Legea rezonantei


images– Noi gândim încontinuu, fie că vrem sau nu. Fiecare dintre noi are aproximativ 60.000 de gânduri pe zi.

Iar toate aceste gânduri produc consecinţe, pentru că fiecare gând este, de fapt, o energie pe care o lansăm în Univers – şi nu doar în direcţia dorită, ci în toate direcţiile.

Energia emisă de gândurile noastre îşi caută apoi, în drumul ei, o altă energie cu care să vibreze la unison, după principiul „ceea ce se aseamănă se adună”.

Fiecare gând, indiferent că este bun sau rău, declanşează un proces de rezonanţă. Tot ceea ce va vibra la unison cu energia gândurilor noastre, va fi atras automat în viaţa noastră.

Gândurile tale secrete, felul în care îi judeci pe ceilalţi, vorbăria interminabilă a minţii – totul formează un fel de intenţie.

Aşadar, prin gândurile noastre, noi emitem permanent energie către exterior, fapt care influenţează, într-o mare măsură, ceea ce atragem în viaţa noastră. De aceea, o scanare atentă a propriilor gânduri, mai ales a celor despre noi înşine, ne ajută să conştentizăm ce anume avem de schimbat. Ştiţi ce este minunat aici?Faptul că stă în puterea noastră să ne alegem gândurile.Precum la un televizor, putem comuta pe diferite programe, iar dacă v-aţi săturat de emisiunea „Sunt un prost. Nu fac nimic cum trebuie”, apăsaţi butonul şi alegeţiDragostea lui Dumnezeu mă înconjoară şi mă susţine, în fiecare clipă a vieţii”. Veţi simţi diferenţa.

 1. În crearea realităţii noastre, nu doar gândul este „implicat”. Mai este şi altceva

Până nu demult, oamenii de ştiinţă au crezut că doar prin gândurile noastre emitem energie către exterior şi că  cel mai puternic emiţător energetic din corpul nostru ar fi creierul, cu impulsurile sale electromagnetice.

Illustration of electrical activity of the human heartDar trupul nostru dispune de un emiţător şi mai puternic – INIMA – care generează un câmp electric mult mai mare decât cel al creierului. Aceasta este una dintre cele importante descoperiri ale secolului al XX-lea: faptul că inima omenească are un rol mult mai important decât acela de a pompa sânge în corpul uman.

Responsabil pentru această descoperire este Institutul de Cradiologie din California , care a realizat un studiu aprofundat al inimii. Astfel s-a descoperit faptul că acest organ uman este înzestrat cu ceea ce numim „inteligenţa inimii” şi că influenţele acesteia sunt foarte profunde pentru noi.

Măsurătorile realizate au arătat căinima generază un câmp electric care se extinde cu mult în afara corpului nostru. Acest câmp electric are o anumită formă, aratând ca un inel lat împrejurul trupului, cu o rază de aproximativ 2-3 metri.

Institutul de Cardiologie a mai descoperit că inima interacţionează atât cu trupul, cât şi cu mediul exterior, prin câmpurile electromagnetice pe care le generează. Avem motive să credem că acest câmp generat de inimă are influenţă la mulţi kilometri în afara corpului nostru, pornind de la locaţia fizică a inimii.

Cum poate inima să facă aceasta? În ce fel comunică ea? Cum sunt transmise informaţiile?

Healing-Zone-Mind-Detox-MethodÎn primul rând prin EMOŢII.

Ştiinţa ne spune căatunci când simţim o emoţie, ea este transpusă în energii electrice şi magnetice corespunzătoare, care interacţionează cu celulele corpului nostru şi cu atomii lumii înconjurătoare, pentru a produce acele efecte formidabile de care vorbesc toate tradiţiile spirituale autentice. Ele ştiu cum să orienteze atenţia aspirantului către inimă, pe când noi o orientăm către raţiune, creând astfel o societate foarte mentală, bazată doar pe logică.

Alte studii asupra inimii au arătat că aceste câmpuri electromagnetice, generate de inimă, au şi o altă cauză la fel de importantă şi anume, CONVINGERILE noastre, toate acele lucruri pe care le credem cu tărie şi în jurul cărora ne modelăm vieţile.
Deci nu numai emoţiile noastre sunt emise în afară, ci mai ales convingerile şi credinţele noastre. Iar inima este un fel de interfaţă care transformă toate emoţiile şi convingerile noastre,în energii electromagnetice.

Deci, prin sentimentele noastre, prin iubire, iertare, compasiune, dar şi prin mânie, ură, supărare, noi putem produce modificări atât în trupul nostru, cât şi la mulţi kilometri în afara noastră.

Trăgând linie, este bine să reţinem următorul aspect: deşi creierul emite şi el câmpuri electromagnetice, oamenii de ştiinţă au arătat că undele electrice produse de inimă sunt de o sută de ori mai puternice, iar undele magnetice sunt de 5.000 de ori mai puternice, decât cele generate de creier.

Astfel se explicăde ce vindecarea se obţine mai repede printr-o susţinere afectivă, decât doar printr-un proces de gândire, pentru că noi emitem mai multă energie prin intermediul inimii, decât prin intermediul creierului.

 2. ADN-ul uman are o influenţă directă asupra lumii înconjurătoare

Există încă o descoperire ştiinţifică importantă, care ne arată cum influenţăm realitatea în care trăim.
Ştim, teoretic, că totul este interconectat şi, în mod tainic, interdependent. Dar să vedem cum se traduce această lege, la nivelul micro-universului nostru.

Studiile de laborator au arătat că ADN-ul uman influenţează direct particulele elementare responsabile pentru toate fenomenele electromagnetice, numitefotoni (fotonul fiind denumit şi cuantă de lumină).

Fizicianul rus Vladimir Poponin a realizat nişte experimente faimoase la începutul anilor ’90. El a pus într-o eprubetă închisă ADN uman şi fotoni, dorind să afle ce influenţă are ADN-ul uman asupra fotonilor. Dintr-una dintre eprubete s-a extras tot aerul, pentru a obţine “vid” (vidul este un termen care induce în eroare, deoarece el nu este un spaţiu gol, ci este plin de informaţii şi energie). Într-un astfel de spaţiu există fotoni care pot fi măsuraţi destul de exact cu unele aparate specifice.

În experimentul lui Poponin, aceşti fotoni s-au distribuit, aşa cum era de aşteptat, în mod dezordonat, fără să respecte o anumită ordine.

Apoi a fost introdus ADN uman în această eprubetă vidată. Şi acum s-a produs un lucru foarte surprinzător. ADN-ul uman avea o influenţă directă asupra fotonilor: printr-o forţă misterioasă, el ordona fotonii în forme regulate.

Acest aspect este foarte, foarte profund, deoarece arată că substanţa din care suntem creaţi, adică ADN-ul, are o influenţă directă asupra particulelor din care este creată lumea înconjurătoare, adică fotonii atomilor. Este prima dată când ştiinţa occidentală a demonstrat ceea ce tradiţiile spirituale străvechi au spus cu mult timp în urmă: suntem parte integrantă din această lume şi o influenţăm în permanenţă.

Iar experimentul nu se opreşte aici… Când ADN-ul uman a fost extras din eprubetă, fotonii s-au comportat ca şi cum ADN-ul era încă prezent acoloŞi-au păstrat poziţia lor ordonată. Fotonii şi ADN-ul uman încă mai păstrau legătura, deşi fuseseră separaţi fizic. Părea că un anume câmp subtil încă le ţinea conectate.

Concluzia experimentului lui Poponin a fost aceea că există un câmp cuantic care ne uneşte cu tot ceea ce există în jurul nostru. Prin intermediul acestui câmp, suntem mereu în legătură cu toţi şi cu toate, fie că suntem conştienţi sau nu de aceasta.

HeartField-kl2 3. ADN-ul uman este influenţat, la rândul său, de sentimente

Senimentele umane care izvorăsc din inimă, având în spate convingerile noastre puternice,modifică efectiv forma ADN-ului, iar acesta influenţează atomii, după cum am văzut.

S-au testat efectele sentimentelor pure asupra ADN-ului. Pentru aceasta a fost izolat ADN de la diferite persoane  în câte o eprubetă. Aceste eprubete cu ADN au fost supuse unor puternice câmpuri emoţionale. Pentru aceasta, subiecţii experimentului au folosit diferite tehnici emoţionale şi spirituale.

S-a observat un lucru care, protrivit vechilor legi ale fizicii, nu ar fi trebuit să se petreacă. În timp ce participantul emitea un câmp emoţional puternic, au putut fi măsurate reacţii electrice la nivelul ADN-ului. Persoanele care au participat la acest test puteau influenţa  molecula de ADN din eprubetă doar prin intermediul emoţiilor lor puternice.

Când subiecţii experimentului emiteau stări de iubire, recunoştinţă, molecula de ADN se dilata, lanţurile ADN-ului se deschideau, se măreau.

Când subiecţii respectivi trăiau stări de furie, frustrare, stres, molecula de ADN se micşora şi bloca astfel multe din codurile sale, răspunzând emoţiilor negative printr-o evidentă contracţie.
S-a observat astfel, în mod empiric, cum emoţiile, convingerile, sentimentele noastre pot modifica structura moleculei de ADN, precum şi ordonarea acesteia în celule.

Mai mult chiar, oamenii de ştiinţă au remarcat că această blocare a codurilor ADN putea fi anulată deîndată ce experimentatorii emiteau din nou stări de recunoştinţă, iubire şi fericire.

Aceste descoperiri, care au arătat că genele ADN-ului sunt modificate de energiile din exterior, stau la baza întemeierii unei noi ştiinţe, denumită Epigenetică. Creierul este un centru de comandă care interpretează evenimentele din exterior şi apoi trimite în trup semnale corespunzătoare. Printre aceste semnale se numără atâtreacţiile  biochimice, cât şi undele electromagnetice. Aceste semnale influenţează în mod direct celulele şi produc astfel modificări ale codurilor lor genetice.

Cu ajutorul unui ceas atomic foarte precis,s-a măsurat diferenţa de timp dintre emiterea unei emoţii şi reacţia ADN-ului. S-a observat că reacţia ADN-ului avea loc întotdeauna simultan.

Tot ceea ce gândim şi simţim, ADN-ul nostru percepe în mai puţin de o nanosecundă (0,000000001 secunde), iar aceasta indiferent dacă mostra de ADN se află lângă noi sau pe cealaltă parte a Pământului.

Concluzia?

Gândurile şi sentimentele noastre pot modifica ADN-ul, iar ADN-ul modifică în mod direct materia din care este structurată lumea.

Atunci când trăim anumite stări, cum ar fi, de exemplu, compasiune, iertare, dragoste, dar şi stări negative, ca de exemplu mânie ură, supărare, gelozie, noi influenţăm direct structura ADN-ului nostru, iar aceste modificări se propagă în trupul nostru, cât şi în afara noastră pe distanţe extraordinar de mari, datorită câmpului cuantic, influenţând tot ceea ce există în această lume.

FILMUL –“Legea rezonanţei”  

În documentar apar oamenii de stiinta: Dr. Bruce H. Lipton, Gregg Braden, dr. Rupert Sheldrake, Prof. Dr. Dr. Ervin Laszlo, Prof. Dr. Fritz A. Popp, Lynn McTaggart Bärbel Mohr, Prof. Dr. James Hurtak, Dr. Masaru Emoto, dr. Eric Pearl, prof. dr. Hans-Peter Dürr, Dr. James L. Oschman, Dr. John Hinwood, Dr. James M. Sigafoose, Patricia Atanas, Dr. Peter Bancel, Renée Coltson, dr. Desiree Hurtak, Anna Rocker, Isabelle de Fallois, Michaela Merten, Julia Franckh, Fantuzzi, Lionel Wharton si Max Alberti.

Articol preluat din ziarul FinanciarulImagine

4 gânduri despre „Legea rezonantei

 1. Teoria campului electromagnetic si reprezentările compatibile cu dualismul corpuscul-undă al şi cuantificarea variabilelor dinamice ce caracterizează anumite stări ale microsistemelor (incertitudinea Heisenberg, 1927) sunt cateva din fenomelele si legile fizicii pe baza carora se poate argument cum se formeaza luminescent (aura) in jurul fiintelor vii.
  Sa inteleg din textul d-stra ca omul are corpul compus din trup (format din substanta cu particule ce vibreaza cu frecvente jaoase) si un camp complex (sa-i spunem biologic) ce ocupa spatial din interiorul si jurul trupului si ale carui unde au frecvente inalte fiind in masura sa transfere si stocheze informatia fara suport de substanta atomii? Din Text “ADN-ul uman avea o influenţă directă asupra fotonilor: printr-o forţă misterioasă, el ordona fotonii în forme regulate.” Exista fenomene sau legi acceptate teoretic care sa explice aceasta afirmatie?
  Multumesc!

  Apreciază

 2. Sunt de acord in proportie de 80 % cu articolul … multe afirmatii din articol sunt (probabil prin coincidenta) exprimate in mod mai stilizat in vede (texte sanscrite ce pretind ca ar contine intelepciunea unui popor ce a existat in India acum 10.000 de ani numiti Rishi). Un lucru insa nu precizeaza acest aritcol: faptul ca energia electromagnetica nu interactioneaza in nici un fel cu campul mental … degeaba spun anumiti oameni de stiinta ca exista un camp electromagnetic in jurul oricarei fiinte … este atat de slab incat nu influenteaza nici macar o ansa magnetica de 0.001 mg … nu credeti, experimentati! … puneti un „fir de par” adica resortul unui ceas de mana sa pluteasca pe tensiunea superficiala a unei picaturi de apa … imediat se va orienta catre nordul magnetic … acum apropiati mana de acea mica busola … din cauza masei foarte mici ar trebui sa se intoarca spre mana, ar trebui sa mutam la dorinta doar cu campul nostru electromagnetic acea ansa in ce directie dorim doar miscand mana in acel sens … lucru care nu se intampla niciodata … este corect ca gandurile au energie … dar energia lor este mult mai mica chiar decat a unui atom …de aceea nu putem modifica materia cu energia noastra mentala … fiecare gand este extrem de slab … in schimb au informatie, si interactioneaza intr-un alt spatiu de alta consistenta unele cu altele … pe cine il intereseaza mai mult ar trebui sa citeasca „Arta Visarii” de Carlos Castaneda fiind un bun punct de pornire pentru a explora acest „teritoriu” … samanii din mexic stiu multe despre „Campul Mental” si pentru profani se refera la acest camp mental ca „a patra stare” (e genul lor criptat de a explica astfel de lucruri) si sunt constienti ca acest „Camp Mental” nu are nimic de-a face cu campul electromagnetic …. insa foarte putini oameni pe Terra sunt capabili sa simta, sa perceapa acest camp mental … de aceea prefera „modele” cognitive confortabile, potrivite pentru sistemul lor cognitiv … campul electro-magnetic si asa, chiar daca e demonstrat si controlat in zilele noastre, pentru 80% din omenire reprezinta un mister, pe care acestia nu-l pot intelege … ce sa mai zic de alte campuri ce pot fi doar banuite dar nu puse in evidenta printr-un experiment clar. Sa presupunem ca o anumita ‘emotie” sau „gand ar schimba unghiul dintre timina guamina citozina si adenina (componentele atat ale ADN-ului cat si ARN-ului, ARN ce pe masura ce e ignorat de cercetatori, in aceeasi masura influenteaza starea de sanatate si starile emotionale deopotriva ale purtatorului, avand si rolul de a transmite informatii comportamentale din experienta de viata a purtatorului direct in spermatozoid (sau in ovul), lucru inca nedemonstrat stiintific!) cu atat mai usor ar schimba unghiul dintre cei doi hidrogeni ale moleculei de apa … sau al clorurii de calciu (unghiul dintre atomii de clor) sau unghiul celor 3 atomi de oxigen din carbonatul de calciu, sau alte unghiuri din moleculele din care sunt facute oasele … asta ar insemna ca osul in sine s-ar modifica in raport cu ce gandim … pe loc, nu in timp, ceea ce nu se intampla … invers, o alta situatie sa-l luam spre exemplu pe Shumacher, care a stat in coma indusa 6 luni: e clar ca omul asta nu a mai avut nici un gand pe intreaga perioada, dar mecanismul de imbatranire, de oxigenare a celulelor avansarea osteoporozei si toate celelalte elemente specifice imbatranirii au avansat in aceeasi masura in care avanseaza in orice persoana activa din punctde vedere cerebral! … deci gandurile nu pot influenta structurile atomice in nici un fel! dar ce pot influenta in schimb sunt atractorii (teoria atractorilor este inca in faza de pionierat dezvoltata de niste cercetatori din Italia, care afirma ca evenimentele din prezent sunt „atrase” de evenimente din viitor, in acest fel influentand destinul, istoria sau „traiectoria” pe care o are o fiinta vie (nu conteaza ce fel de fiinta, vie sa fie (pleonasm facut intentionat!) ) si in ultima instanta fiind tot ceea ce ne-ar putea interesa in ceea ce priveste energia informationala a gandurilor (un termen nou in cosmologie care afirma ca energia se conserva datorita conservarii informatiei …(Stephen Hawkings) ducand la un concept de sinteza: energie informationala … concept destul de greu de explicat in cuvinte obisnuite)……..Ca o concluzie la ce am expus pana acum: Gandurile intradevar au energie dar nu suficient de mare pentru a influenta nici macar starea energetica a unui singur atom! …nici fotonii care circuland cu viteza luminii, nu pot accepta nici o interferenta directa cu un camp, de orice natura ar fi el …pentru ca am sesiza la orice ora cum se schimba culorile din jurul nostru in functie de ce gandesc unii sau altii ceea ce nu se intampla (energia fotonului manifestandu-se in frecventa cu care vibreaza, generand ceea ce percepem noi cu ochiul si numim culoare). In schimb pot influenta visele altei persoane si de aici visele pot induce emotii latente ce iesind la un moment dat la iveala sa produca tulburari de metabolism care sa duca la dezechilibre (boli) sau sa echilibreze anumite stari metabolice nocive) …. tot ce avem de facut este …. intr-un domeniu atat de delicat cum ar fi „Energia Gandurilor”, sa folosim cu acuratete abilitatea noastra de a rationa. Un rationament clar elimina o mie de presupuneri confuze!

  Apreciază

  1. Se observa ca folositi cu usurinta notiunile de fizica, dar ca nu acordati credit manifestarilor umane extrasenzoriale care nu pot fi explicate de fizica clasica. Aura! Aura, nu este oare o manifestare a variatiei frecventei fotonilor emisi in urma tranzitiilor energetice din atomii ce compun corpul uman?Tranzitii probabil stimulate de energia unui gand.

   Apreciază

  2. nu vreau sa va contrazic …sau comentez in vrun fel ceea ce ati scris mai sus …pot doar sa va spun ca eu posed o ,,forta ”sai spun asa ,prin care doar privind o fotografie a unei persoane care …de ex …este bolnava ,sau nu neaparat …poate trista sau prost disupa …eu o pot influenta benefic doar fixinduma pe acea fotografie …vreau doar sami spuneti cum puteti explica asa ceva …va multumesc din suflet .si eu sint ft curios de ceea ce se intimpla cu mine .

   Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.