Nodul Lunar Nord (Datoria spirituală)


Nodul Lunar Nord (Datoria spirituală) Se mai numeşte şi „Capul Dragonului”, sau îngerul pozitiv de pe umărul drept arată menirea individului în viaţa actuală; – reprezintă zona din viaţă care promovează progresul emoţional şi spiritual, talentele nedescoperite şi metodele pozitive de a face ceva; karma, lectiile ce trebuie învãtate în viata actualã,ca rezultat al vietii anterioare; – este echivalent cu JUPITER (MARELE BENEFIC); – dacã planetele sunt pozitionate pe Nodul Nord, rezultã o dezvoltare a vietii actuale bazatã pe potentialul personal de energie; – în zodiac reprezintã (d.p.d.v. astronomic) gradele unde orbita Lunii intersecteazã eliptica Pãmântului de la Sud la Nord. – CASA NODULUI NORD ŞI SEMNUL ZODIACAL – arată modul şi domeniul în care îşi va împlini această menirea

cropped-2542084-tattoo_pictures_of_zodiac_signs_scorpio_zodiac_tattoo_designs.jpg

NODUL NORD ÎN BERBEC : Trebuie să-şi dezvolte voinţa şi conştientul. Misiunea sa este să acţioneze independent şi să-şi realizeze ideile personale. Condiţiile de viaţă din actuala încarnare îl stimulează să trăiască fără compromisuri. Trebuie să de un randament ridicat pe un teren unde se loveşte deseori de piedici. Deseori simte că viaţa sa este o luptă permanentă, în scopul de a-şi impune propriile valori cu originalitate şi curaj. Aceste caracteristici la are şi în prezent, mai ales în prima parte a vieţii. Misiunea vieţii actuale este să schimbe aceste caracteristici. Deseori şi acum îi este greu să ia o hotărâre şi, cu multă plăcere, ar atribui altora responsabilitatea. În prezenta încarnare, va trebui să-şi asume responsabilitatea gândirii individuale şi a consecinţelor faptelor sale, ceea ce-l va face deseori nepopular. Vechea obişnuinţă i se trăgea din pretenţia ca ceilalţi să-l accepte, dorea să fie „bun” în ochii oamenilor, ceea ce îl făcea simpatic. Şi în prezent doreşte popularitatea din trecut, care nu poate fi asociată cu realizarea ideilor şi a planurilor îndrăzneţe. Capacitatea largă de stabili relaţii, provenită din vieţile anterioare, îl caracterizează şi astăzi, şi deseori îi aduce avantaje. Printre caracteristicile pozitive ale vieţilor anterioare, este şi sensibilitatea deosebită la probleme şi greutăţile celorlalţi. În anturaj, aspiră către armonie şi confruntarea cu ceilalţi îi produce greutăţi. Dorinţele de realizarea a păcii în încarnarea actuală, deseori nu i se împlinesc. Problemele cele mai importante provin din realizarea unui echilibru între o viaţă independentă şi legătura sa cu partenerul. Prima parte a vieţii este o continuă luptă –pe de o parte îi este dor de viaţa în comun, iar pe de altă parte vrea să se elibereze de influenţa celorlalţi. Simte instinctiv că o legătură prea puternică cu partenerul, viaţa în comun, îi slăbeşte independenţa şi îl împiedică în realizarea ideilor sale. Misiunea vieţii actuale şi-o poate realiza cel mai bine dacă începe o activitate independentă şi se menţine cu consecvenţă alături de o hotărâre luată. Va trebui să încerce să pună la îndoială aşteptările anturajului şi să nu dorească cu orice preţ acordul celor din jur sau anumite recompense, fiindcă încrederea în sine o poate de numai convingerea interioară. Dacă se menţine cu consecvenţă alături de planurile sale, acceptând atacurile celor din jur, va contribui într-o mare măsură la realizarea misiunii sale karmice. NODUL NORD ÎN CASA I (CASA PERSONALITĂŢII ) : Are nevoie de independenţă şi de exprimarea iniţiativei personale. Învaţă să nu mai depindă de alţii şi să aibă mai multă încredere în sine. Dificultăţile cu ceilalţi pot fi depăşite prin asumarea responsabilităţii proprii şi prin găsirea unui echilibru între asumarea responsabilităţii proprii şi prin găsirea unui echilibru între nevoile celorlalţi şi dorinţele proprii. Poate ajunge lider sau iniţiator al unor acţiuni de interes general, pe măsură ce îşi regăseşte sensul.Aries_13

NODUL NORD ÎN TAUR : Karma aceasta este una dintre cele mai grele. În viaţa actuală trebuie să caute cu totul alte valori şi trebuie să-şi formeze cu totul alte concepţii morale. S-a încarnat cu conştiinţa vinovăţiei, de aceea e atât de puternică dorinţa de purificare. S-a născut cu misiunea de a pune în planul al 2-lea patimile şi dorinţele de dominare care-i dirijau viaţa anterioară, în care era nefericit din cauza nemulţumirii interioare permanente, nu îşi găsea liniştea şi seninătatea. Atenţia şi interesul îi erau îndreptate spre probleme inexplicabile, iar cu instinctele-i deosebite, ilumina chiar şi lucrurile cele mai întunecate şi complicate. Nu se mulţumea cu explicaţii superficiale, deoarece căuta esenţa şi adâncimea lucrurilor. În încarnarea actuală trebuie să se străduiască să găsească liniştea şi seninătatea şi să le realizeze în mediul în care trăieşte. S-a născut spre a fi un sprijin puternic pentru ceilalţi. Misiunea trebuie să şi-o găsească în viaţa de zi cu zi. Deseori dorinţa de cunoaştere, curiozitatea, interesul pentru continuitate, trebuie puse pe planul doi. Acţiunile trebuie îndreptate către bunăvoinţa şi dorinţa de a ajuta prin munca sa pe ceilalţi. În legăturile de cuplu este nevoit să aibă rolul de partener stabil (rezistent) şi să creeze o existenţa calmă şi sigură. Condiţiile de viaţă sunt absolut necesare pentru realizarea armoniei sufleteşti. Pasiunile individuale trebuie puse pe loc secund pentru a putea aduce hotărâri nepasionale. Căminul şi siguranţa au un rol deosebit de important în dorinţele sale de dominaţie şi acaparare, fiind atras în mod special de pământ, de unde îşi poate lua puterea, cât şi energia. În viaţa actuală, natura şi creaţia îi definesc scopul vieţii. NODUL NORD ÎN CASA II (CASA BANILOR ) : Promite securitate financiară, îi poate învăţa pe ceilalţi mai buna utilizare a resurselor. Dificultăţi cu probleme legale, moşteniri şi proprietăţi ale partenerului; modelul subconştient autodistructiv de negativitate ar trebui adus la suprafaţă şi analizat.Taurus-Wallpaper-HD-for-Computer

NODUL NORD ÎN GEMENI : Dorinţa de libertate şi strădania către independenţă provin din vieţile anterioare. Aparenţa sigură şi modul său de exprimare îndrăzneţ a reuşit să le dobândească de-a lungul mai multor încarnări. Tocmai de aceea, astăzi are greutăţi în schimbarea punctului de vedere personal şi în a primi sfaturi de la alţii. Şi în prezent îi este greu cu acomodarea, străduidu-se să fie independent cu anturajul, iar în situaţiile de subordonat nu se simte în largul său. Prima parte a actualei încarnări este definită în mare măsură de aceste caracteristici. Modul său de a-i judeca pe alţii rapid şi nefondat, declaraţiile sale categorice duc şi astăzi la conflicte. Atribuie o importanţă prea mare propriei persoane şi deseori îşi supraestimează capacităţile. Trebuie să-şi învingă aceste caracteristici, una din misiunile încarnării actuale fiind formarea unei autocritici sănătoase. Acest lucru nu este cu putinţă, decât dacă îşi dezvoltă în continuare şi în permanenţă cunoştinţele acumulate şi ţine cont de părerea anturajului. În încarnarea actuală, deseori este obligat să-şi judece propriile convingeri şi să fie mai tolerant cu ceilalţi. Şi astăzi are tendinţa de a generaliza propriile adevăruri şi să le creadă mereu valabile. Trebuie să obţină cunoştinţe pe mai multe planuri, pentru ca să-şi poată crea o părere, trebuind a evita să-i judece pe ceilalţi. Lipsa de diplomaţie şi comportamentul său de superioritate îi pot produce multe conflicte. Îl caracterizează dorinţa de libertate şi iubirea de viaţă, dar condiţiile îl împiedică în realizarea idealurilor sale. Anturajul său, legăturile sale cu fraţii vor avea o mare influenţă asupra ţelului său de viaţă. NODUL NORD ÎN CASA III (CASA COMUNICĂRII): Nativul trebuie să se orienteze spre activităţi legate de comunicare şi de transmiterea informaţiei, ca şi spre realizarea faptului că toţi oamenii sunt fraţi şi nu-şi au sensul sentimentele discriminatorii bazate pe atribute formale şi aspecte trecătoare, care dispar sau se schimbă mai devreme sau mai târziu. Are nevoie să-şi asume responsabilitatea pentru ceea ce transmite celorlalţi, şi cunoştinţele de specialitate, pentru a putea descoperi elementele necesare progresului său general. Poate avea mari beneficii din comerţ sau călătorii, mai ales de natură intelectuală.

gemini

NODUL NORD ÎN RAC : În încarnarea actuală, este nevoit să-şi rezolve acest conflict şi să înveţe resposabilitatea sentimentală. Rădăcinile, originea, îi hotărăsc soarta actuală şi îi aduc misiunea să adopte responsabilitatea personală în privinţa familiei, căminului, eventual a patriei. Fără să-şi ia angajamente asupra familiei sau de tip sentimental, nu va reuşi să-şi realizeze dorinţele, căci în actuala încarnare nu se poate ascunde sub masca impersonalităţii, energiile şi puterea de viaţă şi le poate lua doar dintr-un fundal sufletesc stabil. Găsirea unui echilibru între viaţa personală şi viaţa profesională, îi provoacă şi în prezent griji deosebite. S-a reîncarnat din nou cu răspunderea de a-şi întoarce toate energiile către familie şi anturajul apropriat. Îi este greu să pună pe primul plan aspectele sentimentale, fiind atras de un rol impersonal, eventual politic, precum cel din viaţa anterioară. Deseori este tulburat de reacţiile pasionale ale celorlalţi, neştiind cum să reacţioneze. Crede că exprimarea sentimentelor este o slăbiciune umană. În prezent trebuie să se străduiască ca punctele de vedere personale să le aşeze înaintea necesităţilor practice, deseori ajungând în situaţia în care împrejurările îl obligă la acest lucru. Armonizarea poziţiei sociale cu omenia este una din misiunile principale ale karmei sale actuale. Se poate întâmpla să fie nevoit să facă sacrificii în interesul familiei sale. Trebuie să-şi asume condiţiile asumate de originea sa. Puterea şi încrederea în sine trebuie să şi le câştige dintr-o siguranţă interioară şi nu din sprijin exterior. Prin faptul că se îngrijeşte de alţii, se întăreşte pe sine. NODUL NORD ÎN CASA IV (CASA FAMILIEI): Apt să strângă avere, norocos cu bunurile materiale. Dificultăţi cu cei în autoritate, căderi şi fluctuaţii în afaceri; trebuie să înveţe să se concentreze asupra ţelului său şi nu să invidieze reuşitele altora.

RAC2

NODUL NORD ÎN LEU : Viaţa actuală este o continuă probă a puterii. S-a Născut cu misiunea de a-şi dezvolta creativitatea şi de a-şi realiza gândurile. Scopul karmic este creaţia fără sprijin sau ajutor exterior. În actuala încarnare trebuie să-şi dezvolte o personalitate puternică şi fermă. Acest lucru îi produce greutăţi în prima parte a vieţii, când problemele trebuie să şi le rezolve singur. Va avea parte de multe provocări, trebuind să lupte mai mult decât majoritatea oamenilor. În situaţiile dificile va rămâne singur, neputându-se bizui decât pe sine însuşi. Condiţiile îl vor obliga să-şi găsească încrederea în sine, iar puterea o va obţine din rezultatele obţinute individual. Lupta continuă şi probele depăşite îi vor contura caracterul solid şi hotărât, devenind astfel capabil să fie conducătorul altora sau chiar al unui grup extins din cadrul societăţii. Misiunea actuală o constituie gândirea individuală, cât şi de a învăţa să nu aştepte vreun ajutor din partea celor din jur în activităţile pe care le realizează. Trebuie să realizeze o armonie între interesele comunităţii şi credinţa sa personală, chiar dacă acest lucru este dificil de realizat. Cea mai mare problemă din prima parte a vieţii este găsirea unor prieteni care să aibă vederi asemănătoare cu ale sale. Deseori eşuează în căutarea sa disperată de partener de viaţă. Greu găseşte oamenii care să conlucreze cu plăcere cu el. Deseori se întâmpla ca în situaţiile dificile să rămână singur, îl întâmpină mereu refuzul de a fi ajutat. Rareori are ocazia în viaţă să-şi găsească fraţii de soartă, iar – datorită misiunii karmice – în prima parte a vieţii şi-o va petrece în singurătate. De multe ori îi este greu cu singurătatea şi cu credinţa că nu poate apela decât la el însuşi. În încarnarea actuală se va strădui ca acţiunile sale să fie realizate cu succes şi să-i asigure bunuri materiale. Capacitatea de organizator şi iubirea de oameni îl vor face apt pentru rolul de conducător, ceea ce înseamnă de fapt a servi anturajul. Deseori poate remarca faptul că ceilalţi au încredere în el fără nici o condiţie, în schimb singurătatea intimităţii sale a va putea cu greu învinge. De multe ori se întâmplă că şi-ar împărtăşi gândurile sale cu ceilalţi, dat întotdeauna dorinţele-i sunt fără succes, din diverse motive. De obicei începe o acţiune cu multe greutăţi, primind multe atacuri din exterior. Misiunea sa este de a se menţine cu consecvenţă alături de hotărârea luată, chiar dacă e nevoit să facă sacrificii pentru acest lucru NODUL NORD ÎN CASA V (CASA COPIILOR) : Promite copii talentaţi, succes în creaţie, speculaţii şi relaţii sociale. Prietenii şi asociaţiile se pot dovedi a fi surse de dificultăţi; pierde ocazii datorită prea marii dependenţe de alţii.

leu horos

NODUL NORD ÎN FECIOARĂ : În prezent s-a încarnat cu ţelul de a deveni capabil de ajutor practic şi folositor. Misiunea sa cea mai importantă este de a-şi subordona sentimentele judecăţii lucide. Şi azi se întâmplă deseori să preia problemele anturajului, fără a distinge clar cauza problemei. Va trebui să înveţe în această viaţă să ţină cont şi de propriile dorinţe şi să se apere de neplăceri. Din păcate, poate să cadă în vechea greşeală, fiind prea încrezător şi prea bine intenţionat. Va fi nevoit să menţină o distanţă mai mare faţă de viaţa exterioară în avantajul unei vieţi mai liniştite şi mai armonioase. Va trebui să încerce să privească oamenii de la distanţă şi să se concentreze asupra propriilor obligaţii. Trebuie să înveţe a privi critic lucrurile, buna sa credinţă înşelându-l deseori. Are nevoie de o judecată lucidă pentru a da ajutor acolo unde este nevoie într-adevăr. Una din misiunile din această viaţă este de a se face util în viaţa altora, alegându-şi cu precauţie acea activitate care îl va ajuta în acest sens. Este posibil ca o parte din viaţă să şi petreacă cu îngrijirea bolnavilor, sau să ajute pe cineva să iasă dintr-o situaţie dificilă. Cariera de medic sau de psiholog este corespunzătoare, dacă aptitudinile îl fac apt în acest sens. În viaţa actuală trebuie să înveţe punctualitatea şi ordinea. Trebuie să evite situaţiile care îi strică armonia căminului şi să fie mai preocupat de sănătatea sa, deoarece problemele sufleteşti din vieţile anterioare de multe ori l-au dus până în pragul epuizării fizice. Problemele practice ale vieţii îi creează griji şi sforţări deosebite şi azi. În legăturile personale, deseori sacrificiul joacă un rol important, legătura cu partenerul este activată în general de dorinţa de a ajuta; dar dacă este atins de cea mai mică înşelăciune, cade in panică şi în deprimare. Foarte greu poate ierarhiza corect problemele. Ar trebui să evite acele legături în care ar putea fi supărat sau înşelat. NODUL NORD ÎN CASA VI (CASA MUNCII ŞI A SĂNĂTĂŢII): Nativul poate avea aptitudini practice sau de vindecător, şi sensul vieţii sale ar trebui să fie legat de un anumit sacrificiu pe care îl face pentru a se devota altora sau pentru a servi societatea prin aptitudinile sale, învăţând să-şi organizeze şi să-şi disciplineze munca şi concentrându-se mai mult asupra propriilor obiective şi posibilităţi, decât să critice sau să invidieze faptele altora. Trebuie să se încadreze într-o activitate socială şi să înveţe să coopereze cu alţii, în loc să se izoleze şi să-şi plângă de milă. Are nevoie să-şi analizeze complexele şi inhibiţiile, şi să le abandoneze pentru a le depăşi.virgo-zodiac-symbol

NODUL NORD ÎN BALANŢĂ : Deseori se întâmplă să-i apară sentimentul că în legăturile sale a dat prea mult şi a primit prea puţin. Dacă este aşa, poate să spună cu conştiinţa împăcată că îşi realizează karma. Misiunea sa actuală este sacrificiul de sine şi ajutorul pentru fericirea altora. Independenţa şi voinţa, şi în viaţa actuală îi vor asigura pe mai departe succesele în întreprinderile sale primejdioase; Karma sa actuală constă in realizarea unei legături armonioase, iar succesele trebuie să le împartă cu ceilalţi. În actuala viaţă, în planurile sale este nevoit să ţină cont de interesele celorlalţi. Independenţa şi iubirea de libertate îi vor îngreuna mult legăturile de cuplu1, simţind că se descurcă şi singur, nesacrificându-se cu plăcere pentru ceilalţi. Observă că legătura de cuplu prea strânsă îi împiedică planurile sale, dar totodată suportă cu greutate singurătatea. Din cauza naturii sale prea critice, apar conflicte permanente cu partenerul, iar adesea încăpăţânarea şi îndărătnicia îl duc la divorţ. Este luat de valul pornirilor sale şi deseori decide fără să se gândească. Oricât de plictisitor i s-ar părea, în a doua parte a vieţii va fi nevoit să aleagă calea de mijloc şi să înveţe acomodarea. Numai dacă va fi în stare să-şi împartă viaţa cu cineva şi se obişnuieşte cu gândul că în unele cazuri este nevoit să dea mai mult decât primeşte, numai atunci va fi mulţumit şi echilibrat. În anii tinereţii, cu greu este atent la alţii, vorbind mult şi ascultând puţin. Nu se cunoaşte destul pe sine, iar pentru acest lucru va avea nevoie o perioadă lungă de timp. Deseori ajunge în situaţia în care dorinţele şi acţiunile îi sunt antagonice, iar în situaţiile problematice, deseori se implică într-o activitate nedorită, ce îl duce la epuizare totală. Îi vine greu să se relaxeze şi, în unele cazuri, să se bazeze pe ajutorul celorlalţi. Imprudenţa din anii tinereţii, deseori îl pune în situaţii primejdioase. Ar trebui să se gândească mai mult înainte de a acţiona, deoarece astfel ar evita multe probleme. Idealismul şi dorinţa de aventură – provenite din vieţile anterioare – îi definesc prima parte a vieţii actuale. Până la urmă îşi dă seama că, fără un partener permanent, viaţa nu are nici un sens. În a doua parte a vieţii, are posibilităţii mai mari să realizeze o legătură armonioasă şi să încheie socotelile de dorinţa de a rivaliza, provenită din vieţile anterioare. După câteva încercări, îşi dă seama că, fără ceilalţi, rămâne întotdeauna la mijlocul drumului. Acomodarea este calea spre fericire. NODUL NORD ÎN CASA VII (CASA CĂSĂTORIEI) : Nativul este înclinat spre colaborare şi asociere cu alţii, spre căutarea unui partener de viaţă alături de care să-şi atingă scopurile şi să-şi vadă împlinite idealurile. Chiar dacă ştie să se descurce şi singur, tinde să coopereze cu celălalt, dar nu trebuie să devină dependent de el, ci să caute să-i înţeleagă nevoile şi să conlucreze pentru a se completa şi ajuta unul pe altul. Căsătoria sau o relaţie de cuplu vor reprezenta pentru el un obiectiv de interes major, care poate aduce mari beneficii, în măsura în care va şti să o trăiască. Poate avea conflicte cu alţii până îşi depăşeşte egocentrismul.rocks_on_balance_0

 

NODUL NORD ÎN SCORPION : În prezent s-a încarnat cu misiunea să-şi dizolve această menţinere încrâncenată, sau această strângere de inimă, deoarece condiţiile îl vor obliga permanent să-şi schimbe modul de viaţă. În viaţa actuală va fi nevoit să renunţe va trebui să renunţe uneori la siguranţa materială şi sufletească, pentru a-şi realiza misiunea karmică. Probabil că în prima parte a vieţii va căuta din nou să obţină „vechea” stabilitate, până îşi va da seama că acest lucru îl împiedică în evoluţie, făcându-l închistat faţă de lume şi de oameni. Va trebui să ajungă până acolo încât să se desprindă de „trecut” , dacă simte că acest lucru îl împiedică într-un anume fel. Mai ales, îi este necesar să se schimbe în permanenţă şi să-şi modifice mai des condiţiile de viaţă. Pentru acest lucru îi este foarte necesar să pună sub semnul întrebării toate rezultatele avute până în prezent. Este stimulat mai bine de nesiguranţă, decât de siguranţă sau armonie, în care îşi pierde capacitatea de iniţiativa şi responsabilitatea. Posibil să-şi părăsească ţara sau oraşul în care s-a născut, părăsindu-şi de timpuriu casa părintească, pentru că toate îl împiedică în atingerea scopurilor sale. Karma sa este să recunoască în lume valorile spirituale, iar în legăturile sale să fie capabil de o evoluţie continuă. Trebuie să schimbe sensul valorilor provenite din vieţile anterioare, iar spiritualitatea trebuie să o aşeze înaintea intereselor materiale. Trebuie să înveţe să trăiască împreună cu schimbările, iar pierderea cuiva foarte apropiat îl va aduce la recunoaşterea unor lucruri foarte importante. NODUL NORD ÎN CASA VIII CASA REGENERĂRII : Promite viaţă lungă şi posibil câştig prin moştenire. Pierde prestigiu şi are dificultăţi financiare datorită obiceiului de a lua mai mult decât dă, din vieţile anterioare.Female_Emperor_Scorpion

NODUL NORD ÎN SĂGETĂTOR : Şi în încarnarea actuală are la dispoziţie rapiditatea în vorbire şi în gândire, deci şi o bună capacitate de comunicare. S-a născut cu misiunea de a învăţa să-şi asume responsabilitatea deciziilor proprii şi să reducă influenţa anturajului. Numai pe baze sentimentale este capabil să-şi asume o responsabilitate, fiind nevoit să renunţe sa mai asculte de mintea limpede ca în hotărârile sale. Va trebui să analizeze mai puţin în cazul în care apar dubiile. Misiunea karmică trebuie să înceapă prin faptul că, într-un anumit domeniu de activitate, trebuie să depună o muncă mai aprofundată. Totdeauna va fi tentat să se apuce de multe şi să termine puţine lucruri, datorită curiozităţii care îi distrage atenţia. Misiunea nu şi-o poate îndeplini decât dacă îşi găseşte o filozofie clară de viaţă. În acest sens de folos îi vor fi lecturile şi călătoriile cu caracter filosofic şi religios. Astfel va reuşi să-şi sistematizeze cunoştinţele deosebit de vaste, care îl vor ajuta să ia decizii personale în viaţa de zi cu zi. Convingerile filosofice şi religioase îi întăresc curajul. În această viaţa i-ar fi avantajoasă existenţa in preajma naturii, ceea ce l-ar ajuta să recunoască aspectele de bază ale vieţii, căci cu timpul va fi nevoit să ia în considerare şi puntele de vedere morale sau, să se judece pe sine ori pe alţii. De asemenea, în această viaţă va avea multe ocazii să viziteze regiuni şi ţări îndepărtate, să cunoască modul de viaţă şi obiceiurile popoarelor străine. Toate acestea fac parte din misiunile sale Karmice, iar călătoriile îl vor ajuta în evoluţia vederilor sale despre lume. Probabil că in a doua partea a vieţii va deveni un om credincios. NODUL NORD ÎN CASA IX (CASA CĂLĂTORIILOR ÎNDEPĂRTATE) : Nativul caută metode mai subtile şi mai puternice de a-şi comunica experienţele şi cunoaşterea, putând să-şi găsească o cale superioară fie emigrând, fie apelând la ceea ce vine din afara ţării sau din mediul său de origine. El este înclinat spre cercetări intelectuale şi spre studii înalte, spre călătorii şi relaţii cu străinătatea, în care poate să-şi descopere disponibilităţile pentru planuri superioare de acţiune, mai largi şi cu impact mai puternic asupra lumii sale. Esenţa căii sale este cea de mesager şi ghid către spiritualitate, şi cu cât reuşeşte să insufle celorlalţi dorinţa de a se desprinde de materialitate pentru a se dedica unei cunoaşteri interioare şi spirituale, cu atât drumul său este mai larg şi mai liber.zodiac-sagittarius-archer-sign

NODUL NORD ÎN CAPRICORN : În viaţa actuală trebuie să îndeplinească o misiune mai materialistă, fie în cadrul familiei, fie în societate. S-a incarnat cu scopul de a învăţa mai multă responsabilitate şi disciplină. Eventual, condiţiile grele familiale îi slujesc acea datorie Karmică, în care va fi nevoit să aşeze în faţa argumentelor sentimentale pe cel raţional. Puternica nevoie de tată, probabil că provine din faptul că, în copilărie, îi lipseşte un sprijin puternic şi solid, iar familia nu este potrivită să-i acorde singuranţa mult dorită, deoarece toate acestea va fi nevoit să le creeze el însuşi în viaţa actuală. Va trebui să înveţe să aibă o atitudine hotărâtă şi stabilă, iar caracterul capricios să şi-l restrângă. Printre misiunile sale este şi punerea accentului pe îndeplinirea îndatoririlor. Foarte greu se rupe de trecut, folosind prea multă energie pentru ca să gândească ce şi pentru ce a făcut ceva, iar vechile legături şi familia joacă un rol deosebit de important în viaţa sa, chiar şi la maturitate. În situaţiile problematice şi astăzi apelează la acest sistem, prin îmbolnăvire sau deprimări sentimentale se străduieşte să atragă atenţia celorlalţi. Karma sa este maturizarea, şi asumarea responsabilităţii. NODUL NORD ÎN CASA X (CASA CARIEREI PROFESIONALE) : Reuşita, recunoaşterea şi avansarea profesională sunt posibile prin iniţiativa personală a nativului. Confuz, are tendinţe spre irosire şi experienţe dificile în familie; ar trebui să înveţe să funcţioneze mai mult pe plan extern şi social. Obiectivele sale sunt legate de valorificare propriului potenţial într-un plan social şi profesional. Marile sale realizări sunt acolo unde îşi exercită influenţa şi autoritatea, cunoaşterea şi talentul organizatoric, în folosul tuturor, asumându-şi responsabilitatea pentru tot ceea ce întreprinde, ca şi pentru ceea ce întreprind alţii sub îndrumarea sau la sugestia lui.

capricorn, capricorn wallpaper, zodia capricorn, capricorn personalitate, semn capricorn, poze capricorn (4)

 

NODUL NORD ÎN VĂRSĂTOR : Una din cele mai mari greutăţi sale este acceptarea faptului că este o parte dintr-o comunitate mai mare. Este un om căruia nu-i place să i se compare soarta cu a altora. Orgoliul şi sentimentul superiorităţii – dezvoltat în vieţile anterioare – îi îngreunează într-o mare măsură acomodarea. El îşi alege singur anturajul şi nu înclină să accepte pe oricine în cercurile sale. În viaţa actuală îi este dificil să renunţe la situaţia de om ales şi să aparţină de oameni de rând. Are dificultăţi în legăturile de cuplu, deoarece are tendinţa să-şi oblige partenerul să-i fie supus. Nu este în stare de o legătură adevărată, de aceeaşi rang sau, dacă va reuşi, acest lucru se va întâmpla doar după vârsta de 30 de ani. Revendică de la ceilalţi o admiraţie necondiţionată, iar în schimb el fiind dispus să dea loialitate şi protecţie. Îşi alege un partener de viaţă mai tânăr sau într-o situaţie mai dificilă, pentru ca să simtă continuu că partenerul are nevoie de el. S-a născut cu misiunea de a renunţa la egoism şi de a-şi subordona altora principiile proprii. Poate găsi un scop adevărat de viaţă doar în continuitate. Va trebui să ajungă până acolo încât să nu aştepte de la ceilalţi o atenţie deosebită şi laude permanente, iar încrederea în sine nu trebuie să o obţină de la admiratori. Karma sa corespunde constelaţiei erei actuale : VĂRSĂTORUL – care este una din karmele cele mai nobile şi mai revoluţionare. Astfel aceste ţeluri revoluţionare şi sociale, reprezintă ţelurile comunităţii şi mai ales ale celor aflaţi în situaţie dezavantajată. Dacă în viaţa actuală şi-a luat rolul de conducător, loialitatea sa şi iubirea faţă de oameni vor trebui să se afle pe primul plan. Interesele personale nu pot fi decât în acord cu cele ale comunităţii. Acest lucru îl poate realiza numai dacă găseşte un scop ideologic în care îşi descoperă sensul vieţii. În prima parte a vieţii sale, acest lucru îi va crea dificultăţi deosebite. S-a născut cu misiunea să se privească pe sine, ca o parte dintr-un întreg (dintr-o comunitate) în care are aceleaşi drepturi şi datorii, ca oricine altcineva. Prejudecăţile îi provin din faptul că gândeşte superficial, fiind deseori indus în eroare, derutat de strălucire şi aparenţe. Dorinţa de a ieşi în evidenţă, îl împiedică şi în viaţa actuală să ia decizii juste. Mediocritatea şi lucrurile ordinare de zi cu zi îl plictisesc şi azi, el străduindu-se să ajungă în anturajul unor oameni deosebiţi. În a doua parte a vieţii sale, va fi nevoit să facă deosebirea între aparenţe şi adevăr. NODUL NORD ÎN CASA XI (CASA PRIETENILOR) : Nativul trebuie să înveţe să preţuiască prietenia şi să dăruiască mai mult decât primeşte. Sensul în care are cele mai mari avantaje în viaţă este legat de grupuri de prieteni şi de asociaţii sau organizaţii cu care împărtăşeşte acelaşi ideal. Trebuie să-şi depăşească egoismul pentru a se devota celorlalţi, şi nu trebuie să-şi complice viaţa cu poveşti de dragoste dacă acestea îl izolează de prietenii săi. Bun pedagog şi părinte, poate ajuta la educarea generaţiilor mai tinere. Va trebui să accepte viaţa aşa cum este şi să fie mai exigent cu sine în ceea ce priveşte posibilitatea sa de a fi de folos altora.

11-aquarius

NODUL NORD ÎN PEŞTI : Face parte din acea categorie de oameni care au cea mai multă experienţă pământeană şi au în urma lor un mare număr de încarnări. Aceasta poate fi ultima lor viaţă terestră şi totodată cea mai grea misiune de viaţă. Karma sa actuală constă în dobândirea cunoştinţelor spirituale, trebuind să-şi îmbunătăţească şi cunoştinţele raţionale cu experienţa spirituală şi să se deschidă faţa de lucrurile inexplicabile. Trebuie să se străduiască să nu se piardă în detalii, deoarece are tendinţa să nu vadă pădurea din cauza copacilor. Să se bazeze mai des pe intuiţie, deoarece logica îl poate adeseori deruta. În această încarnare, poate experimenta de mai multe ori că gândirea raţională nu îi este cea mai utilă. Poate avea greutăţi şi din faptul că îşi planifică lucrurile foarte amănunţit. De aceea va fi nevoit să acorde o importanţă mult mai mare întâmplării şi lucrurilor inexplicabile. S-a născut cu misiunea să-şi elibereze la maximum talentul, să fie independent de regulamente şi cerinţe sociale. Se întâmplă deseori ca dorinţele să nu i se împlinească, planurile sale să eşueze, iar anturajul să nu-i împărtăşească vederile. Deseori ajunge la conflicte cu anturajul, negăsind sprijin exterior în închipuirile sale. Probabil că va fi nevoit să trăiască izolat. Astăzi îi este greu să se elibereze de propriile bariere, trebuind însă să practice toleranţa. Va fi nevoit să experimenteze lucrurile neinteligibile şi situaţiile haotice. Neîncrederea şi bănuiala l-ar putea duce la probleme fizice şi psihice, deci va trebui să aibă mare grijă în acest sens. Plângerile sale sunt de origine sufletească, şi tot pe cale sufletească vor fi oprite. În a doua partea a vieţii, va ajunge mai aproape de lucrurile abstracte, spirituale. Izolarea sa îl va ajuta să-şi găsească scopul vieţii şi sa ducă o muncă creativă. Poate avea un deosebit talent în muzică sau poate fi deosebit în gândirea imaginativă, în schimb ajunge cu mare dificultate la recunoaştere din partea societăţii.

pesti

NODUL NORD ÎN CASA XII (CASA DECEPŢTIILOR SAU A PROBELOR) : Nativul îşi găseşte cel mai bun sens în viaţă într-o poziţie în care se angajează voluntar în serviciul societăţii şi al celor din jur, adesea în domenii în care trebuie să se sacrifice într-un fel pentru a alina suferinţele celorlalţi şi a le rezolva altora problemele. Se poate regăsi mai bine atunci când lucrează singur, izolat, sau când se retrage pentru o vreme din mediul său obişnuit pentru a reflecta asupra unor lucruri importante pe care simte că ar trebui să le facă. Adesea se orientează spre obiective care par să-l respingă, dar asta numai până când învaţă să le abordeze dintr-un punct de vedere altruist şi ca pe îndatoriri faţă de ceilalţi sau faţă de sine. Poate învăţa mult din crize sau din suferinţe de durată, ale altora sau ale sale, şi trebuie să-şi dezvolte un comportament pozitiv, căci este expus la lovituri din partea anturajului, care se datorează doar propriilor sentimente şi idei negative sau limitate.

astrograma completa

 

2 gânduri despre „Nodul Lunar Nord (Datoria spirituală)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.