Stareţul Tadei – Cum îţi sunt gândurile, aşa îţi este şi viaţa


hd-wallpapers-cross-wallpaper-spiritual-easter-arena-1024x768-wallpaperStareţul Tadei:

1. Boala este o avertizare a omului că nu este pe drumul cel bun.
2. Omul trebuie să îşi găsească pacea interioară, trebuie să se liniştească. Dacă se linişteşte fizic şi psihic, iată (aceasta este) mântuirea lui. Când omul este liniştit, sistemul nervos se relaxează şi atunci totul îi este uşor.
3. Omul e legat de lumea întreagă. Viaţa este una singură. Noi suntem legaţi prin energie Dumnezeiască, Unul este izvorul vieţii, Care este pretutindeni şi le ţine pe toate.
4. Omul trebuie să se supună Voii lui Dumnezeu după cum îi este lui rânduit. Să fie mulţumit, să dea slavă lui Dumnezeu pentru toate.
5. Dumnezeu este pretutindeni prezent. Când firea omenească îşi vine în sine şi se linişteşte cu adevărat, o mare energie dumnezeiască poate să fie lucrătoare prin firea omenească. Dumnezeu este viaţa şi energia, şi el dă viata şi energie fiecărui lucru. Noi, neamul omenesc, suntem foarte tare legaţi între noi printr-o energie de nedespărţit. In lumea de astăzi sunt mulţi depresivi, oameni care îşi pierd credinţa. Slava lui Dumnezeu este pretutindeni prezentă şi ajută pe fiecare, pe cel slab şi pe cel tare. Toţi au nevoie de ajutor.
6. Mândria este un mare păcat omenesc; cum o recunoaştem în om? După jignirile pe care ni le aduc ceilalţi şi reacţia noastră la acestea. De fiecare dată când ne simţim ofensaţi, când cineva a spus sau a făcut ceva care nu ne place, indiferent dacă acest om are dreptate sau nu, suntem stăpâniţi de mândrie. Noi, fiecare suntem cei care ne cream armonia şi dizarmonia noastră, şi în cercul familiei, şi în comunitate. Şi la nivel de stat, este la fel. Depinde mult de dispoziţia noastră mentală.
  • Părinte Tadei, putem să avem o legătură sau să intrăm în contact cu cei dragi noua, adormiţi (întru Domnul)?
forgive“Totdeauna când ne gândim la ei, suntem în legătura cu ei. Cănd ne rugăm pentru sufletele lor, suntem în legătură cu ei. Oamenii cu suflet nobil, liniştit, paşnic, pot adesea să vorbească în visele lor cu sufletele de care le e dor. Tot ceea ce doreşti, obţii. Nu suntem legaţi numai de lumea materială, ci şi duhovniceşte, de lumea spirituală. Mai mult suntem legaţi de lumea spirituală, decât de materie. Atunci când ne dorim cu putere ceva, se pune în lucrare o energie raţională de legătură. Această energie de legatură este mult mai precisă decât legăturile telefonice.”
Părintele Tadei:
“Tot ceea ce am considerat în viaţă că a fost mare rău şi necaz pentru mine, văd abia acum că nu a fost decât o mare binecuvântare care a făcut să se întoarcă totul în bine. Aducerea aminte a unui păcat săvârşit nu înseamnă că păcatul nu a fost iertat. Aceasta aducere aminte este numai o punere în gardă, din vreme în vreme, pentru ca omul să nu se mândrească iarăşi. De fapt omul este cel care nu se iartă pe sine, şi nu Dumnezeu, şi aceasta tot din cauza mândriei. Altminteri, semnul sigur că păcatul a fost iertat este ca el nu se mai repeta şi că omul este cu sufletul liniştit.
Chiar şi necreştinii care au trăit o viaţă cinstită şi evlavioasă (conforma legilor firii) vor fi primiţi de Dumnezeu după moarte.

Chiar dacă vrea sau nu, omul trebuie să se roage pentru duşmani, pentru cei care nu ne iubesc. Nu poţi să fii bun dacă gândurile tale sunt rele. Din tine iradiază neîncetat o energie a raiului. De aceea trebuie sa fim paşnici, liniştiţi, plini de dragoste şi de bunătate.
Toate religiile spun acelaşi Adevăr, dar sub forme diferite.”
http://www.vidia.ro/afiliere/idevaffiliate.php?id=1_1_1_26
O iubire fara sfarsit

Experienţa concretă a Iluminării


bbbbPentru a deveni iluminat nu este necesar să faci ceva anume,  deoarece iluminarea este o stare lăuntrică  ce survine spontan atunci  când suntem total conştienţi.
Ce trebuie oare să faci pentru a deveni iluminat? Care sunt în această stare lăuntrică semnele succesului? Cum şi în ce sens se schimbă viaţa noastră pe măsură ce ne „iluminăm”?

Toate experienţele există deja în stare potenţială în tine. Tu te poţi oricând deschide faţă de ele fulgerător. Expansiunea totală se află oricând la îndemâna noastră, dincolo de timp, fiind posibilă atât în tine, cât şi în afara ta. Nimic nu te poate împiedica cu adevărat, oprindu-te pe calea ta. Cu cât urci mai sus, pe nivele din ce în ce mai elevate de vibraţie, cu atât îţi este mai uşor să continui.

Experienţa conştiinţei totale nu înseamnă nicidecum să fii în permanenţă conştient de fiecare detaliu al Universului. A avea conştiinţă totală infinită, sau cu alte cuvinte, a fi SPAŢIU, desemnează starea de a fi oricând pregătit să devii conştient de orice lucru, fiinţă sau stare, care pot fi cunoscute. Înseamnă, de asemenea, să nu opunem nici un fel de rezistenţă. Să nu negăm nici un concept, căci prin negare respingem ceea ce are drept efect o instantanee contracţie a conştiinţei.

Prin urmare, pentru a deveni iluminaţi, nu trebuie neapărat să dobândim idei sau experienţe absolut noi (pentru că avem deja în universul nostru lăuntric, la nivel potenţial, TOATE experienţele posibile) şi nu trebuie, de asemenea, să acumulăm virtuţi artificiale sau să îndurăm în mod aberant suferinţe inutile. Tot ceea ce ÎN ETERNITATE există poate fi experimentat CHIAR ACUM cu o conştiinţă total expansionată.Meditation5Aminteşte-ţi în permanenţă că eşti o fiinţă liberă care se poate autodetermina în întregime. Nici o altă fiinţă vie sau grup de fiinţe nu-ţi poate influenţa vibraţia specifică dacă tu, cu fermitate, nu vrei aceasta. Prin urmare, nu este nimic în Univers care să poată să se opună voinţei tale libere, dacă tu nu permiţi aceasta. Asta înseamnă că nimic şi nimeni în afara ABSOLUTULUI nu are putere asupra ta, împotriva voinţei tale; nimeni nu te poate ispiti, nimeni nu te poate corupe, nimeni nu-ţi poate sta în cale. TU şi numai TU eşti singurul responsabil de nivelul sau modul în care exişti.
Starea ta interioară nu este niciodată în mod inexplicabil programată. Sentimentul de a fi forţat sau influenţat din afară, împotriva voinţei tale, poate apare doar atunci când devii extrem de receptiv şi dens, când îţi contracţi conştiinţa şi te opacizezi. Procesul iluminării înseamnă deci, să-ţi expansionezi la infinit conştiinţa şi înţelegerea intuitivă în aşa fel încât să poţi cunoaşte fulgerător, în profunzime, orice fiinţă prin empatie şi să percepi întregul Univers ca fiind o inefabilă interacţiune perpetuă de fiinţe vii.
Cu cât refuzăm cu mai multă îndărătnicie şi suspiciune să iubim alte fiinţe, cu atât nivelul nostru lăuntric scade. Pe de altă parte, cu cât ne deschidem mai mult faţă de fraţii şi surorile noastre din Univers, cu atât mai mult şi mai repede tot ceea ce ne înconjoară îşi pierde densitatea materială dominantă, noi dimensiuni până atunci invizibile adăugându-se, treptat, viziunii noastre euforice şi îmbogăţite asupra lumii.Iluminarea este orice experienţă beatifică, plenară, care expansionează plenar conştiinţa dincolo de limitele umane obişnuite. Am putea chiar spune că iluminarea ultimă înseamnă a-ţi da pe deplin seama că nu există nici o limită a acestei expansiuni infinite şi că întreg Universul este viu. A fi iluminat înseamnă a avea conştiinţa cât mai rafinată, trează şi infinit flexibilă. Iluminarea este chiar trăirea procesului expansiunii nelimitate. Iluminarea nu desemnează nicidecum stabilirea unei noi limite ci dispariţia definitivă a tuturor limitelor. O fiinţă iluminată nu este niciodată obligată să fie sau să nu fie ceva în conformitate cu normele sau convenţiile artificiale ale societăţii umane, deoarece în sufletul ei ea este acum TOT.
Ce înseamnă de fapt a fi TOT? Aceasta înseamnă să fim mai mereu capabili să concepem şi să conţinem în noi înşine adevărul întreg şi nu jumătăţi sau sferturi de adevăr. Înseamnă, cu alte cuvinte, să-ţi dai seama că atunci când etalezi ostentativ pozitivul, creezi în tine însuţi, în acelaşi timp, negativul corespunzător. Atunci când alegem un ideal de cunoaştere vom avea imediat de a face şi cu ignoranţa. Atunci când avem un ideal fantasmagoric de sfinţenie, trebuie să acceptăm detaşaţi şi păcatul care îl însoţeşte în mod necesar şi să avem, în acelaşi timp, conştiinţa responsabilităţii pentru faptul de a-l fi creat graţie acestei mentalizări.
300_SilvaMethod2În general, datorită ignorării acestor mecanisme profunde, noi nu cunoaştem că singuri am creat aceste negative şi de aceea nici nu le putem controla, fiind astfel mai mereu obligaţi să trăim într-o lume a suferinţei, a păcatului şi ignoranţei. În această situaţie, cu cât vom face eforturi mai mari şi mai încrâncenate să eliminăm răul din noi, cu atât mai mult rău va fi de eliminat, pentru că atunci efortul de a ELIMINA e motivat doar de NON-ACCEPTARE, care, după cum am văzut, provoacă automat contracţia conştiinţei noastre şi determină opacizarea.Dacă însă rămânem în permanenţă deschişi şi permeabili la astfel de aspecte aparent negative, nu vom mai fi constrînşi să acceptăm pasivi că răul face parte din viaţa noastră. Dacă înţelegem, de exemplu, că urâtul este deja în permanenţă în noi, suntem fulgerător liberi să creăm frumosul. Dacă ştim că prostia este tot timpul în noi, devenim, spontan, capabili să manifestăm inteligenţă creatoare.
Iubirea este manifestarea beatifică cea mai înaltă, deoarece iubirea include totdeauna în ea şi ceea ce nu este iubire. Iubirea permite să experimentăm viaţa plenar şi armonios, fără să opunem rezistenţe la nivel mental, dându-ne astfel posibilitatea de a deveni SPAŢIU beatific. La acest nivel, unde iubirea pură este permanent constantă şi conştiinţa total trezită, vom putea înţelege prin experienţă directă în spaţiile cele mai profunde ale fiinţei noastre, aparentul miracol de a conţine simultan în noi înşine contradicţii polare, antagonisme complementare şi fascinante paradoxuri. Atunci vom fi liberi să experimentăm tot ceea ce vom dori, deoarece vom fi totdeauna conştienţi că în permanenţă vom conţine şi opusul dorinţei noastre pozitive.

Pretutindeni în Univers există conştiinţă şi fiinţe capabile să ia, la modul conştient, propriile decizii. Iubirea universală, cosmică nu pierde niciodată controlul; legile ei sunt la fel de logice, exacte şi implacabile ca şi legile fizicii. Iubirea este un mare mister şi de aceea nu putem spune că, din acest moment al evoluţiei noastre, avem totală conştiinţă despre aceste legi. La un anumit nivel de evoluţie spirituală, oricine ajunge să ştie că, în orice situaţie, avem cu toţii exact ceea ce merităm.

sursa-www.yogaesoteric.net

FERICIREA ESTE O ALEGERE


7-happy-people-think„Conectează-te la ceea ce valorează cel mai mult pentru tine, descoperă-ţi aceste preferinţe naturale. Găseşte moduri de a te împlini în aceste direcţii. Astfel, te vei simţi împlinit şi îi vei putea ajuta şi pe alţii.

A fi fericit este cea mai bună cale de a trăi şi de a ajuta acestă lume!”
http://drumuricatretine.wordpress.com

Jocul Divin al vietii …


138820561. Vei primi un trup. Poate să îţi placă sau îl poţi detesta, însă va fi al tău pentru întreaga călătorie pe care o faci pe Pământ de această dată. Cum îl tratezi depinde numai de tine.

2. În fiecare zi vei primi o lecţie pentru că eşti înscris la cursul full time numit VIAŢĂ. Poate să îţi placă lecţia sau să o consideri irelevantă ori prostească, dar în fiecare zi o lecţie va apărea într-o formă oarecare. Ai zilnic ocazia să înveţi din aceste lecţii. Ele se vor repeta regulat, până când experiența necesară ție va fi pe deplin asimilată.

3. Nu există greşeli; există numai lecţii. Creşterea este un proces de încercare şi eroare – se numeşte experimentare. Experimentele eşuate sunt la fel de mult parte din proces ca şi cele care la un moment dat reuşesc.

4. Deseori o lecţie învăţată va apărea din nou ca recapitulare. Ea poate fi deghizată faţă de forma originală în care a fost învăţată tocmai pentru a te testa dacă ai învăţat bine.

5. Învăţarea lecţiilor nu se termină. Nu există nici o parte a vieţii care să nu conţină lecţii. Dacă mai trăieşti înseamnă că mai ai lecţii de învăţat. Câinii bătrâni poate că nu mai învaţă trucuri noi, dar oamenii bătrâni cu siguranţă mai pot învăţa lucruri noi.

6. Nu există un loc mai bun decât AICI. Când noţiunea ta despre ACOLO a devenit un AICI vei obţine imediat un alt ACOLO care, din nou, va arăta mai bine decât AICI.
road

7. Ceilalţi nu sunt decât nişte oglinzi pentru tine. Nu poţi să iubeşti sau să urăşti ceva la o altă persoană fără ca acel aspect să fie o parte din tine pe care o iubeşti sau o urăşti. Din nou iată o ocazie să mai înveţi încă o lecţie.

8. Ce faci cu viaţa ta este pe deplin decizia ta. Ai toate uneltele şi resursele să o modelezi aşa cum vrei. Alegerea este a ta. Alegerea este o recapitulare a lecţiilor pe care le-ai primit zilnic.

9. Ai deja toate răspunsurile. Răspunsurile la toate întrebările vieţii sunt deja în tine, tot ceea ce trebuie să faci este să te uiţi înăuntru, să asculţi şi să ai încredere. A te ruga înseamnă să ceri răspunsuri, a medita înseamnă să le asculţi.

Rugaciune de vindecare


bbbEu, […SPUNETI-VA NUMELE…] sunt o fiinta de Lumina!

Cu fiecare inspiratie aduc in corpul meu si in toate structurile mele energetice din ce in ce mai multa Lumina si din ce in ce mai multa energie pozitiva care ma vindeca, ma protejeaza si indeparteaza in totalitate de la mine, din trupul, mintea si sufletul meu orice forma de energie negativa.

Meridianele mele energetice devin din ce in ce mai luminoase si mai curate, din ce in ce mai pure, mai stralucitoare si mai incarcate pozitiv. Sunt un canal curat si perfect prin care circula Lumina vindecatoare a Universului, sunt puritatea pe care Creatorul Suprem o doreste! Toate structurile mele energetice lucreaza in totala rezonanta benefica, perfecta si imperturbabila, si in totala simpatie cu cele mai bune ganduri ale mele; mintea mea este curata si pura; sufletul meu este intreg si luminos.

Toate gandurile negative sunt arse acum din mintea mea si sunt inlocuite de Lumina, iar Lumina determina aparitia gandurilor pozitive, benefice si constructive. Toate meridianele mele energetice sunt curate si luminoase, toate chakrele mele devin din ce in ce mai curate si din ce in ce mai stralucitoare astfel incat schimbul energetic cu mediul inconjurator este optim nevoilor mele de aici si acum.Invoc deasupra mea, acum, o cascada de lumina aurie care ma scalda din cap pana in picioare si ma lasa curat si pur ca un cristal. Aceasta cascada de lumina imi curata si imi energizeaza integral fiecare celula, fiecare tesut si fiecare organ, imi curata si imi energizeaza fiecare os si fiecare articulatie, fiecare fibra musculara si fiecare celula nervoasa si elimina in totalitate acum orice gand negativ si orice energie negativa din mine in pamant pentru a fi reciclate si transformate in Lumina. Lumina vindecatoare a Universului este in totalitate activata in mine acum!

 

aurora_burst_red-wallpaper-2560x1600
rugaciune

Invoc prezenta tuturor Ingerilor, tuturor Ghizilor Spirituali de Lumina si tuturor fiintelor Divine care ma pot ajuta sa vina acum si sa ma ghideze in toate actiunile mele, sa indeparteze de la mine tot ceea ce este rau si negativ, sa ma fereasca de toate persoanele care nu imi sunt benefice si sa imi manifeste la fiecare pas toate oportunitatile de care am nevoie pentru a trai o viata benefica, pura, curata, prospera si plina de iubire si de satisfactii pe toate planurile.

Sunt luminos, sunt fericit, sunt benefic! Sunt energic, sunt zambitor, sunt plin de lumina si energie! Ma simt bine, ma simt fericit, ma simt relaxat. Din zi in zi, cu fiecare clipa, ma simt din ce in ce mai bine din toate punctele de vedere! Sunt vindecat! Am tot ce imi trebuie ca sa fac tot ce vreau si am tot ce vreau ca sa fac tot ce trebuie! Sunt vindecat! Ma simt bine si perfect sanatos, mult mai bine decat inainte. SUNT VINDECAT!

sursa-www.evolutiespirituala.ro

astrograma completa