Începe cu ce nu-ţi place-Brian Tracy


13601853Trăim într-o epocă minunată. N-au existat nicicând atâtea posibilităţi şi oportunităţi de a-ţi îndeplini atât de multe din ţelurile care te animă. Poate, ca în niciun alt moment din istoria umanităţii, eşti de-a dreptul sufocat de opţiunile pe care le ai. Numărul lucrurilor bune pe care le poţi face este atât de mare, încât abili¬tatea ta de a le alege pe cele potrivite ar putea fi ele¬mentul crucial, care să determine ceea ce realizezi în viaţă.

Dacă eşti asemeni majorităţii oamenilor de astăzi, atunci sigur eşti copleşit de volumul nenumăratelor lucruri pe care trebuie să le faci într-un interval de timp prea scurt. În timp ce te străduieşti să ajungi cu tre¬burile la zi, îndatoriri şi responsabilităţi noi continuă să se reverse, asemenea mareelor. Motiv pentru care nu vei reuşi niciodată să faci tot ceea ce ai de făcut. Nu vei fi niciodată la zi. Vei fi mereu în urmă cu unele dintre sarcinile şi responsabilităţile tale, probabil, cu multe dintre ele.
Din această cauză, şi acum poate mai mult ca nicio¬dată, abilitatea ta de a determina care este sarcina cea mai importantă şi de a o îndeplini şi repede şi corect va avea, probabil, un impact mai mare asupra succesului tău, decât oricare altă calitate sau abilitate pe care ai putea-o deprinde.
O persoană obişnuită, care îşi formează obiceiul de a-şi stabili priorităţi clare şi de a desăvârşi sarcini importante într-un timp scurt, va surclasa geniul care vorbeşte mult şi face planuri minunate, dar realizează prea puţine lucruri.
De foarte mulţi ani, lumea zice că, dacă mâncăm o broască vie dis de dimineaţă, vom putea să ne petrecem restul zilei cu satisfacţia că acela este, probabil, cel mai rău lucru care ni se va întâmpla cât e ziua de lungă.
„Broasca” ta este sarcina ta cea mai mare, cea mai importantă, cea care are cele mai mari şanse de a fi amânată la nesfârşit în cazul în care nu faci ceva în privinţa ei chiar în momentul acesta. Este, de asemenea, acea sarcină care ar putea avea cel mai mare impact asupra vieţii şi rezultatelor tale la momentul respectiv.
Se mai spune, de asemenea, „Dacă trebuie să mănânci două broaşte, mănânc-o mai întâi pe cea mai urâtă”.
Acesta este un alt mod de a spune că, dacă ai de îndeplinit două sarcini importante, trebuie să începi cu cea mai mare, mai dificilă şi mai importantă. Formează-ţi deprinderea ca înainte să te apuci de orice altceva, să te ocupi imediat de sarcina mai grea şi apoi să continui până ce aceasta este îndeplinită în totalitate.
Imaginează-ţi că este un test. Comportă-te ca şi cum ar fi o provocare personală. Împotriveşte-te tentaţiei de a începe cu sarcina mai uşoară. Repetă-ţi în perma¬nenţă că una dintre cele mai importante decizii pe care le iei în fiecare zi este alegerea lucrului pe care îl vei face imediat şi a celui pe care îl vei face mai târziu, asta în cazul în care o să-l mai faci cumva.
Iată şi o ultimă observaţie: „Când trebuie să mănânci o broască vie, nu rezolvi nimic dacă stai şi te uiţi la ea prea mult timp.”
Secretul în obţinerea unor nivele superioare de per¬formanţă şi eficacitate este să-ţi dezvolţi obiceiul per¬manent de a ataca sarcina majoră la primele orele ale dimineţii. Trebuie să-ţi formezi deprinderea de „a-ţi mânca broasca” înainte de a face orice altceva şi fără să stai prea mult pe gânduri.
Cercetările repetate efectuate asupra persoanelor care sunt plătite mai bine şi promovate mai repede au demonstrat că „înclinaţia spre acţiune” este calitatea care iese în evidenţă ca fiind modul lor de comporta¬ment cel mai remarcabil şi mai consistent şi care se manifestă în tot ceea ce fac. Oamenii de succes, oamenii eficienţi sunt cei care îşi abordează fără întârziere sarcinile cele mai importante, antrenându-se apoi să lucreze constant şi concentrat până ce sarcinile respec¬tive sunt îndeplinite.
În lumea noastră şi, în special, în lumea de afaceri actuală, eşti plătit şi promovat doar dacă obţii rezultate concrete, măsurabile. Eşti plătit dacă aduci o contri¬buţie valoroasă şi mai ales dacă aduci acea contribuţie aşteptată.
„Eşecul în execuţie” este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă organizaţiile în zilele noastre. Mulţi oameni confundă activitatea cu efectu¬area. Aceştia vorbesc fără întrerupere, organizează şedinţe nesfârşite şi-şi fac planuri minunate, dar când se face bilanţul, niciunul dintre ei nu-şi face treaba şi nu obţine rezultatele cerute.
Cel puţin 95 la sută din succesul pe care-l repurtezi în viaţă şi în muncă va fi determinat de genul de obi¬ceiuri pe care ţi le însuşeşti de-a lungul timpului. Obiceiul de a stabili priorităţi, de a depăşi tendinţa de tergiversare şi de a persevera în a-ţi duce la capăt sarci¬na cea mai importantă este o aptitudine mentală şi fiz¬ică. Ca atare, acest obicei poate fi învăţat prin exerciţiu şi repetiţie continuă până când ţi se blochează în sub¬conştient şi devine o parte constantă a comportamentu¬lui zilnic. Odată devenit obicei, tot ceea ce faci devine totodată, automat, şi uşor de realizat.
Eşti adaptat mental şi emoţional, astfel încât îndeplinirea unei sarcini să-ţi ofere un sentiment pozi¬tiv. Te face fericit. Te face să te simţi învingător.
Ori de câte ori duci la bun sfârşit o sarcină, indife¬rent de mărime sau importanţă, simţi un val de energie, entuziasm şi preţuire pentru propria persoană. Cu cât este mai importantă sarcina încheiată, cu atât mai feri¬cit, mai încrezător şi mai puternic te vei considera, pe tine şi pe ceilalţi.
Realizarea unei sarcini importante declanşează eli¬berarea de endorfine în creier. Aceste endorfine îţi con¬feră un sentiment natural de beatitudine. Fluxul de endorfine care urmează realizării reuşite a oricărei sarcini te face să te simţi mai creativ şi mai încrezător.
Iată unul dintre cele mai importante aşa-zise secrete ale succesului. Este vorba de faptul că poţi efectiv căpă¬ta o „dependenţă pozitivă” de endorfine şi de senti¬mentul intensificat de claritate, încredere şi competenţă pe care acestea îl declanşează. Odată formată această „dependenţă”, aproape fără să-ţi dai seama, începi să-ţi organizezi viaţa astfel încât vei iniţia şi vei finaliza în permanenţă sarcini şi proiecte din ce în ce mai impor¬tante. De fapt, într-un sens foarte pozitiv, devii depen¬dent de succes şi contribuţia la obţinerea acestuia.
Una dintre soluţiile unui mod de viaţă minunat, a unei cariere de succes şi a unei foarte bune păreri despre sine este deprinderea de a iniţia şi de a finaliza treburi importante. În acest punct, genul acesta de com¬portament te va domina, astfel că ţi se va părea mai uşor să finalizezi sarcini importante decât să le laşi neterminate.
Vă aduceţi aminte de povestea cu persoana care opreşte un muzician pe o stradă din New York şi-l întreabă cum poate ajunge la Carnegie Hall. Muzi¬cianul îi răspunde: „Exersează, omule, exersează”.
Exerciţiul este soluţia pentru însuşirea oricărei abi¬lităţi. Din fericire, mintea ta este asemenea unui muşchi. Devine mai puternică şi mai capabilă prin folo¬sire. Cu ajutorul exerciţiului, poţi deprinde orice com¬portament sau îţi poţi dezvolta orice obicei pe care-l doreşti sau de care ai nevoie.
Trei calităţi-cheie sunt necesare pentru a-ţi forma obiceiurile de concentrare şi atenţie, toate trei putând fi învăţate. Acestea sunt: decizia, exerciţiul şi deter¬minarea.
Mai întâi, iei decizia de a-ţi însuşi obiceiul de a fina¬liza sarcinile. În al doilea rând, exersezi punerea în practică a principiilor pe care urmează să le înveţi, repetându-le până ţi le însuşeşti definitiv. Şi, în sfârşit, susţii tot ceea ce faci prin determinare, până când obi¬ceiul se prinde de tine şi devine parte permanentă a personalităţii tale.
Există o soluţie specială prin care îţi poţi accelera progresul spre transformarea în acea persoană super-eficientă, performantă şi productivă care-ţi doreşti să devii. Aceasta constă în a te gândi neîncetat la recom¬pensele şi beneficiile de a fi o persoană înclinată spre acţiune, rapidă şi concentrată. Vizualizează-te ca fiind genul de persoană pentru care rezolvarea rapidă şi corectă a sarcinilor importante este un lucru obişnuit.
Imaginea mentală pe care o ai despre propria per¬soană are un efect covârşitor asupra comportamentului tău. Imaginează-ţi că eşti persoana care-ţi doreşti să devii în viitor. Imaginea pe care o ai despre tine, felul în care te vezi în interior determină într-o mare măsură performanţa pe care o afişezi în exterior. Aşa cum spune oratorul Jim Cathcart: „Persoana pe care o vezi este persoana care vei fi.”
Ai o capacitate practic nelimitată de a învăţa şi de a-ţi forma deprinderi noi, obiceiuri şi abilităţi noi. Atunci când vei învăţa, prin repetiţie şi exerciţiu, să-ţi învingi tendinţa de tergiversare şi să-ţi finalizezi rapid sarcinile cele mai importante, vei înainta cu viteză în viaţa şi cariera ta şi vei şti să calci acceleraţia.
Începe cu ce nu-ţi place!

1
Pregăteşte-ţi terenul

Există o anumită calitate pe care trebuie să o ai ca să poţi învinge, şi aceasta presupune să-ţi trasezi clar obiectivul pe care-l urmăreşti, să ştii foarte bine ceea ce vrei şi să-ţi doreşti cu ardoare să reuşeşti.
— NAPOLEON HILL

Înainte de a stabili care-ţi este „broasca” şi de a pur¬cede să o consumi, trebuie să hotărăşti cu exactitate ce vrei să înfăptuieşti în fiecare domeniu al vieţii. Claritatea este cel mai important concept în productivitatea per¬sonală. Motivul principal pentru care unii oameni fac mai multă treabă mai repede este acela că au obiective şi ţeluri extrem de clare şi nu se abat de la ele.
Cu cât îţi va fi mai clar ceea ce vrei şi ceea ce trebuie să faci ca să-ţi duci treaba la bun sfârşit, cu atât mai uşor îţi va fi să treci peste tendinţa de tergiversare, să-ţi „mănânci broasca” şi să perseverezi până la îndepli¬nirea sarcinii.
Un motiv major de tergiversare şi lipsă de motivaţie este imprecizia, confuzia şi neclaritatea în ceea ce priveşte sarcinile pe care trebuie să le îndeplineşti, ordinea acestora şi motivul pentru care se presupune că trebuie să le înfăptuieşti. Trebuie să eviţi situaţia aceasta bine cunoscută cu toată forţa de care dispui, străduindu-te să capeţi o tot mai mare claritate în tot ceea ce faci.

Cartea poate fi descarcata aici- Tracy, Brian – Incepe cu ce nu-ti place

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.