia ei. Este ceva similar cu parfumul unei flori. Ea nu a înflorit pentru o anume persoanã, nu urmãreste anumiti oameni cãrora sã le pretindã ”Mirositi-mã!”. Ea doar îsi rãspândeste parfumul. Cineva poate fi în preajmã si se va bucura. Norocul lui. Însă bucuria florii nu depinde de existenta acestei persoane sau de existenta acestor persoane, dacã e vorba de un grup. Floarea se bucurã de propriul ei parfum, de faptul cã îl poate rãspândi în jur. Cam asa este si cu iubirea. Iubirea este parfumul fiintei tale. Si se manifestã într-un singur caz: atunci când ai înflorit. Acesta e motivul pentru care mi se pare cã iubirea si meditatia sunt intim conectate.
Ele sunt aspecte ale aceluiasi fenomen, asa cum sunt muntele si valea.
Unde existã munte existã si vale. Tot asa, iubirea nu existã fãrã meditatie.
Si când spun meditatie nu mã refer la acele practici adesea chinuitoare,
care îti cer sã-ti pãstrezi mintea focalizatã într-un singur punct, pânã când fuzionezi cu obiectul meditatiei.
261041-1440x900Mã refer la arta de a nu face nimic, adicã de a-ti lãsa Eul de o parte, tot asa cum îti lasi picioarele de o parte (adicã nu le mai soliciti) si te asezi pe un scaun confortabil.
Din acest punct de vedere, mã simt în mod particular apropiat de budismul Zen, care a înteles important faptului de a fi una cu propria ta spontaneitate, a te dãrui cu încredere fluxului experientei tale, fãrã a încerca sã-l controlezi sau sã-l domini.
Credinta cã esti o persoanã anume, adicã un Eu, divizeazã organismul, pe când renuntarea la aceastã idee eronatã îl unificã.
Astfel, a medita înseamnã a lãsa lucrurile sã se întâmple, emotiile sã aparã,
gândurile sã circule, actiunile sã se desfãsoare, fãrã a mai crede cã tu esti agentul lor.
Oricât de paradoxal ar suna, tu esti abia când nu mai esti si faci totul abia când nu mai faci nimic.
Esti Sinele. Tu meditezi când întelegi cã ochii vãd de la sine,cã urechile aud de la sine
si cã picioarele merg de la sine, nefiind nevoie sã le muti cu mâinile.
Dacã esti putin mai atent poti întelege cã totul, de fapt, se întâmplã de la Sine,
cu exceptia momentelor când nu crezi asta si încerci sã intervii,
tulburând ordinea naturalã (sau divinã) a lucrurilor.
Cam asta vreau sã spun când afirm cã iubirea curge de la sine.
Insã pentru a avea aceastã perceptie ai nevoie de o stare meditativã, adicã de o atentie lãrgitã si relaxatã, care se orienteazã spontan cãtre ceea ce o atrage, fãrã a se agãta de nimic.
Ceea ce îti permite sã nu te agãti este întelegerea cã nu existã nimic de care sã te agãti
si cã nu existã nimeni care sã se agate. Te bucuri sã mirosi floarea si nu mai încerci în zadar sã mirosi si nasul.
Oamenii care nu se iubesc pe ei însisi trãiesc, fireste, cu deficit de iubire,
un gol pe care încearcã sã-l acopere intrând în relatii unde, cum altfel, se asteaptã sã fie iubiti. Problema este cã celãlalt are o asteptare similarã. Din întâlnirea a douã deficite nu are cum sã aparã bucuria. În schimb, apar, din belsug, pretentiile, iritarea, gelozia, senzatia de respingere, neîncrederea în sine, plictiseala, infidelitatea.
Nu poti oferi ceea ce nu ai.
Dacã tu îmi ceri 6 milioane, iar eu cu 6 milioane abia trãiesc de pe o lunã pe alta, fii sigur cã n-o sã-i primesti. Dacã as câstiga 60 de milioane pe lunã, ti-as da 6 milioane cu dragã inimã.
Dar nu-i câstig. Altfel spus, nu dispun de atâta energie afectivã încât sã o împart cu tine.
Dimpotrivã, mi-ar prinde bine “o injectie de capital”.
Cam asta se întâmplã în multe relatii. Eu te iubesc, adicã am nevoie de tine ca sã-mi acoperi golurile. Tu mã iubesti în acelasi fel. Suntem ca 2 masini cu rezervoarele pe jumãtate goale, fiecare visând despre cealaltã cã este o benzinãrie.
Iubirea adevãratã existã în conditii de abundentã. În tine existã asa de multã dragoste, încât e vital sã o împãrtãsesti cu cineva. Nu pui nici o conditie deoarece nu ai nevoie de nici o conditie. Este ca si cum ai fi un izvor. Nu spui ”Panta aceasta e prea abruptã” sau “Pe aici e prea putinã vegetatie”.
Despre-depravare-sau-iubire-neconditionataTot ce ai de fãcut este sã curgi. Apa ta îsi va croi singurã malurile. Celãlalt este un receptor. El este deschis cãtre tine, primind astfel iubirea ta. Dacã el se închide, tu vei curge spre altcineva. Nu îl vei implora, nu vei cãdea în genunchi: “Te rog, lasã-mã sã te iubesc”. Îi respecti decizia si îti vezi de viata ta.Iubirea realã oferã libertate, deoarece este o expresie nu a necesitãtii, ci a dãruirii.

Oriunde libertatea este restrânsã, nerespectatã sau amenintatã, iubirea nu este purã.”

– Fragment extras din cartea ”Ghidul iluminarii pentru lenesi“ de Adrian Nuţă –

sursa  www.vindecator.com

ARHANGHELUL MIHAIL SI ARHANGHELUL GABRIEL


Arhanghelul Mihail

 Mihail8Numele sau inseamna Cine este ca Dumnezeu si el mai este numit si Printul Luminii. El este imens si poarta o sabie. Haloul sau este albastru-cobalt amestecat cu purpuriu. Voi puteti vedea sclipiri ale acestor culori, cand el este in preajma. El este Cel Mai Mare Inger Luptator al tuturor protectorilor si ghizilor luminii si iubirii. El ajuta la eradicarea fricii si infuzeaza oamenii cu curaj. El va interveni ca milocitor pentru voi, instantaneu, in special, cand situatia interfera cu scopul vietii voastre.

AA Mihail este, de asemeni, ingerul la comanda Lucratorilor Luminii, astfel Mihail va aduce un sfarsit plin de pace in luptele dintre membrii familiei, dintre cei dragi, dintre vecini, asociati sau chiar straini. AA Mihail curata energia negativa cand este chemat. Inainte de a intra intr-o multime din magazinele comerciale mari, cereti AA Mihail sa curete negativitatea. El poate prelua comportamentul mental negativ (atat al celor care traiesc cat si a celor decedati) si il trece in Lumina lui Dumnezeu astfel ca mintile lor sa fie vindecate.
Chemati-l pe Mihail sa va asiste oricand simtiti prezenta negativitatii. El poate curata energia negativa din orice spatiu (incluzand mintea si inima voastra), cereti-i sa curete energia din casa voastra, de la birou, din masina, etc. Acest lucru este necesar dupa dispute sau alte situatii negative.

Cand simtiti ca va este teama sau ca va este greu, spuneti mental: AA Mihail, protejeaza-ma si calmeaza-ma acum! Daca va aflati intr-un spatiu nesigur sau ceva asemanator, cereti-i AA Mihail sa va escorteze, sa va ghideze si sa va protejeze.
De fapt, voi puteti sa-i cereti lui Mihail sa stationeze permanent langa voi, ca voi sa va simtiti intotdeauna in siguranta, sub puternica sa protectie. Doar spuneti mental: “Te rog AA Mihail, fii ingerul meu pazitor, tot timpul! Iti multumesc! Si asa este!”
AA Mihail este cel pe care il chemati, atunci cand vreti sa indepartati negativitatea si frica din viata voastra. Nivelele comportamentelor negative si credintele limitante pot fi curatate si eliberate energetic atunci cand primiti un suflet angelic purificator.

Realizarea propriului vostru Suflet Angelic Purificator cu AA Mihail

Mai jos, este oferita o meditatie simplificata a sufletului angelic purificator, cu AA Mihail. Faceti aceasta meditatie daca simtiti negativitate sau frica si sunteti pregatiti sa le eliberati in lumina. Meditatia poate dura 15 – 30 min. depinazand de cat de constiinciosi puteti fi.

Arhanghelul-MihailMeditatia- Stati confortabil intr-un loc, in care sa nu fiti deranjat. Incepeti prin impamantarea si centrarea voastra. Inchideti ochii si imaginati-va ca va cresc radacini din talpile voastre, in Mama Pamant. Apoi continuati cu exercitiul de respiratie, ca sa va relaxati corpul fizic: respirati pe nas. Spunteti-i ego-ului vostru sa se urce pe umarul stang. Lasati-l sa afle ca este doar observator pe durata purificarii. Cereti Ingerilor, Ghizilor vostri si tuturor celor care doriti, sa va insoteasca in aceasta aventura, in a va purifica, acum. Cereti Creatorului sa va trimita o raza de lumina alba protectoare. Creatorul aude cererea voastra si prin ochii mintii voastre, voi puteti vedea imediat, o raza de lumina coborand din univers. Priviti cum va inconjoara intr-o stralucire protectoare

Acum voi sunteti pregatiti sa eliberati. Spuneti mental: “Vino AA Mihail, la mine acum si curata-ma de toata negativitatea si de toata frica” AA Mihail vine instantaneu langa voi, pregatit sa va curete de negativitate si de frica.

AA Mihail intotdeauna poarta o sabie pe care o poate folosi, ca pe un fel de “aparat de facut vacuum psihic” metafizic. Imaginati-va ca ea patrunde prin chakra coroanei voastre si incepe sa extraga (sa faca vacuum) toata negativitatea din creierul vostru. Inchideti ochii si dirijati vacuum-ul prin intreg corpul vostru (nu uitati degetele de la maini si de la picioare). Acest vacuum va elibera toate fricile voastre si toata negativitatea ducand-o in lumina pentru curatare si transformare.

Observati ce vedeti. Daca observati orice zona intunecoasa sau umbre, insistati si asigurati-va ca au fost indepartate. Acele zone pot corespunde durerilor de umeri, ceafa sau spate, pentru ca sunt zone in care negativitatea se stabileste, in mod obisnuit. Impotriva entitatilor recalcitrante sau intunecoase, cereti AA Mihail sa alcatuiasca o retea de lumina alba in jurul lor si sa ii duca imediat in lumina. Gandurile despre amintiri vechi dureroase pot sa vina la suprafata. Este un semn ca acestea au nevoie sa fie eliberate pentru vindecare si purificare. Faceti cat puteti de bine, ca sa le eliberati!

Indata ce ati facut un gol in intreg corpul vostru, (fiti constiinciosi, in special, prima data) cereti AA Mihail sa extraga golul si sa umple corpul vostru cu lumina alba, iubitoare a Creatorului. Asigurati-va ca ati preluat, cat de mult posibil, lumina alba, pentru ca natura are oroare de sptiile goale si negativitatea, frica pot sa se furiseze inapoi). Insistati in absorbirea luminii albe, cat de mult puteti – cu cat preluati mai mult, cu atat mai bine. Simtiti cum va inconjoara si cum va patrunde corpurile voastre, fizic si eteric. Voi puteti simtiti acest lucru si ele si vor simti minunat, cu adevarat!

9726378_origMultumiti-i AA Mihail si cereti-i sa va protejeze intotdeauna de negativitate si de frici.
Impamantati-va, reamintindu-va de radacinile din talpile voastre infipte adanc in Mama Pamant. Acum, deschideti-va ochii! Voi puteti sa va simtiti imediat mai usori si mai pozitivi. Voi puteti simti greata si ameteli. Unii oameni pot avea dureri. Acestea sunt normale si oamenii sunt diferiti, astfel incat unii pot sa nu simta nimic. Voi puteti sa faceti acest lucru, cat de des va place, dar daca o faceti prea mult, va puteti simti slabit si confuz.

Datorita purificarii, puteti sa plangeti in hohote, in urmatoarele cateva zile, caci sunteti intr-o perioada de eliberari, a vechilor frici si a vechilor emotii. Plangeti din inima, in hohote, apoi eliberati! Ganduri pe care nu le-ati mai avut ani de zile, pot sa apara la suprafata, sa va intristeze si sa va faca sa plangeti. Acesta este un lucru bun. Ati purtat aceste sentimente negative in jurul vostru, de mult timp si este momentul sa le eliberati!

Scut Protector de Lumina si Iubire

In fiecare dimineata dupa trezire, cereti AA Mihail sa va inconjoare cu un scut, ca intr-o coaja de ou protectoare, de culoare alb si roz, fata de oamenii cu care veti veni in contact (in toate situatiile). Acest lucru este foarte folositor celor sensibili, care au tendinta de a prelua emotiile oamenilor din jur (fie pozitive sau negative). Daca nu veti face acest lucru in fiecare dimineata, cel putin faceti acest lucru cand mergeti intr-un loc aglomerat, ca intr-un mall, un parc de distractii, etc.

Taierea Corzilor Eterice ale Negativitatii

Acest lucru este important, pentru ca ele ne pot tine legati de oamenii care ne pot drena (goli) de energie. Unii oameni mi s-au plans, ca atunci cand vorbesc cu anumiti oameni, in special cu cei care par sa fie in drame sau care se plang mereu, se simt obositi si epuizati, ulterior. Acesti oameni, pe care noi, probabil, ii iubim foarte mult, nu vor sa ne epuizeze, dar fac acest lucru pentru ca ei au mare nevoie. In afara de a fi sarguincios cu protejarea proprie, taierea corzile eterice ulterioara, este esentiala, inainte de a intra in contact cu acei oameni.

In fiecare seara, inainte de a va culca spuneti:” AA Mihail, vino acum la mine! Te rog, taie toate corzile eterice ale fricii, care imi epuizeaza bucuria, energia si vitalitatea! Te rog, curata-ma de toata negativitatea si umple-mi toate golurile cu iubirea si lumina lui Dumnezeu! Iti multumesc!”

Daca tineti sedinte de spiritism, asigurati-va, de taierea metafizica a corzilor, de fiecare data (sau cereti-i AA Mihail sa le taie el pentru voi). O data am fost medium pentru o femeie, ca sa vorbeasca cu mama ei. Mama ei a fost foarte nostima si vorbareata. In acea noapte, dupa cateva ore de la mediere, mama ei inca imi vorbea si imi cerea sa ii transmit fetei sale mesaje importante. Am realizat ca am neglijat sa tai coarda eterica a clientei mele si dupa ce am taiat-o, mama ei nu a mai sporovait in urechea mea si am fost capabila sa dorm.

Gabriel2Arhanghelul Gabriel(a)

Numele inseamna Eroul lui Dumnezeu sau Dumnezeu este nadejdea mea! Arhanghelul Gabriel(a) radiaza energie feminina. De la inceput, Biserica Catolica a schimbat-o pe Gabriela in inger masculin, Gabriel, atunci cand totul a fost patriarhalizat. Chiar si cu Dumnezeu, care se referea la ambii, Mama si Tatal in versiunile initiale ale bibliei, au facut referire la El mai tarziu, ca la energie masculina.

Gabriela are un halou Aramiu (Cupru, Arama), care se potriveste cu trompeta pe care o poarta. Gabriela si legiunile sale de ingeri ajuta oamenii, al caror scop in viata consta in comunicare, incluzand invatatori, scriitori, actori, fotografi, prezentatori, etc.
Chemati-o pe Gabriela pentru asistenta in cariera sau in probleme care implica prezentarea in fata altora, a ideilor si impresiilor voastre. Cereti-i sa fie cu voi, cand solicitati o avansare sau o promovare la serviciu.

Chemati-o mental spunand,:”Iubita Gabriela, te rog ajuta-ma, ca adevarul meu sa-si gasesca exprimarea creativa perfecta! Iti multumesc! AA Gabriela este de ajutor in conceperea si nasterea copiilor. Cereti-i AA Gabriela interventia in probleme de mentinerea unei sarcini. Cereti-i AA Gabriela asistenta ca sa intervina in zonele vietii vostre care par blocate. Ea va insufla viata noua in relatiile si afacerile invechite. Cereti-i sa va ajute, aducandu-va idei creative si oportunitati, care sa va determine sa avansati. Ea ofera ghidare si ajutor oamenilor, ca sa faca urmatorul pas in viata, sau in misiunea lor divina. Cand ii cereti asistenta, ea aduce bucurie si gratie, claritate si scop vietii voastre. Ea va deschide spre compasiune, intelegere si generozitate si ca toti AA, va ajuta sa va purificati de energiile si credintele negative. Ea ne invata sa ajungem la aprecierea tuturor experientelor si bucuriilor vietii noastre, de fiecare zi. Ea poate sa va ajute sa va aflati scopul in viata si va ofera inspiratie si incredere divina, din interior, pe durata momentelor, care par sa fie putin infioratoare.

Lucrati cu AA Gabriela, ca sa straluciti in exprimarea comunicarilor si cretivitatii voastre, sa va sporiti intuitia voastra si sa va inconjurati de bucurie. Gabriela este mesagera si prevestitoarea noutatilor si informatiilor bune. Ea ne aduce noutati despre evenimente viitoare, schimbarile de la orizont si despre potentialele care stau in fata, pentru noi. Multi oameni cred ca Gabriela are sarcina viselor, profetiei. In rolul ei de comunicator, Gabriela este cunoscuta ca mare comunicator pentru Divinitate, cereti-i ajutor in intelegerea oricarui vis din puzzle. Ea este capabila, in special, sa va ajute ca sa va accesati intuitia, la fel de bine, sa furnizeze suport practic pentru comunicari eficiente, in viata voastra exterioara, de zi cu zi. Lucrati cu Gabriela pentru a va va creste abilitatile voastre psihice.

gaLucrand cu Arhanghelul Gabriel pentru Dezvoltarea Intuitiei- Intuitia este abilitatea ce nu poate fi masurata prin sensibilitate fizica sau intelegere, dintr-un singur unghi. Intuitia este denumita “cunoastere directa” pentru ca este vedere directa, in nivelele mai inalte de constiinta. Cei care isi libereaza intuitia sunt capabili sa treaca prin ego-ul lor lumesc si sa aduca in constiinta lor, adevaruri despre viitor, trecut sau prezent. Schimband perceptia pana in punctul in care, cineva devine capabil sa perceapa realitatea de deasupra iluziei, este usor de atins, dar multi oameni sunt prea cuprinsi de frica, in a se deschide. Noi toti avem capacitatea de a afla toate raspunsurile la toate intrebarile; tot ceea ce este necesar, este sa va va conectati cu adevarul care exista in interiorul vostru, al tuturor.

Exista doua grupuri de oameni, ganditorii si cei care simt. Acest lucru determina modul in care ei raspund oamenilor sau situatiilor din viata. Ganditorii opereaza prin centrul mental. Ei sunt mult prea logici, rationali si analitici. Ei, in mod obisnuit, se raporteaza la cele cinci simturi fizice; vederea, auzul, simtul tactil (atingerea), gustul si mirosul, ca sa determine daca ceva este adevarat sau nu. Cei care simt, pe de alta parte, opereaza prin centrul lor emotional si sunt mult mai creativi, intuitivi si expresivi. Cei care simt, vor asculta de intuitia lor sau de simtul al saselea, ca sa ia decizii si sa afle adevarul.

In definitiv, ganditorilor le va fi dificil sa se deschida intuitiei. Daca sunteti un ganditor, orice sentiment intuitiv va trebui sa fie cercetat si explicat stiintific. Acesta este obiceiul ganditorilor, care poate fi strapuns, prin recunoasterea acestei reactii si sa-si urmeze intuitia lor, mai apoi. De altfel, ma indoiesc, caci multi dintre ganditorii care citesc acestea acum, ei probabil simt, ca pentru ei este prea aerian, prea de basm. Eu spun ca este alegerea lor si le urez noroc bun, in poticnelile din viata lor.

Exista atat de multe in univers care nu pot fi explicate stiintific sau rational. Prin a crede ca exista, mult mai mult, decat putem vedea sau auzi, devenim imputerniciti, afland despre altii si despre noi. Viata devine mult mia usoara atunci cand avem raspunsuri.
Dezvoltarea intuitiei voastre trece prin ceva de felul urmator. Mai inatai, formulati o intrebare clara, apoi linistiti mintea voastra din sporovaiala (acest lucru necesita exercitiu, nu va ingrijorati, chiar daca va ia un timp, faceti ce puteti mai bine). Eliberati orice rezistenta sau judecata. Aveti incredere in prima impresie pe care o primiti,.apoi focalizati-va pe acea impresie pentru vederi (intelesuri) mai profunde.

Pentru a creste intuitia, cu adevarat, folositi meditatia. Meditatia este practica de a incetini sporovaiala mintii. Atunci cand sunteti mai focalizati, voi deveniti mai constienti de aura voastra si de modul de a primi informatii. Voi permiteti sinelui vostru sa se opreasca si sa arunce o privire mai adanca asupra situatiilor din jurul voatru. Cu cat meditati mai mult, cu atat mai calra si mai buna va fi intuitia voastra

Meditatie pentru a Spori Intuitia

Asezati-va intr-un loc linistit, unde nu veti fi perturbat. Asezati ambele picioare pe pamant si mental pregatiti-va pentru aceasta meditatie. Incepeti prin impamantare si prin cenrare proprie. Inchideti ochii si imaginati-va cum cresc radacini din talpile voastre in Mama Pamant. Apoi urmati acest exercitiu simplu de respiratie pentru relaxarea corpului vostru fizic: inspirati pe nas, mentineti 7 sec. si eliberati usor pe gura. Repetati de 3 ori, apoi continuati sa respirati inconstient, in acest mod, pe durata meditatiei. Spuneti ego-ului vostru sa se ridice pe umarul vostru stang. Lasati-l sa inteleaga ca este doar un observator pe durata purificarii si sa stie ca asa este. Cereti Ingerilor voastri, Ghizilor si tuturor celor pe care ii doriti, sa va insoteasca in aceasta meditatie, acum.

Cereti Creatorului sa va trimita o raza protectoare de lumina alba. Creatorul aude cererea voastra si prin ochii mintii voastre voi puteti vedea, imediat, o raza de lumina coborand din univers. Priviti cum va inconjoara intr-o stralucire protectoare.

Acum voi sunteti pregatiti sa va expansionati intuitia voastra. Spuneti mental:”AA Gabriela, te rog, vino la mine acum, ca sa ma ajuti in a ma deschide, a primi intuitie si ghidare” AA Gabriela este, instantaneu, langa voi, pregatita sa va asiste.

Prin ochii mintii, imaginati-va ca stati in fata unui rau (apa curgatoare). Apa este limpede, adanca si curge foarte repede. Indreptati capul in directia curgerii apei si priviti in departare, unde raul curge intr-o imensa lumina stralucitoare. Cereti AA Gabriela sa va preia toate fricile, dubiile, grijile, sentimentele de incorectitudine, de blocare, de nesiguranta si se de neincredere si sa le arunce in aceasta apa.

Imaginati-va negativitatea voastra cum iese din corpul voastru ca un lichid negru vascos, greoi care se prelinge si cade in rau. Priviti-l cum curge departe, departe de voi. Prin spalare in aceasta apa care curge repede, ajunge in lumina ca sa fie purificat si transformat intr-o energie pozitiva.

Cand acestea dispar, simtiti-va cum deveniti mai usori, mai usori, chiar mai usori. Simtiti-va cum eliberati, cum va inaltati. Simtiti cum se deschide mintea si se expansioneaza in spatiu din jurul vostru, simtiti-va constiinta extinzandu-se ca un balon, marindu-se peste granitele limitarilor voastre anterioare. Priviti-o inconjurand corpul voastru fizic si continuand sa se extinda inafara universului. Pastrati-va mintea libera fata de gandurile ce pot interfera, cat de limpede puteti si apoi permiteti-i cunoasterii, adevarului si intelegerii sa umple constiinta voastra.Rrealizati, ca voi zburati cu AA Gabriela intr-o lumina alba stralucitoare. Simtiti iluminarea perceptiei voastre si urmati-o pe AA Gabriela in lumina, mai sus, mai sus, si mai sus, pana cand va aflati impreuna intr-o camera alba, pura, stralucitoare.

Stati in fata AA Gabriela si cereti-i sa va ilumineze al treilea ochi cu cu lumina intuitiei de culoare indigo si purpurie. Vedeti cum lumina vine de la AA Gabriela din centrul inimii in cel de-al treilea ochi al vostru. Simtiti puterea acestei lumini atunci cand este absorbita. Permiteti AA Gabriela sa va trimita aceasta energie pana cand simte ca ati primit destul.

Atunci cand ea este multumita, ea se intoarce si patrunde intr-un hol alb, lung. Urmati-o! La capatul holului exista o usa cu un semn care spune”Usa de trecere spre Sinele meu Mai Inalt. Atunci cand sunteti pregatiti, deschideti aceasta usa si salutati-va Sinele Superior. Vedeti Sinele Superior ca pe o fiinta pefecta radianta, o reflectie a sinelui vostru fizic. Sinele vostru Superior este o parte din voi, indiferent de ce ati gandit sau ati cercetat, Sinele voastru Superior este constient si vrea sa impartaseasca cu voi.

Cereti Sinelui vostru Superior ca sa va ajute in taramul fizic pentru dezvoltarea intuitiei. Cereti-i AA G.abriela si Sinelui vostru Superior asistenta si intarirea conectarii cu Sinele vostru Superior AA Gabriela va inconjoara pe amandoi intr-un ou de lumina aramie. Simtiti aceasta lumina aramie, transmitand energie de interactiune si comunicare! Simtiti legatura din centrul inimii voastre cu Sinele vostru Superior, care se extinde si se fortifica. Fiti incredintati ca sunteti intotdeauna, constienti de sentimentul ca el este o parte din voi. Cultivati cu grija simtul instinctiv si intuitiv! Permiteti-le sa devina parte a vietii voastre, din acest moment.

Puneti Sinelui vostru Superior, orice intrebare aveti! Sinele vostru Superior va va raspunde in orice mod posibil. Asteptati oricat trebuie. Un raspuns va veni. Voi puteti simti raspunsul in interiorul vostru. Aflati ca sunteti in siguranta, intotdeauna, ci fiecare intrebare, cu fiecare raspuns. Ramaneti cu gandurile voastre. Voi va veti simti atinsi de acest mesager interior si voi veti avea incredere in raspunsurile care vin la voi.

fffMultumiti Sinelui vostru Superior pentru intalnirea cu voi si aflati ca voi sunteti conectati intotdeauna. Intelegeti ca puteti sa puneti intrebari Sinelui vostru Superior pentru a primi raspunsuri, oricand. Acum reveniti si urmati-o pe AA Gabriela care iese prin usa, trece prin holul alb, lung. Luati-o de mana pe AA Gabriela coborati in zbor in josul raului. In jos, in jos, simtiti-va in siguranta! Voi sunteti dornici sa va treziti cu acest nou simt, emotionati sa vedeti cum va deveni parte din viata voastra.

Multumiti AA Gabriela si cereti-i sa va protejeze de gandurile si de sentimentele negative care interfera cu primirea mesajelor voastre intuitive. De asemeni, multumiti Ghizilor Spirituali si Ingerilor, pentru ca v-au acompaniat in aceasta calatorie. Concentrati-va pe impamantarea si centrarea voastra prin imaginarea radacinilor din talpile voastre in Mama Pamant si respirati adanc si rar. Faceti pauza un moment si deschideti-va ochii.

Daca ati avut probleme in auzirea raspunsurilor si in formatiilor de la Sinele vostru Superior, nu va nelinistiti! Continuati sa incercati. Practica desavarseste! Si, reamintiti-va, Sinele vostru Superior este chiar lipsa gandurilor!


cropped-2560x1440-white-solid-color-background1.jpg
click aici